Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Aile Şirketleri Yönetim Rehberi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Işığında Aile Şirketleri Yönetim RehberiSayfa Sayısı
:  
76
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-9944-702-39-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

Kurumsal Yönetim İlkeleri\\\\\\\′nin özel sektöre yönelik bir ilke ve uygulamalar bütünü olarak hayatımıza girmesi, OECD liderliğinde 1999 yılında başlayan bir süreç. Gerek makro düzeyde yaşanan küresel ekonomik krizler, gerek şirketler düzeyinde yaşanan çeşitli usulsüzlükler, 2000\\\\\\\′li yıllarda dikkatlerin, sürdürülebilir performans kavramı üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. Bu gelişmeler, kurumsal yönetim kavramının ilgi alanını halka açık şirketlerin ardından, halka kapalı şirketler, aile şirketleri, kamu işletmeleri, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve siyasi partiler de dahil olmak üzere ekonomik ve toplumsal hayatımızda kilit rol oynayan tüm kuruluşları içerecek şekilde genişletti. Bu hızlı gelişimin temelinde, toplumun her kesiminin adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu yönetimlere duyduğu ihtiyacın olduğunu düşünmek yanlış olmasa gerek.

Bu rehber, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği\\\\\\\′nin, kurumsal yönetim ilkelerini Türkiye ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerine yakınlaştırma çabasının bir ürünüdür. Geride kalan yıllarda hazırlayarak şirketlerimizin bilgisine sunduğumuz yayınlarla ilgili olarak aldığımız geri bildirimler ve Anadolu\\\\\\\′nun 18 ilinde düzenlediğimiz programlardaki tecrübelerden faydalanarak bu yayını yol gösterici bir çalışma olarak değerli yöneticilerimizin faydasına sunuyoruz.

Çalışma hazırlanırken farklı büyüklükteki kuruluşlarımızın ihtiyaçları düzenlenen ulusal araştırmalar ile incelenmiş, farklı ülkelerdeki çalışmalar ile ortak noktalar araştırılmış ve ülkemiz için ideal yönetim sistemlerini oluşturacak uygulamalar bir araya getirilmiştir. Farklı büyüklükteki kuruluşların ihtiyaçlarının farklı düzeyde olduğu gerçeğinden hareketle Rehber, getirdiği kategorizasyonlar ile farklı çözüm önerilerini sunmaktadır.


Sermaye piyasalarında oluşan düzenlemeler halka açık kuruluşların belirli bir yönetim standardına erişimini sağlamıştır. Yasalaşma sürecinde olan yeni Türk Ticaret Kanunu Taslağı\\\\\\\′nm yürürlüğe girmesi, bankacılık sisteminde oluşmakta olan kriterler, Rehber\\\\\\\′de tavsiye olarak yer alan birçok maddenin zorunluluklar ile hayata geçirilmesini gerekli kılacaktır. İçinde bulunduğumuz çağ, kurumun sürekliliğinin sağlanması ve yaratılan katma değerin arttırılmasına yönelik uygulamaları, yasalara uyumun ötesinde bir kurumsal kültür olarak algılanmasını gerekli kılmaktadır.

Yayının oluşmasında büyük özveri ile katkıda bulunan çalışma grubu üyelerimize teşekkür ediyor, sizlere yarar sağlamasını diliyoruz.

Tayfun Bay azıt

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER

Önsöz 9

Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim 11
Kurumsal Yönetim İlkeleri 12
Kurumsal Yönetim Aile Şirketleri İçin Neden Önemlidir? 13
Aile Şirketleri ve Kurumsal Yönetim 14
Aile - Şirket İlişkisi 16
Geçiş Sürecinde Oluşturulabilecek Mekanizmalar 17
Aile Konseyi 17
Aile Kurulu 18
Danışma Kurulu 18
Formel Politikaların Oluşturulması 19
Aile Anayasası 19
Haleflik Planlaması 20
Menfaat Sahiplerinin Kurumsal Yönetimden Beklentileri 22

Aile Şirketlerine Özgü Hususlar 27

Aile Şirketlerinin İhtiyaçları 27
Aile Bireylerinin Şirkete Katılımlarına Bağlı Olarak İhtiyaçları 27
Aile Şirketlerine Özel Hususlar 29
Şirketin İçinde Bulunduğu Ekonomik Evreye Bağlı İhtiyaçları 30
Örnek Politikalar 32

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Hayata Geçirilmesinde
Rol Oynayan Önemli Mekanizmalar 34
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi 35
Risk Yönetimi 35
İç Kontrol Sistemi 36
Etkin Bir Kontrol Sistemi Kuramazsam Hangi Risklerle
Karşılaşırım? 37
Aile Şirketleri İçin İç Kontroller Neden Önemlidir? 39
Aile Şirketlerinde İç Kontrollerin Mevcut Durumu ve Riskler 39
Etkin İç Kontrollerin Şirketlere Sağladığı Faydalar 41
İç Denetim 44
İç Denetim Nedir ve Neden Önemlidir? 44
Aile Şirketlerinde İç Denetim İhtiyacı Nasıl Oluşur? 44
Şirketlerin İç Denetim İhtiyacı Bakımından Olgunluk Seviyeleri 45
Aile Şirketlerinde İç Denetim Faaliyetinin Başlatılması 46
Aile Şirketlerinde İç Denetim Faaliyetinin Yürütülmesi 48
İç Denetim ve İç Kontrol İlişkisi 49
İç Denetim Mekanizmasının Sağladığı Faydalar 50
Mali İşler Fonksiyonu 50
Finansal Raporlama ve Bağımsız Dış Denetim 51

Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı\\\\\\\′nın Getirdiği
Radikal Değişikler 53

Sermaye Piyasalarına Açılmak: \\\\\\\"Halka Arz\\\\\\\" 58

Halka Arza Karar Verme 58
Halka Arza Hazırlık Süreci 61
Halka Arz Süreci 65
İşlem Görme Sonrası Süreç 74


Kaynakça