Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (27)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Makaleler I

Makaleler ISayfa Sayısı
:  
395
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-975-295-777-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Ticaret Hukuku anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığım 1987 yılından bugüne kadar yirmi yıl geçti. Geriye dönüp bak¬tığımda, yılların büyük bir hızla aktığını, fakat hukuk mesleğini ve ticaret hukuku alanında çalışmayı seven birisi olarak da, bu yılların büyük zah¬met ve sıkıntılara rağmen, daha çok, sürekli öğrenme heyecanı ve araştır¬ma zevki ile geçtiğini düşünüyorum. Hem bu vesile ile, hem de öğrencile¬rimizin ve uygulamacı meslektaşlarımızın, makalelerimize ulaşma zorluk¬larını sıklıkla beyan etmeleri nedeniyle, şimdiye dek yayınlanmış tüm ma¬kalelerimi bir araya getirmeye karar verdim. Bu kararı verirken, kendilerinden Ticaret Hukuku öğrenme ve aydınlanma zevkine ulaştığım sayın hocalarım Prof. Dr. Erdoğan MOROGLU, Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ ve Prof. Dr. Ömer TEOMAN ile, değerli meslek¬taşım Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN′in makalelerini yayınlatmış ol¬malarının ne kadar yararlı ve önemli olduğunu gözledim. Böylece, mesle¬ğin en başından itibaren bugünlere kadarki başlıca çalışma konularım ile, sonu ve sınırlarına asla ulaşılamayacak bilim ve araştırma deryasmdaki mütevazi yolculuğumu da tekrar anımsama ve makalelerimi ilgililenenlere toplu şekilde sunma olanağı buldum. Nasip olursa, aynı heyecan ve ilgi ile, bundan sonra da çalışmalarımı sürdürmek umut ve arzusunu taşıyorum. Makalelerin büyük bir kısmı, Türk Ticaret Hukuku′nun değerli üstadların-dan, Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU, Prof. Dr. Oğuz İMREGÜN, Prof. Dr. Ömer TEOMAN, Prof. Dr. Tahir ÇAĞA, Prof. Dr. Rayegan KEN-DER, Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL, Prof. Dr. Ali BOZER, Prof. Dr. Ünal TEKİNALP, Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN ile genç yaşta yitirdiğimiz değerli meslektaşım merhum Doç. Dr. Mehmet SOMER için yazılmış ve onlar adına çıkarılan armağanlarda yayınlanmıştı. Bu nedenle, makalele¬rimden oluşan bu iki ciltlik eseri de, yazdıkları eserler ve yetiştirdikleri binlerce öğrenci ile ülkemizde Ticaret Hukukunun gelişmesine katkılarda bulunmuş tüm hocalarıma ve meslektaşlarıma ithaf etmek istiyorum. VI Bu anlamda, yukarıda andığım saygıdeğer isimler yanında, isimlerini tek tek zikredemediğim tüm Ticaret Hukukçularına karşı minnet duygularımı, gönülden bağlılığımı ve saygılarımı ifade ediyorum. Yazıldıkları tarihlerdeki mevzuata göre hazırlanmış olan bu makalelere, yayınlandıkları haliyle yer verilmiş, yalnızca küçük yazım yanlışlarının düzeltilmesiyle yetinilmiştir. Yayınlandıkları yer ve hitap ettiği kişilere gö¬re, bütün makalelerin aynı bilimsel ağırlıkta veya derinlikte olamayacağı¬nı düşünerek, farklı meslek kesimlerine (özellikle muhasebeci ve mali