Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (59)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

MAKALELER

MAKALELERSayfa Sayısı
:  
515
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
978-605-377-729-8

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Yavuz ALANGOYA\′NIN ÖZGEÇMİŞİ Yavuz Alangoya, 1938 yılında Ankara\′da doğmuştur. 1955 yılında Kabataş Erkek Lisesi\′nden, 1959 yılında ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\′nden mezun olmuştur. 1960 yılı, Yavuz Alangoya\′nm akademik dünyaya adım at¬ması bakımından önemlidir. Öyle ki Alangoya, bu yıl, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku kürsüsüne fahri asistan olarak girmiş, 1961 yılında aynı kürsüye asistan olarak atanmıştır. Alangoya, Ord. Prof. Sıddık Sami Onar başkanlığında kurulmuş olan 1961 Anayasa Komisyonu\′nda aktif görev almıştır. Bunun ardından 1965 yılında doktor unvanını kazanmış, aynı yıl Alexander von Humboldt Vakfı\′mn bursi-yeri olarak Almanya\′nın Nürnberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi\′nde doçentlik tezi çalışmalarına başlamıştır. İki yıldan fazla bir süre bu çalışmalarını yü¬rüten Alangoya, bundan sonra da aynı burstan yararlanarak belirli sürelerle Almanya\′da çalışmalarına devam etmiştir. Yavuz Alangoya, 1972 yılında doçent olmuş ve müteakiben askerlik gö¬revini sırasıyla Tuzla Piyade Okulu, Harp Akademileri ve Milli Güvenlik Akademisi\′nde yerine getirmiştir. Askerlik sonrasında yeniden İstanbul Üni¬versitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku kürsüsüne atan¬mıştır. Bunun ardından bir süre Londra\′da kalan Alangoya, 1978 yılında pro¬fesörlüğe yükseltilmiştir. 1981 yılında part-time profesör statüsüne geçmiş ve Koç Holding A.Ş. hu¬kuk müşaviri olmuş, bu görevi 2003 yılma kadar sürdürmüştür. 2003 yılında ise Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. Yavuz Alangoya akademik hayatı boyunca İstanbul Üniversitesi bünye¬sinde birçok idarî görev de almıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Me¬deni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Üniversitesi temsilcisi olarak Üniversitelerarası Kurul Üyeliği bunlardan yalnızca bazılarıdır. İstan¬bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\′nde verdiği lisans ve lisansüstü derslerin haricinde, Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Diyarbakır Dicle Üni¬versitesi Hukuk Fakültesi\′nde de dersler vermiştir. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\′nden emekli olan Alangoya, bunun ardından Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi\′nde görev yap¬maya başlamıştır. Hâlen de Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mütevelli Heyeti üyeliği görevim sürdürmektedir. Mert NAMLININ ÖZGEÇMİŞİ Mert Namlı, 1982 yılında İstanbul\′da doğmuştur. Lise öğrenimini 2000 yı¬lında Saint Benoît Fransız Lisesi\′nde tamamlamış ve aynı yıl, ÖSS sonucunda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi\′ne girmeye hak kazanmıştır. 2001 yılında sosyal bilimlere giriş(TS) sınıfını bitirerek başladığı hukuk öğrenimi¬ni, 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi\′nden mezun olarak tamamlamıştır. 