Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Medeni Usul Hukukunda Davaya Cevap

Medeni Usul Hukukunda Davaya CevapSayfa Sayısı
:  
360
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-4986-0

89,90 TL

  Hukuki dinlenilme hakkının temellerini oluşturan savunma hakkı kutsal bir haktır ve savunma yapabilme özgürlüğü de

kutsal bir özgürlüktür. Savunma hakkının yalnızca yasal düzenleme altına alınması yeterli değildir. Bu hakkın, etkili hukuki

koruma yöntemleri ile korunması ve yargılama aşamasında da işlevsel olarak kullanılması gerekmektedir.

Medeni yargılama hukuku kapsamında yapılan bir yargılamada, savunma hakkının ilk görünümü davaya cevap müessesesi

ile karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle davaya cevap müessesesi büyük önem arz etmektedir.

Bu kitapta, genel olarak savunma hakkına; medeni yargılama hukukunda savunma hakkının kullanılmasına ve bu hakkın

kullanım şekillerine; maddi hukuka ve usul hukukuna ilişkin savunma vasıtalarına; cevap dilekçesinin unsurlarına; davaya

cevap süresine; karşı davaya; süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonuçlarına ve cevap dilekçesi vermeyen

davalı açısından çözüm önerilerine; savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağına ve bu yasağın istisnalarına yer

verilmiştir.

Ayrıca davalının savunma hakkını kullanma şekillerinden biri olan davalının davayı kabul etmesi ve davalının davayı kabulü

ile yakın ilişkili ikrar kurumu incelenmiş, bu kurumlar birbiri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde doktrindeki

görüşlerden, güncel içtihatlardan ve mukayeseli hukuktan faydalanılmıştır. Böylece okuyucunun ve uygulayıcının savunma

hakkını kullanırken ve davaya cevap verirken tüm sorularına cevap bulabileceği bir eser ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları
Savunma Hakkı
Hukuki Dinlenilme Hakkı
Davanın Kabulü
İkrar
Davaya Cevap Dilekçesi
Dava Şartları
İlk İtirazlar
Savunmanın Değiştirilmesi veya Genişletilmesi Yasağı