müşavirlere) yönelik olarak hazırlanan ve bir konuyu veya kurumu tanıt¬ma amacı taşıyan, kısa veya dipnotsuz üç adet makaleyi de diğerlerinden ayırmayıp, onların da burada yer almasında bir sakınca görmedim. Makalelerimi, ilgi duyanların değerlendirmesine sunma olanağını bana ta¬nıyan Beta Basım Yayım AŞ′nin yetkilisi Sayın Seyhan SATAR′a, Beta çalışanları Veysel COŞKUN, Hediye GÜMEN ve Gülgonca ÇARPIK′a, ayrıca, makalelerin yaymlanmasmdaki teşvikleri ile tashihlerdeki zahmet¬lerinden ötürü genç meslektaşlarım, Ar. Gör. Esra HAMAMCIOĞLU, Ar. Gör. Özge UZUN, Ar. Gör. Levent BİÇER ve sekreterimiz Gülsen KOÇER′e teşekkür ediyorum. Ayrıca, sağladıkları ortam, yardım ve anlayışları nedeniyle eşim Av. Ayla BAHTİYAR ve sevgili oğlum Eren Kutay ile anneme ve kardeşlerime de minnet ve şükran duygularımı tekrar ifade etmek istiyorum. Eserin ilgilenenlere yararlı olması ve Türk Hukukuna katkı sağlayabilmesi ümidiyle. Mutlukent, 01.12.2007 Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR İÇİNDEKİLER MAKALE 1 AKREDİTİF VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA DOĞURDUĞU SORUNLAR GİRİŞ 3 I. GENEL OLARAK AKREDİTİF 4 A. Kavram ve İlgililer 4 1. Akreditif Amiri 5 2. Akreditif Bankası " 5 3. Muhabir Banka 5 4. Akreditif Alacaklısı (Lehtar) 6 B. Akreditifin Hukukî Niteliği 6 1. Hukukî Niteliği Tek Bir Hukukî Kurumla Açıklama Görüşü . .6 2. Parçalama Görüşü 7 a. Akreditif Amiri - Lehtar İlişkisi 7 b. Akreditif Amiri - Akreditif Bankası İlişkisi 8 c. Akreditif Bankası - Muhabir Banka İlişkisi 8 aa. İç İlişki 8 bb. Dış İlişki 8 d. Akreditif Borçlusu - Lehtar İlişkisi 8 C. Akreditifi Düzenleyen Kurallar .9 1. Türk Hukuku′nda 9 2. Uluslararası Ticaret Odası′nın Yeknesak Kuralları 9 D. Akreditif Türleri 10 1. Süreli - Süresiz Akreditif 10 2. Dönülebilir - Dönülemez Akreditif 10 3. Teyidli - Teyidsiz Akreditif 10 II. AKREDİTİF İŞLEMİNE UYGULANACAK HUKUK 11 A. Hukuk Seçimi (İrade Özgürlüğü) İlkesi 11 B. Hukuk Seçimi Yapılmamış Olması 12 1. Akreditif Amiri -Akreditif Bankası İlişkisi 12 VIII 2. Akreditif Bankası - Muhabir Banka İlişkisi 13 3. Lehtar - Muhabir Banka İlişkisi 14 4. Akreditif Amiri - Lehdar İlişkisi 14 III. AKREDİTİFTEN DOĞAN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK SORUNLARI 14 A. Kamu Düzeni 14 B. Akreditifin Devri 15 C. "Başvurmasız Kabul" Koşulu 15 D. İhtiyatî Tedbir ve Ödeme Yasağı 16 E. Bankanın Sorumluluğuna İlişkin Bazı Sorunlar 16 1. Poliçenin Vadesi 16 2. Muhabir Bankanın Sorumluluğunun Niteliği 17 SONUÇ 18 KAYNAKLAR 19 MAKALE 2 BİR YETKİ BELGESİ İLE KANITLANAN TEMSİL YETKİSİNİN SON BULMASI GİRİŞ 23 I. TEMSİL YETKİSİNİN VERİLMESİ VE ŞEKLİ 24 A. Temsil Yetkisi Kavramı 24 B. İç Temsil Yetkisi - Dış Temsil Yetkisi Ayrımı 24 C. Temsil Yetkisi Verme Beyanının Şekli ve Yetkinin Bir Belge İle Kanıtlanması 25 D. İyiniyetli Üçüncü Kişilerin Korunması ve Uygulanacak Hükümler 27 II. YETKİ BELGESİ İLE KANITLANAN TEMSİLİN SON BULMASI 28 A. Genel Olarak 28 B. Temsilcinin Belgeyi İade Yükümlülüğü 29 C. Temsilcinin Yetki