Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Milletlerarası Tahkimde İddia ve Savunma Hakkının İhlali

Milletlerarası Tahkimde İddia ve Savunma Hakkının İhlaliSayfa Sayısı
:  
215
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-152-714-7

55,00 TLBir milletlerarası tahkim yargılaması sırasında hakemlerce tarafların iddia ve savunma hakkına riayet edilmemiş olması milletlerarası sözleşmeler ve milli hukuklar uyarınca hakem kararları açısından bir tenfiz engeli ve iptal sebebi teşkil etmektedir. Bu çalışmanın yapılması fikri, tahkim yargılaması sırasında bu hakkın ihlal edildiği iddiasının hakem kararının iptal edilmesini sağlamak veya kararın tenfiz edilmesine engel olmak için devlet mahkemeleri önünde taraflarca en çok ileri sürülen iptal sebebi ve tenfiz engeli olduğunun tespit edilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Tarafların ve hakemlerin oldukça fazla mesai harcayarak ve masraf yaparak tamamlamış oldukları bir tahkim yargılamasının ürünü olan hakem kararının devlet mahkemelerince iptal edilmesi veya tenfizinin reddedilmesi oldukça ağır bir yaptırımdır. Dolayısıyla, tahkim yargılaması sırasında gerçekleştiği iddia edilen iddia ve savunma hakkı ihlallerinin hangi durumlarda hakem kararları açısından bu ağır yaptırıma yol açacağı oldukça dikkatli bir şekilde tespit edilmesi gereken bir konudur. Nitekim, farklı ülke mahkemelerince görülen birçok tenfiz ve iptal davasında hakem kararının tenfizini engellemek veya iptalini sağlamak için bu hakkın ihlaline dayanılmış olsa da, bu iddianın başarıya ulaştığı dava sayısı oldukça azdır. Üç ana bölümden oluşan bu çalışma, New York ve Avrupa Sözleşmeleri ile MÖHUK ve MTK'nın ilgili hükümleri ışığında, tahkim yargılaması sırasında gerçekleştiği iddia edilen iddia ve savunma hakkı ihlallerinin Türk mahkemeleri önünde hangi durumlarda hakem kararının tenfizini engelleyeceği veya kararın iptaline yol açacağı üzerine tespitler içermektedir.(ARKA KAPAKTAN)


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM 


TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İDDİA VE SAVUNMA HAKKI KAVRAMI 


§1. KAVRAM VE HUKUKİ NİTELİĞİ


§2. ADİL YARGILANMA HAKKIYLA İLİŞKİSİ


§3. TÜRK HUKUKUNDA KAVRAMIN FARKLI HUKUK DALLARINDAKİ DÜZENLENİŞİ


A. Anayasa Hukukunda


B. Medeni Usul Hukukunda


C. Milletlerarası Özel Hukukta


§4. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İDDİA VE SAVUNMA HAKKI KAVRAMI VE BU HAKKIN İHLALİNE BAĞLANAN SONUÇLAR


 


İKİNCİ BÖLÜM 


MİLLETLERARASI TAHKİMDE İDDİA VE SAVUNMA HAKKININ UNSURLARI 


§1. HAKEMİN TAYİNİNDEN VE HAKEMLİK PROSEDÜRÜNDEN USULÜ DAİRESİNDE HABERDAR EDİLME HAKKI


A. Hakkın Konusu, İçeriği ve Sınırları


B. Milletlerarası Tahkimde Usûlüne Uygun Tebligat Kavramı


I. Tebligat Şekli


II. Tebligat Dili


III. Süreler 


IV. Tebligatın Yöneltileceği Kişi 


§2. İDDİA VE SAVUNMA VASITALARINI İLERİ SÜREBİLME HAKKI


A. Hakkın İçeriği ve Konusu 


I. İddia ve Savunmaların İleri Sürülmesi 


II. Delillerin Sunulması 


III. Belge İbrazı Talebinde Bulunma Hakkı


IV. Cevap Hakkı


V. Görüş Bildirme Hakkı


B. İddia ve Savunma Vasıtalarının İleri Sürülmesi Hakkının Sınırları


C. Milletlerarası Tahkimde İddia ve Savunma Vasıtalarının İleri Sürülmesi Hakkının İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi Yasağı Açısından Değerlendirilmesi 


§3. İDDİA VE SAVUNMALARIN DİKKATE ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKI 


A. Sulh Görüşmelerinin Hakemlerce Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Sorunu


B. Hukuka Aykırı Yollardan Elde Edilen Delillerin Hakemlerce Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği Sorunu 


§4. TARAFLARA EŞİT MUAMELEDE BULUNULMASI İLKESİ


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


MİLLETLERARASI TAHKİMDE İDDİA VE SAVUNMA HAKKININ İHLALİNİN SONUÇLARI 


§1. TENFİZ ENGELİ OLARAK İDDİA VE SAVUNMA HAKKININ İHLALİ


A. Genel Olarak


B. New York Sözleşmesi'nin V(1)(b) Maddesi


C. İddia ve Savunma Hakkının İhlalinin Diğer Tenfiz Engelleriyle İlişkisi 


I. İddia ve Savunma Hakkı ve Kamu Düzeni


II. İddia ve Savunma Hakkının İhlali ve Usule Uygulanacak Kurallara Aykırılık


D. Tenfiz Talebinin Reddedilebilmesi için Gerekli Şartlar 


I. İddia ve Savunma Hakkının İhlali ile Hakem Kararı Arasındaki Nedensellik İlişkisi


II. İhlalin İspatı


III. Feragat Teşkil Eden Bir Davranışın Yokluğu


E. Tenfiz Davasında İddia ve Savunma Hakkı İhlallerinin Tespit Edilmesinde Uygulanacak Hukuk


I. Genel Olarak


II. Uygulanacak Hukuk Hakkındaki Görüşler


III. Değerlendirme


§2. İPTAL SEBEBİ OLARAK İDDİA VE SAVUNMA HAKKININ İHLALİ


A. 1961 Tarihli Milletlerarası Ticari Hakemliğe İlişkin Avrupa Sözleşmesi


B. 4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK)


I. Genel Olarak


II. İptal Talebinin Kabul Edilmesi İçin Gerekli Şartlar


C. Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Sözleşme (ICSID)


§3. DEVLET MAHKEMELERİNİN TENFİZ VE İPTALE İLİŞKİN KARARLARINA KARŞI AİHM'E BAŞVURULUP BAŞVURULAMAYACAĞI SORUNU


SONUÇ


 


 


KAYNAKÇA