Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Menkul Kıymetleştirme - MORTGAGE ( Genel Ve Hukuki Esaslar )

Menkul Kıymetleştirme - MORTGAGE ( Genel Ve Hukuki Esaslar )Sayfa Sayısı
:  
381
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
975-01772-0-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Yazar Hakkında Halil Doğru, 1983 yılında işletme fakültesi mezunu olarak SPK′da mesleki kariyerine başladı. SPK Denetleme ve Ortaklıklar Finansman Daireleri′nde dokuz yıl uzman yardımcısı ve uzman olarak çalıştıktan sonra 1992 yılında avukatlık kariyerine Pekin & Pekin′de başladı. Halen 1994 yılında kurmuş olduğu, sermaye piyasası ve frnaııs hukukunda uzmanlığı ile tanınan Doğru Hukuk Bürosu′ııda hukuk hizmeti vermeye devam etmektedir. Mesleki kariyeri yanında Wharton School, London Selıool of Eeonomics ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde akademik çalışmalar yapan yazar halen Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde Doktora çalışmalarına (tez aşaması) devanı etmektediı". vi Önsöz Uygulamaya girdiğinde pek çok yönden ülkemizde değişiklikler yaratacağı söylenen, 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine ilişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 06 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete′de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe gimıesüıden sonra önemli bir kesimi ilgilendirecek bu Kanun, hem finansman hem de hukuki açıdan büyük bir öneme sahiptir. Özellikle konut yapımında ve finans kesinimde yaşanacak yenilikler, hukuk alanında da pek çok yeni uyuşmazlık ve bu uyuşmazlıkların çözümü yönünde tartışmaları beraberinde getirecektir. Kanun′un hem yeni ohışu, hem de hukuk dışındaki alanları da ilgilendirmesi uygulamada karşılaşılacak sorunların çözümünü zaman zaman güçleştire-bilecektir. Bu nedenle, bu alanda yazılacak eserler, bu güçlüklerin aşılmasında önem kazanacaktır. Sayın Avukat Halil Doğru tarafından yazılan ve ülkemizde bu husustaki ilk çalışmalar arasında yerini alan "Menkul Kıymetleştirme & Mortgage" isimli bu eser, uygulamada karşılaşılacak sorunların çözümüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Yabancı hukuktaki incelemeleri de esas alarak yapılan bu kapsamlı çalışmanın Giriş Bölümü′nde genel bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Kanun ile hukuk terminolojisine katılacak olan yeni terimler açıklanmaya çalışılmıştır. Hukuk bilgisi kadar fînans bilgisini de gerektiren bu terim ve açıklamalar Sayın Doğru tarafından başarılı şekilde açıklanmıştır. Birinci Bölüm′de menkul kıymetleştinne ele alınmıştır. Hangi varlıkların menkul kıymetleştirilebileceği ve bu konudaki riskler ile risklerin azalması için sağlanan güvenceler Birinci Bölüm §2′de açıklanmıştır. Birinci Bölüm §3′te menkul kıymetleştirme işleminin tarafları, bu işlemin safhaları ve bu işlemlerde kullanılan sözleşmeler ve diğer belgeler açıklanmaya çalışılmıştır. §4′te ise, menkul kıymetleştirmenin hukuki yönü ele alınarak alacakların özel amaçlı kuruluşa devri, kaynak şirketin iflası veya ödeme güçlüğü içine düşmesi halindeki durum ile özel amaçlı kuruluşun ve alacak tahsilatı yapan kuruluşun iflası halinde ortaya çıkan durum d eğerlen d i rilmiştir. Birinci Bölüm §5 menkul kıymetleştirme işleminin Türk hukuku bakımından değerlendirilmesine ayrılmış ve §4′teki incelemelerin Türk hukuku bakımından arz ettiği özellikler üzerinde durulmuştur. §6 ise, varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin ülke uygulamalarına ayrılmıştır. Eserin İkinci Bölümü′ııde ipotekli tahviller ve bunlara ilişkin ülke uygulamalarına yer verilmiş; Üçüncü Bölüm′de ise varlığa dayalı menkul kıymetler ve ipotekli tahvillere ilişkin Türkiye′deki uygulama açıklanmıştır. Uzun süren titiz bir çalışma sonunda hazırlanan bu eserin, uygulama ve doktrinde önemli bir boşluğu dolduracak bir başvuru eseri olacağma inanıyorum ve Sayın Halil Doğru′yu bu başarılı çalışmasından ötürü kutluyorum. 