Belgesini İade Veya Mahkemeye Tevdi Konusunda Zorlanması (BK mad. 36/11) 30 1. Hükmün Uygulanma Koşulları 30 a. Temsil Olunan Veya Mirasçıların Temsilciyi, Belgeyi İade ya da Mahkemeye Tevdi Konusunda Zorlamada İhmal Göstermeleri 30 b. Temsil Yetkisinin Sona Erdiğini Üçüncü Kişilerin Bilmemesi 31 2. Hükmün Etkisi 31 D. Temsil Yetkisinin Sona Erdiğinin Üçüncü Kişiler ve Temsilci Tarafından Bilinmemesi (BK. mad. 37) 32 1. Hükmün Uygulanma Koşulları 32 a. Yetkinin Sona Ermiş Olması 32 b. Çifte İyiniyetin Varlığı 32 2. Hükmün Etkisi: Temsil Olunanın İşlemle Bağlı Tutulması . . .33 3. BK. Mad. 36/H′den Ayırdedilmesi 33 E. Yetkisiz Temsilcinin Yaptığı İşlemlerin Temsil Olunanı Bağlaması ve İyiniyetli Üçüncü Kişilerin Korunması 33 1. BK. Mad. 33/H′nin Uygulanması 34 a. Uygulanma Koşulları 34 b. Hükmün Etkisi 35 2. BK. Mad. 34/III′ün Uygulanması 35 a. Uygulanma Koşulları 36 b. Hükmün Etkisi 37 c. BK. Mad. 36/H′den Ayırdedilmesi 37 d. BK. 33/II′den Ayırdedilmesi 38 KAYNAKLAR 39 MAKALE3 İLERİ TARİHLİ ÇEKTEN DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK GİRİŞ 43 I. İLERİ TARİHLİ ÇEK 44 A. Kavram 44 B. Düzenleme Amacı 45 C. Geçerliliği 45 1. Mukayeseli Hukukta 45 2. Türk Hukukunda 46 II. İLERİ TARİHLİ ÇEKTEN DOĞAN HUKUKİ SORUMLULUK 47 A. Başvuru Hakkının Kullanılma Şartları 47 1. Asli Şart (Çekin İbrazı) 47 a. İbraz Sürelerinin Başlangıç Anı 47 b. İbrazın Yapılacağı Yer 47 c. "Gününde Muteber" veya "Vadesinde İbraz Edilecektir" Kayıtlarının Geçersizliği 47 d. Çekten Cayma Zamanı 48 2. Şekli Şart . . , 48 X B. Başvuru Hakkının Kapsamı 48 C. Zamanaşımı 49 III. İLERİ TARİHLİ ÇEKTEN DOĞAN CEZAİ SORUMLULUK 50 A. Karşılıksız Çek Keşidesinin Cezalandırılması 50 1. TCK.′na Göre Dolandırıcılık Suçu 50 2. 3167 Sayılı Yasa′dan Sonraki Durum 52 B. Suçun Ön Şartları 53 C. Suçun Unsurları 54 1. Maddi Unsur 54 2. Manevi Unsur 54 D. Suçun Takibi 54 E. Suçun Cezası 55 SONUÇ 55 KAYNAKLAR 57 MAKALE 4 KONİŞMENTODAYÜKE İLİŞKİN KAYITLAR GİRİŞ 61 I. GENEL OLARAK KONİŞMENTO 61 A. Tanımı ve İşlevi 61 B. Şekli 62 C. İspat Aracı Olması 62 1. Navlun Sözleşmesinin Varlığı Konusunda 62 2. Yükün Özellikleri Konusunda 63 D. İçeriği 63 1. Kanunda Öngörülen İçerik 63 2. Kanunda Öngörülen İçerik Dışında Kalan Hususlar 64 II. KONİŞMENTODA YÜKÜN GÖSTERİLMESİ 65 A. Yükletenin Beyanlarına Bağlılık Kuralı 65 1. Yükletenin Beyanlarına Bağlılığın Şartları 65 2. Kapsamı 66 B. Yükü Belirleyen Kayıtlar 66 1. Yükün Sayı, Ölçü ve Tartısına İlişkin Kayıtlar 66 2. Markalara İlişkin Kayıtlar 66 3. Yükün Görünüşteki Durumu ve Özelliklerine İlişkin Kayıtlar 67 4. Yükün Cinsine İlişkin Kayıtlar 67 v 5. Yükün Değerine İlişkin Kayıtlar 68 III. YÜKLE İLGİLİ İHTİRAZI KAYITLAR 69 A. Sayı, Ölçü ve Tartı ile İlgili Kayıtlar 69 1. Yükletenin Beyanlarının Doğruluğunu Kontrol Etme Olanağı Olmaması 69 2. Yükletenin Beyanlarının Doğruluğundan ya da Tamam Olmasından Şüphe Edilmesi 70 B. Markalara İlişkin Kayıtlar 70 C. Yükün Görünüşteki Durumu ve Özellikleri İle İlgili Kayıtlar . . . .71 D. Yükün