2005 yılında lisansüstü öğrenimine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü\′nde başlamış, 2007 yılında \"Fransız ve Türk Hukuku\′nda İsticvap ve Tarafların Dinlenmesi\" adlı teziyle Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı\′ndan mezun olmuştur. Aynı yıl yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı\′na kaydolmuştur. 2007 yılının Ağustos-Eylül aylarında görevli olarak İsviçre\′nin Lozan şehrindeki İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü\′nde özellikle \"Medenî Usûl Hukuku\′nda Hukukî Koruma¬nın Etkinleştirilmesi\" konusunda incelemelerde bulunmuş, bu incelemeler \"Medenî Usûl Hukuku\′nun Yasama Üstü Kaynakları Çerçevesinde Fransız ve Türk Hukuku\′nda Çelişmeli Yargılama İlkesi\" adlı eserinin de temelini oluş¬turmuştur. Yazar, Temmuz-Eylül 2010 arasında yine İsviçre Karşılaştırmalı Hukuk Ensititüsü\′nde bu kez Tinçel Eğitim ve Kültür Vakfı bursu aracılığıyla \"Fransız ve Türk Hukuku\′nda Yargılamanın İadesi\" başlıklı doktora teziyle il¬gili olarak bilimsel araştırmalarda bulunmuştur. Mert Namlı, 2006 yılında(28 Aralık 2006) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa¬kültesi Medeni Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı\′na araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Bu görevini hâlen sürdürmektedir. Öğrenim hayatından bu yana çeşitli yarışmalara katılmış olan Namlı, bu yarışmalarda birçok ödüle de lâyık görülmüştür. Mert Namlı, 2002 yılında Çağa Hukuk Ödülü\′nde Yurtiçi Başarı Ödülü, 2003 yılında İstanbul Üniver¬sitesi tarafından Prof. Dr. Bülent Tanör anısına düzenlenen eser yarışmasında ikincilik, 2004 yılında Kapani-Savcı İnsan Hakları İnceleme Ödülü\′nde ikinci¬lik, 2006 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Atatürk Ödülü\′nde birincilik ve 2009 yılında ise TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu ödü¬lünü kazanmıştır. Yazar aynı zamanda 2006 yılından bu yana Tübitak Yurtiçi Yüksek Lisans ve Doktora bursiyeridir. Mert Namlı, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. ÖNSÖZ Medeni Usul Hukukuna ilişkin ders kitaplarında, şerhlerde yargı bağımsızlığı bir konu olarak yer alır. Daha sonraki konuların açıklanmasında hemen hiç değinilmez. Doğrudan ilişkin olmayan monografilerde, makalelerde, tebliğlerde ve benzeri yazılarda da bahsedilmez. Yargı bağımsızlığı hususundaki bu \"suskunluk\" bir ihmal değildir. Bütün diğer konular hakkındaki açıklamalar \"yargı bağımsızlığı\" parantezinin arkasındadır. O olmazsa diğer açıklamaların, görüşlerin önemi yoktur. Bağımsızlık, yargı tarifinin olmazsa olmazıdır. Bu küçük nota başlık konulmadı; isterseniz \"Bağımsızlık İçin Laudatio\" diyebilirsiniz. Bu kitabı düşünen ve gerçekleştiren değerli meslekdaşım Mert\′e teşekkürlerimi sunuyorum. Yavuz Alangoya ÖNSÖZ Her ne kadar kapağının üzerinde \"Makaleler\" yazsa da, aslında yalnızca bir yazarın makalelerinin bir araya getirilmesinden ibaret değildir bu eser.. Hukukî sorunlara, kanun maddelerinin dar kalıplarından sıyrılıp onları bu maddelerin raüo\′su ve üst ilkeler ışığında yorumlamak suretiyle yaklaşarak kendine özgü bir bakış açısı ve üslûp geliştirmeyi başarmış, yalnızca hukuk ile de sınırlı kalmayarak hayata karşı ilkeli bir duruş geliştiren, hayatını hukuk, hayat ve insanlık öğreticiliğiyle