Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (36)      Haziran (61)      Mayıs (108)      Nisan (73)

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler Sempozyumu

Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler SempozyumuSayfa Sayısı
:  
486
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9786057963789

860,00 TLAntalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler Sempozyumu


Prof. Dr. Vahit Doğan


Dr. Öğr. Üyesi Alper Çağrı Yılmaz


Dr. Lale Ayhan İzmirli


İçindekiler


1. Oturum: Vatandaşlık Hukuku


Türk Vatandaşlığının Kazanılması Ve Kaybı


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat Sezginer


Türk Vatandaşlık Mevzuatı Ve Güncel Gelişmeler Işığında Vatandaşlığın Kanunîliği İlkesi


Prof. Dr. Esra Dardağan Kibar


Türk Vatandaşlığının Sonradan Kazanılmasında “Milli Güvenlik” Ve “Kamu Düzeni” Kavramlarının İncelenmesi


Doç. Dr. Mustafa Erkan


Türk Vatandaşlığının İrade Dışı Kaybı Ve İnsan Hakları


Yrd. Doç. Dr. Arzu Alibaba


Türk Vatandaşlığını Kazanma Kararının İptaline İlişkin Düzenlemeye Eleştirel Bir Bakış


Dr. Öğr. Üyesi Cemil Güner


Vatandaşlığın Yatırım Yoluyla Kazanılmasında Fiili İkamet Şartı: Mukayeseli Hukuk Ve Türk Hukuku Kapsamında Bir Değerlendirme


Dr. Öğr. Üyesi Alper Çağrı Yılmaz


2. Oturum: Yabancılar Hukuku


Yabancıların Çalışma İzni Ve Gayrimenkul Edinmeleri


Oturum Başkanı: Bilge Tanrıbilir


Ceza Hukukumuzda Geri Verme


Prof. Dr. İbrahim Dülger


Türkiye’de İkamet Hakkına Sahip Yabancıların Çalışma Hakkı


Doç. Dr. Musa Aygül


Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Edinimi Konusunda Uygulamada Yaşanan Sorunlar


Sinan Şığva


3. Oturum: Yabancılar Hukuku


Yabancıların Uluslararası Koruma Ve Yabancıların İkamet İzni


Oturum Başkanı: Doç. Dr. Musa Aygül


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi VeDanıştay Kararları Işığında Yabancılar VeUluslararası Koruma Kanunu’nda Aile İkamet İzni


Dr. Öğr. Üyesi Doğa Elçin


Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türk Yabancılar Ve Uluslararası Korumahukukuna Etkileri


Dr. Barış Teksoy


4. Oturum: Kanunlar İhtilafı Hukuku


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vahit Doğan


Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasının Yabancı Unsurlu Satım Sözleşmeleri Bakımından Uygulama Alanı


Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu


Milletlerarası Özel Hukukta Uluslararası Anlaşmaların Uygulanması: Tercüme Ve Yorum Problemleri


Prof. Dr. Yusuf Çalışkan


Kanunlar İhtilafı Kuralları Tehdit Altında Mı?


Doç. Dr. Süheylâ Balkar Bozkurt


Ülkelerarası Evlat Edinme Ve İnsan Hakları


Dr. Öğr. Üyesi Gülce Gümüşlü Tunçağıl


Milletlerarası Sözleşme Müzakerelerinde Culpa In Contrahendo Sorumluluğa Uygulanacak Hukukun Tespiti


Dr. Lâle Ayhan İzmirl


5. Oturum: Milletlerarası Usul Hukuku


Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Dülger


Uluslararası Özel Hukuk Sözleşmelerinin Çatışması


Prof. Dr. Işıl Özkan


Tek Taraflı (Asimetrik) Yetki Anlaşması İle Türk Mahkemelerinin Yetkisi Tesis Edilebilir Mi?


Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal


Türk Hukukunda Milletlerarası Derdestlik


Doç. Dr. Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik


Türk Hukukunda Yabancı Makamlarca Verilen Boşanma Kararlarının Tanınmasına İlişkin Gelişmeler


Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir


6. Oturum: Milletlerarası Usul Hukuku


Oturum Başkanı: Doç. Dr. Necla Öztürk


Tüketici Sözleşmelerinden Doğan UyuşmazlıklardaTürk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi


Doç. Dr. Sema Çörtoğlu Koca


Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizinde Önemli Engel: Posta Yoluyla Tebligat


Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çalışkan


Türk Vatandaşlarının Kişi Hallerine İlişkin Davalar Bakımından 5718 Sayılı Möhuk’ta Kabul Edilen Yetki Kuralı


Dr. Öğr. Üyesi Mine Tan Dehmen


7. Oturum: Milletlerarası Tahkim


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu


Milletlerarası Tahkim Ve Kesin Hüküm Yetkisi


Prof. Dr. Ziya Akıncı


Tahkime Elverişlilik Bağlamında Yabancı Unsur


Prof. Dr. Vahit Doğan


Tahkimde Belge İbrazı


Doç. Dr. Cemile Gökyayla


Milletlerarası Ticaret Odasının Tahkim  Kurallarına Ek Vı-Seri Muhakeme  Usulü Kuralları


Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Töre