Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (50)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Milletlerarası Taşınır Mal Satış Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Kapsamında Muayene ve İhbar Külfeti

Milletlerarası Taşınır Mal Satış Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Kapsamında Muayene ve İhbar KülfetiSayfa Sayısı
:  
149
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5547-2

49,90 TL

KİTAP HAKKINDA

Alıcının malları muayene külfeti CISG madde 38'de, ihbar külfeti ise CISG madde 39'da yer almıştır. Bu iki maddenin söz konusu olması için ilk önce CISG madde 35 anlamında satıcı sözleşmeye aykırı mal teslim etmelidir. CISG madde 38 ve 39 konvansiyon kapsamında verilmiş kararlar içerisinde en çok değinilmiş maddelerdir. Bu maddeler düzenleyici nitelik taşımaktadırlar. Yani taraflar CISG madde 6 gereğince sözleşme ile muayene ve ihbar külfetini ortadan kaldırabilir veya bu külfetlerin doğurabileceği etkileri değiştirebilirler. Bundan başka CISG madde 9 gereğince milletlerarası ticari teamüller veya taraflar arasında alışkanlıkların varlığı durumunda da muayene ve ihbar külfetlerine başvurulmayacaktır.
CISG madde 38'de alıcının "koşulların izin verdiği kısa bir süre" dahilinde malları muayene etmesinin, CISG madde 39'da ise "makul bir süre" içerisinde sözleşmeye aykırılık ihbarının gerçekleşmesinin gerekli olduğuna değinilmiştir. Bu tip sürelerin belirlenmesindeki amaç, satıcının eğer mümkünse, eksik ifadan dolayı malları sağlama, ikame mal teslimi, onarım veya başka bir formda alıcının zararını azaltarak aykırılığı giderme yoluyla kendisini uygun düzeye çıkarmasına yardımcı olmaktır. Alıcının malları muayene ve ihbar külfeti değerlendirilirken satıcının bu külfetlerin mümkün olduğunca erken yerine getirilmesi yönündeki çıkarı ile alıcının makul olmayan masraf ve zahmete katlanmaması yönündeki çıkarı birlikte değerlendirilmelidir.İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  19
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK MİLLETLERARASI
MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI (CISG)
I. CISG’İN TARİHSEL GELİŞİMİ  21
A. Yeknesaklaştırmaya İlişkin İlk Çalışmaların Yapılması ve Lahey Konvansiyonları  21
B. INCOTERMS Kurallarının Yeknesaklaştırma Eylemlerine Etkisi  23
C. CISG’in Hazırlanma Süreci  23
II. CISG’İN UYGULAMA ALANI  26
A. Genel Olarak  26
B. Yer Bakımından Uygulama  29
1. Tarafların İşyerlerinin Farklı Ülkelerde Mevcut Olması  29
2. Satış Sözleşmesinin Milletlerarası Unsurunun Anlaşılabilirliği  30
C. Konu Bakımından Uygulama  30
1. “Mal” Kavramı  30
2. CISG’in Uygulanmadığı Satış Sözleşmeleri  31
İkinci Bölüm
CISG MADDE 38 KAPSAMINDA ALICININ MALLARI
MUAYENE KÜLFETİ
I. CISG MADDE 38’İN TARİHİ GELİŞİMİ  33
II. GENEL OLARAK ALICININ MUAYENE KÜLFETİ  35
A. “Muayene Külfeti” Kavramı  35
B. Karşılaştırmalı Hukuk  37
C. Uygulama Alanı  40
III. MUAYENE YÖNTEMİ  43
A. Muayene Yönteminin Belirlenmesi  43
1. Genel Olarak  43
2. Sözleşmeye Göre  44
3. Milletlerarası Ticari Teamüller ve Makul Yöntemle Muayene  45
B. Muayene Yöntemine İlişkin Objektif ve Subjektif Faktörler  47
