Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Maden Hukuku

Maden HukukuSayfa Sayısı
:  
857
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-4454-05-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans yaptığım 1987 yılında değerli hocam Prof.Dr.Fikret EREN, tez konusu olarak Madencinin Hukuki Sorumluluğu konusunu önerdiğinde, önce biraz irkilmiştim. Fakat aradan geçen 23 yıl sonra hocamın ne kadar isabetli bir alana beni yönelttiğini bir kez daha idrak ediyorum. Gerçekten maden hukuku fazla kişinin ilgisini çekmeyen bakir bir alandır. Aynı zamanda anayasa hukukundan, idare hukukuna, medeni hukuktan ticaret hukukuna ve vergi hukukundan ceza hukukuna kadar birçok hukuk alanını ilgilendiriren sektörler arası bir özelliğe sahiptir. Son dönemlerde çevre hukuku ve diğer koruma hukuku alanları ile bir çatışma içindedir. Bu çatışmayı insanlığın yararına çözmek için uluslararası seviyede sürdürülebilir kalkınma ilkesi çevresinde birçok hukuk alanını bütüncül bir şekilde kavrayan yeni bir yaklaşım önerilmektedir. Türkiyede de söz konusu çatışma yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Anayasa Mahkemesi′nin 2009 tarihinde verdiği madencilikle ilgili çevre ve diğer izinlerin maden mevzuatına göre düzenlenmesine yönelik Maden Kanununun 7. maddesini iptal kararı, konuyu daha da güncel bir hale getirmiştir. İşte bu iklimde çıkarılan 5995 sayılı Kanun, esas itibariyle çalışmamızın ana konusunu oluşturmaktadır. Maden hukukuyla ilgili diğer çalışmalarımızda olduğu gibi Maden Kanununun her maddesi altında sistematik açıklamalara yer verilmiştir. 23 yıllık maden hukuku uygulamasında avukat ve öğretim üyesi olarak takip ettiğimiz davalardan ve bilimsel çalışmalardan elde edebildiğimiz birikimler kitabımıza yansıtılmaya gayret edilmiştir. Maden hukukunun diğer bir özelliği de madencilik gibi çok teknik bir alanı düzenlemek zorunda olmasıdır. Bu bağlamda bana sürekli yardımlarını esirgemeyen madencilik sektöründe yer alan tüm madenci dostlara şükranlarımı sunuyorum. Özellikle Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin maddelerini anlamada ve yorumlamada her zaman bana destek olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet TOMBUL Beye çok teşekkür ediyorum. Madenlerin haczi konusundaki katkıları nedeniyle değerli hocam Prof.Dr. Sanal GÖRGÜNe ve maden hukukuyla ilk tanıştığım günlerde bana yön veren değerli hocam Prof.Dr.Sahir ÇÖRTOGLUna teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Kitabımın baskısını üstlenen ve yayıncılık hayatına Maden Kanunu′yla ilgili eserimi yayınlayarak başlayan KARAHAN kardeşler ve kitabın düzeltmeleriyle yoğun olarak uğraşan avukatlık büromuzdaki çalışma arkadaşımız Stj.Av.Esin KARATOPAK da gerçekten teşekkürü haketmektedirler. Kitabımın maden hukukuyla ilgilenenlere yararlı olmasını diliyorum. Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ vii YARARLANILAN KAYNAKLAR xix MADEN KANUNU VE AÇIKLAMALARI 1 MADDE 1: AMAÇ 1 AÇIKLAMA 1 MADEN HUKUKUNUN DOĞUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ 1 TÜRKİYE′DE MADEN HUKUKU 3 MADEN KANUNLARI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İLKELER 6 3213 VE 5177 SAYILI MADEN KANUNLARININ AMACI 7 MADDE 2: MADENLER 9 AÇIKLAMA 12 DÜNYADA MADENİ BELİRLEYEN SİSTEMLER 12 3213 SAYILI MADEN KANUNUNUN KABUL ETTİĞİ SİSTEM 12 MADENLERİN GRUPLANMASI 13 TAŞOCAKLARININ HUKUKİ DURUMU 13 I(a) GRUBU MADENLER 14 I(b) GRUBU MADENLER 14 II (b) GRUBU MADENLER (MERMERLER VE DEKORATİF TAŞLAR) 16 II (a) GRUBU MADENLER (MICIR/AGREGA) 17 III. GRUP MADENLER 18 IV(a) GRUBU MADENLER(SANAYÎ MADENLERİ) 18 IV (b) GRUBU MADENLER (ENERJİ MADENLERİ) 20 IV (c) GRUBU MADENLER (METAL MADENLERİ) 20 V.GRUP (KIYMETLİ TAŞLAR) 20 VI. GRUP (RADYOAKTİF MADENLER) 20 KANUNA YENİ BİR MADEN EKLENME OLANAĞI 21 MADDE 3: TANIMLAR 22 AÇIKLAMA 28 MADDE 4: DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU 32 AÇIKLAMA 32 MADDE 5: HAKLARIN BÖLÜNMEZLİĞİ, DEVİR VE İNTİKALİ 36 AÇIKLAMA 36 MADEN HAKLARININ BÖLÜNEMEMESİ İLKESİ 36 MADEN HAKLARININ DEVRİ 37 MADEN HAKLARININ TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK KONULMASI 42 MADEN ORTAKLIĞININ (ADİ ORTAKLIK) GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI SORUNU 44 RÖDOVANS SÖZLEŞMELERİ 46 MADEN HAKLARININ MİRAS YOLUYLA İNTİKALİ 58 MADDE 6: MADEN HAKKI 60 AÇIKLAMA 60 GERÇEK KİŞİLERİN MADEN HAKKI SAHİBİ OLMASI 60 KAMU GÖREVLİLERİNİN MADEN HAKKI SAHİBİ OLMASI 61 TİCARET ŞİRKETLERİNİN VE YABANCILARIN MADEN HAKKI SAHİBİ OLMALARI 62 KAMU KURULUŞLARININ MADEN HAKKI SAHİBİ OLMASI 66 MADDE 7: MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE İZİNLER 67 AÇIKLAMA 73 MADENCİLİK FAALİYET ALANLARININ KISITLANMASI 76 İZİNLERLE İLGİLİ GENEL İLKELER 78 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ -ÇED 81 ORMAN, MUHAFAZA ORMANI VE AĞAÇLANDIRMA ALANLARINDA YAPILACAK MADENCİLİK FAALİYETİ İZİNLERİ 85 ASKERİ YASAK VE GÜVENLİK BÖLGELERİNDE MADENCİLİK FAALİYET İZİNLERİ 90 İMAR ALANLARI VE MÜCAVİR ALANLARDA MADENCİLİK FAALİYETLERİ 91 KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU ALANLARDA MADENCİLİK FAALİYETLERİ 94 YABAN HAYATI KORUMA VE GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE MADENCİLİK FAALİYETLERİ 96 MERA ALANLARINDA MADENCİLİK FAALİYETLERİ 98 İÇME VE KULLANMA SUYU HAVZALARINDA YAPILACAK MADENCİLİK FAALİYETLERİ 101 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA (GSM) İZNİ 102 DEVLETİN KAMUSAL MÜLKİYETİ ALTINDA BULUNAN ARAZİLERDE MADENCİLİK FAALİYETLERİ 103 ÖZEL MÜLK SAHİPLERİNDEN ALINACAK İZİNLER 106 KAMU YATIRIMLARI İLE ÇAKIŞAN MADEN SAHALARINA KURUL KARARI İLE MÜDAHALE 106 MADDE 8: MADEN HAKKININ VERİLMEYECEĞİ DURUMLAR 110 AÇIKLAMA 110 MADDE 9: MADEN TEŞVİK TEDBİRLERİ 112 AÇIKLAMA 112 MADDE 10: BEYAN USULÜ 116 AÇIKLAMA 118 MADDE 11: FAALİYETLERİN DENETİMİ 126 AÇIKLAMA 126 ŞEFFAF VE İŞLER BİR MADEN İDARESİNİN OLUŞTURULMASI 128 MADDE 12: ÜRETİM VE SEVKİYAT 130 AÇIKLAMA 131 SEVK FİŞİNİ DÜZENLEME ŞEKLİ 132 SEVK FİŞİ OLMADAN MADEN SEVKİYATI SUÇU 135 RUHSATSIZ MADEN ÜRETİMİ SUÇU 137 ÜRETİM VE SEVKIYATIN BİLDİRİLMEMESİ SUÇU 139 KÖYLERDE TİCARİ AMAÇ TAŞIMAYAN ÜRETİM İZNİ ALMAMA VE İZNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI 140 HAMMADDE ÜRETİM İZNİNE İLİŞKİN SUÇLAR 141 BAŞKA BİR RUHSATA İLİŞKİN SEVK FİŞİ İLE MADEN SEVKİYATI 141 MALİYE BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ SEVK İRSALİYESİ İLE MADEN SEVKİYATI 142 ZORALIMA(MÜSADERE) İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 142 İDARİ PARA CEZASINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 143 ADLİ TAKİBAT VE SUÇLAR 147 TAZMİNAT 149 MADDE 13: HARÇ, TEMİNAT VE DİĞER CEZALAR 152 AÇIKLAMA 153 HARÇLAR 153 TEMİNATLAR 153 ÇEVREYLE UYUM TEMİNATI 158 MADDE 14: DEVLET HAKKI VE ÖZEL İDARE PAYI 159 AÇIKLAMA 162 DEVLET HAKKI VE MADENLERİN MALİ REJİMİ İLE İLGİLİ DÜNYADAKİ YAKLAŞIMLAR 162 5177 VE 5990 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DEVLET HAKKI SİSTEMİ 163 DEVLET HAKKININ ALINMASINDA ÖZEL DURUMLAR 166 DEVLET HAKKININ TAHSİLİ VE DAĞITIMI 168 BELEDİYE PAYI 169 KAMU YATIRIMLARI İÇİN HAMMADDE ÜRETİM İZNİ 171 MADDE 15: BULUCUK HAKKI 176 AÇIKLAMA 176 MADDE 16: İLK MÜRACAAT VE RUHSATLANDIRMA 178 AÇIKLAMA 180 GENEL MÜRACAATVE RUHSAT ALAN SINIRLARI 180 ARAMA RUHSATI MÜRACAATI YAPILACAK SAHANIN KOORDİNAT DEĞERLERİNİN BULUNMASI (SAHA KAPATMA) 183 MÜRAACAATLARIN RUHSATLANDIRILMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER 186 ARAMA RUHSAT MÜRAACATINDAKİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 188 ARAMA RUHSATI TALEP EDİLEN ALANIN ÖZEL İZİN GEREKTİREN ALANLA ÇAKIŞMASI 189 DENİZLERDE YAPILAN KOKOLİT, SAPROPEL VE HİDROJEN ÜLFÜRE İLİŞKİN ARAMA MÜRACAAT ESASLARI 190 ÖN İNCELEME RAPORU 191 MADEN ARAMA PROJESİ 191 MALİ YETERLİLİK 192 ARAMA RUHSATI/SERTİFİKASI VERİLMESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ md.14 193 RUHSAT SINIRINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 194 AYNI ALANDA RUHSAT GRUPLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER VE RUHSATLARIN ÜST ÜSTE VERİLMESİ 195 İŞLETMENİN ZORUNLU SONUCU OLARAK ÇIKARILAN FARKLI GRUPTAKİ MADENLERİN İŞLETİLMESİ 196 MADDE 17: ARAMA FAALİYETİ 198 AÇIKLAMA 199 ÖN ARAMA DÖNEMİ 199 GENEL ARAMA DÖNEMİ 202 DETAY ARAMA DÖNEMİ 206 ARAMA FAALİYET RAPORLARI 211 ARAMA RUHSATI DÖNEMİNDE ÜRETİM 213 MADDE 18: ARAMANIN SINIRLARI 215 AÇIKLAMA 215 MADDE 19: ÖN İŞLETME RUHSATI (mülga) 216 MADDE 20: ÖN İŞLETME FAALİYETİ (mülga) 216 MADDE 21:ARAMA VE ÖN İŞLETME DÖNEMLERİNDE CEVHER İSTİHRACI (mülga) 216 MADDE 22: SAHALARIN YENİ ARAMALARA AÇILMASI(mülga)... 