Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Marka Hukuku ile İlgili Makaleler - Hukuki Mütalaalar - Bilirkişi Raporları V

Marka Hukuku ile İlgili Makaleler - Hukuki Mütalaalar - Bilirkişi Raporları V

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
638
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-9263-26-9

200,00 TL 

ÖNSÖZ

“Marka Hukuku ile ilgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları” 5. cildini yayına sokmaktan sevinç duyuyorum. Bu tür yayınlarım, Şirketler Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku 2 cilt, Banka Hukuku 2 cilt ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku da 2 cilt olarak yayınlandı. Bunların 3. ciltlerini de yakında matbaaya vereceğim. Uygulamaya yönelik bu tür yayınların faydalı olduğunu görüyorum. Bir çok avukat bunlardan yararlandıklarını söylüyorlar. Bilimsel eserler ve raporlarda da bu eserlere atıf verildiği görülmekte.

Hukuki mütalaalar, yeni HMK m.293 hükmü çerçevesinde “uzman görüşü” adı altında düzenlemeye de kavuştu. Bu uzman görüşlerinin yargıya katkı sağladığını düşünüyorum. Verdiğim bazı uzman görüşleri sonunda Hakimin mahkemeye celb ederek, Hakimin ve tarafların soru sorması ve duruşmaların bu şekilde renklenmesi, hukuk açısından çok olumlu bir gelişmedir.

Bilirkişi kurumu son yıllarda çok eleştirilmektedir. Gerçekten de, bilirkişi seçimi ve verilen raporların düzeyinin iyi olmadığı kanaatindeyim. Ancak, bilirkişilere verilen ücretin son derece düşük olmasının ve bundan vergi kesilmesi sonucunda verilen ücretin çok az olmasının, bilirkişi raporlarına verilen mesainin azalmasına sebebiyet verdiği görüşündeyim. Bilirkişilerin listeden seçilme mecburiyetinin konulması da, son derece yanlış olmuştur. Bu listelerin bir elemeye tabi olmadan ve sadece müracaatla düzenlenmesinin ve uzmanlık kriterlerinin nazara alınmamasının, aksaklıklara ve hatalara yol açacağından korkmaktayım. Mahkemelerin akademisyenleri listede olsun olmasın seçmeleri ve onlardan yararlanmaları gerekir. Ben hiçbir zaman listeye yazılmadım ve prensip olarak da yazılmam. Bu sebeple, bu sistemde bilirkişilik yapmayacağım sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bu kitabın tashihini ve düzenlemesini kızım Marka ve Patent Vekili Zeynep Yasaman Kökçü yaptı. Kendisine teşekkür borçluyum.


Prof. Dr. Hamdi Yasaman


Kuruçeşme, 14.05.2016


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ................................................................................................ III


I- MAKALELER

1.   Yeni Jenerik Üst Seviye Alan Adları “New gTLDs” ......................... 3 

2.   “ATATÜRK” Markasının Hükümsüzlüğü ile İlgili AB

      Adalet Divanı Kararı Üzerine Düşünceler....................................... 11