1. Mallara İlişkin Faktörler  47
2. Tarafların İlişkilerine ve Beklentilerine İlişkin Faktörler  48
3. Alıcının İçinde Olduğu Subjektif Durum  49
C. Malların Muayene Şekli  50
1. Basit Muayeneler  50
2. Geniş Kapsamlı Muayeneler  51
3. Gizli Ayıpların Muayenesi  53
4. Örnekler Üzerinden Muayene  54
D. Alıcı veya Üçüncü Kişi Tarafından Malların Muayenesi  55
IV. MUAYENE SÜRESİ  57
A. Genel Olarak  57
B. “Kısa Süre” Kavramı  59
1. Genel Olarak  59
2. Kısa Süreye Etki Eden Faktörler  60
a. Muayene Kapsamının Süreye Etkisi  60
b. Malların Yapısının ve Kullanım Amaçlarının Süreye Etkisi  62
c. Alıcının Konumunun Süreye Etkisi  64
d. Diğer Faktörlerin Süreye Etkisi  65
C. Muayene Süresinin Başlangıcı  66
1. Uygun Teslimatın Yapılması Durumunda  66
2. Teslim Borcunun İhlal Edildiği Durumlarda  67
a. Erken Teslim Durumunda  67
b. Yanlış Yerde Teslim Durumunda  68
3. Art Arda Teslimatın Yapılması Durumunda  68
4. Gizli Ayıpların Mevcut Olması Durumunda  69
V. MUAYENE MASRAFLARI  70
VI. MUAYENE YERİ  71
VII. TAŞIMA GEREKTİREN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  71
VIII. MUAYENENİN YENİ VARMA YERİNE ERTELENMESİ  74
A. Genel Olarak  74
B. Yönlendirme ve Gönderme  75
C. Satıcının Haberdar Olması  76
D. Alıcı Tarafından Muayene İçin Makul İmkânın Bulunmaması  78
IX. MUAYENE KÜLFETİNİN İHLALİNİN SONUÇLARI  80
X. MUAYENE KÜLFETİNİN ORTADAN KALDIRILMASI  82
XI. İSPAT YÜKÜ  83
Üçüncü Bölüm
CISG MADDE 39 KAPSAMINDA ALICININ İHBAR KÜLFETİ
I. CISG MADDE 39’UN TARİHİ GELİŞİMİ  85
II. GENEL OLARAK ALICININ İHBAR KÜLFETİ  86
A. İhbarın Amacı  87
B. İhbarın Hukuki Niteliği  88
III. CISG MADDE 39 UYARINCA İHBAR  88
A. İhbarın Şekli  88
B. İhbarın İçeriği  90
1. Genel Olarak  90
2. İhbarın İçeriğine İlişkin Faktörler  93
3. Satıcının “Sorgulama Yükümlülüğü”  96
C. İhbarın Muhatabı  97
D. İhbarın Ulaşmasına İlişkin Risk  98
E. İhbarın Yapılması Gereken Süre  99
1. Genel Olarak  99
2. İhbar Süresi Kavramının İçeriği  100
3. İhbar Süresinin Başlangıcı  102
a. Sözleşmeye Aykırılığın Saptanması  102
b. Sözleşmeye Aykırılıkların Saptanması Gereken Tarih  103
c. Gizli Ayıplı Mallarda İhbar Süresinin Başlangıcı  104
d. Erken Teslimin İhbar Süresine Etkisi  105
e. Sözleşmeye Aykırılığın Teslimden Önce Saptanması  105
4. “Makul Süre” Kavramı  106
a. Genel Olarak  106
b. Malların Niteliğinin Makul Süreye Etkisi  107
aa. Sezonluk Mallar ve Erken Bozulabilen Mallar  107
bb. Dayanıklı Mallar veya Sezonluk Olmayan Mallar  108
c. “Makul Süre” Kavramına Etki Eden Diğer Faktörler  110
IV. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK İHBARININ ZAMANSAL SINIRI  111
A. Hak Düşürücü Süre  111
B. Garanti Süresi  114
V. İHBAR KÜLFETİNİN İHLALİNİN SONUÇLARI  116
A. Alıcının Haklarını Kaybetmesi  116
B. İstisnalar  117
1. Satıcının Hilesi  117
a. Satıcının Bilgisi  118
b. Satıcının Bilgisini Alıcıya Açıklamaması  122
2. İhbarın Yapılmamasına İlişkin “Makul Özür” Kavramı  123
3. Satıcının Feragati  125
4. Dürüstlük Kuralı Gereğince İhbarın Değerlendirilmesi  129
VI. İSPAT YÜKÜ  130
SONUÇ  135
Kaynakça  139
Kavramlar Dizini  147