217 MADDE 23: ÖN İŞLETME RUHSATININ FESHİ(mülga) 217 MADDE 24: İŞLETME RUHSATI VE MADENİN İŞLETİLMESİ 218 AÇIKLAMA 221 İŞLETME RUHSATININ HUKUKİ NİTELİĞİ 222 MADEN RUHSATLARININ GÜVENİLİRLİĞİ - RUHSAT GÜVENCESİ 225 I(a) GRUBU MADENLERİ İŞLETME RUHSATI 226 I (b) ve II (a) GRUP MADENLERİ İŞLETME RUHSATI 228 III. GRUP MADENLER İÇİN İŞLETME RUHSATI 229 II. , IV. ve VI GRUP MADENLERDE İŞLETME RUHSATI 229 V.GRUP MADENLERDE İŞLETME SERTİFİKASI 232 İŞLETME RUHSATININ/SERTİFİKASININ SÜRESİ VE UZATILMASI 232 İŞLETME İZNİ VE DİĞER İZİNLER 235 MADENLERİN İŞLETMEYE ALINMASI 236 İŞLETME RUHSATI DÖNEMİNDE ARAMA FAALİYETLERİ VE TAKSİR İŞLEMİ 238 İŞLETME RUHSAT SAHASINDA ÜRETİM YAPILMAMASI VEYA ′DAN AZ YAPILMASI 239 ENTEGRE TESİSLERE HAMMADDE SAĞLAYAN RUHSAT ALANLARINDA ÜRETİM 240 RUHSATLARIN ÜST ÜSTE VERİLMESİ 242 MADDE 25: İŞLETME RUHSATI SÜRESİ (mülga) 243 MADDE 26: İŞLETME İZNİ (mülga) 243 MADDE 27: İŞLETME İZNİNİN DEVİR EDİLEMEYECEĞİ 243 AÇIKLAMA 243 MADDE28: MADENLERİN İŞLETMEYE ALINMASI (mülga) 244 MADDE 29: İŞLETME FAALİYETİ 245 AÇIKLAMA 246 İŞLETME FAALİYETİ İLE İLGİLİ VERİLECEK FORMLAR VE DİĞER BİLGİLER 246 I(A) GRUBU MADEN RUHSATLARI İÇİN VERİLECEK FORMLAR VE DİĞER BİLGİLER 247 İŞLETME FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE FAALİYETİN DURDURULMASI 248 MADEN İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER 249 RÖDOVANSLA İŞLETİLEN MADEN SAHALARININ İŞGÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 251 RÖDOVANSLI SAHALARDA 5995 SAYILI KANUN′DAN ÖNCEKİ HUKUKİ SORUMLULUK 252 RÖDOVANSLI SAHALARDA 5995 SAYILI KANUN EK 7.MADDEYLE GETİRİLEN DÜZENLEMEDEN SONRAKİ DURUM 256 MADDE 30: İHALE 259 AÇIKLAMA 259 İHALE İLANI 261 TABAN İHALE BEDELİ VE İHALE TEMİNATI 263 İHALE SÜRECİ 263 İHALENİN SONUÇLANDIRILMASI 265 TEK KİŞİNİN KATILDIĞI İHALELERİN SONUÇLANDIRILMASI 267 YAKIN VE/VEYA BÜYÜK- KÜÇÜK RUHSAT ALANLARININ İHALESİ 267 İHALE İÇİN RUHSAT ALANLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BÖLÜNMESİ 268 İHALEYLE İLGİLİ CEZA HÜKÜMLERİ 268 MADDE 31: TEKNİK NEZARET 270 AÇIKLAMA 270 TEKNİK NEZARETÇİLİK 272 TEKNİK NEZARETÇİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 273 TEKNİK NEZARETÇİLİK ÜCRETİ 274 TEKNİK NEZARETÇİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ 276 DAİMİ NEZARETÇİLİK 277 TEKNİK ELEMANLAR 279 MADDE 32: RUHSATIN HÜKÜMDEN DÜŞMESİ VEALINACAK TEDBİRLER 281 AÇIKLAMA 282 MADDE33: TESİSLERİN İNTİKALİ 285 AÇIKLAMA 285 MADDE 34: MADENCİLİK FONU (mülga) 286 AÇIKLAMA 286 MADDE 35: İNCELEME VE DENETİM GİDERLERİ 288 AÇIKLAMA 288 MADDE 36: PASA, BAKİYE YIĞINI VE CÜRUFLARIN MUHAFAZASI 290 AÇIKLAMA 290 MADDE 37: MÜCBİR SEBEPLERLE GEÇİCİ TATİL 293 AÇIKLAMA 293 MADDE 38: SİCİLİN TEŞKİLİ VE ÖZELLİKLERİ 297 AÇIKLAMA 297 MADDE 39: CEVHERLERİN REHNİ 