Cinsine İlişkin Kayıtlar 72 1. Yük Ambalajsız İse 72 2. YükAmbalajh İse 72 KAYNAKLAR 73 MAKALE 5 KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA I. KONU 77 II. İLGİLİ DÜZENLEMELER 78 III. ÇIKMA 78 IV. ÇIKARILMA 79 A. Nedenleri 80 B. Usulü 81 C. Çıkarılmaya Karşı Yargı Yolu 82 V. SİSTEME DÖNÜŞ YASAĞI 82 KAYNAKLAR 84 MAKALE 6 SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞLERİNE İLİŞKİN BAZI NOTLAR I. KONU 87 II. TEBLİĞLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE NORMLAR HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ 88 III. DEĞERLENDİRME 89 A. Tebliğ Yoluyla Düzenlemenin Yararları 89 B. Bazı Tebliğlerden Olumsuz Örnekler ve Sakıncaları 89 KAYNAKLAR 96 XII MAKALE 7 GENEL İŞLEM KOŞULLARINA KARŞI TÜKETİCİLERİN KORUNMASI GİRİŞ 99 I. GENEL İŞLEM KOŞULU KAVRAMI 100 A. Klasik (Bireysel) - Modern (Kitlesel) Sözleşme Ayrımı 100 B. Genel İşlem Koşulunun Tanımı ve Özellikleri 102 1. Tek Yanlı Belirlenmiş Olma 103 2. Soyut Olma 104 3. Genel Olma 104 II. GENEL KOŞULLARIN SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ İLE İLİŞKİSİ 104 A. Genel Olarak Sözleşme Özgürlüğü 104 B. Genel Koşulların Yararları 105 C. Genel Koşulların Sakıncaları ve Tüketicilerin Korunması Zorunluluğu 106 1. Bazı Avrupa Ülkelerindeki Durum 107 2. Türkiye′de Durum 109 III. GENEL İŞLEM KOŞULLARININ HUKUKSAL NİTELİĞİ 110 A. Objektif Normlar Görüşü 110 B. Sözleşme Görüşü 110 IV. GENEL KOŞULLARIN İÇERİKLERİNİN DENETLENMESİ VE YORUMU 114 A. Ahlâka Aykırılık Görüşü 114 B. Gabin Görüşü 115 C. Anayasal İlkeler ve Özellikle Sosyal Devlet İlkesine Dayanan Görüş 115 D. Objektif İyiniyete (Doğruluk ve Güven İlkesine) Dayanan Görüş ve Geliştirilen Başlıca Kurallar 116 1. Açık Olmama Kuralı (Unklarheistsregel) ve Müteşebbis Aleyhine Yorum 117 2. Alışılmış (Mutad) Olmama Kuralı (Ungewöhnlichkeitsregel) 118 3. Olayın Özelliklerinden Soyutlanmış (Bütünsel) Yorum Kuralı (Einheitliche Auslegung) 118 SONUÇ 119 KAYNAKLAR 121 MAKALE 8 ANONİM ORTAKLIKTA SERMAYE ARTIRIMININ TESCİLİ VE TESCİLİN İŞLEVİ GİRİŞ 125 I. ESAS SERMAYE SİSTEMİNDE TESCİL VE İŞLEVİ 126 II. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDE TESCİL VE İŞLEVİ 131 A. Tescile Açıklayıcı İşlev Yükleyen Görüş 132 B. Tescile Kurucu İşlev Yükleyen Görüş 133 C. Karşılaştırmalı Hukukta Durum 140 SONUÇ 141 KAYNAKLAR 142 MAKALE 9 SİGORTA POLİÇESİ GENEL KOŞULLARI GİRİŞ 147 I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDE POLİÇENİN İŞLEVİ 147 II. SİGORTA GENEL KOŞULLARININ TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞI 150 III. SİGORTA GENEL KOŞULLARININ DÜZENLENME NEDENLERİ 152 A. Ekonomik Nedenler 153 B. Sigorta İlişkisinin Özelliğine Bağlı Nedenler 153 TV. GENEL KOŞULLARIN BAĞLAYICILIĞI VE DENETİMİ 154 A. Genel Koşulların Sözleşmesel Niteliği 154 B. Denetim Organı 157 1. Yönetsel Denetim 157 2. Mahkemelerce Yapılan (Yargısal) Denetim 158 C. Koşulların Yorumu ve Denetim Ölçütleri 159 1. Emredici Hukuk Kurallarına Uygunluk 159 2. Önceden Belirlenmiş ve Onaylanmış Olma 160 3. Açık ve Anlaşılabilir Olma 162 4. Unıulabilir Olma ve Sigorta Ettirene Öğrenme Olanağı Tanınmış Olması 163 KAYNAKLAR 166 XIV MAKALE 10 ANONİM ORTAKLIKTA AYRICALIKLA PAY SAHİPLERİNİN ONAY YETKİSİ VE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ GİRİŞ 171 I. İLGİLİ HÜKÜMLER 171 1. Türk Ticaret Kanunu 171 2. Sermaye Piyasası Kanunu 174 3. Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği 174 II. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEKİ SERMAYE ARTIRIMLARI VE ONAY 175 III. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇİŞ VE ONAY 180 TV. KAYITLI SERMAYE MİKTARININ YÜKSELTİLMESİ VE ONAY 185 V. ESAS SERMAYE ARTIRIMI İLE BİRLİKTE KAYITLI SERMAYEYE GEÇİŞ VE ONAY 186 VI. KAYITLI SERMAYEYE GEÇİŞLE BİRLİKTE VEYA SONRADAN YÖNETİM KURULUNA AYRICALIKLARI KISITLAMA/AYRICALIKLI PAY ÇIKARMA YETKİSİ VERİLMESİ VE ONAY 187 1. Sisteme Geçiş Sırasında Yetkilendirme 187 2. Sisteme Geçildikten Sonra Yetkilendirme 188 KAYNAKLAR 189 MAKALE11 SİGORTA POLİÇESİ ÖZEL KOŞULLARI, GENEL KOŞULLARDAN AYIRDEDİLMESİ VE BAZI SORUNLAR GİRİŞ 195 I. ÖZEL KOŞUL KAVRAMI VE HUKUKSAL NİTELİĞİ 195 II. ÖZEL KOŞULLARIN POLİÇE UNSURLARINDAN AYIRDEDİLMESİ 196 III. GENEL KOŞUL - ÖZEL KOŞUL AYRIMI 198 W. ÖZEL VE GENEL KOŞULLAR ARASINDA UYGULANMA SIRASI 202 A. Yargıtay′ın Görüşü 202 1. Hukuk Genel Kurulu′nun 15.9.1976 Tarihli Kararı 202 ■* -v 2. Ticaret Dairesinin 17.2.1971 Tarihli Kararı 203 XV B. Öğretide İleri Sürülen Görüşler 203 C. Görüşümüz 204 V. UYGULAMADA GENEL VE ÖZEL KOŞULLARA İLİŞKİN BAZI SORUNLAR 206 A. Basılı Özel Koşullar Kullanılması 206 B. Yabancı Dilde Klozlar Kullanılması 207 C. Genel Koşullara İlişkin Eklerin Hukuksal Değeri 208 KAYNAKLAR 209 MAKALE 12 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİNİN 18.12.1997 TARİHLİ KARARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER (BİR ANONİM ORTAKLIĞIN KAYITLI SERMAYE RAKAMININ YÜKSELTİLMESİNDE AYRICALIKLI PAYSAHİPLERİNİN ONAYI GEREKİR Mİ?) I. KARARAKONU OLAN OLAY 213 II. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN KARARI 214 III. YARGITAY KARARI 214 TV. KARARIN İNCELENMESİ 215 A. Tavan Yükseltmelerinin Nitelenmesi ve İlgili Hükümler Yönünden 215 B. Medeni Usul Hukuku Yönünden 220 MAKALE 13 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ ÖNEMİ, YARARLARI VE BAĞLI OLDUKLARI HÜKÜMLER GİRİŞ 225 I. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ EKONOMİK ÖNEMİ 225 II. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARININ YARARLARI 227 A. Ülke Ekonomisi ve Devlet Açısından 227 B. Yatırımcılar Açısından 228 III. İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 228 A. İlgili Mevzuat 228 1. Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğler 228 2. Genel Hükümler 230 XVI XVI 3. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Tebliğinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu İle İlişkisi 231 B. Uygulanacak Hükümlerin Sırası 233 1. Emredici Hükümler 233 2. Anasözleşme Hükümleri 233 3. SerPK. ve İlgili Mevzuat 233 4. Genel Hükümler 233 MAJKALE14 YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAMBİYO SENETLERİNDE KEŞİDE TARİHÎ VE İMKANSIZLIĞI GİRİŞ 237 I. KEŞİDE TARİHİNİN ÖNEMİ 237 A. Senedin Geçerliliği Açısından 238 B. Vade ve İbraz Sürelerini Saptama Açısından 240 C. Keşidecinin Ehliyetini ve Temsilcinin Yetkisini Belirleme Açısından 241 D. Keşidecinin Tasarruf Yetkisi Olup Olmadığını Saptama Açısından 241 E. Keşidecinin Cezalandırılması Açısından 241 II. KEŞİDE TARİHİNİN SENEDE YAZILIŞI 242 A. Yazılış Yeri 242 B. Yazılış Şekli 242 C. Yazılış Zamanı 243 III. KEŞİDE TARİHİNİN İMKÂNSIZLIĞI VE SENEDE ETKİSİ 244 A. Yargıtay Uygulaması 244 B. Öğretideki Görüşler 245 1. Senedi Geçersiz Sayma Görüşü 245 2. Senedi Geçerli Sayma Görüşü 245 KAYNAKLAR 248 XVII MAKALE 15 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI, KURULUŞ VE FAALİYETE GEÇİŞ ESASLARI GİRİŞ 251 I. İLGİLİ MEVZUAT VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 253 1. İlgili Mevzuat 253 a. Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğler 253 b. Genel Hükümler 255 c. GYO Tebliği′nin SerPK ve TK İle İlişkisi 256 2. Uygulanacak Hükümlerin Sırası 258 a. Emredici Hükümler 258 b. Anasözleşme Hükümleri 258 c. SerPK ve İlgili Mevzuat 258 d. Genel Hükümler 258 II. GYO′NUN TANIMI VE UNSURLARI 259 1. Ortaklığın Gayrimenkule İlişkin Bir Portföye Sahip Olması . . . .259 a. Portföy ve İçeriği 260 b. Portföyün Oluşturulma Zamanı 264 c. Ortaklığın Birden Çok Portföyü Olamaması 264 2. Portföyün Bizzat GYO Tarafından İşletilmesi 265 3. Ortaklığın Kayıtlı Sermayeli HAAO Olması 266 III. GYO′NUN ÇEŞİTLERİ 268 IV. GYO′NUN OLUŞTURULMASI (KURULUŞ VEYA DÖNÜŞÜM) 269 1. Genel Olarak 269 2. Kuruluş veya Dönüşüm İle Faaliyete Geçmenin Temel Koşulları 270 3. Kuruluş Yolu ve Aşamaları 276 a. Anasözleşmenin Hazırlanması, İmzalanması ve Noterce Onay 276 aa. Anasözleşmenin Zorunlu İçeriği 277 bb. Özellikli (mevsuf) Kuruluşta Anasözleşmenin İçeriği . . .282 cc. Anasözleşmenin İhtiyari İçeriği 283 b. Sermaye Piyasası Kurulu′nun Uygun Görüşü 287 c. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzni 287 d. Tescil ve İlan 287 e. Kuruluştaki Eksiklikler 288 4. Dönüşüm Yolu ve Aşamaları 290 XVIII a. Anasözleşme Değişikliği Metninin Hazırlanması 290 b. Sermaye Piyasası Kurulu′nun Uygun Görüşü 290 c. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzni 290 d. Genel Kurulların Kararları 290 aa. Ortaklar Genel Kurulu Kararı 290 bb. İmtiyazlı Pay Sahipleri Kurulu Kararı 291 e. Tescil ve İlan 291 V. HALKAARZ VE FAALİYETE GEÇİŞ ESASLARI 292 1. Gerekli Mekan, Donanım, Personel, Organizasyon ve Portföyü Oluşturma 292 2. Portföy işletmeciliği İzni Alma ve Kurul Kaydına Alınma 292 a. Portföy İşletmeciliği İzni 293 b. Kurul Kaydına Alınma 293 c. İzin ve Kayda Alınma Esaslarına Aykırılığın Yaptırımı 294 3. Halka Arz İşlemleri ve Borsa′da Kotasyon 295 a. Aracı Kuruluş İle Sözleşme Yapma Zorunluluğu 296 b. Halka Arzedilecek Hisse Senetlerinin Karşılanması 296 c. İzahnamenin Tescili ve İlanı 297 d. Gerekiyorsa Yeni Pay