Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Nesep-Nüfus

Nesep-NüfusSayfa Sayısı
:  
357
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2003
ISBN NO
:  
975-297-362-0

35,00 TL

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ KISIM

UYGULAMADA NÜFUS SİCİLİ İLE ILGILI KİŞİSEL HUKUK DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM

NÜFUS SİCİLİ (ŞAHSI DURUM SİCİLİ) İLE ILGIU KİŞİSEL HUKUK DAVALARININ AÇIKLANMASI VE TÜRLERİ

I. NÜFUS SİCİLİ (ŞAHSI DURUM SİCİLİ) KAVRAMININ
AÇIKLAMASI 3
II. NÜFUS SİCİLİ (ŞAHSİ DURUM SİCİLİ) İLE İLGİLİ
KİŞİSEL HUKUK DAVALARININ GENEL AÇIKLAMASI 3

İKİNCİ BÖLÜM

NÜFUS SİCİLİ (ŞAHSI DURUM SİCİLİ) ÎLE İLGİLİ KİŞİSEL HUKUK DAVALARININ ÖZEL TÜRLERİ

1- MECELLE DÖNEMİNDEKİ EVLİLİĞİN SUBUTU
DAVASININ AÇIKLAMASI 6
A) GENEL AÇIKLAMA 6
B) İSLAM HUKUKUNDA EVLENME 7
C) İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA 7
2- MEDENİ KANUNDA EVLENME VE BOŞANMA 8
A) GENEL AÇIKLAMA 8
B) EVLENME AKTİ VE GENEL OLARAK EVLENME VE
BOŞANMANIN EŞLER İLE ÇOCUKLARİN KİŞİSEL
HUKUKUNDA MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR 12
3- KADININ BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADINI KULLANMASINA
İZİN DAVASININ AÇIKLAMASI VE YÖNTEMİ 15

■7^-′

vııı
§ 4- ÇİFT EVLİLİK VE BU NEDENLE AÇILAN İPTAL
DAVASININ AÇIKLANMASI 18
§ 5- EVLAT EDİNME 22
A) KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ 22
B) ERGİNLERİN VE KISITLILARIN EVLAT EDİNİLMESİ 23
C) EVLAT EDİNMENİN HÜKÜMLERİ 24
D) EVLAT EDİNME YÖNTEMİ 24
E) EVLAT EDİNME İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI 26
§ 6- KİŞİNİN ÖLÜ OLDUĞUNU (ÖLÜMÜN) VE
ÖLÜM TARİHİNİN TESPİTİ DAVASININ AÇIKLAMASI 26
§ 7- EVLENMEYE İZİN DAVASININ AÇIKLAMASI 29

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

UYGULAMADA DOĞUM, ÖLÜM, EVLENME, BOŞANMA VE EVLAT EDİNME VUKUATLARININ NÜFUS KAYDINA İŞLENME YÖNTEMİ

I. GENEL AÇIKLAMA 31
II. KİŞİNİN DOĞUM VUKUATININ NÜFUS KAYDINA İŞLENME
YÖNTEMİ 31
III. KİŞİNİN ÖLÜM VUKUATININ NÜFUS KAYDINA İŞLENME
YÖNTEMİ 32
IV. KİŞİNİN EVLENME VUKUATININ NÜFUS KAYDINA İŞLENME
YÖNTEMİ 33
V. KİŞİNİN BOŞANMA VUKUATININ NÜFUS KAYDINA İŞLENME
YÖNTEMİ 33
VI. EVLAT EDİNMENİN NÜFUS KAYDINA İŞLENME YÖNTEMİ 33

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1. BİRİNCİ KISIMLA İLGİLİ YASA MADDELERİ 35
II. BİRİNG1 KISIMLA İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 40

