Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (112)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Medeni Yargılama Hukukunda Delil Tespiti

Medeni Yargılama Hukukunda Delil TespitiSayfa Sayısı
:  
263
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7899-22-2

75,00 TL

  Çalışmanın konusunu Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda geçici hukuki korumaların bir türü olarak düzenlenmiş olan delil tespiti kurumu oluşturmaktadır. Gerek doktora tezinin hazırlanması sürecinde gerekse sonrasında yayınlanması amacıyla Türk, Alman ve İsviçre öğretisinde yer alan görüşlerden, yargı içtihatlarından imkanlar ölçüsünde geniş bir biçimde yararlanılmaya gayret edilmiş, bu görüşler, kurumun konusu ve hukuki niteliği, kuruma konu olabilecek deliller, delil tespitinin şartları ve usulü şeklinde üç ana bölümde sistematik olarak incelenmiş ve hukukumuz bakımından önem arz eden hususlara özel olarak değinilmiş, muhtemel hukuki sorunlara çözüm önerileri geliştirilmeye çaba sarf edilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
DELİL TESPİTİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ, TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. Delil Tespitinin Tarihsel Gelişimi
II. Delil Tespitinin Tanımı
III. Delil Tespitinin Hukuki Niteliği
A. Genel Olarak
B. Delil Tespitinin Hangi Yargılama Türüne Dahil Olduğu Meselesi
C. Delil Tespiti Talebinin Davanın Açılmasına Bağlanan Sonuçlarla Karşılaştırılması
D. Delil Tespiti ile Tespit Davasının Karşılaştırılması
E. Delil Tespitinin İhtiyati Tedbir Kurumu ile Karşılaştırılması
IV. Delil Tespitinin Hukuki Niteliğine İlişkin Görüşümüz


İKİNCİ BÖLÜM
DELİL TESPİTİNE KONU OLABİLECEK DELİLLER
I. Genel Bilgiler
II. Delil Tespitine Konu Olabilecek Deliller
A. İspat Kavramı, İspatın Konusu ve Araçları
B. Kesin Deliller
C. Takdiri Deliller
D. Delil Tespitine Konu Olabilecek Diğer İşlemler


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DELİL TESPİTİNİN ŞARTLARI VE USULÜ
I. Genel Bilgiler
II. Delil Tespitinin Şartları
A. Genel Olarak
B. İnceleme Sırası Gelmemiş Delillerin Tespiti
C. Delil Tespitinde Hukuki Yarar Bulunması
III. Delil Tespiti Usulü
A. Genel Olarak
B. Delil Tespiti Talebinde Bulunabilecek Kişiler
C. Delil Tespiti Talebinin Yöneltileceği Merci
D. Delil Tespiti Talebi
E. Yargılama Usulü
F. Delil Tespiti Talebinin İncelenmesi
G. Delil Tespiti Talebi Hakkında Verilebilecek Kararlar
H. Delil Tespiti İşleminin İcrası
I. Delil Tespiti Kararının Hüküm ve Sonuçları
SONUÇ


KAYNAKÇA