Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (135)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne - Amerikan Üniversitesi Sağlık Hukuku Sempozyumu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne - Amerikan Üniversitesi Sağlık Hukuku SempozyumuSayfa Sayısı
:  
219
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4378-26-5

29,16 TL

ÖNSÖZ :


Sağlık kavramı günümüzde birçok bilim alanının ortak konusudur. Bunlardan biri de hukuktur.

Sağlık hizmetinin sunumunu yapan kişiler ile hizmeti alan kişiler arasında bir sorun yaşandığında, eskiden -takdir-i ilahi- denilen konu, günümüzde bireylerin olayları sorgulamasına, haklarını aramasına neden olmuştur. Böylece, sağlık çalışanlarının yaptıkları işlerden dolayı soruşturulması talepleri giderek artmış ve sağlık hizmetinin sunumuyla ilgili uyuşmazlıkların tespiti ve çözümünü içeren bir bilimin ya da kanunun olmaması gerçeğini ortaya çıkarmıştır.

Sağlık Hukuku nu; sağlık hizmetini sunan gerçek kişiler, tüzel kişiler ve hizmet sunan kişileri denetlemekle görevli, sorumlu en üst düzey kurum olan devlet ile bu hizmetin sunumundan faydalanan kişiler arasında, hizmetin sunumuyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların tespiti ve çözüm yollarını içeren bilim dalı olarak tanımlayabiliriz.

Sağlık sistemimizde yaşanılan sorunlar nedeniyle, Türkiye de hasta hakları maalesef kağıt üzerinde kalmakta, uygulamada ihlal edilmektedir. KKTC de ise hasta hakları konusu kağıt üzerinde bile yoktur. Hem Türkiye de hem de KKTC de basında bir sağlık skandalı ya da sağlık alanında yaşanılan bir olumsuz haberle sıklıkla karşılaşmaktayız. Bu haberlere baktığımızda mağdur olan bazen hasta ve hasta yakını, bazen de saldırıya uğramış bir sağlık personelidir. Sorunların çözümü için yeni yasa ve düzenlemelere ve sivil toplum örgütlerinin katılımcı çalışmalarına ihtiyaç vardır.


Girne Amerikan Üniversitesi, 2-3 Mart 2009 tarihlerinde, KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Baro Başkanlığı, KKTC Tabipler Birliği işbirliğiyle adada ilk kez -Sağlık Hukuku Sempozyumu - düzenledi. Bu sempozyumun düzenlenmesinde, T. C. Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Sn. Cahid DOĞAN ın katkısı çok büyüktür. Organizasyonun başından sonuna kadar değerli desteği olmasaydı bu sempozyum gerçekleşemezdi. Elinizdeki kitabın basımı da tamamen Sn. DOĞAN ın katkılarıyla sağlanmıştır.

Sempozyuma katılan değerli konuşmacılar; İnsan hakkı olarak sağlık hakkı, KKTC de sağlık ve hasta hakları, Hastanın tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı, Hasta hakları bağlamında mahremiyet ve özel hayata saygı, Hekimin hastaya tıbbi müdahalesi ve özen yükümlülüğü, Hastanın aydınlatılması ve rızasının alınması, KKTC de yaşanan sağlık hukuku vakaları, Hekimlerin hukuki sorumluluğu, Hekimin tıbbi kötü uygulamadan kaynaklanan sorumluluğu konuları üzerindeki bilgilerini ve fikirlerini bizlerle paylaştılar. Umarım topyekun çabalarımız ile ülkemizde sağlık alanında yaşanılan yanlışlar, ihlaller ortadan kalkacak, Sağlık Hukukunun gelişmesiyle uyuşmazlıklar azalacak ve hak arama süreci kısalacaktır.

Bu sempozyum kitabının basımını üstlenen Adalet Yayınevine şükran borçluyuz; çünkü GAÜ olarak kitap basımını gerçekleştiremedik. Elinizdeki kitapta, programda yer alan konuşmacılardan, sadece sunumlarını gönderenler yer alabildi.

Kitabın alanda çalışanlara yararlı olması dileğiyle.


İÇİNDEKİLER :


• ÖNSÖZ-Prof. Dr. Nilgün SARP

• HEKİMLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU -Prof. Dr. Hakan HAKERİ--1-34

• İNSAN HAKKI OLARAK SAĞLIK HAKKI -Prof. Dr. Nilgün SARP--35-39

• HASTANIN TEDAVİYİ REDDETME VEYA DURDURMA HAKKI
Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT--41-93

• SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARİ SORUMLULUK
Doç. Dr. Ramaza ÇAĞLAYAN--95-110

• HASTANIN AYDINLATILMASI VE RIZASININ ALINMASI
Av. Cahid DOĞAN--111-219