İKİNCİ KISIM

UYGULAMADA KİŞİNİN NESEP HUKUKUNA İLİŞKİN KİŞİSEL HUKUK DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM

I. KIŞININ NESEP HUKUKUNA İLİŞKİN KİŞİSEL HUKUK
DAVALARININ (SOYBAĞ1 DAVALARININ) GENEL AÇIKLAMASI .51


IX
II. KİŞİNİN NESEP HUKUKUNA İLİŞKİN KİŞİSEL HUKUK
DAVALARININ (SOYBAĞ1 DAVALARININ) ÖZEL TÜRLERİNİN
TANIMLAMASI VE UYGULAMASI 52
§ 1- SOYBAGININ REDDİ DAVASI 52
§ 2- TANIMANIN İPTALİ DAVALARI 54
§ 3- SOYBAGININ TESPİTİ DAVASI 55
§ 4- BABALIK DAVASİ 56
§ 5- KİŞİNİN NESEP HUKUKUNA İLİŞKİN KİŞİSEL HUKUK
DAVALARINDA (NESEP DAVALARINDA) KÜÇÜĞÜN TEMSİLİ,
SAĞLIK MUAYENESİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE KONULARINDA
UYGULANAN MÜŞTEREK KURALLAR 57


İKİNCİ BÖLÜM


I. İKİNCİ KISIMLA İLGİLİ YENİ MEDENİ KANUNLA DEĞİŞİKLİK
GÖREN KARŞILAŞTIRILMALI YASA MADDELERİ 60
11. EVLENME AKTİNE DAYANMAYAN BİRLEŞMELER VE
BUNLARDAN DOĞAN ÇOCUKLARIN TESCİLİNE İLİŞKİN
AF KANUNLARİ 70
A) 30.4.1945 TARİH, 4727 SAYILI TESCİL EDİLMEYEN
BİRLEŞMELERLE BUNLARDAN DOĞAN ÇOCUKLARIN
TESCİLİNE VE GİZLİ KALMIŞ NÜFUS VAKALARININ
CEZASIZ OLARAK KAYDINA DAİR KANUN 70
B) 29.3.1965 TARİH, 554 SAYILI TESCİL EDİLMEYEN
BİRLEŞMELER İLE BUNLARDAN DOĞAN ÇOCUKLARIN
CEZASIZ TESCİLİ HAKKINDA KANUN 73
C) 18.9.1981 TARİH, 2526 SAYILI BİR EVLENME AKTİNE
DAYANMAYAN BİRLEŞMELERDEN DOĞAN ÇOCUKLARİN
NESEPLERİNİN DÜZELTİLMESİNE VE BU BİRLEŞMELERİN
EVLİLİK OLARAK TESCİLLERİNE İLİŞKİN KANUN 75
D) 8.5.1991 TARİH, 3716 SAYİLİ BİR EVLENME AKTÎNE
DAYANMAYAN BİRLEŞMELERİN EVLİLİK VE EVLİLİK
DIŞINDA DCĞAN ÇOCUKLARIN DÜZGÜN NESEPLİ OLARAK
TESCİLİNE İLİŞKİN KANUN 79
111. İKİNCİ KISIMLA′İLGİLİ YARGITAY İÇTİHATLARI 81


