Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Muayene ve Kabul İşlemleri

Muayene ve Kabul İşlemleriSayfa Sayısı
:  
148
Kitap Ölçüleri
:  
18x16 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-00783-2-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER KISALTMALAR IX ÖNSÖZ XI GENEL AÇIKLAMALAR 1 ORTAK HÜKÜMLER 1 1. İLGİLİ KANUNLARDA YER ALAN HÜKÜMLER 1 1.1. 4734 Sayılı Kanundaki Düzenleme 1 1.2. 4735 Sayılı Kanundaki Düzenlemeler 2 1.2.1. Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar (4735/ madde-7) 2 1.2.2. Denetim, muayene ve kabul işlemleri (4735 / madde-11) 3 1.2.3. Kanundaki diğer düzenlemeler: 5 2. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNİN ÖNEMİ 5 DUYGULANACAK YÖNETMELİKLER 7 4. TEKNİK ŞARTNAME HÜKÜMLERİ 8 (I)- YAPIM İŞLERİNDE MUAYENE VE KABUL 12 1. MUAYENE VE KABUL KOMİSYONLARI 12 1.1. Komisyonun Türleri: 12 1.2. Kuruluşu, Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri: 13 1.3. Kabul Komisyonunun Kararları 14 1.4. Görevlendirecek Makam 14 1.5. Yapı Denetim Görevlisi 14 2. GEÇİCİ KABUL 15 2.1. Geçici Kabul Başvurusu 16 2.2. Yapı Denetim Görevlisince Ön İnceleme Yapılması 16 2.3. Geçici Kabul Komisyonunun Görevlendirilmesi 17 2.4. Geçici Kabul Komisyonunun Görevleri 17 2.5. Geçici Kabul İşlemleri 18 2.5.1. Geçici kabule davet 18 2.5.2. iş yerinde yapılacak incelemeler 19 2.5.3. işlerin geçici kabule hazır olmadığının tespit edilmesi 19 2.5.4. İşlerin geçici kabule hazır olduğunun tespit edilmesi 20 2.5.5. Geçici kabul sırasında eksiklikler tespit edilmesi 21 2.5.6. Geçici kabul tarihi ve geçici kabul itibar tarihi 25 2.6. Geçici Kabul Noksanları 28 2.7. işin Süresinden Önce Bitirilmesi 28 3. TEMİNAT SÜRESİ 29 3.1. Teminat Süresinin Başlaması ve Miktarı 29 3.1.1. Destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri 30 3.1.2. Kısmi geçici kabulü yapılan bölümlerin teminat süresi 31 3.1.3. İşin kabulünün erken yapılması halinde teminat süresi 31 3.2. Teminat Süresindeki Bakım ve Giderler 31 4- KESİN KABUL 32 4.1. Kesin Kabul Başvurusu 32 4.2. Yapı Denetim Görevlisince Ön İnceleme Yapılması 32 4.3. Kesin Kabul Komisyonunun Görevlendirilmesi 32 4.4 Kesin Kabul İşlemleri 32 4.4.1. Kesin kabule davet 32 4.4.2. İş yerinde yapılacak incelemeler 32 4.4.3. Komisyonca işlerin kesin kabule hazır olmadığının tespit edilmesi 33 4.4.4. Kesin kabule engel olmayan eksiklikler için yapılması gerekenler 34 4.4.5. Kesin kabul tutanağının düzenlenmesi 34 5- KISMİ KABUL YAPILMASI 35 5.1. Kısmi Kabul Yapılabilmesinin Ön Şartı 35 5.2. Kısmi Kabul Yapılacak Bölümler İçin Geçici Kabul Uygulanması 36 5.3. Kısmi Kabullerde Teminat Süresi 36 (II)- HİZMET ALIMLARINDA MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 44 Genel Açıklamalar 44 Genel Şartnamede tanımlanan hizmet türleri 45 1. ÖN İNCELEME 45 1.1. Ön İncelemenin Mahiyeti 45 1.2. Kontrol Teşkilatınca Ön İnceleme Yapılması 46 1.3. Bir Defada Tamamlanan İşlerde Ön İnceleme 46 1.3.1. Ön incelemede işin kabule elverişli olması 46 1.3.2. Ön incelemede işin kabule elverişli olmaması 46 1.3.3. İkinci incelemede de işin kabule elverişli olmaması 47 1.3.4. İkinci incelemede işin kabule elverişli olması 48 1.4. Sürekli Nitelikteki İşlerde Ön İnceleme 48 2-MUAYENE ve KABUL KOMİSYONLARI 49 IV 2.1. Muayene ve Kabul Komisyonunu Kuracak ′ Makam/Kuruluş 49 2.2. Muayene ve Kabul Komisyonu Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri 50 2.3. Muayene ve Kabul Komisyonunun Kurulma Süresi 51 2.4. Komisyonun Göreve Başlaması 52 2.5. Muayene ve Kabul Komisyonunun Görevleri 53 2.6. Muayene ve Kabul Komisyonun Kararları 53 3. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 53 3.1. Bir Defada Tamamlanan İşlerin Kabul İşlemleri 54 3.1.1. Tespit edilen eksiklikler için yapılması gerekenler 54 3.1.2. Gecikme cezası uygulaması 55 3.1.3. İşin kabul edilmesi 60 3.1.4. İşin eksik ve kusurlarıyla kabul edilmesi 60 3.1.5. Kabul işlemleri 61 3.2. Sürekli Nitelikteki İşlerin Kabul İşlemleri 61 3.2.1. Eksikliklerin tespit edilmesi ve ceza 62 3.2.2. Gecikme ve uygulanacak ceza 63 3.2.3. İşin kabul edilmesi 63 3.3. Kabul Tutanağının Düzenlenmesi 63 3.4. Kabul Tutanağının Onaylanması 64 4. DİĞER HUSUSLAR 64 4.1. Hizmet Alımlarında Kısmi Kabul Yapılması. 64 4.1.1. Kısmi kabul prosedürü 65 4.1.2. Kısmi kabulde gecikme cezası 65 4.2. İşe Başlama ve İşin Bitim Tarihinin Tespiti 67 4.3. İşin Süresinden Önce Bitirilmesi 68 4.4. Yüklenicinin Başvuruda Bulunmaması 68 4.5. işlerin Eksik Olarak Kabulü (HİGŞ/Madde 47) 69 4.6. Kabul Sürecindeki Bakım ve Giderler (HİGŞ/ Madde 48) 69 4.7. Garanti Dönemi Olan İşlerde Kabul İşlemi (HİGŞ/ Madde 49) 69 4.8. Garanti Döneminde İşlerin Bakımı (HİGŞ/ Madde 21) 70 4.9. Kesin Teminatın ve Ek Kesin Teminatın Geri verilmesi (HİGŞ/ Madde 51) 70 4.10. Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler (HİGŞ/Madde 5) 70 4.11. Yüklenicinin Hazır Bulunmaması (HİGŞ/ Madde 44) 70 4.12. Gizlilik (HİGŞ/ Madde 13) 71 4.13. Yüklenicinin Genel Sorumlulukları (HİGŞ/Madde 6) 71 HİZMET İŞLERİNDE MUAYENE VE KABUL AKIŞ ŞEMASI 72 (III)- MAL ALIMLARINDA DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 78 1. ARA DENETİM İŞLEMLERİ 79 1.1. Ara Denetim Yapılmasının Gerekçesi 79 1.2. Ara Denetim Yapılabilmesinin Şartları 80 1.3. Ara Denetim Görevlileri 80 1.4. Ara Denetimin Yapılacağı Yerler 81 1.5. Ara Denetim İncelemesi ve Raporları 81 1.6. Ara Denetimde Yüklenicinin Hazır Bulunmaması 82 2. MUAYENE ve KABUL KOMİSYONLARI 82 2.1. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu, Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri 82 2.2. Görevlendirecek Makam 83 2.3. Komisyon Kararı 83 2.4. Komisyonun Sorumluluğu 83 3. MUAYENE İŞLEMLERİ 83 3.1. Muayene İşlemlerinin Başlatılmasının Şartları 84 3.1.1. Malın teslimi 84 3.1.2. Muayene işlemlerine başlanması 84 3.1.3. Yükleniciye bildirim 85 3.2. Muayene Yapılacak Yer ve Alınacak Tedbirler 85 3.3. Malın Muayeneye Hazırlanmasında Yüklenicinin Görevleri 86 3.4. Yüklenicinin Hazır Bulunmaması 86 3.5. Ambalajlama 86 3.6. Muayenede Aranacak Hususlar 86 3.7. Numune Alma 87 3.8. Malın Muayenesinde Yapılacak İşlemler 87 3.8.1. Fiziksel muayene 87 3.8.2. İtiraz halinde ikinci fiziksel muayene 88 3.8.3. Laboratuvar muayenesi 89 3.8.4. İtiraz halinde hakem (ikinci) laboratuvar muayenesi 89 3.9. Tekrar İnceleme 91 3.10. Malın İşin Süresinden Önce Tesliminde Muayene 91 3.10.1. İşin süresinden önce teslimi mümkün mü? 91 3.10.2 İşin süresi içinde muayene hakları 92 3.11. Muayene Raporlarının Düzenlenmesi 92 4. GEÇİCİ KABUL 93 4.1. Geçici Kabul Uygulamasının Şartları 93 4.2. Geçici Kabul Tutanağının Düzenlenmesi 93 5. KABUL ve KESİN KABUL İŞLEMLERİ 94 5.1. Geçici Kabul Öngörülmeyen İşlerde "Kabul" 95 5.2. Geçici Kabul Öngörülen İşlerde "Kabul" (Kesin Kabul) 95 5.3. Sözleşme ve Eklerine Uymayan işlerin Kabulü 96 6. KISMİ KABUL YAPILMASI 97 7. GECİKME HALİNDE UYGULANACAK CEZA ve SÖZLEŞMENİN FESHİ 98 7.1. Gecikme Halinde Yapılacak İşlemler 98 7.2. Muayene Kabulde Geçen Süreler 99 8. FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI 99 9. YURT DIŞINDAN TEDARİK EDİLEN MALIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 100 10. ÖZEL HÜKÜMLER 101 11. STANDART FORMLAR 102 BÖLÜM EKLERİ 103 (EK-1): 103 GÖREVLENDİRME YAZISI 103 (EK-2): 104 MUAYENE RAPORU 104 (EK-4): 107 MAL ALIMLARI KABUL/KESİN KABUL TEKLİF BELGESİ 107 (EK-5): 108 MAL ALIMLARI KABUL/KESİN KABUL TUTANAĞI 108 MAL ALIMLARINDA MUAYENE VE KABUL AKIŞ ŞEMASI 110 MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BAZI ORTAK SORULAR VE CEVAPLARI 115 YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ 123 HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ 133 MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK 139