sürdüren bir büyük hukukçunun yarattığı eko¬lün kilometre taşlarını ortaya koymaktadır bu eser.. Ünlü Fransız hukukçu Carbonnier, medenî usûlün salt kurallar yığınından ibaret bir hukuk dalı gibi algılanmasının nedenini, Medenî Usûl Hukuku\′nu Kamu Hukuku ve özellikle de Anayasa Hukuku\′nun temel ilkeleriyle bağdaş¬tırarak teorik araştırmalar yapan huk\\ıkçıı(processualiste) sayısının, bu hu¬kuk dalım Medenî Usûl Kanunu\′nun metnini yorumlamaktan ibaret gören hukukçu (procedurieıj sayısından çok az olmasıyla açıklamıştır. Tam da bu noktada Prof. Dr. İlhan Postacıoğlu\′nun \"Okumak ve Yaşamak\" adlı eserinde hukuk ile sağduyu arasındaki ilişkiyi açıkladığı satırlar akla gelecektir. Hoca¬mız, kanunun sağduyunun ışığında yorumlanması ve uygulanması gerektiğini belirtir ve şunu ekler: \"Sağduyuya aykırı düşen bir hal tarzı, muhakkak ki, gizli kalmış bir hukukî hatanın mahsulüdür.\" İşte Prof. Dr. Yavuz Alangoya da, ele aldığı hukuk normlarını, orada kullanılan sözcüklerin dar kalıplarıyla sınır¬lı kalmaksızın, menfaat dengesi, anayasal ilkeler, Medenî Usûl Hukuku\′nun amacı ile tarihi ve sosyal gelişmeler çerçevesinde ve karşılaştırmalı hukuk, özellikle de Alman Hukuku\′nu titizlikle takip etmesi sonucunda elde ettiği geniş birikimden yararlanarak yorumlamıştır. İşte hocamız, bu hukuk bakışı sayesinde, sadece tam anlamıyla bir processııaliste değil, aynı zamanda ekol sahibi bir processualiste\′dh. Gerek tez savunmalarında gerek de özel sohbetlerde hocamızın özenle üzerinde durduğu, hatırlattığı, dikkat çektiği en önemli hususlardan biri de hiç şüphesiz ki üslûptur.. Kendisine özgü, nezih, kıvrak, ilkeli ve her zaman seviyeli bir üslûp sahibi olmuştur.. Üstelik yalnızca akademik üslûp değildir onunki.. Hayatının her alanına ve her türlü insan ilişkisine sirayet eden, ilkeli, nâzik ve hoşgörülü bir hayat üslûbudur aynı zamanda.. Gerçekten de yalnızca hukukî düşünce zenginliğiyle değil, özgüven ile tevazuyu mükemmel bir bileşke hâline getirmesi, belki Postacıoğlu hocamızdan miras kalan hayatı hukukun yanı sıra sanat ile de yoğurması, kimseyi kırmamaya özen gösterecek şekilde nezâketi elden bırakmamasıyla da çevresindekiler için bir örnek teşkil etmektedir. Bir başka deyişle yalnızca bir hukuk sanatçısı değil, aynı zaman¬da bir hayat sanatçısıdır da hocamız.. Değerlerin önemsizleştirilmeye, hayatın tekdüzeleştirilmeye başlandığı 21. yüzyıl Türkiyesi\′nde onun bu yönleri belki bir anlam ifâde etmeyebilir; fakat böyle bir üslûp yaratıp korumayı başardığı için bir ekol sahibi hukukçudur Prof. Dr. Yavuz Alangoya.. Akademisyenlik çerçevesinde teorik faaliyetlerde bulunması, içinde ya¬şadığı toplumun sorunlarına yabancılaşmasına asla neden olmamıştır. Aksine gelecekte yaşanabilecek hukukî, toplumsal ve hattâ siyasî gelişmeleri tespit etmedeki öngörüsü her zaman şaşkınlık verecek niteliktedir. Bu nedenle çok önemlidir 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu\′na ilişkin görüşlerini ka¬leme aldığı çeşitli makalelerinde \"yargı bağımsızlığına sürekli temas etmesi.. Bir serzeniş olarak nitelendirilebilecek olsa da bu aslında serzenişten öte bir uyarı olarak görülmelidir; çünkü toplumun potansiyeline sonsuz bir güven ve umut duymaktadır. Çünkü