11.04.2007 Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Yazarın Önsözü Bu Kitab′nı öyküsü 1992 yılındaki "finans reformu" kapsamında "varlığa dayalı menkul kıynıetier"hı Sermaye Piyasası Kanunu′nda düzenlemnesine dek götürülebilir. Amerika′da büyült bir fînansal yenilik ("imıovation") ve fînansal aracılığı ortadan kaldıracak, her derde deva bir araç olarak sunulan menkul kıymetleştirme aslında Türk hukukuna girmekte pek fazla gecikmemişti. Tabii bunda aralarında yer aldığını, o tarihteki Sermaye Piyasası Kurulu′ııuıı hevesli, çalışkan, genç ekibinin ve OECD kapsamında gerçekleşen Wharton School eğitimlerinin önemli bir rolü olmuştur. Bu arada, daha SPK′nın YDMK Tebliği (Seri: İÜ No. 14) yayınlanmadan ben kendimi masanın öbür tarafında, hukukçu olarak buldum. Seri: III No. 14Tebliği′nin yayınlanmasından sonra YDMK ihraçları başlasa da, kısaltmasının okunuşundan dolayı "vıdımık" olarak anılan bu menkul kıymetlerin, Amerika′daki asılları olan "asset backed secuıities" ile pek ilgisi olduğu da söylenemezdi. Bu menkul kıymetler, bir süre ucuz (mevduat munzam karşılığına tabi olmayan) mevduat olarak aslı ile ilişkisiz biçimde bankalar tarafından kullanıldıktan sonra ekonomi bürokrasisinin haldi bastırmasıyla fiilen durduruldu. Buna karşın globalleşme sürecinin etkisiyle Seri: III No. 14 Tebliği kapsamında yapılamayan, yapılsa bile aslına pek de benzemeyen menkul laynıetleştirmenin yurtdışında nasıl gerçekleştirildiğine hukukçu olarak tanık olma fırsatı buldum: O zamanın öncü yatırım bankalarından birinin iştiraki kredi kartı şirketi kredi kartından doğacak alacaklarını uluslararası piyasalarda menkul kıymetleştirmekteydi. Menkul kıymet ihracı yurtdışındaydı ama alacak Türkiye′de Türk hukukuna tabi sözleşmelerden (kredi kartı sözleşmeleri) doğuyordu. Alacakları yaratan şirket bir Türk şirketiydi ve iflas durumunda; menkul kıymetleşen alacaklar iflas masasına girecek; alacakların yurt dışındaki özel amaçlı kuruluşa devrinin iptalinin istenip istenemeyeceği ve dolayısıyla menkul kıymet sahiplerinin haklanın etkileyecek bu önemli hususlar hep Türk hukukuna tabi olacaktı. Türk hukukçusu olarak bu hususlara ilişkin bir hukuki görüş ("legal opinion") vermemiz gerekiyordu. Böylece menkul kıymetleştirmeyi hem teorik olarak inceleme hem de pratik olarak görme şansun oldu. Konunun hukuki zenginliği de oldukça dikkat çekiciydi. Bu yüzden de 2001 yılında yaşanan kriz, yıllarca iş yoğunluğundan bir türlü yazamadığım yüksek lisans tezimi yazmam için bana fırsat sağladığında, tezimin konusu hemen belli oldu: "Menkul Kıymetleştirmenin Hukuki ve Genel Esasları". Kitabın Birinci Bölümü ile Üçüncü Bölümü′nün bir kısmının (§9) nüvesini teşkil eden tezin danışmanlığını Doçent Dr. Tufan Oğuz yaptı. Kendisine yardımları için teşekkürü bir borç bilirim. Tezi daha önce yayınlamak istediysem de, kitaplaşmadan önce tekrar gözden geçirmeyi arzu ettiğim ve buna da iirsat bulamadığım için İni bugüne kadar