Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (27)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Makaleler II

Makaleler IISayfa Sayısı
:  
390
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-975-295-778-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Ticaret Hukuku anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığım 1987 yılından bugüne kadar yirmi yıl geçti. Geriye dönüp bak¬tığımda, yılların büyük bir hızla aktığını, fakat hukuk mesleğini ve ticaret hukuku alanında çalışmayı seven birisi olarak da, bu yılların büyük zah¬met ve sıkıntılara rağmen, daha çok, sürekli öğrenme heyecanı ve araştır¬ma zevki ile geçtiğini düşünüyorum. Hem bu vesile ile, hem de öğrencile¬rimizin ve uygulamacı meslektaşlarımızın, makalelerimize ulaşma zorluk¬larını sıklıkla beyan etmeleri nedeniyle, şimdiye dek yayınlanmış tüm ma¬kalelerimi bir araya getirmeye karar verdim. Bu kararı verirken, kendilerinden Ticaret Hukuku öğrenme ve aydınlanma zevkine ulaştığım sayın hocalarım Prof. Dr. Erdoğan MOROGLU, Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ ve Prof. Dr. Ömer TEOMAN ile, değerli meslek¬taşım Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN′in makalelerini yayınlatmış ol¬malarının ne kadar yararlı ve önemli olduğunu gözledim. Böylece, mesle¬ğin en başından itibaren bugünlere kadarki başlıca çalışma konularım ile, sonu ve sınırlarına asla ulaşılamayacak bilim ve araştırma deryasmdaki mütevazi yolculuğumu da tekrar anımsama ve makalelerimi ilgililenenlere toplu şekilde sunma olanağı buldum. Nasip olursa, aynı heyecan ve ilgi ile, bundan sonra da çalışmalarımı sürdürmek umut ve arzusunu taşıyorum. Makalelerin büyük bir kısmı, Türk Ticaret Hukuku′nun değerli üstadların-dan, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN, Prof. Dr. Ömer TEOMAN, Prof. Dr. Tahir ÇAĞA, Prof. Dr. Rayegan KEN-DER, Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL, Prof. Dr. Ali BOZER, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN ile genç yaşta yitirdiğimiz değerli meslektaşım merhum Doç. Dr. Mehmet SOMER için yazılmış ve onlar adına çıkarılan armağanlarda yayınlanmıştı. Bu nedenle, makalele¬rimden oluşan bu iki ciltlik eseri de, yazdıkları eserler ve yetiştirdikleri binlerce öğrenci ile ülkemizde Ticaret Hukukunun gelişmesine katkılarda bulunmuş tüm hocalarıma ve meslektaşlarıma ithaf etmek istiyorum. VI Bu anlamda, yukarıda andığım saygıdeğer isimler yanında, isimlerini tek tek zikredemediğim tüm Ticaret Hukukçularına karşı minnet duygularımı, gönülden bağlılığımı ve saygılarımı ifade ediyorum. Yazıldıkları tarihlerdeki mevzuata göre hazırlanmış olan bu makalelere, yayınlandıkları haliyle yer verilmiş, yalnızca küçük yazım yanlışlarının düzeltilmesiyle yetinilmiştir. Yayınlandıkları yer ve hitap ettiği kişilere gö¬re, bütün makalelerin aynı bilimsel ağırlıkta veya derinlikte olamayacağı¬nı düşünerek, farklı meslek kesimlerine (özellikle muhasebeci ve mali müşavirlere) yönelik olarak hazırlanan ve bir konuyu veya kurumu tanıt¬ma amacı taşıyan, kısa veya dipnotsuz üç adet makaleyi de diğerlerinden ayırmayıp, onların da burada yer almasında bir sakınca