Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Makaleler Ve Karar İncelemeleri

Makaleler Ve Karar İncelemeleri

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
1207
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-4002-89-4

200,00 TL

 "Medeni Usul ve İcra ve İflas Hukuku alanında önemli katkılarda bulunmuş, usul ve icra hukuku bilgisi kadar engin maddi hukuk bilgisi olan bir “hukuk dahisi” Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu’nun makaleleri ile mahkeme karar incelemeleri, bu derleme ile, erişim kolaylığı sağlamak için bir araya getirilmiştir. Makale ve incelemelerin asıllarının yayımlandığı yer İçindekiler kısmında belirtilmiştir.
Derlemenin yayına hazırlanmasında yardımlarından dolayı Av. Salih Tuygun ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlileri Ertan Yardım, Aslı Topukçu ve Ekin Hacıbekiroğlu’na çok teşekkür ederim. Ayrıca, metnin son okumasını yapan Sayın MeralCarbaş ve dizgi mizanpajını yapan Sayın Sami Abbas ile yayını gerçekleştiren Sayın Vedat Carbaş’a teşekkürü borç bilirim."(Önsözden)

Yard. Doç. Dr. Ali Yeşilırmak
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Altunizade, 2011


İçindekiler

Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu’nun Özgeçmişi

Önsöz

İçindekiler

1. Tecrübeler Işığında Medeni Usul Hukuku Varılan Noktalar,
Muhtemel Gelişmeler
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı,
Cumhuriyet Döneminde Hukuk, İstanbul 1973, sayfa 335-354] 1
2. IV. Mukayeseli Hukuk Kongresinde Medeni Usul Hukuku Meseleleri
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1955, Cilt XX,
Sayı 1-4, 1955, sayfa 95-103] 19
3. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun T. 11.10.1976,
E. 5 ve K. 5 Sayılı Kararı (İşbölümü, Gönderme Kararları)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1977, Cilt XLII,
Sayı 1-4, ayrı bası, Mahkeme İçtihatları Kroniği Yargıtay İçtihadı
Birleştirme Kararı, sayfa 3-22] 29
4. Dâva Teorisi Üzerine Bazı Mülâhazalar
[Ord. Prof. Dr. Tahir Taner’e Armağan, İstanbul, 1956, sayfa 737-752] 49
5. Davanın ve Kaziyei Muhakemenin Unsuru Olarak Hukuki Sebep
[Dr.A. Recai Seçkin’e Armağan, ayrı bası, Ankara, 1974, sayfa 497-527]
6. Dâva Arzuhalinin İptali - Vekâlet Ücretinin Lâzım Gelmeyeceği
(14.04.1954 Tarihli Tevhidi İçtihat Kararı)
[İstanbul Barosu Dergisi 1955, Sayı 2, sayfa 64-71] 97
7. Davaların Birleştirilmesi
[İstanbul Barosu Dergisi 1956, Sayı 12, sayfa 359-366] 105
8. Davalı Şeyin ve Hakkın Temliki: H.U.M.K.’nun 186’ncı Maddesi
Üzerine Bir Deneme
[İstanbul Barosu Dergisi 1956, Sayı 4-5, sayfa 113-123] 113
9. İspat Külfeti
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1974, Cilt XXXIX,
Sayı 1-4, ayrı bası, İspat Külfeti - İnşaat Giderlerine Katılmadan
Doğan Alacak, sayfa 1-7] 125
10. Mukavelelerin Üçüncü Şahıslara Karşı İspat Şekli
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1953, Cilt XIX,
Sayı 1-2, sayfa 84-102] 131
11. Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat Büyük Umumi Hey’etinin
T. 18.03.1959, E. 18 ve K. 21 Sayılı Kararı (Şehadetle İspat
Memnuiyetinin Kamu Düzeninden Olmadığı Hakkında)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1959, Cilt XXV,
Sayı 1-4, sayfa 380-387] 153
12. Mahkeme İçtihatları Bakımından İkrarın Tecezzisi Meselesi
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1946,
Cilt XII, Sayı 2-3, sayfa 609-626] 161
13. İkrarın Ademi Tecezzisi (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun
19.06.1946,E. 39 K. 34 Sayılı Kararı)
[Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu, Makaleler 1946-1950, sayfa 1-4] 181
