x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Marka Hukuku Temel Esaslar

Marka Hukuku Temel EsaslarSayfa Sayısı
:  
304
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
9786051467368

56,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

  Marka Hukuku Temel Esaslar isimli çalışmamızın ilk baskısı yoğun bir talep gördü. Birinci baskıdan sonraki iki yıllık sürede yeni bir Marka Kanununa kavuşma hayallerimiz yine gerçekleşmedi. Bilakis yürürlükteki 556 sayılı KHK’nın bazı hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından haklı olarak iptal edildi. Anayasa mahkemesinin önünde iptal edilmeyi bekleyen başka bazı maddelerin olduğunu da biliyoruz. Dileğimiz yüce TBMM’nin seçimlerden sonra ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni bir Marka Kanunu çıkarmasıdır.
Kitabımızın ilk baskısını takip eden günlerde yapılan Marka Vekilliği sınavı ve Patent Vekilliği sınavı soru iptalleriyle gündeme geldi. Her bir sınavda en az 15 soru iptal edilerek tüm adayların bu soruları doğru cevapladığı varsayımı ile sonuçlar açıklandı. Kanaatimizce bu kadar çok sorunun iptal edildiği bir sınavın ölçme ve değerlendirme kabiliyeti kalmayacağından iptali gerekirdi. Bir diğer sorun da sonuçların açıklanmasında yeterli şeffaflığın olmaması, herkesin sadece kendi sonucunu görebilmesiydi. Dileğimiz ve beklentimiz bundan sonraki sınavların daha objektif, soruların doğru ve değerlendirmenin adil olmasıdır.
Marka vekilliği sınavına girecek değerli okuyucularımızla paylaşmak istediğimiz bir diğer husus da Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav Yönetmeliğinin değiştirilmesi hususudur. Sınavın bu kez doğrudan TPE tarafından yapılması planlanmaktadır.
İşte tüm bu gelişmeler çerçevesinde kitabın ikinci baskısı hazırlanmıştır. Özellikle ulusal kaynakların güncel baskıları esere işlenmiştir. Anayasa Mahkemesi kararları ve mevzuattaki değişiklikler (patent vekilliği ve marka vekilliği sınav ve sicil işlemlerine ilişkin yönetmelik ile mal ve hizmet sınıflandırma tebliği) çalışmaya yansıtılmaya ve birinci baskıdaki yazım hataları ile ifade bozuklukları giderilmeye çalışılmıştır.

    GİRİŞ-1
    Birinci Bölüm
    TÜRK MARKA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VEMARKA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
    1. -TÜRK MARKA HUKUKUNUN KAYNAKLARI-3
    I. -ULUSAL DÜZENLEMELER-3
    II. -TÜRKİYE’NİN MARKALARLA İLGİLİ OLARAK KATILDIĞI ULUSLARARASI ANLAŞMALAR-4
    A. -Markalarla Doğrudan İlgili Uluslararası Anlaşmalar-4
    1. -Markaların Uluslararası Tescili Hakkında Madrid Anlaşması-4
    2. -Madrid Protokolü-5
    3. -Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması-6
    4. -Markaların Şekilli Elemanlarının Milletlerarası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması-6
