Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Bilişim Suçları

Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Bilişim SuçlarıSayfa Sayısı
:  
125
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
975-8654-23-3

31,00 TLSUNUŞ Dr. A. Caner Yenidünya ve Olgun Değirmenci \′nin birlikte kaleme aldıkları \"Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Bilişim Suçları\" adlı eser giriş, dört bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Müellifler kitaplarında bilişim suçları ile ilgili kavramlara yer verdikten sonra bilgiyi öğrenme, başkasına zarar vermek için sistemin içeriğini kullanma nakletme ve çoğaltma suçlarının düzenlendiği Türk Ceza Kanununun 525a maddesini kapsamlı bir biçimde incelemektedirler. Geniş bir kaynakçadan faydalanılarak meydana getirilen eserde mukayeseli hukuktaki gelişmelere de sıklıkla değinilmiştir. Bu kitabın son senelerde ülkemizde sayıları gittikçe artan bir biçimde neşredilen bilişim suçlarına ilişkin yapıtlar arasında layık olduğu yeri alacağı şüphesizdir. Yazarları bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. 19.03.2003 Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İÇİNDEKİLER Kısaltmalar 11 Giriş 13 BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM SUÇLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1- Bilgisayar 17 A- Kavram 17 B- Bilgisayarın Unsurları 21 a- Merkezi İşlem Birimi (Mikro İşlemci- Central Processor Unit-Cpu) 22 b-Sistem Yazılımı 23 c- Rom (Read Only Memory-Salt Okunur Bellek) 23 d- Ram (Random Access Memory- Rastgele Erişimli Bellek) , 24 e- Uygulama Yazılımı 24 f- Çevre Giriş (Input) - Çıkış (Output) Birimleri 25 C- Bilgisayar Türleri 25 2-Bilişim 27 3- Bilişim Sistem Ağları 33 A- Bilişim Sistem Ağı Kavramı 34 B- İnternet 36 İKİNCİ BÖLÜM TCK. NUN BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR BABINDA GEÇEN TEMEL KAVRAMLAR 1- Genel Olarak 43 2- Bilgileri Otomatik İşleme Tabi Tutan Sistem 43 3 - Program 45 4- Veri 47 5- Diğer Herhangi Bir Unsur 48 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE YER ALAN VERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ SUÇU 1- Giriş ve Kanuni Unsur : 5] 2- Korunan Hukuki Yarar 53 3-Fail 56 4- Mağdur 61 5- Suçun Maddi Unsuru 62 6- Hukuka Aykırılık Unsuru 70 7- Manevi Unsur 75 8-Suçun Özel Görünüş Şekilleri 77 A- Teşebbüs 77 B- İştirak go C-İçtima go 9- Müeyyide §2 10- Kovuşturma 85 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BAŞKASINA ZARAR VERMEK AMACIYLA SİSTEMDE YERALAN VERİNİN KULLANILMASI, NAKLEDİLMESİ VEYA ÇOĞALTILMASI SUÇU 1- Giriş ve Kanuni Unsur: 91 2- Korunan Hukuki Yarar 92 3-Fail 94 4- Mağdur 94 5- Suçun Maddi Unsuru 96 6- Hukuka Aykırılık Unsuru 98 7- Manevi Unsur 101 8-Suçun Özel Görünüş Şekilleri 102 A-Teşebbüs 102 B-İştirak 103 C-İçtima 103 9-Müeyyide 105 10- Kovuşturma 106 SONUÇ 109 KAYNAKÇA 115