Alma Haklarının Kullandırılması ....297 e. Tasarruf Sahipleri İçin Sirküler İlam ve Satış 297 f. Tescil-İlan ve Kurul′a Bildirim 298 g. Borsada Kotasyon 299 KAYNAKLAR 300 MAKALE 16 4487 SAYILI KANUN İLE SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK: GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA AYNİ SERMAYE OLANAĞI GİRİŞ 307 I. ANONİM ORTAKLIĞA SERMAYE OLABİLECEK DEĞERLER 308 II. HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA AYNİ SERMAYE 309 III. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINDA AYNİ SERMAYE 312 A. Kanun Değişikliği Öncesi Durum 313 1. Eski Tebliğ Dönemi 314 XIX 2. Tebliğ Değişikliği Sonrası Durum 315 B. Yapılan Kanun Değişikliği ve Sonuçları 315 1. Ayın Sermaye Konulmasının Yararları 316 2. Ayın Sermaye Kavramı ve Kapsamı 317 3. Ayni Sermayenin Konuluş Zamanı ve Değer Biçme Usulü . .318 a. Ani Kuruluşta Ayni Sermaye 318 b. Sermaye Artırımlarında Ayni Sermaye 320 4. Ayni Sermaye Konulmasında Taahhüt ve Tasarruf İşlemlerinin Şekli 322 SONUÇ 327 KAYNAKLAR 328 MAKALE 17 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA AYNİ SERMAYE KONULABİLMESİNİ DÜZENLEYEN SERMAYE PİYASASI KURULU TEBLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GİRİŞ 333 I- AYIN SERMAYE KAVRAMI VE KAPSAMI AÇISINDAN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ 335 II. AYNİ SERMAYEYE DEĞER BİÇME USULÜ AÇISINDAN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ 336 III. AYIN KARŞILIĞI YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMLARINA KARAR VERME YETKİSİ AÇISINDAN TEBLİĞ DÜZENLEMESİ 338 KAYNAKLAR 340 MAKALE 18 ANONİM ORTAKLIKTA PAYLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATILMASI DURUMUNDA DİĞER ORTAKLARA ONALIM HAKKI TANIYAN ANASÖZLEŞME HÜKÜMLERİ VE ETKİLERİ GİRİŞ 343 I- PAYLAR ÜZERİNDE ONALIM HAKKI KAVRAMI, AMACI, ÇEŞİTLERİ VE BENZER KAVRAMLARDAN FARKLARI 345 A- Uygulama, Kavram ve Hakkın Tanınma Amacı 345 B- Uygulanacak Hükümler 349 XX C- Anasözleşmesel Onalım Hakkının Türleri 350 1. Sınırlı/Sınırsız Onalım Hakkı 350 2. Gerçek/Gerçek Olmayan Onalım Hakkı 350 D- Onalım Hakkının Niteliği Ve Benzer Kavramlardan Farkları . . .351 II- ONALIM HAKKININ GEÇERLİLİĞİ VE ÖZELLİKLE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI ETKİLERİ 353 A- Bazı İlkeler Açısından Onalım Hakkı 355 1. Tek Borç İlkesi Açısından Onalım Hakkı 355 2. Payın Serbestçe Devredilebilmesi İlkesi ve Bağlam Açısından Onalım Hakkı 356 B- Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Onalım Hakkı 366 1. Alman Hukuku 366 2. İsviçre Hukuku 367 a. 1991 Değişiklikleri Öncesi Dönem 367 aa. Onalım Hakkının Güçlendirilmiş Etkiye Sahip Olduğu Görüşü 368 bb. Onalım Hakkının Salt Borçlar Hukukuna Özgü Etkiye Sahip Olduğu Görüşü 369 cc. Herren′in Karma Görüşü 370 b. 1991 Değişiklikleri Sonrası Dönem 371 3. Türk Hukuku 373 C- Onalım Hakkına Üçüncü Kişiler Karşısında İşlerlik Kazandırılması Sorunu 377 KAYNAKLAR 387 Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR′m Bilimsel Yayınlarının Listesi 391