bu isteğim gerçekleşemedi. Kitabı yayınlamaya karar verdiğimde ise Mortgage düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye′de de uygulanması söz konusu olan Kıta Avmpası′ndaki ipotekli tahvillerin ("mortgage bonds") çalışmaya dahil edilmesi kaçınılmaz olmuştu. Böylece oldukça dinamik bir süreç içinde Kitap′m İkinci Bölümü ve Üçüncü Bölümü′nün diğer kısmı (§10) yazıldı. Önce SPK′mn ilk tasarısı, bu tasarıdaki değişiklikler ve Hükümet tasarısı derken Mortgage Kanunu ve ipotekli tahvillerin anlatıldığı Üçüncü Bölüm §10′da bir çok kez değişiklikler yapılmak zorunda kalındı. Kitap yayın için dizgiye verildiğinde ise asıl sürpriz ile karşılaştım. Aylardır komisyonlarda bekleyen Tasarı birden TBMM′ye gönderildi ve hızla yasalaştı. Kitap′ta yapılması gereken değişildik ise, "tasarı" kelimesinin "kanun" ile değiştirilmesinden ve tahminimden çok daha fazla oldu. Nihayet oldukça uzun süren bu öyküyü noktalamadan önce, Kitap′m yayınlamasında emeği geçenlere teşekkür etmek isterim. Öncelikle Kitap′ı okuyup, değerli eleştirileri ile katkıda bulunan ve önsöz yazma nezaketini gösteren Prof. Dr. Hakan Pekcamtez′e, yine Kitabın Yayın Kurıılu′nda yer alan Doç. Dr. Tufan Öğüz ve Doç. Dr. Hanife Öztürk′e katkıları ve ayırdıkları zaman için teşekkür ederim. Kitabm bu hale gelmesinde, ilk okuyucuları olan Doğru Hukuk Bürosu′ndaki genç meslektaşlarımın önemli bir rolü olmuştur. Başta Av. Burcu Eren olmak üzere Stj. Av. Selen Sümer, Stj. Av. Aydan Erdem ile Kitaba katkısı olan Doğru Hukuk Bürosu′nun mevcut ve eski çalışanlanmn tümüne teşekkür ederim. Kitabm okuma ve düzeltmelerini yapan, basıma hazırlayan başta Barış Doğru olmak üzere BEG İletişim ekibine ve Turgay Tekatan′a da teşekkür borçluyum. 07.05.2007, İstanbul Halil Doğru İÇİNDEKİLER Yazar Hakkında Önsöz Yazarın Önsözü vi Vİ1İ § 1. Genel Bilgiler Giriş I. Menkul Kıymetleştirme ("Securitizatioıı"): Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ("Asset Baeked Seeurities") ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ("Mortgage Baeked Securities") 3 A. Menkul Kıymetleştirme ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Nedir? 3 B. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Türleri 7 1. ipoteğe Dayalı Menkul Kıymetler ("Mortgage Baeked Securities") ve Diğer Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 7 2. Çıkarılma Yöntemi ve Sağladığı Haklar Bakımından Ayrımlar 9 3. SPK Tebliğine Göre İhraç Edilen VDMK′nın Durumu 10 II. İpotekli Tahviller ("Mortgage Boııds" veya "Covered Bonds") 12 III. İpotek ve "Mortgage" Kavramları 13 IV. Özel Amaçlı Kuruluş ("Special Purpose Vehiele") ve "Trust" Kavramı 16 V. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ("Asset Baeked Securities") İpotekli Tahviller ("Mortgage Bonds" veya "Covered Bonds") ve Benzeri İşlemlerin Karşılaştırılması 18 A. ipoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin ("Mortgage Baeked Securities") İpotekli Tahviller ("Mortgage Bonds" veya "Covered Bonds") ile Karşı laştırı İması 18 1. Kanuni Düzenleme Gerektirip Gerektirmemesi Bakımından 18 2. İhraççısı Bakımından 20 3. Kaynak Şirketin İhraç Olunan Menkul Kıymete İlişkin Ödemelerden Sorumlu Olup Olmaması Bakımından 21 4. Alacakların Kaynak Şirketin Mal Varlığına Dahil Olup Olmaması Bakımından 21 5. İhraç Edilen Menkul Kıymetin Bilançoda Borç Olarak Görünüp Görünmemesi ("On Balance Sheet"/ "OffBalauce Sheet") Bakımından 22 6. Sermaye Yeterliliği Düzenlemeleri Bakımından 