3.   Markaların Devri............................................................................. 29

4.   Markanın Kullanılmasında Kısıtlamalar........................................... 47


II- MÜTALAALAR

1.   AKMERKEZ Markası.................................................................. 71

      Marka Hakkına Tecavüz

      Karıştırma ve Bağlantı İhtimali

2.   TURUNCU HESAP Markası........................................................ 87

      Marka Hakkına Tecavüzün Mevcut Bulunmadığı Hakkında

      Dava ve Şartları - KHK m.74

      Gerçek Hak Sahipliği

      Ülkesellik İlkesi

      “Turuncu” Renk ve İbare Üzerinde Hak

      Karıştırma İhtimali

3.   SEIKO Markası .......................................................................... 105

      Dürüst Kullanım – KHK m.12

      Marka Hakkının Tükenmesi – KHK m.13

4.   SEBAGO Markası....................................................................... 125

      Karıştırma İhtimali – KHK m.8/1-b

      Tanınmış Markanın Farklı Mallarda Kullanılması – KHK m.8/4

      Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

5.   UCUZU.COM Markası............................................................... 153

      Alan Adı

      Tasviri İşarete Ayırt Edicilik Kazandırma

      Gerçek Hak Sahipliği – KHK m.8/3

      Kötü Niyetli Tescil

      Markanın Hükümsüzlüğü

6.   PARADISO Markası................................................................... 167

      Marka Hakkına Tecavüz

      Zamanaşımı 

      Tazminat – KHK m.66

7.   LYRİA – İRYA Markaları.......................................................... 183

      Karıştırma İhtimali – KHK m.8/1-b

      Mal ve Hizmetler Arası Benzerlik Değerlendirmesi

      İbareler Arası Benzerlik Değerlendirmesi

8.   BAYCE – EYFEL Markaları...................................................... 199

      Marka Hakkına Tecavüz

      Markanın Tescilli Olduğu Şekilden Farklı Kullanılması

      Ambalaj Kompozisyonları Arası Benzerlik

      Kümülatif Koruma

9.   YAZ İNCELİĞİ Markası............................................................ 213

      Tanımlayıcı İbare – KHK m.7/1-c

      Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan İbareler –

      KHK m.7/1-d

      Dürüst Kullanım – KHK m.12

10.KADIKÖY KONAK HOTEL – KONAK HOTEL Markaları.. 223

      Gerçek Hak Sahipliği - KHK m.8/3

      Tasviri İşaret - KHK m.7/1-c

      Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

      Markanın Hükümsüzlüğü

11.CARLA Markası......................................................................... 235

      Marka Hakkına Tecavüz

      Markasal Kullanım

      Dürüst Kullanım – KHK m.12

      Maddi Tazminat & İtibar Tazminatı

12.LİBAS Markası............................................................................ 253

      Kesin Hüküm

      Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali – KHK m.14

13.ORTHOPAEDİA – ORTOPEDİA Markaları ........................... 271

      Karıştırma İhtimali – KHK m.8/1-b

      Zayıf İbare

      Kötü Niyetli Tescil


III- BİLİRKİŞİ RAPORLARI

1.   CAPRONI Markası..................................................................... 287

      Ticari Vekil veya Temsilci Adına Tescilli Markanın Kullanımının

      Yasaklanması - Devri - KHK m.11, m.17

     2.   METROPOL – METROPOL REALTY SOLUTION

      Markaları..................................................................................... 299

      Marka Hakkına Tecavüz

      Karıştırma & Bağlantı İhtimali – KHK m.8/1-b

      Maddi Tazminat - Emsal Lisans Bedeli - KHK m.66/c

3.   TEXBRIGDE Markası................................................................ 308

      Gerçek Hak Sahipliği – KHK m.8/3

      Kötü Niyetli Tescil

4.   AKDENİZ Markası .................................................................... 321

      Hükümsüzlük Davasında Hak Düşürücü Süre – KHK m.42/1-a

      Ticaret Unvanının Terkini

5.   TECHART Markası ................................................................... 330

      Ülkesellik İlesi

      Tanınmış Marka

      Markanın Hükümsüzlüğü

      Gerçek Hak Sahipliği - KHK m.8/3

      Ticaret Unvanının Korunması – KHK m.8/5

6.   REGO Markası ........................................................................... 342

      Tanınmış Marka – KHK m.8/4

      Hükümsüzlük Davasında Hak Düşürücü Süre – KHK m. 42/1-a

      Markanın Hükümsüzlüğü

      Kötü Niyetli Tescil

7.   EXEL Markası ............................................................................ 353

      Gerçek Hak Sahipliği – KHK m.8/3

      Markanın Hükümsüzlüğü

8.   DİVA Markası – DİVAS Ticaret Unvanı.................................... 359

      Marka Hakkına Tecavüz – KHK m.9/1-b

      Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı

9.   DİVA – DİVAS Markaları ......................................................... 366

      Marka Hakkına Tecavüz – KHK m.9/1-b

      Markanın Alan Adı Olarak Kullanılması – KHK m.9/2-e

10.SÜMERPARK Markası .............................................................. 375

      Kötü Niyetli Tescil

      Tanınmış Olmayan Markanın Farklı Sınıflarda Tescili

11.2023 – AJANS 2023 Markaları ................................................. 385

      Karıştırma İhtimali – KHK m.8/1-b

12.FXPRO Markası ......................................................................... 392

      Tanınmış Marka

      Gerçek Hak Sahipliği - KHK m.8/3

      Kötü Niyetli Tescil

13.SU SAMURU BEBEK Markası................................................... 404

      Markaya Tecavüz – KHK m.9/1-b

      Tazminat – KHK m.66/1-b

14.STİLART Markası...................................................................... 411

