Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (0)      Kasım (138)      Ekim (55)      Eylül (219)

Modern İnfaz Hukuku ve Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Kurumu

Modern İnfaz Hukuku ve Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) KurumuSayfa Sayısı
:  
748
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750262302

150,00 TL


"Modern İnfaz Hukuku ve Koşullu Salıverilme (Şartlı Tahliye) Kurumu" başlıklı bu kitapta; öncelikle ceza hukukuyla yakından ilişki içerisinde bulunan ve artık bağımsız bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkan infaz hukukunun genel esaslarına, temel ilkelerine, infaz sistemlerinin tarihsel gelişim sürecine, infaz hukukunun amacı ve önemine vurgu yapıldıktan sonra, ceza infaz sorunlarına, özgürlüğü bağlayıcı cezaların yerine uygulanabilir alternatif yaptırımlara ve/veya çağdaş anlamdaki infaz usullerine detaylı biçimde yer verilmektedir. Türk hukukunda ve mukayeseli hukuktaki birçok ülkede yer alan elektronik izleme (elektronik kelepçe) ile denetimli serbestlik kurumları, mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde ayrıntılı incelenmektedir.


 


Kitapta, koşullu salıverilme (şartlı tahliye) kurumunun modern infaz hukukundaki yeri anlatılmaktadır. Koşullu salıverilme (şartlı tahliye) ile ilgili genel bilgiler aktarıldıktan sonra, Kuzey ve Güney Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki güncel mevzuat ve uygulamalar dikkate alınarak geniş ölçüde mukayese yapılmaktadır.


 


Diğer yandan Türk hukukunda TBMM tarafından 14.04.2020 tarihinde kabul edilip yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun ile 5275 sayılı CvGTİHK'da getirilen yeni değişiklikler üzerinde de durulmakta, son olarak da, hem infaz sürecine ilişkin hem de koşullu salıverilme (şartlı tahliye) konusuyla bağlantılı olan AİHM içtihatları değerlendirilmektedir.


 


Konu Başlıkları


Modern İnfaz Hukukunun Tekerrürü Önleme ve Yeniden Topluma Kazandırma Amaçları


Modern İnfaz Hukukunun Genel Esasları


Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik Kurumu


Elektronik İzleme (Elektronik Kelepçe) Uygulaması


Mukayeseli Hukuk, Türk Hukuku, Kuzey ve Güney Kıbrıs Hukukuna Göre Değerlendirme


 


AİHM İçtihatları Işığında Değerlendirme