22 7. Kaynak Şirketin İflası Bakımından 22 8. Derecelendirme ("Ratiııg") Bakımından 25 B. Menkıd Kıymetleştirme ("Securitization") ve İpotekli Tahvillerin ("Mortgage Bonds" veya "Covered Bonds") Benzer İşlem ve Menkul Kıymetlerle Karşdaştınhnası 25 1. Eaktoring ile Karşılaştırılması 25 2. Türk Hukuku′nda Mevcut Bazı Menkul Kıymetler ile Karşılaştırılması 27 a. Medeni Kanıuı′da Düzenlenen Menkul Kıymetlerle Karşılaştıruması 27 (aa) İpotekli Borç Senedi, İrat Senedi, Taşınmaz Rehniyle Temin Edilmiş Senetler 28 (bb) Rehinli Tahvil 31 b. Tahvil ve Finansman Bonosu Gibi Menkul Kıymetlerle Karşılaştırılması 34 3. Sentetik Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerle Karşılaştırılması 35 VI. Terim Sorunu: Menkul Kıymetleştirme ("Securitization") ve İpotekli Tahviller ("Mortgage Bonds" veya "Covered Bonds") Terimlerine Verdiğimiz Anlam 37 Xİ Birinci Bölüm Menkul Kıymetleştirme: Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve ipoteğe Dayalı Menkul Kıymetler § 2. Genel Esaslar I. Hangi Varlıklar Menkul Kıymetleştirilebilir? 41 II. Menkul Kıymetleştirmede Karşılaşılan Riskler 43 A. Alacakların Ödenmemesi Riski ("Credit Risk") 43 B. Likidite Riski ("Liquidity Risk") 44 C. Erken Ödeme Riski ("Prepayment Risk") 44 D. Finansal Riskler ("Financial Risks") 45 E. Faaliyet Riski ("Performance Risk") 46 F. Hukuki Riskler ("Legal Risks") 47 III. Risklerin Azaltılması İçin Güvence Sağlanması ("Credit Enhancemeııt") 48 A. Genel Olarak 48 B. Kaynak Şirket Tarafindan Sağlanan Güvenceler 48 C. Üçüncü Kişiler Tarafından Sağlanan Güvenceler 50 1. Genel Olarak 50 2. Banka Garantisi/Teminat Mektubu ("Bank Guarantee" / "Letter of Guarantee") 52 3. Birinci Sınıf/ikinci Sınıf Menkul Kıymet İhracı ("Seııior/Stıbordinatcd Securities") 53 4. Sigorta Teminatı 54 5. Swap 55 IV. Menkul Kıymetleştirmenin Sağladığı Faydalar ve Menkul Kıymetleştirme Lehinde/ Aleyhindeki Görüşler 56 A. Genel Olarak 56 B. Kaynak Şirketin Sağladığı Faydalar 56 I. Riskin Devri ve Likiditenin Artması 56 2. Sermaye Piyasasından Kaynak Sağlama imkanı 57 3. Fonlama Maliyetinin Mşmesi 58 4. Kaynak Şirketin Bilançosu Üzerinde Olumlu Etki Sağlaması 59 C. Makro Ekonomik Faydalan 62 D. Menkul Kıymetleştirmenin Aleyhindeki Görüş ve Eleştiriler 62 § 3. Menkul Kıymetleştirme İşlemi I. Menkul Kıymetleştirme İşleminin Tarafları 67 A. Kaynak Şirket ("Originator") 67 B. Özel Amaçlı Kuruluş ("Special Purpose Vehicle") 69 C. Yatırım Bankaları ("Investment Bankers" - "Underwriters") 70 D. Alacaklar İçin Tahsilat ve Takip Hizmetini Yeren Kuruluş ("Serricer") 71 E. Güvence Sağlayan Kuruluşlar ("Credit Enhancers") 72 F. Derecelendirme ("Rating") Şirketleri 72 G. Yatırımcılar 74 II. Hukuk Büroları 74 II. Menkul Kıymetleştirme İşleminin Safhaları 76 A. Alacakların ve Kaynak Şirketin Seçimi 76 B. Katılımcıların, Hukuki Yapının ve Alacakların Satış Fiyatının Belirlenmesi 80 1. Katılımcıların ve Hukuki Yapının Belirlenmesi 80 2. Alacakların Satış Fiyatının Belirlenmesi 80 C. Ozcl Amaçlı Kuruluşun Kurulması 81 D. Alacakların Devri ve Satış Bedelinin Ödenmesi 88 E. Aracılık Yüklenim ("Underwriting") Sözleşmesinin Akdedilmesi, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin İhraç ve Satışı 84 F. Alacakların Talısili ve Varlığa Dayalı Menkvıl Kıymetlerin Geri Ödenmesi 84 III. Menkul Kıymetleştirme İşleminde Kullanılan Sözleşme ve Diğer Dokümantasyon 86 A. Alacakların Devrine İlişkin Sözleşme 86 B. Köprü Finansmanı ve Güvence Sağlanmasına