14. İkrarın Bölünmezliği ve Bazı Yeni Kararlar
[İstanbul Barosu Dergisi 1960, Cilt XXXIV, Sayı 3-4, sayfa 65-71] 185
15. İkrarın Bölünmezliği (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 24.04.1963 T.,
3/9 E. ve 7 K. Sayılı Kararı)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1965,Cilt XXX,
ayrı bası, Mahkeme Kararları Kroniği, sayfa 1-8] 193
16. Şarta Muallâk Hükümler
[Adalet Dergisi 1941, Sayı 2, safya 112-122] 203
17. Muhkem Kaziyenin Şumulü (Kesin Hükmün Kapsamı)
[İstanbul Barosu Dergisi 1990, Cilt 64, Sayı 1-2-3, sayfa 10-13] 215
18. Banka Teminat Mektuplarının Ödenmesi İhtiyatî Tedbir Kararları ile
Durdurulabilir mi?
[İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi 1982, Cilt 3, Sayı 1-3, sayfa 175-182] 221
19. Yargıtay Birinci Başkanlığı Tevhidi İçtihat Genel Kurulu’nun
T. 05.01.1949, E. 32 ve K. 1 Sayılı Kararı (Posta Ücretinin
Vaktinde Ödenmemesi Dolayısiyle Temyizden Sarfı Nazar
Edildiği Hususunun Mahallî Mahkemece Karar Altına Alınacağı)
[Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu, Makaleler 1946-1950, sayfa 1-8] 230
20. Adresinde Bulunmayan Muhataba Yapılacak Tebliğ
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1972, Cilt XXXVIII,
Sayı 1-4, ayrı bası, sayfa 1-10] 239
21. İcra Emrinin Vekile Tebliği (Yargıtay İcra ve İflas Dairesi’nin
T. 29.04.1946, E. 1443 ve K. 1938 Sayılı Kararı)
[Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu, Makaleler Kitabı 1946-1950,
sayfa 1-11] 249
22. Yabancı Memlekette Türk Kanunları Otoritesi Altında Yürütülen
Hakem Faaliyetinde Tarafların Türk Olmayan Avukatlar Tarafından
Temsili Meselesi
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari İlimler Enstitüsü’nün
Onar Armağanı’ndan ayrı bası, İstanbul, 1977, sayfa 766-787] 261
23. İlâmsız Takip Mevzuunda İcra ve İflâs Kanununda Yapılması
Gereken Tadilât
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1952, Cilt XVIII,
Sayı 3-4, sayfa 722-741] 271
24. İcra ve İflâs Kanununun Tâdili Hakkında Çalışmalar
[İstanbul Barosu Dergisi 1962, Cilt XXXVI, Sayı 7, sayfa 169-184] 293
25. 538 Sayılı Kanunun İcra ve İflâs Kanununa Getirdiği Yenilikler
[İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 538 Sayılı Kanunun İcra ve
İflâs Kanununa Getirdiği Yenilikler, İstanbul, 1965] 311
26. İcra İflâs Kanunu ile İlgili Bazı Yargıtay İçtihatlarında Uygulanan
Yorum Şekli Hakkında Düşünceler ve Bu İçtihatların
Değiştirilmesi Lüzumu ile İlgili Mülahazalar
[Prof. Dr. Yaşar Karayalçın’a 65. Yaş Armağanı, ayrı bası,
Ankara, 1988, sayfa 581-600] 379
27. İcra ve İflâs Dairesi’nin T. 23.10.1951, E. 5278 ve K. 5284 Sayılı Kararı
(İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi Sebebiyle Tahliyenin
Durup Durmayacağı)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1953, Cilt XIX,
Sayı 1-2, sayfa 1033-1036] 399
28. İcra ve İflâs Dairesi’nin T. 30.04.1953, E. 2332 ve K. 2086 Sayılı Kararı
(Nakızdan Sonra Mahcuz Maaştan Tevfikat)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1953, Cilt XIX,
Sayı 1-2, sayfa 1028-1033] 402
29. İlâmsız İcra Takiplerinde Ticari Defterler
[Pratik Hukuk Mecmuası 1949, Yıl 2, Sayı 11, sayfa 173-176] 407
30. Ödeme Emrine İtirazın Mahiyeti Üzerinde Bir Deneme
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1948,
Cilt XXIV, Sayı 1-2, sayfa 272-295] 411
31. Ödeme Emrine İtirazın Sıhhat Şartları
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1950,
Cilt XXVI, Sayı 3-4, sayfa 782-798] 437
32. Ödeme Emrine İtirazın İptali Mevzuunda Bazı Zaruri Açıklamalar
[Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 1981, Cilt X, Sayı 4, ayrı bası,