hocamız hayatı boyunca, hukuk mantığı gelişmiş, Medenî Usûl Hukuku\′nu hukuk devleti ilkesi çerçevesinde özümseyip uygu¬layan hukukçular yetiştirmenin uğraşını vermiştir ve hâlen de bu uğraşısını umut ve inançla sürdürmektedir.. İşte bu özelliğinden dolayı bir ekol sahibi hukukçudur Prof. Dr. Yavuz Alangoya.. Yukarıda belirttiğim gibi bir ekolün oluşması serüvenine tanıklık etmek¬tedir bu çalışma.. Böyle bir derleme yapılması benim için gurur verici olduğu kadar taşıması oldukça zor bir görevi de yükledi omuzlarıma.. Görev çeşitli bakımlardan ağırdı.. İlk olarak derlemede yer verilecek makaleler tespit edil¬meli ve mümkün olduğunca az hatalı olarak dizgilenmeliydi. Burada Prof. Dr. Yavuz Alangoya ekolünün oluşmasını sağlayan temel makaleleri kronolojik bir sıralama takip ederek bir araya getirmeye çalıştığımı yineliyor ve unutmuş olabileceğim makalelerin sorumluluğunun kendime ait olduğunu itiraf ediyo¬rum. Hocamızın makalelerinin birçoğu elektronik ortamda bulunmadığı için bunların dizgisi ve tashihleri tahmin edileceği üzere oldukça titiz ve dikkatli bir çalışmayı gerektiriyordu. Bu noktada benimle bu yükü paylaşıp makalele¬rin dizgisini gerçekleştiren Sayın Veysel Coşkun, kapak tasarımım hazırlayan Saym Gülgonca Çarpık ve tabii ki kitabın yayımlanmasını sağlayan Saym Sey¬han Satar\′a içtenlikte teşekkür etmek istiyorum. Çalışmanın yüklediği daha önemli ve zor bir görev var.. O da hocamızın oluşturduğu ekole lâyık hukukçular olabilme doğrultusunda durmaksızın ça¬lışmak.. Bu noktada da ne mutlu ki çalışmaktan yorulduğum veya umutsuzlu¬ğa kapıldığım anlarda bu derlemeye dönüp bakacak ve güç toplayabileceğim. Bu çalışmanın Medenî Usûl Hukuku\′nun kurallar yığınından ibaret ol¬madığı, aksine hukuk devleti, Anayasa\′nm deyimiyle \"demokratik ve sosyal hukuk devleti\" ilkesi temeli üzerinde yükseldiğinin ve bireylerin hak ve öz¬gürlüklerinin siperi olduğu idrakinin yerleşmesine küçük de olsa bir katkıda bulunması dileğiyle.. Mert NAMLI İÇİNDEKİLER İspat Yükü Yönünden MK m. 3 1 (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 1961, c. XVII, S. 1-4, s. 358-361) İhtilaf Konusu (Müddeabih) Hakkındaki Doktrinin Durumu (çeviri) 5 (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, c. XXXIII, S. 1967/3-4, s. 288-303) Yargılama Sırasında Tarafta (Yanda) İradî Olarak Meydana Gelen Değişme Hakkında Düşünceler 21 (İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. III, S. 1969/5, s. 125-190) Avrupa Ekonomik Topluluğu Adalet Divanı Hakkında 85 [Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubah\′ya Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1974, s. 321-347) Die Form Des Schiedsvertrages Über Rechtsgeschaefte, Die Öffentliche Deurkundung Bedürfen 109 (Travaux de la Seme Semaine Juridique Turco-Suisse: La Forme Dans Les Actes Juridiques, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1975, s. 461-467) Yargılamanın Şevkinde Prensipler ve Bu Açıdan 1711 Sayılı Kanun ile Değiştirilen 409. Madde Açısından Düşünceler 115 (HUMK\′nu Değiştiren 1711 Sayılı Kanun ve Noterlik Kanunu Hakkında Sempozyum, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1976, s. 85-120) Resmi Senetle Düzenlenmesi Gereken Hukuki İşlemlerde Tahkim Sözleşmesinin Şekli 145 (İstanbul Barosu Dergisi, S. 1980/5-6, s. 126-131) Anayasanın Medenî Usul Hukukuna Etkisi (1983 Milletlerarası Usul Kongresinin Bir Konusu) 151 (İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Bülteni, S. 1981/2, s. 1-4) UNCITRAL Tahkim Yönetmeliği Hakkında 159 (Prof. Dr. İlhan E. Postacıoğlu\′na Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1990, s. 1-29) Die Vollstreckung auslândiseher Schiedssprüche maclı türkisclıem Recht.. 