302 AÇIKLAMA 302 MADDE 40: HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR 304 AÇIKLAMA 304 MADDE 41: HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR DOLAYISIYLA MADENİN FAALİYETİNE MÜDAHALE EDİLEMEYECEĞİ 311 AÇIKLAMA 312 MADDE 42: İPOTEK VE KAPSAMI 312 AÇIKLAMA 312 MADDE 43: İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ .....315 AÇIKLAMA 315 MADDE 44: ŞAHSİ MESULİYET 317 AÇIKLAMA 317 MADDE 45: MEDENİ KANUNU ATIF 319 AÇIKLAMA 319 MADDE 46: İRTİFAK, İNTİFA HAKKI VE KAMULAŞTIRMA 321 AÇIKLAMA 322 MADEN RUHSAT SAHİBİ LEHİNE İDARİ İRTİFAK KURULMASI 323 MADENCİLİK FAALİYETLERİ SIRASINDA VERİLEN MADEN ZARARLARININ TAZMİNİ 325 MADEN KAMULAŞTIRMASI 328 KAMULAŞTIRMANIN ÖN ŞARTLARI 328 KAMULAŞTIRMA TALEBİ 330 KAMULAŞTIRILACAK ARAZİNİN TETKİKİ 331 MADEN KAMULAŞTIRMASINDA KAMU YARARI 332 TAŞINMAZIN KIYMET TAKDİRİ VE TESCİLİ 333 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN KULLANILMASI VE İADESİ 334 MADEN RUHSAT SAHİBİ İLE TAŞINMAZ MALİKLERİ ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLAR VE ELATMANIIM ÖNLENMESİ 335 KAMU ARAZİLERİNİN MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN KİRALANAMASI 338 MADDE 47: MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ HAKLAR 341 AÇIKLAMA 342 MADDE 48: YEMİNLİ TEKNİK BÜROLARIN KURULUŞU, YETKİ ALANLARI VE SORUMLULUKLARI 346 MADDE 49: 347 AÇIKLAMA 347 MADDE 50: 359 MADDE 51: KALDIRILAN HÜKÜMLER 359 MADDE 52: MADEN DAİRESİ 359 MADDE 53: YÜRÜRLÜK 359 EK MADDE 54: YÜRÜTME 359 GEÇİCİ MADDELER: 360 GEÇİCİ MADDE 1 360 GEÇİCİ MADDE 2 360 GEÇİCİ MADDE 3 361 GEÇİCİ MADDE 4 362 GEÇİCİ MADDE 5 362 GEÇİCİ MADDE 6 362 GEÇİCİ MADDE 7 362 GEÇİCİ MADDE 8 362 GEÇİCİ MADDE 9 363 GEÇİCİ MADDE 10 363 GEÇİCİ MADDE 11 363 GEÇİCİ MADDE 12 363 GEÇİCİ MADDE 13 364 GEÇİCİ MADDE 14 364 GEÇİCİ MADDE 15 364 GEÇİCİ MADDE 16 364 GEÇİCİ MADDE 17 365 GEÇİCİ MADDE 18 365 GEÇİCİ MADDE 19 365 EK MADDELER 366 EK MADDE 1 366 EK MADDE 2 367 EK MADDE 3 367 EK MADDE 4 367 EK MADDE 5 367 EK MADDE 6 367 EK MADDE 7 367 EK MADDE 8 368 MEVZUAT EKLERİ 369 5995 Sayılı Kanun Gerekçesi ve Meclis Tutanakları 413 Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5995 Sayılı Kanuna İlişkin Hükümet Tasarısı, Gerekçe, Kanun Teklifleri ve Komisyon Raporları .........485 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği 503 5995 Sayılı Kanun Metni 621 Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği 663 Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği....... 692 Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 731 Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 751 Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 773 Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 789 Maden Kanununun I (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği ....807 Taşocakları Nizamnamesi 837