Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

MEDENİ HUKUK Cilt -I- Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları ( Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku )

MEDENİ HUKUK Cilt -I- Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları ( Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku )Sayfa Sayısı
:  
894
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-333-033-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...
ÖNSÖZ


Yedi yıl aradan sonra, Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları ki­tabımızın ikinci basısını yapmaktayız, ilk basıdan bu yana yazarlarımızdan birisi emekli olup aramızdan ayrıldı. Kürsümüze yeni çalışma arkadaşlarımız katıldı. Akademik yoldaki yürüyüşte, birinci bası yazarlarının çoğu sonraki basamakla­ra tırmandı. Böylece hem sayımız hem öğretim üyesi sayımız arttı.


Geçen zaman içinde dersler ve uygulama çalışmalarındaki işleyiş ilkele­rinde, öğrencilerimizde, iletişimimizde değişiklik olmadı. (Bu yıl iki katına çıkan öğrenci sayısını saymazsak!) Kürsü olarak nicelikte mütevazı sözünün sınırlarını biraz aştık.


İkinci basıyı, önceki bası içeriğiyle birlikte yapma kararı, artan sayfa sayısı dolayısıyla kitabı iki cilt olarak basma zorunluluğu yarattı. Bu bağlamda ciltlerin kapsamını, temel kanunlar, Medenî Kanun ve Borçlar Kanunu ayrımıyla belir­ledik. Cilt I Medenî Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku), Eşya Hukuku, Miras Hukuku; Cilt II ise Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Borçlar Hukuku Özel Hükümler dersleriyle ilgili pratik çalışmalardan, sınav sorularından oluşmaktadır.

Objektif açıdan doğru bulmayıp, kesinlikle katılmamakla birlikte, yönetsel uygulamalar dolayısıyla bağlı kılındığımız, donemlik ders uygulaması, yarattığı karmaşayla sistematikte değişiklikleri kaçınılmaz kıldı. 2011-2012 Eğitim-Öğre-tim yılından başlayarak, birinci sınıf dersimiz, birinci dönem Medenî Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku, ikinci dönemse Aile Hukuku adlarıyla yürütülmektedir. Adlandırmalar, pratik çalışmalar sıralamamıza, içindekiler metninin oluşumuna da yansıtıldı. Yeni basıda Birinci Bölüm, Birinci Kısımda, A başlığını 1, 2 şek­lindeki alt başlıkların izlemesinin; B. Aile Hukuku Yanıtlı Pratik Çalışmaları başlığının nedeni budur. Devamla C. Medeni" Hukuk (Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku) Pratik Çalışmaları da birinci bası metinlerinden oluşmaktadır.


Donemlik ders uygulamasının henüz pratik sorun yaratmadığı Eşya Huku­ku, Miras Hukuku derslerinde ise başlıklarda sadece basımları ayırmak yeterli oldu. Bu derslerde doğacak karışıklık, devam ederse (hem kitap çalışmamız [umarız sürer] hem donemlik ders uygulaması [umarız biter]) sonraki basılarda giderilecektir!Para birimi, geçiş dönemi sonrasında yeniden TL'ye döndüğü üzere, sınav sorularında tarihlere göre TL- YTL sıralamasını, TL izlemektedir.

İkinci basımın çalışmaları, artan akademik sorumluluklar dolayısıyla, önce­ki basıdan daha uzun zamana yayıldı. Bu konuda üzüntümüzü ifade ediyoruz. İçerikle gecikmeyi telafi edebilmeyi umut ediyoruz.

Kürsü ortak çalışmasında ilk hocamızı anmamak düşünülemez: Ethem Sabâ ÖZMEN'i saygıyla anıp, dostluğu, yetişmemize katkıları dolayısıyla kendi­sine teşekkür ediyoruz.


Kitabın ikinci basısını da yapan Beta yayınevi sorumlusu Seyhan Satar'a, mizampajı özveriyle, titizlikle yürüten Gülgonca Çarpık'a, yayında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.


Acıbadem, 18.11.2013AÇIKLAMALAR


Pratik Çalışmalar konu indeksleri, önceki basıda olduğu gibi kitabın so­nunda verildi. Bu konuda, indeksin başa alınması yönündeki uyarılar üzerinde düşündük. Önceki basıdaki gerekçemizi sürdürdük.