İlişkin Sözleşmeler 87 C. Aracılık Yüklenim ("Undenvritiııg") Sözleşmesi 88 D. Alacak Tahsilatına İlişkin Vekalet Sözleşmesi 89 E. Hukuki Görüş ("Legal Opinion") 89 F. Halka Arz ve Satış Dokümanları 90 § 4. Menkul Kıymetleştirmenin Hukuki Meseleleri I. Alacakların Özel Amaçlı Kuruluşa Devri 92 A. Alacağın Temlikinin Hükmü, Temlik Neticesüıde Alacak ve ipotek Haklanın Özel Amaçlı Kuruluşa Geçip Geçmediği 92 B. Alacağın Temlikinde Geçerlilik Şartları 94 C. Alacağın Temlikinde Yetki Sorunu 95 1. Birden Fazla Temlik Olması ve (İncelik Sorıuıu 95 2. Temlik Yetkisinin Kısıtlanmış Olması 96 3. İleride Doğacak Alacakların Temliki 97 II. Kaynak Şirketin İflası veya Ödeme Güçsüzlüğüne Düşmesi 98 A. Temlikin Gerçek Satış ("True Sale") veya Ödünç İçin Verilmiş Teminat Olarak Kabul Edilmesi Sorunu 98 1. Genel Olarak 98 2. İşlemin Gerçek Satış veya Ödünç Olarak Kabul Edilmesinde Etldli Faktörler 100 B. Hileli Devir ("Fraudulent Conveyance") 105 C. İflas Durumunda Kaynak Şirket ve Özel Amaçlı Şirketin Konsolide Edilmesi ("Sübstantive Coıısolidation") 106 III. Özel Amaçlı Kuruluşun İflası 108 IV. Alacak Tahsilatı ve Takibi Hizmeti Veren Kuruluşun iflası 110 V. Menkul Kıymetleştirme İşleminin Tabi Olduğu Mevzuat 111 A. Menkul Kıymet ve Borsa Mevzuatı 111 B. Muhasebe Standartlarına İlişkin Mevzuat 113 1. Genel Olarak 113 2. Uluslararası Muhasebe Standartları IAS 39 114 C. Vergi Mevzuatı 116 D. Sermaye Yeterliliği ("Capital Adequacy") Mevzuatı 117 1. Genel olarak 117 xiv 2. Basel Komitesi Düzenlemeleri 118 a. Basel 1988 Accord Düzenlemesi 118 (aa) Genel Olarak Sermaye Yeterliliği Yükümlülükleri 118 (Jbb) Menkul Kıymetleştirme işleminin Sermaye Yeterliliğine Tabi Olmaması İçin Aranan Şartlar 121 b. Basel II Düzenlemesi 122 (aa) Genel Olarak Sermaye Yeterliliği Yükümlülükleri 122 (bb) Menkul Kıymetleştirme İşleminin Sermaye Yeterliliğine Tabi Olmaması İçin Aranan Şartlar 124 E. İlgili Diğer Mevzuat 127 § 5. Menkul Kıymetleştirmenin Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi I. Genel Olarak 128 II. Alacakların Özel Amaçlı Kuruluşa Devri 128 A. Türk Hukukunda Alacak Hakkının Niteliği ve Devredilebilen Alacaklar 131 B. Alacak Hakkmnı Devredilmesi; Yenileme / Alacağın Temliki 132 C. Alacağnı Temlikinin Hükümleri 134 1. Alacağın Temlik Alanm Mal Varlığına İntikal Etmesi 134 2. Alacağa Bağlı Haklarnı Temlik Alana İntikali 135 3. Alacakla İlgili Belge ve Bilgileri Verme Yükümlülüğü 135 4. Borçlunun Durumu 136 a. Borçlunun Alacağı Temlik Alana Ödeme Yükümlülüğü 136 b. Borçluların Durumunun Değişmemesi 137 5. Alacağı Temlik Edenin, Alacağnı Varlığından ve Borçlunun Ödeme Güçsüzlüğünden Sorumluluğu 139 a. Alacağın Varlığının Garanti Edilmesi 139 b. Borçlunun Ödeme Güçsüzlüğünden Sorumluluk 140 D. Alacağnı Temlikinde Geçerlilik Şartları 141 E. Alacağın Temlikinde Yetki Sorunu 141 1. Alacak Hakkının Mevcut Olmaması 141 a. Alacağın Hiç Doğmamış Olması, Geçersiz Bir Sebebe Dayanması ve Muvazaalı Alacaklar 141 b. Birden Eazla Temlik Olması 142 2. Alacağın Temlikinde Hukuki Bir Engel Bulunması 144 a. Kanuni Temlik Engelleri 144 b. Sözleşmede Yer Alan Temlik Engelleri 144 3. İleride Doğacak Alacaklaruı Temliki 145 III. Kaynak Şirketin İflasınuı veya Ödeme Güçsüzlüğünün Menkul Kıymetleştirme İşlemine Etkileri 153 A. Genel Olarak 153 B. Menkul Kıymetleştirme işleminin Alacak Satışı veya Ödünç Olarak Kabul Edilmesi Sorunu 154 1. Türk Hukuku Bakımından Menkul Kıymetleştirme İşleminin Hukuki