    5. -Marka Kanunu (Hukuku) Anlaşması-6
    6. -Sahte Mahreç İşaretlerinin Men’i Hakkında Madrid Anlaşması-7
    B. -Markalarla İlgili Diğer Uluslararası Anlaşmalar/Sözleşmeler-7
    1. -Paris Sözleşmesi-7
    2. -Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatını (WIPO) Kuran Sözleşme-8
    3. -Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)-8
    2. -MARKA İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR-11
    I. -MARKA KAVRAMI-11
    A. -Tanımı-11
    B. -Unsurları-11
    1. -İşaret-11
    2. -Ayırt edicilik-12
    3. -Mal ve/veya Hizmet-13
    4. -Grafiksel Olarak İfade Edilebilme-14
    II. -MARKA OLARAK TESCİL OLUNABİLECEK İŞARETLER-15
    A. -Kişi Adları-15
    B. -Sözcükler-16
    C. -Harfler, Sayılar, Harf-Sayı Kombinasyonları-16
    D. -Şekiller-17
    E. -Üç Boyutlu Şekiller-18
    F. -Renkler-19
    G. -Sesler-21
    H. -Kokular-22
    İ. -Tatlar-23
    J. -Hareketler-23
    K. -Sloganlar-24
    III. -MARKA TÜRLERİ-25
    A. -Tescilli Markalar-25
    B. -Tescilli Olmayan Markalar-25
    C. -Ticaret Markaları-25
    D. -Hizmet Markaları-26
    E. -Ferdi Markalar-26
    F. -Ortak Markalar-27
    G. -Tanınmış Markalar-27
    H. -Ulusal Marka-29
    İ. -Avrupa Birliği Markası-29
    J. -Uluslararası Marka-30
    K. -Garanti Markası-30
    L. -Vekil (Ticari Temsilci, Acente) Markası-31
    M. -Seri Marka-31
    N. -Pozisyon Markaları-32
    IV. -MARKANIN FONKSİYONLARI-33
    A. -Kaynak Gösterme Fonksiyonu-33
    B. -Ayırt Etme Fonksiyonu-33
    C. -Reklam Fonksiyonu-34
    D. -Kaliteyi Garanti Fonksiyonu-34
    V. -MARKA HAKKININ ÖZELLİKLERİ-34
    A. -Soyut Olma-34
    B. -Mutlak Olma-34
    C. -Sahibine Tekel Hakkı Sağlama-35
    D. -Süreye Bağlılık ve Yenilenebilirlik-35
    E. -Hukuki İşlemlere Konu Olabilme-35
    İkinci Bölüm
    MARKA HAKKININ ORTAYA ÇIKMASI
    3. -MARKANIN TESCİLİ-37
    I. -GENEL OLARAK-37
    II. -TESCİL BAŞVURUSUNDA BULUNABİLECEKLER-37
    III. -MARKA TESCİL BAŞVURUSU İŞLEMLERİ-38
    A. -Başvurunun Şekli ve İçeriği-38
    B. -Başvurunun Şeklî Açıdan İncelenmesi-41
    C. -Başvurunun Rüçhan Hakkı Açısından İncelenmesi-41
    D. -Başvurunun Mutlak ve Nisbi Tescil Engelleri Açısından İncelenmesi-42
    E. -Başvurunun İlanı-43
    F. -İtiraz-44
    G. -Tescil-44
    H. -TPE YİDK Kararının İptali Davası-45
    4. -MUTLAK TESCİL ENGELLERİ-47
    I. -KHK’NIN BEŞİNCİ MADDESİ KAPSAMINA GİRMEYEN İŞARETLER-47
    II. -TESCİL EDİLMİŞ MARKA VEYA DAHA ÖNCE TESCİL BAŞVURUSUNA KONU EDİLMİŞ İŞARET İLE AYNI VEYA AYIRT EDİLEMEYECEK KADAR BENZER OLAN İŞARETLERİN BAŞVURU KONUSU YAPILMASI-47
    III. -SERBEST BIRAKILMASI GEREKEN İŞARETLER-48
    IV. -ÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİNİ İÇEREN İŞARETLER-50