safya 965-980] 455
33. İcrada İnkar Tazminatı Üzerine Düşünceler ve Bazı İhtilaflı Noktalar
[Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 1978, Cilt IX, Sayı 4, sayfa 951-970] 471
34. İcra İflâs Kanununun Muaddel Hükümlerine Göre Menfî Tespit Davası
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1967, Cilt XXXII,
Sayı 2-4, ayrı bası, sayfa 2-23] 491
35. İpotekle Yüklü Bir Gayrimenkulü Haczeden Bir Alacaklı İpoteğin
Hükümden Düştüğünü Ne Yolda Ortaya Koyabilir?
[İzmir Barosu Dergisi 1985, Sayı 1, sayfa 30-33] 513
36. Borçlunun Üçüncü Şahsa Karşı Alacaklarının Haczi ile İlgili Bazı
Problemler
[Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 1980, Cilt X, Sayı 2, sayfa 353-368] 517
37. Bir Eleştirinin Düşündürdükleri (İİK m. 120 hakkında)
[İzmir Barosu Dergisi 1985, Sayı 1, sayfa 27-29] 533
38. Yargıtay Tevhidi İçtihat Umumi Heyetinin T. 24.02.1954, E. 2 ve K. 7
Sayılı Kararı (Mahcuz Mala İstihkak Dâvası Zımnında İleri Sürülen
İptal İddialarında Vazife Meselesi Hakkında)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1955, Cilt XX,
Sayı 1-4, safya 307-320] 537
39. İcra ve İflâs Kanununun Mahcuz Mala İstihkak Dâvaları Hakkındaki
Hükümleri Ne Yolda Tâdil Edilmelidir?
[Ord. Prof. Dr. Sabri Şakir Ansay’ın Hatırasına Armağan, Ankara, 1974,
sayfa 267-283] 551
40. Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat Hukuk Kısmı Umumi Heyetinin
T. 11.12.1957, E. 17 ve K. 29 Sayılı Kararı (Vadeyi İhtiva Eden Âdi
Senetler İcraya Vazolunduğu Takdirde – Vâde Tarihi Nazarı İtibare
Alınmadan – Faizin, Takip Tarihinden İtibaren Hesap Edilmesi
Lâzım Geldiği Hakkında)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1958, Cilt XXIV,
Sayı 1-4 sayfa 499-502] 571
41. Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihad Hukuk Kısmı Umumi Heyetinin
T. 04.12.1957, E. 10 ve K. 25 Sayılı Kararı (İİK m. 269 hakkında)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1958, Cilt XXIV,
Sayı 1-4, sayfa 502-505] 575
42. Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihad Hukuk Kısmı Umumi Heyeti’nin
T. 04.12.1957, E. 11 ve K. 29 Sayılı Kararı (Kiralanan Gayrimenkullerin
İlamsız İcra Yolu ile Tahliyesinde İmzaya İtiraz Hakkında)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1958, Cilt XXIV,
Sayı 1-4, sayfa 506-512] 579
43. İpotek Alacaklısına İpotekli Gayrimenkulü Kendi Eliyle Rızai Olarak
Paraya Çevrilmesi Yetkisinin Verilmesi Problemi – Bir Kanun Tasarısı
Denemesi
[Prof. Dr. Haluk Tandoğan’ın Anısına Armağan, Ankara, 1990,
sayfa 533-546] 587
44. Cebrî İcra Açısından Bankaların Tâbi Olduğu Müeyyideler ve Bankalar
Hakkındaki Kanun Hükmündeki 70 Sayılı Kararname Hükümleri
[Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 1984, Bankalar ve 70 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, Bildiriler - Tartışmalar, ayrı bası, sayfa 249-280] 603
45. Yargıtay İcra ve İflâs Dairesi’nin T. 17.12.1949, E. 4654 ve K. 5750
Sayılı Kararı (Doğrudan Doğruya İflâs Halleri Hakkında)
[Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu, Makaleler 1946-1950, sayfa 9-14] 639
46. İflâs Muamelelerinde Aleniyetin Sağlanması ve Bu Muamelelere Karşı
Kanun Yollarının Etkili Kılınması İçin Tedbirler
[Kanun ve Uygulama Açısından İflasta Tasfiye Sempozyumu, ayrı bası,
Ankara, 1985, sayfa 39-52] 645
47. Mahcuz Malların İflâs Masasına İntikali Sureti (İsviçre Federal
Mahkemesi’nin 30.01.1941 Tarihli Kararı)
[Pratik Hukuk Mecmuası 1949, Yıl 2, Sayı 5, sayfa 123-125] 659
48. Bayiin Müflise Gönderdiği Malı Geri Almak Hakkının Hapis Hakkı ile
Çatışması