Niteliği 154 2. Menkul Kıymetleştirme işleminin Ödünç Olarak Kabul Edilmesinin Hukuki Neticeleri 157 a. Menkul Kıymetleştirme işleminin Ödünç Niteliğinde Olmasının Alacağın Temliki İşlemi Üzerindeki Etkisi 157 b. Kaynak Şirketin iflası Durumunda Menkul Kıymetleştirme İşleminin Ödünç Olarak Kabul Edilmesinin Hukuki Neticeleri 163 (aa) Alacağın Temliki İnançlı İşlem Kabul Edildiğinde 163 (bb) Alacağın Temliki Danışıklı (Muvazaalı) İşlem Kabul Edildiğinde 164 (aaa) Alacak Rchninlıı Geçersiz Olması 165 (bbb) Alacak Rehninin (ieçerli Olması 166 C. Alacağın Temliki İşleminin İptal Edilebilirliği 167 1. Genel Olarak 167 8. İptal Sebepleri 169 a. Temlik Edilen Alacalı Karşılığında Alınan Bedelin Çok Düşük Olması 169 b. Kaynak Şirketin Aciz Halindeyken Alacaklarını Temlik Etmesi 171 e. Alacağın Temlikinin Hileli Olması ("Fraudulent Conveyance") 172 3. İptal Davasmı Açabilecek Kişiler 173 4. Alacağın Temliki İşleminin iptal Edilmesinin Neticeleri 174 IV. Özel Amaçlı Kuruluşun İflastan Korunması Meselesi 175 A. Genel Olarak 175 B. Özel Amaçlı Kuruluşun İflasnun Etkileri 175 1. Alacakların İflas Masasına Girmesi 175 5. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin Muaccel Hale Gelmesi ve Geri Ödenmesi 176 C. Özel Amaçlı Kuruluşun İflastan Korunması 177 D. Yatının Fonlarmm Özel Amaçlı Kurıduş Olarak Kullanılması 179 V. Alacak Tahsilatı ve Takibi Hizmeti Veren Kuruluşun İflası 181 VI. Meıılaıl Kıymetleştirme İşleminin Tabi Olduğu Mevzuat 182 A. Menkul Kıymet ve Borsa Mevzuatı 183 B. Muhasebe Standartlarına İlişkin Mevzuat 184 1. Genel Olarak 184 2. Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Şirketler Bakımuıdan 185 3. Bankalar Bakımuıdan 188 C. Vergi Mevzuatı 189 1. Kaynak Şirket ve Özel Amaçlı Kuruluşun Vergilendirilmesi 189 2. Katma Değer Vergisi Bakımuıdan 190 3. Damga Vergisi 191 4. Harçlar Kanunu 193 5. Yarlığa Dayalı Menkul Kıymet Alım Satım Kazancı ve Faizlerinin Vergilendirilmesi 194 D. Sermaye Yeterliliği (Capital Adequacy) Mevzuatı 195 E. Tüketicinin Korunmasına İlişkin Mevzuat 195 § 6. Yabancı İlke Uygulamaları İ. ABD ′" 197 A. Tarihsel Gelişim 197 B. ABD′deki Menkul Kıymet ve Borsa Düzenlemeleri 199 1. Genel Olarak 199 2. 1940 Tarihli Yatırım Şirketleri Kamum 200 3. Menkul Kıymetler Kanunu ("Secm′ities Aet of 1933"), Borsalar Kanunu ("Securities Exchange Act of 1934") ve SEC Düzenlemeleri 201 C. Muhasebe Standartları 204 II. İngiltere III. Fransa IV. Almanya V. İsviçre 208 210 213 215 ikinci Bölüm İpotekli Tahviller (Mortgage Bonds) § 7. İpotekli Tahviller ve Öke Uygulamaları I. Genel Olarak II. Fransa III. Almanya TV. İsviçre 219 221 222 224 Üçüncü Bölüm Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler ve İpotekli Tahvillere İlişkin Türkiye Uygulaması § 8. Türk Menkul Kıymetler Hukuku: Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uygulamaları I. Genel Olarak 227 II. Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Menkul Kıymet Hukukunun Esasları 230 A. Türkiye′de İhraç Olunan Tüm Menkul Kıymetlerin Şartlanılın Kurulca Belirlenmesi 230 B. Menkul Kıymetlerin İhraç ve Halka Arz Edilmesi İçin SPK Kaydına Alınmasının Zorunlu Olması 231 C. Menkul Kıymet İhracı İçin Kurul Düzenlemeleriııdeki Menkul Kıymet Türüne ve Bu Tür için SPK Tarafından Belirlenen Şartlara Uyulmasının Zorunlu Olması, ŞPK Tarafından Düzenlemesi Yapılmamış Bir Menkul Kıymetin İhraç Edilememesi 231 D. Menkul Kıymetlerin Sadece Sermaye Piyasası Kanununda Saplan İhraççılar