Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (29)      Şubat (202)      Ocak (190)      Aralık (151)

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 640-682) Cilt III

Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 640-682) Cilt IIISayfa Sayısı
:  
627
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7899-11-6

150,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

  Miras Hukuku Şerhi adlı eserimiz toplam üç ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte TMK m. 495-574 hükümleri, ikinci ciltte TMK m. 575-639 hükümleri, üçüncü ciltte ise TMK m. 640-682 hükümleri incelenmiştir. Birinci cilt Temmuz 2018'de yayınlanmıştır. Kalan iki cildin tamamlanmasıyla da Türk Medeni Kanunu'nun Miras Hukuku hükümleri tamamen yazılmıştır. "Miras Hukuku Şerhi (TMK m. 640-682) Cilt-III" adlı bu eserde genel olarak miras ortaklığı, mirasçıların terekenin borçlarından dolayı sorumluluğu, miras ortaklığının sona ermesi, mirasın paylaşılması davası, mirasın paylaşılmasının esasları, tarım arazilerinin paylaşılması, mirasta denkleştirme, paylaşma ve miras payının devri sözleşmeleri konuları Türk-İsviçre Hukuku öğretisi doğrultusunda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Mirasa konu tarımsal arazilerin paylaşımı 5402 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkında Kanun'da düzenlenmiştir. Tarımsal arazilerin paylaşımı bu kanun doğrultusunda ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Eser şerh olarak kaleme alınmış, her bir madde kanunun sistematiğine uygun olarak sırasıyla açıklanmıştır. Ayrıca eser kapsamında ulaşabildiğimiz bütün Yargıtay kararları taranmış, özellik arz eden kararlara metin içinde ve dipnotlarda yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MİRASIN PAYLAŞILMASI


BİRİNCİ AYIRIM
PAYLAŞIMDAN ÖNCE MİRAS ORTAKLIĞI
§1. MİRAS ORTAKLIĞI (m. 640)
§2. MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU (m. 641)
§3. MİRASIN PAYLAŞILMASINI İSTEME HAKKI (PAYLAŞMA DAVASI) (m. 642)
§4. CENİN NEDENİYLE PAYLAŞMANIN ERTELENMESİ (m. 643)
§5. MİRAS ORTAKLIĞINDA ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (m. 644)
§6. MİRASBIRAKANLA BİRLİKTE YAŞAYANLARIN ÜÇ AYLIK GEÇİM GİDERİNİN TEREKEDEN KARŞILANMASI (m. 645)


İKİNCİ AYIRIM
PAYLAŞMANIN NASIL YAPILACAĞI
§7. MİRASIN PAYLAŞILMASI (m. 646)
§8. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA MİRASBIRAKANIN TASARRUFU (m. 647)
§9. MİRASIN PAYLAŞILMASINA KAYYIMIN KATILMASI (m. 648)
§10. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA MİRASÇILARIN EŞİTLİĞİ (m. 649)
§11. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA PAYLARIN OLUŞTURULMASI (m. 650)
§12. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA BAZI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ veya SATILMASI (m. 651)
§13. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA AİLE KONUTU ve EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ (m. 652)
§14. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN veya AİLE BELGELERİ ile ÖZEL ANI DEĞERİ OLAN EŞYALARIN DURUMU (m. 653)
§15. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA MİRASBIRAKANIN MİRASÇILARINDAN OLAN ALACAKLARININ DURUMU (m. 654)
§16. REHNEDİLMİŞ TEREKE MALININ PAYLAŞTIRILMASI (m. 655)
§17. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA TAŞINMAZLARIN DURUMU (m. 656)
§18. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA TAŞINMAZLARIN ÖZGÜLENMEYE ESAS OLAN DEĞERİ (m. 657)
§19. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA TAŞINMAZLARIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ (m. 658)
§20. TARIMSAL ARAZİLERİN PAYLAŞILMASI


ÜÇÜNCÜ AYIRIM
MİRASTA DENKLEŞTİRME
§21. MİRASÇILAR ARASINDA DENKLEŞTİRME (m. 669)
§22. MİRASÇILIK SIFATININ KAYBININ DENKLEŞTİRMEYE ETKİSİ (m. 670)
§23. DENKLEŞTİRMEDE GERİ VERME ve MAHSUP (m. 671)
§24. DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMANIN MİRAS PAYINI AŞMASI (m. 672)
§25. DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMANIN DEĞERİNİN BELİRLENMESİ, YARAR ve HASAR ile GELİR ve GİDERLERİN DURUMU (m. 673)
§26. MİRASÇILARA YAPILAN EĞİTİM ve ÖĞRENİM GİDERLERİNİN DENKLEŞTİRMEYE ETKİSİ (m. 674)
§27. HEDİYELER ile EVLENME GİDERLERİNİN DENKLEŞTİRMEYE ETKİSİ (m. 675)


DÖRDÜNCÜ AYIRIM
PAYLAŞMANIN TAMAMLANMASI ve SONUCU
§28. MİRASIN PAYLAŞILMASI SÖZLEŞMESİ (m. 676)
§29. MİRASÇILARIN MİRAS PAYI ÜZERİNDE SÖZLEŞME YAPMASI (AÇILMIŞ MİRAS PAYININ DEVRİ) (m. 677)
§30. MİRASIN AÇILMASINDAN ÖNCE MİRAS HAKKI ÜZERİNDE SÖZLEŞME YAPILMASI (m. 678)
§31. MİRASIN PAYLAŞILMASINDA MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU (m. 679)
§32. MİRASIN PAYLAŞILMASI SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ (m. 680)
§33. MİRASIN PAYLAŞILMASINDAN SONRA MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU (m. 681)
§34. MİRASIN PAYLAŞILMASINDAN SONRA TEREKE BORÇLARINI ÖDEYEN MİRASÇININ DİĞER MİRASÇILARA RÜCU HAKKI (m. 682)


KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