    V. -HALKI YANILTICI İŞARETLER-52
    VI. -HÜKÜMRANLIK İŞARETLERİ-53
    VII. -HALKA MAL OLMUŞ TARİHİ, KÜLTÜREL DEĞERLERİ İÇEREN İŞARETLER-54
    VIII. -PARİS SÖZLEŞMESİ’NİN BİRİNCİ MÜKERRER ALTINCI MADDESİNE GÖRE TANINMIŞ MARKALAR-55
    IX. -DİNİ DEĞERLERİ VE SEMBOLLERİ İÇEREN İŞARETLER-58
    X. -KAMU DÜZENİNE VE GENEL AHLAKA AYKIRI İŞARETLER-60
    XI. -MUTLAK TESCİL ENGELLERİNDEN BAZILARININ TESCİLDEN ÖNCE KULLANMA SURETİYLE AŞILABİLMESİ (m. 7/II)-61
    5. -NİSBİ TESCİL ENGELLERİ-65
    I. -GENEL OLARAK-65
    II. -TESCİL EDİLMİŞ MARKA VEYA DAHA ÖNCE TESCİL BAŞVURUSUNA KONU EDİLMİŞ İŞARET İLE AYNI İŞARETLERİN MARKA BAŞVURUSUNA KONU OLMASI-65
    III. -TESCİLLİ MARKA VEYA TESCİL İÇİN DAHA ÖNCE BAŞVURUSU YAPILMIŞ İŞARET İLE AYNI VEYA BENZER OLAN İŞARETİN AYNI VEYA BENZER MAL VEYA HİZMETLER İÇİN TESCİL BAŞVURUSUNA KONU OLMASI-66
    A. -Genel Olarak-66
    B. -Karıştırılma Tehlikesi-67
    C. -Karıştırılma Tehlikesi Doğurabilecek İhtimaller-69
    1. -Markaların Aynı - Mal veya Hizmetlerin Benzer Olması-69
    2. -Markaların Benzer-Mal veya Hizmetlerin Aynı Olması-69
    3. -Markaların ve Mal veya Hizmetlerin Benzer Olması-71
    IV. -VEKİL (TİCARİ TEMSİLCİ-ACENTE) TARAFINDAN MARKA SAHİBİNİN İRADESİ DIŞINDA TESCİL BAŞVURUSUNDA BULUNULMASI-71
    V. -TESCİLSİZ MARKALAR VE TİCARET SIRASINDA KULLANILAN DİĞER İŞARETLERİN BAŞKASI ADINA TESCİL BAŞVURUSUNA KONU OLMASI-73
    VI. -TOPLUMDA BELİRLİ BİR TANINMIŞLIK DÜZEYİNE ULAŞMIŞ MARKANIN BAŞKASI ADINA FARKLI MAL VEYA HİZMETLER İÇİN TESCİL BAŞVURUSUNA KONU OLMASI-73
    A. -Genel Olarak-73
    B. -Toplumda Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşma-74
    C. -Haksız Yarar Sağlama-75
    D. -İtibarına Zarar Verme-75
    E. -Ayırt Edici Karakterini Zedeleme-76
    VII. -ÖNCEKİ TARİHLİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ ENGEL OLUŞTURMASI-76
    A. -Genel Olarak-76
    B. -Başkasına Ait İsim-77
    C. -Başkasına Ait Fotoğraf-77
    D. -Başkasına Ait Telif Hakkı (Fikir ve Sanat Eseri)-78
    E. -Başkasına Ait Ticaret Unvanı veya İşletme Adı-78
    F. -Başkasına Ait Endüstriyel Tasarım Hakkı-79
    G. -Başkasına Ait Coğrafi İşaret-79
    H. -Başkasına Ait Patent Hakkı-80
    İ. -Başkasına Ait İnternet Alan Adı-80
    J. -Başkasına Ait Faydalı Model-80
    VIII. ORTAK MARKALARIN VE GARANTİ MARKALARININ SONA ERMESİNDEN İTİBAREN ÜÇ YIL İÇİNDE BAŞKASININ ADINA TESCİL BAŞVURUSUNA KONU OLMASI-81
    IX. -YENİLENMEMİŞ MARKANIN İKİ YILLIK SÜRE İÇİNDE BAŞKASI ADINA TESCİL BAŞVURUSUNA KONU OLMASI-81
    6. -MARKA BAŞVURUSUNA İTİRAZ-83
    I. -GENEL OLARAK-83
    II. -İTİRAZ SEBEPLERİ-84
    III. -İTİRAZ HAKKINA SAHİP OLANLAR-85
    IV. -İTİRAZ SÜRESİ-85
    V. -İTİRAZ USULÜ-85
