Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (28)      Şubat (202)      Ocak (190)      Aralık (151)

Medeni Hukuka Giriş Bölüm I

Medeni Hukuka Giriş Bölüm ISayfa Sayısı
:  
81
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789753685313

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ..........................................................................................................................iii


İÇİNDEKİLER ............................................................................................................... v


KISALTMALAR ......................................................................................................... ix


KAYNAKÇA ................................................................................................................ xi


§ 1. Hukuk Kavramı, Hukukun Alt Ayrımları ve Hukuk Sistemleri ............................... 1


I. Hukuk Kavramı ................................................................................................ 1


II.Hukukun Alt Ayrımları .................................................................................... 1


A. Yazılı Hukuk – Yazılı Olmayan Hukuk ...................................................... 1


B. Özel Hukuk – Kamu Hukuku ...................................................................... 2


C. Tarihi Hukuk – Yürürlükteki Hukuk – Olması Gereken Hukuk.................. 2


D. Pozitif Hukuk – Tabii Hukuk ...................................................................... 2


III.Hukuk Sistemleri .............................................................................................. 3


1.Roma-Cermen Hukuk Sistemi (Kara/Kıta Avrupası Hukuk


Sistemi) ................................................................................................. 3


a.Alman Hukuk Sistemi ....................................................................... 4


b.Fransız Hukuk Sistemi ...................................................................... 6


c.Roma-Cermen Hukuk Sisteminin Genel Özellikleri.......................... 7


2.Anglo- Sakson Hukuk Sistemi (Common Law) ...................................... 7


3.İslam Hukuku Sistemi............................................................................. 8


4.Sosyalist Hukuk Sistemi ......................................................................... 9


§ 2. Özel Hukukun Kaynakları .................................................................................... 10


I. Kaynak Türleri .............................................................................................. 10


A. Yaratıcı Kaynak ....................................................................................... 10


B. Yürürlük Kaynağı veya Şekli Kaynak...................................................... 11


C. Bilgi Kaynağı ........................................................................................... 11


II.Yürürlük Kaynağı.......................................................................................... 11


A. Genel Olarak ............................................................................................ 11


B. Kanun ....................................................................................................... 14


C. Örf ve Âdet Hukuku ................................................................................. 19


1.Örf ve Âdet Hukukunun Doğumu İçin Gerekli Şartlar ........................ 19


2.Örf ve Âdet Hukukunun Rolü .............................................................. 21


§ 3. Kanunların Uygulanması ...................................................................................... 22


I. Kanunların Sözü ve Özü İtibariyle Uygulanması .......................................... 22


vi


A. Genel Olarak ............................................................................................ 22


B. Kanun Hükümlerinin Yorumlanması ....................................................... 23


1.Yorum Kavramı ve Türleri................................................................... 23


2.Yorum Metotları .................................................................................. 24


a.Lafzi Yorum (Söze Göre Yorum) .................................................... 25


b.Mantıksal - Sistematik Yorum ......................................................... 25


c.Karşılaştırmalı (Mukayeseli) Yorum ............................................... 25


d.Amaca Göre Yorum (Teleolojik Yorum, Gai Tefsir)....................... 26


aa. Amaca Göre (Teleolojik) Yorum Metotları ............................... 26


aaa. Sübjektif Tarihi Yorum ...................................................... 26


bbb. Objektif Tarihi Yorum ....................................................... 26


ccc. Objektif Güncel Yorum (Zamana Göre Objektif Yorum.... 27


bb. Amaca Göre (Teleolojik) Yorumun Çeşitleri ............................ 28


aaa. Amaca Göre (Teleolojik) Genişletici Yorum ..................... 28


bbb. Amaca Göre (Teleolojik) Daraltıcı Yorum ........................ 29


3.Yorumda Dikkate Alınacak Unsurlar................................................... 31


a.Genel Olarak .................................................................................... 31


b.Kıyas ve Evleviyet (Öncelik)........................................................... 33


aa. Kıyas.......................................................................................... 33


bb. Evleviyet (Öncelik) ................................................................... 33


c.Hükmün Düz ve Zıt Anlamı............................................................. 33


d.Mantıksal – Sistematik Yorum, Tarihi Yorum, Karşılaştırmalı


Yorum ............................................................................................. 34


II.Kanun Hükümlerinin Atıf Yoluyla Uygulanması.......................................... 35


III.Hâkimin Takdir Yetkisi................................................................................. 36


IV.Kanunların Zaman İtibariyle Uygulanması ................................................... 38


A. Çağlararası Hukuk.................................................................................... 38


B. Kanunların Çatışması ............................................................................... 41


1.İç Hukukta............................................................................................ 41


2.Milletlerarası Özel Hukukta ................................................................. 43


V. Kanun Hükümlerinin Nitelikleri İtibariyle Uygulanması .............................. 44


A. Genel Olarak ............................................................................................ 44


B. Emredici Hükümler – Emredici Olmayan Hükümler ............................... 44


1.Emredici Hükümler.............................................................................. 44


2.Emredici Olmayan Hükümler .............................................................. 46


VI.Kanunların Uygulanmasında Bilimsel Görüşlerin ve Yargı Kararlarının


Rolü .............................................................................................................. 47


A. Genel Olarak ............................................................................................ 47


B. Bilimsel Görüşler (Öğreti, Doktrin) ......................................................... 48


vii


C. Yargı Kararları ......................................................................................... 48


§ 4. Kanun Boşluğu ve Hâkimin Hukuk Yaratması ..................................................... 49


I. Boşluk Kavramı ............................................................................................ 49


A. Hüküm İçi Boşluk .................................................................................... 49


B. Kanun Boşluğu......................................................................................... 50


II.Kanun Boşluğunun Türleri ............................................................................ 50


A. Bilinçli Boşluk- Bilinçli Olmayan Boşluk ............................................... 50


B. Açık Boşluk- Örtülü Boşluk..................................................................... 52


III.Boşlukların Doldurulması ............................................................................ 54


A. Açık Boşlukların Doldurulması ............................................................... 54


B. Örtülü Boşlukların Doldurulması ............................................................. 58


IV.Hâkimin Hukuk Yaratırken İzleyeceği Yöntem, Yararlanacağı İmkânlar


ve Hâkimin Hukuk Yaratmasının Sınırları.................................................... 63


A. Hâkimin Hukuk Yaratırken İzleyeceği Yöntem ....................................... 63


B. Hâkimin Hukuk Yaratırken Yararlanacağı İmkânlar................................ 64


C. Hâkimin Hukuk Yaratmasının Sınırları.................................................... 65


 

§ 5. Hak Kavramı......................................................................................................... 67