183 (Festchrift für Kari Heinz Schıvab, München 1980, s. 1-12) Bir Karar Dolayısıyla HUMK m. 9/I\′deki Mahkemenin Yetkisi Hakkında... 195 (İstanbul Barosu Dergisi, S. 1999/7-8-9, s. 641-646) Bir Tebliğ Dolayısı İle Hakem Mahkemesinin Direnmesi Üzerine Düşünceler 203 (Prof. Dr. Nihal Uluocak\′a Armağan, İstanbul Üniversitesi Eğitim, Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yamnlan, İstanbul 1999, s. 1-16) Kanun Yolunun Anayasal Temeli Ve HUMK m.42 7 Hükmü ile Kanun Yolu Kapatılmış Olan Kararlara Karşı Kanun Yoluna Müracaat İmkanı 219 (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı, Türkiye Barolar Birliği Yayınlan, Ankara 2004, s. 17-48) Kısmi Dava Hususunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu\′nun Bir Kararı Hakkında 249 (Kazancı Hukuk Dergisi, S. 2004/2, s. 27 -34) Senede Karşı Senetle İspat\" Kuralı ve \"Hayatın Olağan Akışı\" Kavramı.... 257 (Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004, s. 521-531) İsviçre Hukukunda Çekişmesiz Yargıya (Nizasız Kaza) İlişkin Düşünceler... 271 (Medeni Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2005, s. 110-121) Dava Temeli, Hakimin Dava Malzemesinin Toplanmasındaki Rolü ve Bu Konudaki Gelişmeler Hakkında 283 (Kazancı Hukuk Dergisi, S. 2005/Mayıs, s. 83-121) İsviçre\′de Yeni Federal Medeni Usul Kanununa Doğru 333 (Prof. ÜT. Özel Seliçi\′ye Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2006, s. 83-102) \"Davanın Esasını Çözümleyecek veya Böyle Bir Sonuç Doğuracak Biçimde İhtiyati Tedbir Karar\′lan Hakkında 357 (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2007/2, Prof. Dr. Aydın Aybaya Armağan, s. 325 vd.) Medeni Usulün Amacı ve Sosyal Karakteri Açısından Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi 383 (Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı V, Türkiye Barolar Birliği Yayınlan, Anlara 2006, s. 33-54) Gedanken über den Klagegrund und die Enteicklung der Rolle des Richters bei der Sammlung des Prozesstoffs 401 (Eberhard Schilken/Nevhis Deren-Yıldırım/Kamil Yıldırım: Zivilverfahrensrechtliche Probleme des 21. Jahrhunderts-aus der Vortragsreihe \"Vortrage aufzwei Kontinenten\") Türk Milletlerarası Tahkiminde Hakemlerin Maddi Hukukla Bağlılığı Üzerine 457 (Prof. Dr. Erdoğan Teziç\′e Armağan, Galatasaray Üniversitesi Yaıınlan, İstanbul 2007, s. 821-834) \"Yazılı Yargılama Usulü\" Hakkında Bazı Düşünceler 479 (Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasansı\′nm Getirdiği Yenilikler ve Bu Yeniliklerin Değerlendirilmesi, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2008, s.) Yargılama Hukukumuzda Bir \"Sorun\" 497 (İstanbul Barosu Dergisi, S. 2009/3, s. 1189-1195) 6100 Sayılı Kanun Hakkında Mülahazalar 505 (Güncel Hukuk Dergisi, 2011 Eylül, s. 12 vd.)