görmedim. Makalelerimi, ilgi duyanların değerlendirmesine sunma olanağını bana ta¬nıyan Beta Basım Yayım AŞ′nin yetkilisi Sayın Seyhan SATAR′a, Beta çalışanları Veysel COŞKUN, Hediye GÜMEN ve Gülgonca ÇARPIK′a, ayrıca, makalelerin yaymlanmasmdaki teşvikleri ile tashihlerdeki zahmet¬lerinden ötürü genç meslektaşlarım, Ar. Gör. Esra HAMAMCIOĞLU, Ar. Gör. Özge UZUN, Ar. Gör. Levent BİÇER ve sekreterimiz Gülsen KOÇER′e teşekkür ediyorum. Ayrıca, sağladıkları ortam, yardım ve anlayışları nedeniyle eşim Av. Ayla BAHTİYAR ve sevgili oğlum Eren Kutay ile anneme ve kardeşlerime de minnet ve şükran duygularımı tekrar ifade etmek istiyorum. Eserin ilgilenenlere yararlı olması ve Türk Hukukuna katkı sağlayabilmesi ümidiyle. Mutlukent, 01.12.2007 Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR İÇİNDEKİLER MAKALE 19 MUACCELIYET ŞARTININ BONOYA ETKİSİ VE GEÇERLİLİĞİ SORUNU GİRİŞ 3 I. BONODA VADE KAYDI VE NİTELİĞİ 5 II. BONODAKİ MUACCELİYET ŞARTININ SENEDE ETKİSİ VE GEÇERLİLİĞİ 7 1. Şartın Senedi Geçersiz Kılacağı Görüşü 7 2. Şartın ve Senedin Geçerli Olacağı Görüşü 10 3. Senedin Geçerli, Şartın Geçersiz Olacağı Görüşü 13 III. SENET DIŞINDA ÖNGÖRÜLEN MUACCELİYET ŞARTININ ETKİSİ VE GEÇERLİLİĞİ 14 1. Sözleşmelerdeki Muacceliyet Şartının Geçerliliği 14 a. Satım Sözleşmesinde 14 b. Diğer Sözleşmelerde 15 2. Sözleşmedeki Şartın Geçerli Olmasının Bonolara ve Takip Usulüne Etkisi 16 a. Bonolar Ciro Edilmiş İse 16 b. Bonolar Ciro Edilmemiş İse 17 KAYNAKLAR 19 MAKALE 20 TİCARİ DAVALARIN SAPTANMASI VE DAVANIN TİCARİ OLMASININ ÖNEMİ GİRİŞ 23 I- DAVANIN TİCARİ OLMASININ ÖNEMİ 23 II- TİCARİ DAVALARIN SAPTANMASI (TTK. 4) 24 A. Mutlak Ticari Davalar 25 1. TTK. 4/1, Bent 1-6′da Sayılan Hususlardan Doğan Hukuk Davaları 25 2. Özel Kanun Hükümleri Gereği Ticari Sayılan Davalar 26 VIII B. Bir Ticari İşletmeyi İlgilendirmeleri Koşuluyla Havale, Vedia Veya Telif Haklarına İlişkin Olan Davalar (TTK. 4/1) 27 C. Her İki Taraf İçin Ticari Sayılan Hususlardan Doğan (Nispi Ticari) Davalar (TTK. 4/1) 27 III- GÖREV VE İŞBÖLÜMÜ YÖNÜNDEN TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER (TTK. 5) 28 A. Özel Hüküm Bulunması 28 B. Özel Hüküm Bulunmaması 28 D7- TİCARİ DAVALARDA İSPAT 32 V- TİCARİ DAVALARDA UYGULANACAK USUL 33 MAKALE 21 TİCARET SİCİLİ GİRİŞ 37 I. GENEL OLARAK SİCİL VE ÖRGÜTLENMESİ 37 II. SİCİLE KAYDI GEREKLİ HUSUSLAR 38 III. SİCİL İŞLEMLERİ 38 IV. SİCİL İŞLEMLERİNİN YAPILMASI, İNCELEME VE İTİRAZ 39 A. İşlemlerin Yapılması 39 B. İnceleme 39 C. İncelemenin Sonuçlanması ve İtiraz 40 V. SİCİLİN AÇIKLIĞI VE ETKİLERİ 40 A. Ticaret Sicilinin Açıklığı ve Doğruluğu 40 B. Kurucu ya da Açıklayıcı Etki 41 C. Olumlu ya da Olumsuz Etki 41 MAKALE 22 SÖZLEŞMEDE VADE FARKI KAYDI VE BU KAYDA DAYALI ALACAĞIN HUKUKİ NİTELİĞİ GİRİŞ 45 I. VADE FARKI KAVRAMI 46 II. VADE FARKI ALACAĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ 49 A. Cezai Şart Görüşü 49 B. Tazminat Görüşü 51 C. Temerrüt Faizi Görüşü ′. 