ÜÇÜNCÜ KISIM

UYGULAMADA NÜFUS DAVALARI

BİRİNCİ BÖLÜM

UYGULAMADA NÜFUS DAVALARININ TÜRLERİ VE BU DAVALARA ÖZGÜ YARGILAMA YÖNTEMİ


I. NÜFUS DAVALARININ TÜRLERİ VE NÜFUS DAVALARINDA
GÖREVLİ, YETKİLİ MAHKEME, DAVA EHLİYETİ, YARGILAMA
GİDERLERİ 91
§ 1- NÜFUS DAVALARININ TÜRLERİ VE KONU İLE İLGİLİ
TANIMLAR 91
A) GENEL AÇIKLAMA 91
B) NÜFUS DAVA TÜRLERİNİN AÇIKLAMASI 92
C) ŞAHSİ VE KAMUSAL NÜFUS DAVALARINA C. SAVCISI İLE
NÜFUS MEMURUNUN İŞTİRAK ZORUNLULUĞUNUN
İRDELENMESİ 94
D) KONU İLE İLGİLİ TANIMLAR 95
§ 2- ŞAHSt VE KAMUSAL NÜFUS DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ
MAHKEME, DAVA EHLİYETİ, YARGILAMA GİDERLERİ 98
A) ŞAHSİ NÜFUS DAVALARINDA 98
B) KAMUSAL NÜFUS DAVALARINDA 103
II. ŞAHSİ VE KAMUSAL NÜFUS DAVALARININ ZAMANAŞIMI
YÖNÜ ÃŽLE İRDELEMESİ 104
III. NÜFUS DAVALARINA ÖZGÜ YARGILAMA USULÜ 105
§ 1- GENEL AÇIKLAMA 105
§ 2- DURUŞMASINA C. SAVCISI İLE NÜFUS MEMURUNUN İŞTİRAK
ETTİĞİ ŞAHSİ NÜFUS DAVALARINA ÖZGÜ YARGILAMA USULÜ
AÇISINDAN H.U.M.K.′NUN UYGULANDIĞI YERLERİN ÇEŞİTLİ
YÖNLERDEN İRDELEMESİ 106
A) BASİT YARGİLAMA USULÜ YÖNÜ İLE İRDELEME VE TARAF
TEŞKİLİ 106
B) YENİLEME VE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI YÖNÜ İLE
İRDELEME 108
C) ESASA CEVAP YÖNÜ İLE İRDELEME 108
D) ZAMANAŞIMI DEFİ YÖNÜ İLE İRDELEME 108
E) İLK İTİRAZLAR YÖNÜ İLE İRDELEME 109
F) ISLAH YÖNÜ İLE İRDELEME 109XI
G) TAVZİH YÖNÜ İLE İRDELEME 110
H) SORUŞTURMA SİSTEMİ YÖNÜ İLE İRDELEME 110
I) TANIKLAR YÖNÜ İLE İRDELEME 111
J) TALEPLE BAĞLILIK KURALI YÖNÜ İLE İRDELEME 112
K) HÜKMÜN TEMYİZ SÜRESİ YÖNÜ İLE İRDELEME 113
L) DİĞER KONULAR YÖNÜ İLE İRDELEME 113
§ 3- DURUŞMASINA C. SAVCISININ İŞTİRAK ETMEDİĞİ ŞAHSİ NÜFUS DAVALARINA ÖZGÜ YARGILAMA USULÜNÜN
AÇIKLAMASI 113
§ 4- KAMUSAL NÜFUS DAVALARINDA TARAF TEŞKİLİ 114
§ 5- DURUŞMASINA C. SAVCISI İLE NÜFUS MEMURUNUN İŞTİRAK
ETTİĞİ ŞAHSİ VE KAMUSAL NÜFUS DAVALARINA ÖZGÜ
YARGILAMA USULÜ AÇISINDAN C.M.U.K.′NUN UYGULANDIĞI
YERLERİN ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN İRDELEMESİ 114
A) DURUŞMA SİSTEMİ YÖNÜ İLE İRDELEME 114
B) SORUŞTURMA SİSTEMİ YÖNÜ İLE İRDELEME 115
C) TANIKLAR YÖNÜ ÃŽLE İRDELEME 119
D) TARAFLARIN DURUŞMA DIŞI ARA YERDEKİ TALEPLERİ
ÜZERİNE MAHKEMECE DOSYA ÜSTÜNDE KARAR VERİLMESİ
GEREKEN HALLER YÖNÜ İLE İRDELEME 120
E) MAHKEME KARARININ C. SAVCISINA GÖRÜLDÜYE
GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU VE KESİNLEŞTİRİLMESİ
YÖNTEMİ 120
§ 6- MAHKEME YAZILI İŞLERİ MÜDÜRÜNÜN NÜFUS KÜTÜĞÜNÜ
İLGİLENDİREN MAHKEME KARARINI NÜFUS İDARESİNE
BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 121
§ 7- TÜM NÜFUS DAVALARINDA MAHKEMECE VERİLEN KARARA
KARŞI BAŞVURULABILEN KANUN YOLLARI 121
A) HÜKMÜN TASHİHİ 121
B) HÜKMÜN TAVZİHİ 122
C) HÜKMÜN TEMYİZİ 122
D) TASHİHİ KARAR 123
E) YARGILAMANIN İADESİ (İADEİİ MUHAKEME) 123
F) KANUN YARARINA TEMYİZ 123
IV. BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ YASA MADDELERİ 125
V. BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ GENELGELER 134
VI. BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 138