[Pratik Hukuk Mecmuası 1949, Yıl 2, Sayı 9, sayfa 159-160] 663
49. TürkCeza Kanunu Muvacehesinde İflâs İdare Memurları
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1973, Cilt XXXVIII,
Sayı 1-4, sayfa 1-14] 667
50. Paysahibinin Konkordatosunun Onun Esas Sermayeye Katılma
Taahhüdünden Doğan Borcuna ve Iskat Prosedürüne Etkileri
(Prof. Dr. Ünal Tekinalp ile beraber)
[Prof. Dr. Hıfzı Timur’un Anısına Armağan, İstanbul, 1978,
sayfa 631-648] 681
51. Fransız Medenî Kanununun Tâdili (Prof. Dr. Julliot de la Morandiere
tarafından verilen konferansın tercümesi)
[İstanbulÜniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1950, Cilt XVI,
Sayı 3-4, sayfa 718-731] 699
52. Türk Medeni Kanununun İsviçre’den İktibası ve Bugünkü Türk Tadil
Tasarısı
[İstanbul Barosu Dergisi 1985, Cilt 59, Sayı 10-11-12, sayfa 842-866] 715
53. Hakkın Sui İstimalı
[Hukuki Bilgiler Mecmuası 1938, Cilt 10/3, sayfa 5959-5968] 743
54. Evlenme Mukaveleleri ve Karı Koca Arasındaki Anlaşmaların
Hâkim Tarafından Tasdiki Lüzumunun Hukukî Mahiyeti
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1946, Cilt XII,
Sayı 4, sayfa 1152-1164] 751
55. Batıl Muamelelerin Kısmi İfası Halinde Tasfiyesiyle İlgili Bazı
Problemler
[İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nin Prof. Dr. Ümit
Doğanay’a Armağan, Cilt 1, İstanbul, 1982, sayfa 1-25] 765
56. Namı Müstear Meselesi: Vekâlet ve İtimat Mukaveleleri ile Muvazaanın
Karşılıklı Münasebetleri
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1947, Cilt XXIII,
Sayı 3, sayfa 1011-1037] 789
57. Namı Müstear ve Muvazaa Meseleleri Hakkında Yeni Görüşler
[Ord. Prof. Dr. Samim Gönensay’a Armağan, ayrı bası, İstanbul, 1955,
sayfa 164-193] 819
58. Namı Müstear Mes’elesi
[Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi 1958, Sayı 2, sayfa 111-116] 851
59. Temsilden Doğan Zarar ve Ziyanın Tazmini (Yargıtay Dördüncü
Hukuk Dairesi’nin T. 31.01.1948, E. 499 ve K. 505 Sayılı Kararı)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1950, Cilt XVI,
Sayı 1-2, sayfa 465-473] 857
60. Salâhiyetsiz Temsilden Doğan Zarar ve Ziyanın Tazmini (Yargıtay
Dördüncü Hukuk Dairesi’nin T. 31.12.1949, E. 6817 ve K. 7077
Sayılı Kararı)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1951, Cilt XVII,
Sayı 3-4, ayrı bası, sayfa 926-936] 867
61. Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi’nin 31.05.1943 ve Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu’nun 12.04.1944 Tarihli Kararları (Sahte Vekâletnameye
Müsteniden Yapılan Gayri Menkul Satışı, Bu Satışı Malûl Kılan
Sakatlığın Hukukî Mahiyeti, Gayrimenkulün Maliki Tarafından
Muameleye Verilecek İcazetin Şekli)
[İlhan E. Postacıoğlu, Makaleler 1946-1950, sayfa 1-14] 879
62. Fransız Mesuliyet Hukukunda Bazı Yeni İstikametler
[Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubalı’ya Armağan, İstanbul, 1974,
sayfa 409-420] 895
63. Tevali Eden Fiillerde Zarar Failinin Tespit Edilememesi Halinde
Mes’uliyet Meselesi
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1953, Cilt XIX,
Sayı 3-4, sayfa 686-699] 907
64. Şayi Hissenin Kiraya Verilmesi(Yargıtay Tevhidi İçtihat Kurulu’nun
T. 27.11.1946, E. 28 ve K. 15 Sayılı Kararı)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1947, Cilt XVIII,
Sayı 3, sayfa 1233-1242] 923
65. Kiracı Tarafından Mecura Yerleştirilen Kalorifer Tesisatının Mütemmim
Cüz Sayılıp Sayılmayacağı, Vekâlet Ücretinin Hesabı (Yargıtay Dördüncü
Hukuk Dairesi’nin T. 27.10.1945, E. 3789 ve K. 3896 Sayılı Kararı)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1947, Sayı 2,
sayfa 1-18] 935
66. Sui Niyet Sahibi Zilyetlerin Ecri Misile Mükellef Olup Olmadığı