    7. -TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KARARLARINA İTİRAZ-87
    I. -GENEL OLARAK-87
    II. -İTİRAZ SEBEPLERİ-87
    III. -İTİRAZA YETKİLİ KİŞİLER-87
    IV. -İTİRAZIN ŞEKLİ VE ZAMANI-88
    V. -İTİRAZIN İNCELENMESİ VE İLGİLİ DAİRENİN DÜZELTME KARARI-88
    VI. -İTİRAZ HAKKINDA YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU KARARI-89
    8. -YENİDEN İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KURULU KARARININ İPTALİ-91
    I. -GENEL OLARAK-91
    II. -TARAFLAR-91
    III. -DAVANIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEME-91
    IV. -İPTAL KARARININ ETKİSİ-92
    Üçüncü Bölüm
    MARKANIN KULLANILMASI VEHUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI
    9. -MARKANIN KULLANILMASI-93
    I. -GENEL OLARAK-93
    II. -KULLANMA SAYILAN EYLEMLER-95
    A. -Ayırt Edici Karakteri Değiştirilmeden Farklı Unsurlarla Kullanılması-95
    B. -Markanın Marka Sahibinin İzni ile Kullanılması-96
    C. -Markanın Yalnız İhracat Amacıyla Mal ya da Ambalajlarda Kullanılması-96
    D. -Markayı Taşıyan Malın İthali-96
    III. -KULLANMAMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR-97
    A. -Markanın İptal Davasına Konu Olabilmesi-97
    B. -Marka Hakkı İhlaline Karşı Taleplerde Daralmaya Yol Açması-97
    10. -MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI-99
    I. -GENEL OLARAK-99
    II. -DEVİR-100
    III. -LİSANS SÖZLEŞMESİ-101
    A. -Genel Olarak-101
    B. -İnhisarî Lisans-102
    C. -İnhisarî Olmayan Lisans-103
    D. -Tarafların Hak ve Borçları-103
    IV. -REHİN-104
    V. -HACİZ-105
    Dördüncü Bölüm
    MARKADAN DOĞAN HAKKIN KORUNMASI
    11. -MARKA HAKKINA TECAVÜZ-107
    I. -GENEL OLARAK-107
    II. -MARKA HAKKINA TECAVÜZÜN KOŞULLARI-107
    A. -Geçerli ve Üstün bir Hakkın Mevcudiyeti-107
    B. -Marka Sahibinin İzninin Olmaması-108
    C. -Tecavüz Sayılan Kullanımın Ticari Nitelikte Olması-108
    D. -Markasal Kullanım-108
    III. -MARKA HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN HALLER-109
    A. -Genel Olarak-109
    B. -Tescilli Marka ile Aynı Olan İşaretin Aynı Mal ve/veya Hizmetlerde Kullanılması-109
    C. -Tescilli Marka ile Karıştırılma Tehlikesi Olan İşaretin Aynı veya Benzer Mal ve/veya Hizmetlerde Kullanılması-110
    D. -Türkiye’de Belirli bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Tescilli Marka ile Aynı veya Benzer olan İşaretin Benzer Olmayan Mal ve/veya Hizmetlerde Kullanılması-110
    E. -Tecavüz Oluşturan İşaretin Mal veya Ambalaj Üzerine Konulması-110
    F. -İşareti Taşıyan Malın Piyasaya Sürülmesi veya Bu Amaçla Stoklanması, Teslim Edilebileceğinin Teklif Edilmesi veya O İşaret Altında Hizmetlerin Sunulması veya Sağlanması-111