XII
İKİNCİ BÖLÜM
UYGULAMADA AD SOYAD TASHİHİ DAVALARİ

I. ŞAHSİ VE KAMUSAL AD SOYAD TASHİHİ DAVALARININ
AÇIKLANMASI 148
§ 1- GENEL AÇIKLAMA 148
§ 2- ŞAHSI AD SOYAD TASHİHİ DAVA TÜRLERİNİN AÇIKLAMASI . .149
A) (MUHİK SEBEP) HAKLI NEDEN SEBEBİYLE AÇILAN ŞAHSİ AD
SOYAD TASHİHİ (DEĞİŞTİRME) DAVASI 149
B) YANLIŞ KÜTÜKLENİM (SEHVEN TESCİL) SEBEBİYLE
AÇILAN ŞAHSI AD VE SOYAD TASHİHİ (DÜZELTİM)
DAVASI 156
C) BİR ŞAHSİ AD SOYAD TASHİHİ DAVASINDA DAVACI
TARAFÇA İKAME EDİLEBİLECEK OLAN DELİLLER 157
D) BİR ŞAHSİ AD SOYAD TASHİHİ DAVASI SONUCUNDA
MAHKEMECE VERİLEN TASHİHE İLİŞKİN HÜKÜM
ÖZETİNİN İLÂN ZORUNLULUĞU 158
§ 3- KAMUSAL AD SOYAD TASHİHİ DAVALARININ ÖZELLİK
ARZEDEN HUSUSİYETLERİNİN AÇIKLAMASI VE BU
DAVALARDA TARAF TEŞKİLİ 159
§ 4- ŞAHSI VE KAMUSAL AD SOYAD TASHİHİ DAVALARINDA
GÖREVLİ YETKİLİ MAHKEME, DAVA EHLİYETİ, YARGİLAMA
GİDERLERİ VE YARGILAMA USULÜ 160
II. ŞAHSİ VE KAMUSAL AD SOYAD TASHİHİ DAVALARINDA
UYGULANAN MÜŞTEREK KURALLAR 160
§ 1- ŞAHSI VE KAMUSAL AD SOYAD TASHİHİ DAVALARININ
C. SAVCISI İLE NÜFUS MEMURUNUN HUZURU İLE
GÖRÜLMESİ ZORUNLULUĞU 160
§ 2- ŞAHSI VEYA KAMUSAL AD SOYAD TASHİHİ DAVALARINA
ÖZGÜ SORUŞTURMA SİSTEMİ 162
A) GENEL AÇIKLAMA 162
B) ŞAHSİ VEYA KAMUSAL BİR AD SOYAD TASHİHİ DAVASINDA
AD VEYA SOYADININ TASHİHİ İSTENEN KIŞI SABIKALI VEYA
EMNİYETTE İLİŞİK KAYDI BULUNAN KİMSELERDEN İSE
İZLENECEK YOL 166