      Gerçek Hak Sahipliği – KHK m.8/3

      Markanın Hükümsüzlüğü

15.KARAKALEM Markası............................................................. 415

      Marka Hakkına Tecavüz

      Ticaret Unvanına Tecavüz

16.BAHÇE Markası......................................................................... 421

      Markanın Hükümsüzlüğü

      Tasviri İbareler – KHK m.7/1-c

      Kullanım Yoluyla Ayırt Edici Hale Getirme – KHK m.42/son

17.SESLİ İMZA Markası................................................................. 433

      Markanın Hükümsüzlüğü

      Tasviri İbareler – KHK m.7/1-c

18.SESLİ İMZA Markası – Ek Rapor............................................. 438

19.ŞİŞECAM Markası...................................................................... 443

      Lisans Sözleşmesi

      Tazminat

20.OCTAVİA Markası.................................................................... 455

      Markanın Hükümsüzlüğü

      Ambalaj Üzerindeki Hak – KHK m.5/2

21.ELEMENT ONE Markası.......................................................... 463

      Gerçek Hak Sahipliği – KHK m.8/3

      Kötü Niyetli Tescil

22.EBEAM Markası......................................................................... 468

      Marka Hakkının Tükenmesi – KHK m.13

      Kötüleme – Haksız Rekabet – TTK m.55/1-a1

23.RENAULT Markası ................................................................... 475

      Dürüst Kullanım – KHK m.12

24.KOWALSKİ Markası................................................................. 485

      Gerçek Hak Sahipliği – KHK m.8/3

      Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

25.ACROBAT – MAKROBAT MZ Markaları............................... 493

      Karıştırma İhtimali – KHK m.8/1-b

26.ESKİ KONAK Markası – KONAK OTEL Ticaret Unvanı ...... 499

      Gerçek Hak Sahipliği – KHK m.8/3

      Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı

      Tasviri İbareye Dayanılarak Hükümsüzlük Talebi

27.MİLA BY NOVA – MİLLA BY TRENDYOL Markaları......... 506

      Marka Hakkına Tecavüz

      Karıştırma İhtimali – KHK m.9/1-b

28.KGS Markası............................................................................... 515

      Garanti Markasının Haksız Kullanımı

      Lisans Bedeline Göre Tazminat – KHK m.66/1-c

29.AVON – AVONNİ Markaları .................................................... 520

      Markanın Hükümsüzlüğü

      Karıştırma İhtimali – KHK m.8/1-b

      Tanınmış Markanın Farklı Mal veya Hizmetlerde Tescili – KHK m.8/4

30.AVON – AVONNİ Markaları (Ek Rapor)................................. 529

31.WALDORF – ASTORIA Markası.............................................. 536

      Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali – KHK m.14

32.USTERIZED Markası – USTER Ticaret Unvanı....................... 545

      Markaya Tecavüz

      Karıştırma İhtimali – KHK m.9/1-b

      Ticaret Unvanının Markasal Kullanımı

      Ticaret Unvanının Terkini

      Tazminat – KHK m.66/c

33.USTERIZED Markası – USTER Ticaret Unvanı

      (Ek Rapor)................................................................................... 554

34.KİT KAT – TRİK TRAK Markaları.......................................... 559

      Ürün Ambalajları Arasındaki İltibas Nedeniyle Haksız Rekabet

      Marka Hakkına Tecavüz

      Markanın Hükümsüzlüğü

35.KİT KAT – TRİK TRAK Markaları (Ek Rapor)...................... 580

36.ORIENT EXPRESS Markası...................................................... 588

      Markanın Hükümsüzlüğü

      Tanınmış Marka – KHK m.8/4

      Kötü Niyetli Tescil

37.GEOVISION Markası ................................................................ 597

      Markanın Hükümsüzlüğü

      Ülkesellik İlkesi

      Tanınmış Marka

      Gerçek Hak Sahipliği

      Kötü Niyetli Tescil

      Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

38.GEOVISION Markası (Ek Rapor)............................................. 606

39.MASHATTAN Markası.............................................................. 614

      Marka Hakkına Tecavüz

      Dürüst Kullanım – KHK m.12

40.BİZİM STADYUM Markası....................................................... 626

      Markanın Hükümsüzlüğü

      Gerçek Hak Sahipliği

41.SÖZCÜ Markası.......................................................................... 632

      Marka Hakkına Tecavüz