52 IX D. Anapara (Asıl Alacağın Bir Kısmı) Görüşü 58 E. Anapara Faizi Görüşü 60 SONUÇ 65 KAYNAKLAR 66 MAKALEV23 TİCARİ DEFTERLERİN HUKUKİ ÖNEMİ VE SAHİBİ LEHİNE MAHKEMEDE DELİL OLMA ŞARTLARI GİRİŞ 71 I. DEFTER TUTMANIN GENEL OLARAK YARARLARI 71 II. DEFTER TUTMANIN ÇEŞİTLİ HUKUK DALLARINA GÖRE ÖNEMİ 72 III. TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMA ŞARTLARI 73 MAKALE 24 TÜRK TİCARET KANUNU İLE AVRUPA BİRLİĞİ′NİN ÜÇÜNCÜ KONSEY YÖNERGESİ AÇISINDAN ANONİM ORTAKLIK BİRLEŞMELERİ VE DENETİMİ GİRİŞ 77 1. BİRLEŞMENİN ÖNEMİ 78 1.1. Birleşmenin Önemi ve Yararları 78 1.2. Birleşme Kavramı, Unsurları ve Türleri 78 1.3. Birleşmelere Uygulanacak Hükümler 80 1.4. Anonim Ortaklıkların Birleşme İşlemleri ve Aşamaları 82 1.4.1. Devralma Yoluyla Birleşme İşlemleri 83 1.4.1.1. Yönetim Kurullarınca Ön Hazırlıkların Yapılması ve Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması 83 1.4.1.2. Birleşme Sözleşmesinin İmzalanması 85 1.4.1.3. Devralan Ortaklığın Ana Sözleşme Değişikliği Tasarısının Hazırlanması ve Gerekiyorsa Bakanlıktan İzin Alınması 85 1.4.1.4. Birleşmenin Genel Kurullarca Karara Bağlanması 86 1.4.1.5. Birleşme Kararının Tescil ve İlanı 87 X 1.4.2. Yeni Ortaklık Kurma Yoluyla Birleşme İşlemleri 87 1.4.2.1. Yönetim Kurullarınca Ön Hazırlıkların Yapılması ve Mahkemece Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması 87 1.4.2.2. Yeni AO′nun Kuruluş Hazırlıklarının Yapılması 87 1.4.2.3. Birleşme Sözleşmesinin İmzalanması 88 1.4.2.4. Birleşmenin Genel Kurullarca Karara Bağlanması 88 1.4.2.5. Kuruluşun Tamamlanması, Tescil ve İlan 88 2. ANONİM ORTAKLIK BİRLEŞMELERİNİN DENETİMİ 88 2.1. Denetimin Amacı ve Türleri 88 2.1.1. Dar Anlamda Denetim 89 2.1.2. Geniş Anlamda Denetim 89 2.2. Türk Hukuku′nda Denetime Yetkili Olanlar ve Üçüncü Yönerge Açısından Değerlendirme 91 2.2.1. Mahkemece Denetim 91 2.2.2. Noterce Denetim 94 2.2.3. Ticaret Sicil Memurluğunca Denetim 94 2.2.4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Denetim 95 SONUÇ 97 MAKALE 25 ANONİM ORTAKLIK KURULUŞ SİSTEMLERİ VE TTK. 273 DEĞİŞİKLİĞİ GİRİŞ 101 I. ANONİM ORTAKLIKLARIN KURULUŞ SİSTEMLERİ 101 A. Ferman (Octroi, Yasama) Sistemi 102 B. İzin Sistemi 103 C. Normatif Sistem 104 II. TÜRK HUKUKUNDA HANGİ KURULUŞ SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI SORUNU VE BAKANLIK İZNİNİN YOLAÇTIĞI TARTIŞMALAR 105 A. 4884 Sayılı Kanundan Önceki Dönem 106 1. Bakanlığın Sadece Ekonomik (Kamu Yararı Açısından) x. İnceleme Yapacağı Görüşü 108 XI 2. Bakanlığın Yalnızca Emredici Hükümler Açısından İnceleme Yapacağı Görüşü 110 3. Bakanlığın Hem Ekonomi, Hem Emredici Hükümlere Uygunluk Açısından İnceleme Yapacağı Görüşü 114 B. 4884 Sayılı Kanundan Sonraki Dönem 117 KAYNAKLAR 121 MAKALE 26 RİSK (GİRİŞİM) SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ ÖNEMİ, YARARLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER GİRİŞ 125 I. RİSK (GİRİŞİM) SERMAYESİ YATIRIMI VE YATIRIM ORTAKLIĞI 126 II. RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ ÖNEMİ VE BAŞLICA YARARLARI 130 III. İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 132 A. İlgili Mevzuat 132 1. Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğler 132 2. Genel Hükümler 133 B. Uygulanacak Hükümlerin Sırası 134 1. Emredici Hükümler 134 2. Anasözleşme Hükümleri 134 3. SerPK ve İlgili Mevzuat 134 4. Genel Hükümler 134 SONUÇ 135 KAYNAKLAR 136 MAKALE 27 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ DİLİ VE İFADELERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ 139 I. GENEL OLARAK HUKUK DİLİ VE YENİLEŞTİRİLMESİ 140 II. TASARIDAKİ ESKİYENİ SÖZCÜK SEÇİMLERİ 141 III. AYNI ANLAMDA VEYA BİRİ DİĞERİNİ KAPSAYAN ANLAMLARDA FARKLI SÖZCÜKLERİN BİRLİKTE KULLANILMASI 144 XII IV. YAZIM, YER VE YOLLAMA YANLIŞLIKLARI İLE TEKRARLAR 145 V. AMACI İFADE EDEMEYEN VE İÇERİĞİ BELİRSİZ SÖZCÜKLER 148 SONUÇ 149 MAKALE 28 KREDİ KARTI KULLANIMI, YOLAÇTIĞI SORUNLAR VE TÜKETİCİ HAKLARI I. KARTLARIN ÖNEMİ, YAYGINLIĞI VE HUKUKİ DÜZENLEME GEREKSİNİMİ 153 II. İLGİLİ MEVZUAT VE TÜKETİCİ HAKLARI 154 A. Kredi Kartı Sözleşmesinde Şekil 155 B. Tüketiciyi Koruyan Başlıca Düzenlemeler: 155 1. Tüketici Kredisi Hükümlerine Atıf 155 2. Haksız Şartlar Maddesinin Kredi Kartı Sözleşmelerinde de Uygulanması 155 3. Tüketiciyi Doğrudan Koruyan Hükümler 156 4. Geçici 1. Madde Uyarınca Faiz İndirimi 156 MAKALE 29 İMARBANKTN FONA DEVRİNDEN ÖNCEKİ BİR AY İÇERİSİNDE TASARRUF MEVDUATINA AKTARILAN HESAPLARIN DURUMU GİRİŞ 159 I. SON BİR AYDA MEVDUAT HESABINA AKTARILAN PARANIN GÜVENCE DIŞI BIRAKILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 159 II. DEĞERLENDİRME 161 SONUÇ 164 MAKALE 30 ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİBİNİN BİLGİ ALMA HAKKI (SOMUT BİR SORUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ) I. SORUN 169 II. DEĞERLENDİRME 170 A. Genel Olarak Bilgi Alma Hakkı 170 B. Soruna İlişkin Görüşümüz 173 MAKALE 31 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISININ DİLİ İLE BAZI HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ 177 I. TASARININ DİL VE İFADE YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 178 A. Genel Olarak Hukuk Dili ve Yenileştirilmesi 178 B. Tasarıdaki Eski-Yeni Sözcük Seçimleri 179 C. Aynı Anlamda Veya Biri Diğerini Kapsayan Anlamlarda Farklı Sözcüklerin Birlikte Kullanılması 182 D. Yazım, Yer ve Yollama Yanlışlıkları İle Tekrarlar 183 E. Amacı İfade Edemeyen ve İçeriği Belirsiz Sözcükler 186 II. TİCARİ İŞLETME VE ŞİRKETLERE İLİŞKİN BAZI HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 188 A. Genel Olarak 188 B. İlgili Maddelere Göre Değerlendirme ve Öneriler 189 III. KIYMETLİ EVRAKA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ . 209 A. Genel Değerlendirme 209 B. İlgili Maddelere Göre Değerlendirme ve Öneriler 209 SONUÇ 234 MAKALE 32 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI′NDA KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ GİRİŞ 237 I. TASARININ, KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ İLE İLGİLİ BAZI HÜKÜMLERİ VE DEĞERLENDİRMELERİMİZ 238 A. Tasarının, anonim şirketlerde "Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler" Bölüm Başlığı Altındaki "En Az Sermaye Tutarı" Kenar Başlıklı 332 nci Maddesi 238 B. Tasarının İkinci Kitabının, Anonim Şirketleri Düzenleyen Dördüncü Kısmının, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" Başlıklı Beşinci Bölümündeki 456, 459 ve 460 inci Maddeleri İle Bunlara İlişkin Değerlendirme ve Önerilerimiz 244 SONUÇ .. 