C) ŞAHSİ VEYA KAMUSAL BÎR AD SOYAD′ TASHİHİ DAVASINA
KONU OLAN KİŞİNİN DAVA TARİHİNDEN ÖNCE AD VEYA
SOYADININ MAHKEMECE TASHİH EDİLMİŞ OLMASININ
DAVAYA ETKİSİ ′ 167
§ 3- ŞAHSİ VEYA KAMUSAL BİR AD SOYAD TASHİHİ DAVASINDA
KİŞİYE DOĞUMU ESNASINDA KONMASINDA VEYA
SONRADAN DEĞİŞTİRİLMEK SURETİYLE EDİNİLMESİNDE
NİTELİĞİ YÖNÜ İLE YASAL ENGELİ BULUNAN AD VE
SOYADLARIN AÇIKLAMASI 167
A) GENEL AÇIKLAMA 167
B) AD YÖNÜYLE DURUMUN İRDELENMESİ 168
C) SOYADİ YÖNÜYLE DURUMUN İRDELENMESİ 168
D) KONUNUN UYGULAMADAKİ ÖNEMİ 169
E) MAHKEMECE AD VEYA SOYADININ ANLAM VE KÖKENİNDE
TEREDDÜT HASIL OLDUĞUNDA TÜRK DİL KURUMUNDAN
GÖRÜŞ ALINMASI VE GEREĞİNDE BU KONUDA BİLİRKİŞİ
İNCELEMESİ YAPTIRILMASI 169
§ 4- ŞAHSİ VEYA KAMUSAL BİR AD SOYAD TASHİHİ DAVASİ
SONUCU MAHKEMECE VERİLEN KARARIN CUMHURİYET
SAVCISINA CÖRÜLDÜYE GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU
VE KESİNLEŞTİRİLMESİ YÖNTEMİ 171
§ 5- AD VEYA SOYADINI TASHİH ETTİREN VATANİ GÖREVİNİ
YAPMAKTA İSE DURUM 172
§ 6- ŞAHSİ VEYA KAMUSAL BİR AD SOYAD TASHİHİ DAVASI
SONUCU MAHKEMECE VERİLEN TASHİH KARARININ
MEYDANA GETİRDİĞİ SONUÇLAR 172
III. EVLATLIĞIN HAKLİ NEDEN SEBEBİ İLE AÇTIĞI BİR ŞAHSİ
SOYADİ TASHİHİ DAVASININ AÇIKLAMASI 173
IV. NÜFUS KAYDINDA BOŞANMIŞ GÖZÜKEN KADİN TARAFINDAN
AÇILAN ŞAHSI BİR SOYADİ TASHİHİ DAVASINDA MAHKEMECE
YAPILACAK SORUŞTURMADA ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKEN
HUSUSLARIN AÇIKLAMASI 173
V. İLK KOCASI İLE OLAN EVLİLİĞİ ÖLÜM VEYA BOŞANMA
NEDENİ İLE SON BULAN KADININ, VELAYETİ KENDİSİNE
VERİLEN VE BU İLK EŞİNDEN OLMA HENÜZ REŞİT
BULUNMAYAN ÇOCUĞUNUN SOYADINI DEĞİŞTİRMEK
İSTEMESİ DURUMUNDA SÖZKONUSU OLABİLECEK ÇEŞİTLİ
OLASILIKLARIN İRDELEMESİ 174

XIV
VI. İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ YASA MADDELERİ 175
VII. İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ GENELGELER 177
VIII. İKİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI 180

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMADA YAŞ TASHİHİ DAVALARI

I. HUKUK MAHKEMELERİNDE YAŞ TASHİHİ 190
§ 1- ŞAHSİ VE KAMUSAL YAŞ TASHİHİ DAVALARININ AÇIKLAMASI 190
A) GENEL AÇIKLAMA 190
B) BİR ŞAHSİ YAŞ TASHİHİ DAVASINDA DAVA AÇMA EHLİYETİ
YÖNÜNDEN DAVACI KİŞİNİN NÜFUSTA KAYITLI
BULUNDUĞU DOĞUM TARİHİNE TEKABÜL EDEN
YAŞINA İTİBAR ETME LÜZUM VE ZARURETİNİN
AÇIKLAMASI 192
C) BİR ŞAHSİ YAŞ TASHİHİ DAVASINDA TANIK DİNLENİLMESİ 193
D) KAMUSAL YAŞ TASHİHİ DAVALARININ ÖZELLİK ARZEDEN
HUSUSİYETLERİNİN AÇIKLAMASI VE BU DAVALARDA
TARAF TEŞKİLİ 194
E) ŞAHSİ VE KAMUSAL YAŞ TASHİHİ DAVALARINDA GÖREVLİ
YETKİLİ MAHKEME, DAVA EHLİYETİ, YARGILAMA
GİDERLERİ VE YARGILAMA USULÜ 196
§ 2- ŞAHSİ VE KAMUSAL YAŞ TASHİHİ DAVALARINDA
UYGULANAN MÜŞTEREK KURALLAR 197
A) ŞAHSI VE KAMUSAL YAŞ TASHİHİ DAVALARININ
C. SAVCISI ÎLE NÜFUS MEMURUNUN HUZURU İLE
GÖRÜLMESİ ZORUNLULUĞU 197
B) ŞAHSİ VEYA KAMUSAL YAŞ TASHİHİ DAVALARINA ÖZGÜ
SORUŞTURMA SİSTEMİ 197
C) BİR ŞAHSİ VEYA KAMUSAL YAŞ TASHİHİ DAVASINDA
YAŞININ TASHİHİ ÃŽSTENENİN MUAYENE İÇİN BİR TIBBİ
KURUMA SEVKI LÜZUMU VE 22 YAŞ ÜZERİNDEKİ YAŞ
TASHİHLERİNDE MAHKEMECE İZLENECEK SORUŞTURMA
SİSTEMİ 208
D) BİR ŞAHSİ VEYA KAMUSAL YAŞ TASHİHİ DAVASI
SONUCUNDA MAHKEMECE OLUŞTURULMASI GEREKEN
KARAR 210