(Yargıtay Tevhidi İçtihat Genel Kurulu’nun T. 08.03.1950, E. 22 ve
K. 4 Sayılı Kararı)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1951, Cilt XVII,
Sayı 3-4, sayfa 414-436] 955
67. İnşaat Giderlerine Katılmada Doğan Alacak
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1974, Cilt XXXIX,
Sayı 1-4, ayrı bası, İspat Külfeti – İnşaat Giderlerine Katılmadan
Doğan Alacak, sayfa 8-15] 979
68. Bina Vergisi Gayri Menkul Mükellefiyeti midir?
[Hukuki Bilgiler Mecmuası 1942, Cilt 13/12, sayfa 7737-7742] 987
69. Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti ile
İlgili Bazı Meseleler
[İÜHF Prof. Dr. HalilArslanlı’nın AnısınaArmağan, İstanbul, 1978,
sayfa 479-511] 995
70. Hamile Muharrer Çeklerin Cirosu
[Hukuki Bilgiler Mecmuası 1942, Cilt 13/12, sayfa 7413-7419] 1027
71. Çekin İbrazı ile İlgili Bazı Problemler
[Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 1976, Cilt VIII, Sayı 3, sayfa 115-132] 1033
72. Tevhidi İçtihat Genel Kurulu’nun T. 08.01.1947, E. 10 ve K. 1
Sayılı Kararı (Şahsi Kusur, Hizmet Kusuru,İdarenin Sorumluluğu)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1948, Cilt XIV,
sayfa 970-993] 1053
73. Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu’nun T. 14/1.1948, E. 30 ve
K. 2 Sayılı Kararı (Özel Hukuk - Amme Hukuku Ayrımı,Gayri Ahlakilik
Kavramı)
[İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 1949, Cilt XV, Sayı 4,
sayfa 1288-1310] 1079
74. Hukuk Açısından ve Sosyal Açıdan Finansman Kanunları Üzerinde
Bazı Düşünceler
[Özel Galatasaray Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu Dergisi 1970, Sayı 3,
Hukuk Açısından ve Sosyal Açıdan Finansman Kanunları Üzerine
Bazı Düşünceler, sayfa 281-293] 1103
75. Le rôle du juge en présence des problèmes economiques [Ekonomik
Sorunlar Karşısında Hakimin Rolü)
[Exrait de Annales de la Facultè de Droit d’Istanbul 1970, No. 36,
sayfa 197-205] 1117
76. Quelques observations sur la téchnique des codes étrangers à la lumière
de l’éxpérience turque (Yabancı Hukuk Tekniği Bakımından Türk Hukuku
Hakkında Birkaç Gözlem)
[Exrait de Annales de la Facultè de Droit d’Istanbul 1956, No., 6,
sayfa 63-74] 1127
77. Le rôle du juge dans la conduite du procés (Davanın Devamı Süresince
Hakimin Rolü)
[Exrait de Annales de la Facultè de Droit d’Istanbul 1963, No. 19,
sayfa 125-130] 1139
78. La responsabilité du fonctionnaire du registre foncier en droit turc
(Türk Hukuku’nda Mahkeme Baş Katibinin Sorumluluğu)
[Türkisch-Schweizerische Juristenwoche Zurich 1981, sayfa 371-381] 1145
79. Charge de la preuve - indivisibilité de l’aveu (İspat Yükümlülüğü -
Savunmanın Bölünmezliği)
[Exrait de Annales de la Facultè de Droit d’Istanbul 1974, No. 38,
sayfa 251-255] 1155
80. De la restriction de la preuve testimoniale dans les droits turc,
français et italien comparés (Türk Fransız ve İtalyan Hukukunda
Karşılaştırmalı Yemin Delili Kısıtlaması)
[Exrait de Annales de la Facultè de Droit d’Istanbul 1951, No. 1,
sayfa 3-19] 1161
81. L’usage qui est fait par la jurisprudence du droit comparé
(Karşılaştırmalı Hukuk Yargı Kararlarından Doğan Kullanım)
[Annales de la Facultè de Droit d’Istanbul 1967, No. 17, sayfa 528-530] 1179
82. L’autorité de la jurisprudence en droit privé (Özel Hukuk Bakımından
İçtihat Otoritesi)
[Exrait du Recueil Des Travaux de la Troisime Semaşne Juridique Turco,
sayfa 212-228] 1183
83. L’évolution de la jurisprudence turque en matière d’actions en
constatation de droit (Türk Hukuku’nda İçtihatların Gelişimi)
[Exrait de Annales de la Facultè de Droit d’Istanbul 1967,
No. 26-27-28, sayfa 521-527] 1201