Birinci basıdaki Medenî Kanun kapsamlı metinlere dokunmadık. Dolayısıy­la yanıtlı pratik çalışmalardaki, sınav sorularındaki ilgili Borçlar Kanunu madde numaraları 818 sayılı Kanuna göredir. Yeni bası için hazırlanan pratik çalışmalar­da, ilgili yerlerde 6098 sayılı Borçlar Kanunu madde numaraları verildi. Yeni bası için gözden geçirilen sınav sorularının yanıt anahtarlarında ise 818 sayılı Kanu­nun yürürlüğü zamanındaki sorularda da 6098 sayılı Borçlar Kanunu madde numaraları verildi, içindekiler kısmındaki basılara göre ayrımın, bu açıklamayla birleştirilmesini rica ediyoruz. Ayrıca Birinci Basım, ikinci Basım ayrımında, her basının pratik çalışmaları kendi içinde numaralandırıldı.


Sınav sorularına gelince: Medenî Hukuk dersinin 2006 yılına kadarki sınav soruları, dersleri yürüten Doç. Dr. Herdem Belen tarafından hazırlanmıştır. 2007-2008 yıllarında ders iki öğretim üyesi tarafından yürütülmüş, soruları hazırlayan diğer öğretim üyesinin adı dipnotlarda belirtilmiştir. 2009 yılından sonraki sınav soruları, dersleri yürüten öğretim üyesi ve dersi asiste eden araştırma görevlile­rince birlikte hazırlanmıştır.

Eşya Hukuku sorularının büyük kısmı, dersleri yürüten Doç. Dr. Herdem Belen tarafından hazırlanmıştır. Dersin iki öğretim üyesi tarafından yürütüldüğü zamanlarda, soruları hazırlayan diğer öğretim üyesinin adı dipnotlarda verilmiş­tir.

Miras Hukuku sınav sorularının tamamı, dersi yürüten Doç. Dr. Herdem Be­len tarafından hazırlanmıştır. Bu ders açısından bir özellik, iki öğretim yılı konuk öğretim üyesi sıfatıyla görev alınan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi için hazırlanan soruların da kitaba alınmasıdır.

 

 İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM PRATİK ÇALIŞMALAR


Birinci Kısım


A.   MEDENÎ HUKUK (GİRİŞ, KİŞİLER HUKUKU)


YANITLI PRATİK ÇALIŞMALARI................................................................ 1  1. Birinci Basım Yanıtlı Pratik Çalışmalar............................................. 3


  2. İkinci Basım Yanıtlı Pratik Çalışmalar............................................. 31B.   AİLE HUKUKU YANITLI PRATİK ÇALIŞMALARI........................................... 89


C.    MEDENÎ HUKUK (GİRİŞ, KİŞİLER HUKUKU, AİLE HUKUKU)


PRATİK ÇALIŞMALARI....................................................................... 137


İkinci Kısım


A.    EŞYA HUKUKU YANITLI PRATİK ÇALIŞMALARI....................................... 197  1. Birinci Basım Yanıtlı Pratik Çalışmalar.......................................... 199


  2. İkinci Basım Yanıtlı Pratik Çalışmalar........................................... 216B.    EŞYA HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI................................................. 261  1. Birinci Basım Pratik Çalışmalar.................................................... 263


  2. İkinci Basım Pratik Çalışmalar..................................................... 291Üçüncü Kısım

A.    MİRAS HUKUKU YANITLI PRATİK ÇALIŞMALARI..................................... 341

B.    MİRAS HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI................................................ 383  1. Birinci Basım Pratik Çalışmalar.................................................... 385


  2. İkinci Basım Pratik Çalışmalar..................................................... 417İKİNCİ BÖLÜM SINAV SORULARI
Birinci Kısım

A.    MEDENÎ HUKUK (GİRİŞ, KİŞİLER HUKUKU, AİLE HUKUKU)


YANITLI SINAV SORULARI................................................................... 489

B.    MEDENÎ HUKUK (GİRİŞ, KİŞİLER HUKUKU, AİLE HUKUKU)


SINAV SORULARI............................................................................. 579


İkinci Kısım


A.    EŞYA HUKUKU YANITLI SINAV SORULARI............................................. 611


B.    EŞYA HUKUKU SINAV SORULARI........................................................ 717


Üçüncü Kısım


A.    MİRAS HUKUKU YANITLI SINAV SORULARI............................................ 747


B.    MİRAS HUKUKU SINAV SORULARI................................................ 857