E) BİR ŞAHSİ VEYA KAMUSAL YAŞ TASHİHİ DAVASI SONUCU
MAHKEMECE VERİLEN KARARIN C. SAVCISINA GÖRÜLDÜYE
GÖNDERİLMESİ ZORUNLULUĞU VE KESİNLEŞTİRİLMESİ . .211
F) YAŞI TASHİH EDİLEN KlŞÃŽ VATANİ GÛREVİNİ YAPMAKTA
İSE DURUM 211
§ 3- YAŞ TASHİHİNİN ASKERLİK, EHLİYETNAME, EVLENME,
ÖĞRETİM, İŞE GİRME, EMEKLİLİK BAĞKUR VE
SİGORTALILIKTAKİ ETKİSİ 211
A) GENEL AÇIKLAMA 211
B) ASKERLİK, KARAYOLLARI TRAFİK VE ÖĞRETİM MEVZUATI
KARŞISINDA YAŞ TASHİHİ 212
C) İŞE GİRMEDE YAŞ TASHİHİ 213
D) EMEKLİ SANDIĞI KANUNU (EMEKLİLİK) VE YAŞ TASHİHİ . .213
E) SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (SİGORTALILIK) VE YAŞ
TASHİHİ 217
F) BAĞKUR KANUNU VE YAŞ TASHİHİ 216
G) EVLENME VE YAŞ TASHİHİ 216
II. CEZA MAHKEMELERİNDE YAŞ TASHİHİ . . 217
§ 1- GENEL AÇIKLAMA 217
§ 2- YAŞ TASHİHİ DAVASINDA HUKUK MAHKEMESİNİN
GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİ GEREKEN DURUM 218
§ 3- GEZA MAHKEMESİNDE BİR YAŞ TASHİHİ DAVASINİN
YARGILAMASI SIRASINDA YAPILACAK SORUŞTURMADA
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 219
III. DAVACI KENDİSİNİN NÜFUSTA KAYDININ BULUNMADIĞINI
ÖNCEDEN ÖLEN KARDEŞİNİN KAYITLI BULUNDUĞU İSİM VE
DOĞUM TARİHİNİ KULLANDIĞINI İLERİ SÜREREK BU
KARDEŞİNİN DOĞUM TARİHİNİ TASHİH ETTİRMEK AMACI İLE
BİR ŞAHSİ YAŞ TASHİHİ DAVASI AÇTIĞINDA İZLENECEK YOL .220
IV. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ YASA MADDELERİ 223
V. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ GENELGELER 226
VI. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARİ 227


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER NÜFUS KAYIT TASHİHİ DAVALARININ GENEL VE ÖZEL TÜRLERİ VE DE ARZETTİKLERI ÖZELLİKLER