    G. -İşareti Taşıyan Malın Gümrük Bölgesine Girmesi, Gümrükçe Onaylanmış bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması-112
    H. -İşaretin Teşebbüsün İş Evrakı ve Reklamlarında Kullanılması-113
    İ. -İşaretin İnternet Ortamında Ticari Etki Yaratacak Biçimde Alan Adı Yönlendirici Kod Anahtar Sözcük veya Benzeri Biçimlerde Kullanılması-114
    J. -Markanın Taklit Edilmesi-117
    K. -Marka Hakkına Tecavüz Oluşturan İşareti Taşıyan Ürünleri Ticarette Kullanmak-118
    L. -Lisans Yoluyla Verilmiş Hakların İzinsiz Genişletilmesi veya Üçüncü Kişilere Devri-119
    12. -TECAVÜZ HALİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEPLER-121
    I. -GENEL OLARAK-121
    II. -DELİLLERİN TESPİTİ-121
    III. -TECAVÜZ FİİLLERİNİN DURDURULMASI DAVASI-121
    IV. -TECAVÜZÜN GİDERİLMESİ (REF) DAVASI-123
    V. -TAZMİNAT DAVASI-124
    A. -Genel Olarak-124
    B. -Maddi Tazminat Davasının Koşulları-124
    1. -Tecavüz Oluşturan Fiil-124
    2. -Kusur-125
    3. -Zarar-126
    4. -İlliyet Bağı-126
    C. -Maddi Zararın Tazmini-126
    1. -Fiili Zarar-126
    2. -Yoksun Kalınan Kazanç-127
    a. -Marka Sahibinin Muhtemel Gelirine Göre Hesaplama-128
    b. -Mütecavizin Elde Ettiği Kazanca Göre Hesaplama-128
    c. -Lisans Bedeli Esasına Göre Hesaplama-129
    D. -Manevi Zararın Tazmini-130
    E. -İtibar Tazminatı-131
    VI. -SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI-131
    VII. -ÜRÜNLERİN VE ARAÇLARIN ÜZERİNDEKİ MARKANIN SİLİNMESİ VEYA İMHASI TALEBİ-132
    VIII. EL KOYMA TALEBİ-134
    IX. -EL KONULAN ÜRÜNLER ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI TANINMASI TALEBİ-136
    X. -MAHKEME KARARININ İLANI TALEBİ-137
    XI. -İHTİYATİ TEDBİR VE GÜMRÜKLERDE EL KOYMA TALEBİ-138
    A. -İhtiyati Tedbir-138
    B. -Gümrüklerde El Koyma (Alıkoyma veya Gümrük İşlemlerinin Durdurulması)-141
    XII. -VEKİL VEYA ACENTE MARKASI SAHİPLERİNE KARŞI TALEPLER-143
    XIII. TAZMİNAT YÜKÜMLÜSÜNDEN BELGE TALEBİ-144
    XIV. -MARKANIN TESCİLLİ OLDUĞUNUN BELİRTİLMESİ TALEBİ-144
    XV. -MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN TESPİTİ TALEBİ-145
    13. -MARKA SAHİBİNİN AÇABİLECEĞİ DİĞER DAVALAR-147
    I. -GENEL OLARAK-147
    II. -TESPİT DAVASI-147
    III. -MENFİ TESPİT DAVASI-147
    IV. -TANINMIŞLIĞIN TESPİTİ DAVASI-148
    14. -MARKA HAKKINA TECAVÜZ SUÇU VE ÖNGÖRÜLEN YAPTIRIMLAR-151
    I. -GENEL OLARAK-151
    II. -SUÇ SAYILAN FİİLLER VE YAPTIRIMLARI-151
    A. -Başkasına Ait Marka Hakkına İktibas veya İltibas Suretiyle Mal veya Hizmet Üretmek, Satışa Arz Etmek veya Satmak-151
    B. -Marka Koruması Olduğunu Belirten İşareti Yetkisi Olmadan Kaldırmak-153
    C. -Yetkisi Olmadığı Halde Marka İle İlgili Hukuki Tasarrufta Bulunmak-154
    III. -GÜVENLİK TEDBİRLERİ-154