Tarafından İhraç Edilebilmesi 232 III. SPK′nın Menkul Kıymet İhdas Etme Yetkisinin Sınırlan 233 IV. Yabancılık Unsuru Taşıyan Menlaıl Kıymet İşlemlerinde SPK Mevzuatı ve Türk Hukukunun Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu 236 A. Genel Olarak " * 236 B. Yabancı Menkul Kıymetlerin Durumu 237 1. Yabancı Menkul Kıymetin Halka Arz veya Satışının Türkiye′de Gerçekleşmesi Durumu 238 2. Yabancı Menkul Kıymetin Yurt Dışından Satın Almması Durumu 241 3. Menkul Kıymetleştirme işleminde Kaynak Şirketin Türk Şirketi Olması Durumu 242 !43 C. Türk Şirketi Tarafından İhraç Olunan Menkul Kıymetlerin Yurt, Dışında Satılması I § 9. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Düzenlemeleri 346 248 248 248 I. Genel Olarak II. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere ilişkin Düzenleme A. 5582 Sayılı Kanun Öncesi 1. Genel Olarak 2. Sermaye Piyasası Kurulu′ıııın Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Düzenlemesi (Seri: III No. 14 Tebliği) 252 a. Genel Olarak 252 b. Doğrudan İhraç 253 (aa) Doğrudan İhraç Yetkisine Sahip Kuruluşlar ve Menkul Kıymetleştirilebilecek Alacalılar 253 (bb) İhraç Limiti 254 (cc) Doğrudan İhraç′ta Akdedilecek Sözleşmeler 256 (aaa) Vekalet Sözleşmesi 256 (bbb) Saklama Sözleşmesi Yapılması ve Alacak Portföyünün Saklanması 258 (dd) Doğrudan İlu′aç Yöntemi İle Çıkarılan VDMK′nnı Değerlendirilmesi 259 (aaa) 1999 Öncesi Dönem 259 (bbb) 1999 Sonrası Dönem 260 (aaaa) "Alacaklar" ve "Duran Varlıklar" Üzerine Getirilen Tasarruf Yetkisi Suıırlamalarınm Kapsam ve Hukuki Niteliği 261 (bbbb) Türk İcra ve İflas Hukuku Bakımından Alacaklar Üzerindeki Haciz Yasağının Hukuki Neticeleri 263 (aaaaa) İflas Dışında 263 (bbbbb) İlıraççmın İflası IXrrumunda 264 (cccc) Alacaklar Tlzerindeki Tasarruf ve Haciz Yasağının VDMK Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi 266 c. Alacağm Temliki Yoluyla Yapılan ihraç 267 (aa) İhraççılar 267 (aaa) Genel Finans Ortaklığı ("GFO") 267 (bbb) Bankalar ′ 269 (bb) Alacak Temellük Ederek VDMK İhracmda Menkul Kıymetleştirilebilecek Alacaklar 269 (cc) İhraç Limiti ve İşlem Limiti 270 (dd) Alacak Temellükü Yolu İle VDMK İhracmda Akdedilmesi Gereken Sözleşmeler 271 (aaa) Alacağın Temliki Sözleşmesi 271 (bbb) Vekalet Sözleşmesi 273 (ece) Saklama Sözleşmesi Yapılması ve Alacak Portföyünün Saklanması 274 (ee) Alacağın Temliki Yoluyla Yapılan VDMK İhraçlarının Değerlendirilmesi 275 B. 5582 Savdı Kanını Sonrası 276 xvü §10. Mortgage Kanvuıu ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Düzenlemeleri I. Genel Olarak ′ 280 II. Konut Finansmanı Kavramı ve Konut Finansmanı İşlemlerine Uygulanacak Hükümler ′ 281 A. Konut Finansmanının Tanımı ve Unsurları 281 B. Konut Finansmanı Kapsamına Giren işlemlere Uygulanacak Hükümler 286 1. İcra ve iflas Kanunu Hükümleri 286 a. Konut Finansmanından Kaynaklanan ipotekli Alacakların Haciz Yoluyla Takip Edilebilmesi (İİK md. 45) 287 b. İhalenin Feshini İsteyenlerin Yüzde On Yerine Yüzde Yirmi Oranında Para Cezasnıa Çarptırılması (İİK md. 134/11) 287 c. ipoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takipte. Satışın Durdurulması İçin Gereken Teminatın ′teıı 0′a Yükseltilmesi (İİKmd. 