251 XIV MAKALE 33 YABANCILARIN TÜRKİYE′DE ANONİM ORTAKLIK KURMASI VE BU ORTAKLIKTA PAY TÜRLERİ GİRİŞ 255 1. İLGİLİ HÜKÜMLER 256 1.1. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve İlgili Mevzuat 256 1.2. Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat 257 1.3. Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğler 257 1.4. Diğer Kanunlar ve Uluslararası Anlaşmalar 258 1.5. Avrupa Birliği Yönergeleri 259 2. YABANCILARIN ANONİM ORTAKLIK KURMASI 259 2.1. Kuruluş Sistemleri ve Türk Hukuku 259 2.1.1. Ferman / Oktroi veya Yasama Sistemi 259 2.1.2. İzin Sistemi 260 2.1.3. Normatif Sistem 260 2.1.4. Türk Hukuku′nda Durum 260 2.2. Kurucu Sıfatı Ve Kurucuların Vatandaşlığı 264 2.3. Genel Olarak Kuruluş Türleri 265 2.4. Kuruluş Formaliteleri ve Aşamaları 266 2.4.1. Anasözleşmenin Düzenlenmesi 266 2.4.1.1. Anasözleşmenin Mutlak Zorunlu İçeriği 267 2.4.1.2. Şartlı Zorunlu İçerik 268 2.4.1.3. İhtiyari İçerik 270 2.4.2. Anasözleşmenin İmzalanması ve Onayı 270 2.4.3. Gerekiyorsa Bakanlıktan İzin Alınması 270 2.4.4. Tescil ve İlan 271 2.5. Kuruluş Aykırılıklarının Yaptırımı 271 3. PAY TÜRLERİ 272 3.1. Devir Açısından Pay ve Pay Senedi Türleri 272 3.1.1. Senede Bağlanmamış Pay 272 3.1.2. Nama Yazılı Pay Senetleri 273 3.1.3. Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri 274 3.1.4. Gerçek Nama Yazılı Pay Senetleri 277 3.1.5. Hamiline Yazılı Pay Senetleri 278 3. 2. Pay Sahipliği Haklarını Etkileyen Diğer Pay Türleri 278 XV 3.2.1. İmtiyazlı ve Oyda İmtiyazlı Paylar 278 3.2.2. Azınlık Payları ve Hakları 280 SONUÇ 281 KAYNAKLAR 283 MAKALE 34 ORTAKLARIN SORUMLULUĞU AÇISINDAN ŞİRKETLER I. Birinci-İkinci Derece Sorumluluk Ayrımı 289 A. Birinci Derece (Doğrudan) Sorumluluk 289 B. İkinci Derece (Dolaylı) Sorumluluk 289 II. Sınırh-Sınırsız Sorumluluk Ayrımı 290 A. Sınırlı Sorumluluk 290 B. Sınırsız Sorumluluk 291 MAKALE 35 SERMAYE PİYASASI KANUNU VE TASARI TASLAĞI AÇISINDAN YATIRIM ORTAKLIKLARI GİRİŞ 295 § 1. KOLEKTİF YATIRIM KURUMU OLARAK YATIRIM ORTAKLIKLARI 296 I. GENEL OLARAK KOLEKTİF YATIRIM KURUMLARI 296 II. KOLEKTİF YATHtIM KURUMLARINA EGEMEN OLAN İLKELER 297 A. Riskin Dağıtılması İlkesi 297 B. Portföyün Uzmanlarca Yönetilmesi 298 C. Portföyün Tasarruf Sahiplerinden Gelen Sermaye İle Oluşması 298 D. Kamuyu Aydınlatma İlkesi 298 III. TÜRK SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA KOLEKTİF YATIRIM KURUMLARI 299 A. Yatırım Fonları 299 B. Yatırım Ortaklıkları 301 § 2. YATIRIM ORTAKLIKLARININ TANIMI, TEMEL KAVRAMLARI, KURULUŞ VE FAALİYETE GEÇİŞ ESASLARI 302 I. TANIMI 302 XVI II. TEMEL KAVRAMLARI 304 A. Portföy Kavramı 304 B. Portföy Yöneticiliği 305 C. Portföyün İçeriği 306 III. KURULUŞ VE FAALİYETE GEÇİŞ ESASLARI 307 A. Sermaye Piyasası Kurulunun İzni 307 B. Ortaklığın Kayıtlı Sermayeli HAAO Olması 308 O Nakdi Sermaye İle Kurulabilmesi Kuralı ve İstisnası 310 1. Kural 310 2. İstisna : Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Ayni Sermaye Olanağı 311 a. Ayni Sermaye Kavramı 311 b. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında Ayni Sermaye 311 D. Ticaret Unvanı 314 E. Kurucuların Taşıması Gereken Özellikler 315 F. Ortaklık Anasözleşmesinin Kanun Hükümlerine Uygunluğu 315 § 3. YATIRIM ORTAKLIKLARININ TÜRLERİ 316 I. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 316 II. RİSK (GİRİŞİM) SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI 317 III. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI VE KIYMETLİ MADENLER YATIRIM ORTAKLIĞI 319 TV. TÜRK HUKUKUNDA YENİ BİR TÜR OLARAK DEĞİŞİR SERMAYELİ YATIRIM ORTAKLIKLARI 319 A. Kolektif Yatırım Kurumlarında Açık-Kapalı Tür Ayrımı . . .319 B. Türk Hukukunda Açık Türde Kolektif Yatırım Kurumu Kurabilme Olanağı 320 C. Tasarı Taslağında Öngörülen Değişir Sermayeli Yatırım Ortaklıklarının İncelenmesi 322 KAYNAKLAR 324 XVII MAKALE 36 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU′NUN, SÖZLEŞME ŞEKLİ VE GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN 24-26. MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ 329 I. SÖZLEŞME ŞARTLARINA DAİR 24. MADDENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 331 A. Sözleşmenin Adı, Tarafları ve Niteliği 331 B. Sözleşmenin Şekli ve Kart Hamilinin Korunması 334 C. Sözleşmenin İçeriği ve Kart Hamilinin Korunması 336 1. Sözleşmenin Asgari İçeriği ve Kurul′un Yetkisi 336 2. Sözleşmenin İçeriğine İlişkin Sınırlamalar 337 II. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNE DAİR 25. MADDENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 340 III. FAİZ HESAPLAMASINA DAİR 26. MADDENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 341 KAYNAKLAR 344 MAKALE 37 ANONİM ORTAKLIKTA DENETÇİLERİN RAPOR HAZIRLAMAMALARI VE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAMALARI NEDENİYLE KOMİSERİN TOPLANTIYI AÇMAMASININ SONUÇLARI (SOMUT BİR OLAYA İLİŞKİN NOTLAR) I. SOMUT OLAY 349 II. DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN SORUNLAR 350 III. DEĞERLENDİRME 350 A. Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Toplantısının Açılmamasına İlişkin Mevzuat 351 B. Ortakların Bilgi Alma Hakkı ve Denetçi Raporunun Bu Açıdan Önemi 354 C. Sorunlara İlişkin Görüşlerimiz 355 1. Yapılamayan Toplantı Ertelenmiş Sayılır mı? Komiserin Düzenlediği Tutanak Tescil ve İlan Edilecek midir? 355 2. Yapılamayan Toplantılar İçin Verilen Vekaletnameler Halen Geçerli midir? 357 XVIII 3. Yeni Bir Genel Kurul Toplantısı, En Kısa Hangi Süre içerisinde Yapılabilir? Bu Toplantıya Mevcut Denetçiler Katılmadan Yeni Denetçi Seçilebilir mi? Olağan Toplantı Yapılması Halinde Denetçiler Toplantıya Katılmazsa Ne Olur? Yapılamayan Toplantıya Katılmayan Denetçilere Ne Gibi Yaptırım Uygulanır? 357 4. Yeniden Olağan veya Olağanüstü Toplantı Yapılmadığı Takdirde Mevcut Yönetim Ne Kadar Görevde Kalır? Denetçilerin Görevi Toplantıya Katılmadıkları İçin Devam Eder mi? 359 MAKALE 38 805 SAYILI, "İKTİSADİ MÜESSESELERDE MECBURİ TÜRKÇE KULLANILMASI HAKKINDA KANUN"UN KAPSAMI VE YAPTIRIMI SORUNU GİRİŞ 365 I. KANUNUN KAPSAMI 366 II. KANUNA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI 373 A. Yargıtay Uygulaması 374 B. Öğretideki Görüşler ve Değerlendirme 376 1. Butlan (Geçersizlik) Görüşü 377 2. Yabancı Dil Kullanan Tarafın Aleyhine Yorum Görüşü . . . .377 3. Değerlendirme 378 KAYNAKLAR 383 Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR′ın Bilimsel Yayınlarının Listesi 385