    IV. -MARKANIN TÜRKİYE’DE TESCİLLİ OLMASI ZORUNLULUĞU-154
    V. -SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ŞARTI-155
    VI. -ETKİN PİŞMANLIK-155
    Beşinci Bölüm
    MARKADAN DOĞAN HAKKIN SINIRLARIVE HAKKIN SONA ERMESİ
    15. -MARKADAN DOĞAN HAKKIN SINIRLARI-157
    I. -GENEL OLARAK-157
    II. -ZAMANAŞIMI-157
    III. -SESSİZ KALMA SURETİYLE HAK KAYBI-158
    IV. -ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİ DÜRÜSTÇE KULLANIMLARI-160
    V. -MARKADAN DOĞAN HAKKIN TÜKENMESİ-161
    A. -Genel Olarak-161
    B. -Tükenme Türleri-162
    C. -Tükenmenin Koşulları-163
    1. -Piyasaya Sürme-163
    2. -Marka Sahibi Tarafından veya Onun İzniyle Piyasaya Sürülme-165
    D. -Tükenmenin İstisnaları-166
    1. -Malın Değiştirilmesi-166
    2. -Markanın Değiştirilmesi-167
    3. -Ambalajın Değiştirilmesi-168
    16. -MARKANIN SONA ERMESİ-169
    I. -GENEL OLARAK-169
    II. -YENİLEMEME-169
    III. -VAZGEÇME-172
    IV. -HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI-173
    A. -Genel Olarak-173
    B. -Hükümsüzlük Sebepleri-174
    1. -Mutlak Tescil Engelleri-174
    2. -Nisbi Tescil Engelleri-176
    3. - Markanın Jenerik Ad Haline Gelmesi-177
    4. -Markanın Yanıltıcı Hale Gelmesi-178
    5. -Teknik Yönetmeliğe Aykırı Kullanım-179
    6. -Kötüniyetli Tescil-180
    C. -Hükümsüzlük Sebeplerinin İleri Sürülmesi-182
    D. -Hükümsüzlük Kararının Etkileri-183
    Altıncı Bölüm
    HAKKIN ŞEKLÎ OLARAK İLERİ SÜRÜLMESİ
    17. -MARKADAN DOĞAN HAKKIN İLERİ SÜRÜLMESİ-185
    I. -GENEL OLARAK-185
    II. -DAVA DIŞI ÇÖZÜM YOLLARI-185
    A. -İhtar-186
    B. -Arabuluculuk-186
    C. -Tahkim Yoluna Başvurma-187
    III. -HAKKIN DAVA YOLUYLA İLERİ SÜRÜLMESİ-187
    A. -Görevli ve Yetkili Mahkeme-187
    1. -Görevli Mahkeme-187
    2. -Yetkili Mahkeme-188
    B. -Davacı Sıfatı-190
    1. -Tecavüz Davalarında Davacı Sıfatı-190
    2. -Hükümsüzlük Davalarında Davacı Sıfatı-191
    C. -Davalı Sıfatı-193
    1. -Tecavüz Davalarında Davalı Sıfatı-193
    2. -Hükümsüzlük Davalarında Davalı Sıfatı-194
    D. -İspat Yükü-194
    EKLER-197
    EK 1--556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME-197
    EK 2--556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KHK’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK-223
    EK 3--TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ SINAV VE SİCİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK-243
    EK 4--MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ-251
    EK 5/1--2007 MARKA VEKİLLİĞİ (SINAÎ MÜLKİYETE İLİŞKİN) SINAV SORULARI-271
    EK 5/2--2009 MARKA VEKİLLİĞİ (SINAÎ MÜLKİYETE İLİŞKİN) SINAV SORULARI-281
    EK 5/3--2011 MARKA VEKİLLİĞİ (SINAÎ MÜLKİYETE İLİŞKİN) SINAV SORULARI-293