149/a) 288 d. Kıymet Takdiri ve Bilirkişi İncelemelerinin Belirli Kişilerce Yapılması 289 2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanım Hükümleri 289 a. Genel Olarak 289 b. Bağlı Kredide Kredi Veren ve Krediyi Devralanın Sorumluluğu (TKIIK md. 4/III ve 7/III) " " 290 e. Kredi Verenin Sorumluluğunun Daraltılması 294 d. Konut Finansmanı Sözleşmelerine Uygulanacak Hükümler 295 C. Vergi Teşvikleri " 298 1. Gelir Vergisi İstisnaları 298 a. Konut Finansmanı işlemlerine ilişimi Faiz (liderlerinin Ücretten Düşülmesi 298 b. Menkul Kıymetlere Ödenecek Kâr Payı, Faiz ve Benzeri Gelirlerden Yapılacak Vergi Kesintileri 298 2. Harçlar Kanunu İstisnaları 298 a. Tapu Harçları 298 b. Yargı Harçları 299 3. Damga Vergisi 299 a. Konut Finansmanı işlemleri 299 b. Menkul Kıymet İhraç İşlemleri 299 4. Gider Vergisi 299 5. Katma Değer Vergisi 300 III. İpotek Teminattı Menkul Kıymet (İTMK) 300 A. Genel Olarak ′ 300 B. İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Edebilecek Kuruluşlar 302 1. Bankalar ′ 302 2. İpotek Finansmanı Kuruluşları (IFK) 303 a. Kuruluş Şartları 303 b. Faaliyetleri ve Denetimi 304 c. Teminatların Korunması 305 (aa) Korunmaya Tabi Teminatlar 305 (bb) Teminatların Korunması ve Hukuki Neticeleri 307 (aaa) Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması 307 Cbbb) Teminatların Üçüncü Kişilerden Korunması 310 (aaaa) Ilaczedilenıemesi 310 (bbbb) İhtiyati Tedbire Konu Olmaması 311 (cecc) İflas Masasına Dahü Olmaması 312 C. ihraç Usulü 314 D. Teminat Havuzu ve Teminat Gösterilebilecek Varlıklar 314 1. Genel Olarak 314 2. Teminat Gösterilebilecek Varlıklar 315 a. İpotek Teminatı Taşıyan Alacaklar 315 b. İkame Varlıklar 317 e. Türev Sözleşmeleri 318 3. Teminatın Oluşumuna İlişkin Şartlar 318 4. Teminat Havuzunun Hukuki Niteliği 319 E. İTMK′ya Uygulanacak Hükümler ve ITMK Sahiplerinin Hakları 325 1. Gcııcİ Olarak 325 2. Teminat Havuzundaki Varlıkların Konulması 328 a. Tasarruf Yetkisinin Suurlandırılması 328 b. Haciz Yasağı (SPKn. md. 13/A f.13) 331 e. İhtiyati Tedbir Yasağı (SPKn. md. 13/A f.13) 332 d. İflas Masasına Dahil Olmaması (SPKn. md. 13/A f.13) 332 3. SPK Tarafından Tedbir Alnıması Gereken Durumlar ve Alınabilecek Tedbirler (SPKn. md. 13/A f.15 ve 16) 334 a. SPK Tarafından Tedbir Alınmasını Gerektiren Durumlar 334 (aa) İTMK′dan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Vadesinde Yerine Getirilmemesi 334 (bb) İhraççnuıı Yönetiminin Kamu Kurumlarına Devredilmesi veya Faaliyet İzninin Kaldırılması 334 (ce) İhraççmuı İflası 335 (dd) iflas Dışı Tasfiye ve İflasuı Ertelenmesi 335 b. SPK Tarafından Aluıabilecek Tedbirler 337 (aa) Genel Olarak 337 (bb) İTMK′larnı Erken İtfa Edilip Edilmeyeceği Hususunda Karar Verilmesi 338 (ec) Teminat Ilavuzıuıdaki Varlıkların Tahsil ve İdaresi ile İTMK Sahiplerine Ödeme Yapılması İşlerim′ Yürütecek Kuruluşun Belirlenmesi 339 (aaa) İdareci Atanması 339 (bbb) Varlıkların İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerden Kaynaklanan Her Türlü Yükümlülüğü Üstlenecek İhraççı Niteliğini Haiz Bir Başka Kuruluşa Devredilmesi 341 (ece) Teminat Havuzundaki Varlıkların Tedrici Tasfiyesi İle Tedrici Tasfiyeye İlişkin işlemlerin Yatırımcıları Koruma Fonu Tarafından Yürütülmesi 343 e. İTMK Tebliğ Taslağı′ndaki Düzenleme 344 (aa) İhraççmuı Listeden Çıkarılması 344 (bb) İhraççmın Listeden Çıkarılması Dıuımıuııda Uygulanacak Tedbirler " 346 (aaa) İdareci Atanması ve Erken İtfa 346 (bbb) Varlıkların İlu-aççı Niteliğine Haiz Bir Başka Kuruluşa Devri 348 (cc) İhraççuıın İflası Durumunda Uygulanacak Tedbirler 349 F. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Değerlendirme 350 IV. Varlık Teminatlı Menkul Kıymet (VTMK ) 353 KAYNAKÇA 355 YABANCI TERİMLER VE KARSILIKLARI 367 DİZİN 370