I. GENEL AÇIKLAMA VE BAZI ÖZEL TÜR DİĞER NÜFUS KAYIT TASHİHİ DAVALARININ HUSUMET YÖNÜ İLE ÖZELLİK
ARZEDEN BAŞLICA HUSUSİYETİ 250
II. DİĞER NÜFUS KAYIT TASHİHİ DAVALARININ GENEL TÜRLERİ
VE ARZETTIKLERİ ÖZELLİKLER 254
§ 1- NÜFUS KAYIT TERKİNİ DAVALARININ AÇIKLAMASI 254
§ 2- MÜKERRER KAYIT İPTALİ DAVALARININ AÇIKLAMASI 258
111. DİĞER NÜFUS KAYIT TASHİHİ DAVALARININ ÖZEL TÜRLERİ
VE ARZETTIKLERİ ÖZELLİKLER 260
§ 1- CİNSİYET TASHİHİ DAVALARI 260
A) GENEL AÇIKLAMA 260
B) RUHSAL NEDEN SONUCU OPERASYONLA OLUŞAN FİZİKİ
SEBEPLERLE AÇILAN CİNSİYET TASHİHİ (DEĞİŞTİRİM)
DAVASI 261
C) YANLIŞ KÜTÜKLENİM (SEHVEN TESCİL) NEDENİ İLE
AÇILAN CİNSİYET TASHİHİ (DÜZELTİM) DAVASİ 262
§ 2- BABA VE ANA ADİ TASHİHİ DAVALARI 263
A) GENEL AÇIKLAMA 263
B) KİŞİNİN KAYITLI BULUNDUĞU BABA VE ANA İSİMLERİNİN
DÜZELTİLMESİ İDDİASI İLE AÇILAN BABA VE ANA ADI
TASHİHİ (DÜZELTİM) DAVASI 263
C) KİŞİNİN ANA VE BABASININ NÜFUSTA KAYITLI BULUNAN
ANA VE BABASI DEĞÎLDE BİR BAŞKASI OLDUĞU İDDİASI
ÎLE AÇILAN ANA VE BABA ADI TASHİHİ DAVASİ 266
§ 3- ÖLÜM KAYDININ TASHİHİ DAVASININ AÇIKLAMASI 268
§ 4- KİŞİNİN ÖLÜM TARİHİNİN TASHİHİ DAVASININ AÇIKLAMASI .269 § 5- İL VE İLÇE İTİBARI ÎLE DOĞUM YERİ TASHİHİ DAVASININ
AÇIKLAMASI 271
§ 6- NÜFUS KÜTÜĞÜNDE YAZILI DİN KAYDININ SİLİNMESİ
(TERKİNİ) DAVASININ AÇIKLAMASI 273
§ 7- KİŞİNİN MEDENİ HALİNİN TASHİHİ DAVALARİ 275
A) GENEL AÇIKLAMA 275


XVII
B) İKİ AYRİ OLASILIĞA GÖRE KİŞİNİN MEDENİ HALİ İLE
İLGİLİ OLARAK AÇİLMASİ GEREKEN DAVALAR VE
ARZETT1KLER1 ÖZELLİKLER 276
C) HUKUK, CEZA VE ÇOCUK MAHKEMELERİNDE EVLENMENİN
VE BOŞANMANIN USULEN İSPATİ YÖNTEMİ 279
IV. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ GENELGELER 281
V. DÖRDÜNCÜ BÖLÜMLE İLGİLİ YARGİTAY KARARLARİ 286

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÜÇÜNCÜ KISIMLA İLGİLİ DİĞER YASA MADDELERİ

§ 1- 21.6.1934 Tarih, 2525 Sayılı SOYADİ KANUNU 306
§ 2- ATATÜRK SOYADININ ALINAMAYACAĞINA İLİŞKİN
2622 SAYİLİ KANUN 308
§ 3- 2500 Sayılı EFENDİ BEY PAŞA GİBİ LAKAP VE UNVANLARIN
KALDIRILDIĞINA DAİR KANUN 308
§ 4- 2587 SAYILI KEMAL ÖZ ADLİ CUMHURREİSİMİZE VERİLEN
SOYADİ HAKKİNDA KANUNU 308
§ 5- İNSAN HAKLARİ EVRENSEL BEYANNAMESİ 308
§ 6- YENİ MEDENİ KANUN 313
§ 7- TÜRK CEZA KANUNU 315
§ 8- HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU 316
§ 9- SON DEĞİŞİKLİKLERLE 5.5.1972 Tarih, 1587 Sayılı NÜFUS
KANUNU 316
§ 10- SON DEĞİŞİKLİKLERLE 11.2.1964 Tarih, 403 Sayılı TÜRK
VATANDAŞLIĞI KANUNU 340