Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Kriz Yönetimi

Kriz YönetimiSayfa Sayısı
:  
759
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-399-101-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Önsöz


D
eğişen ekonomik şartlar, rekabet koşullan ve gelişen teknoloji ile birlikte işletmelerin sürekliliklerini güvence altına almaları tehlike altına girmiştir. İşletmeler bu değişime uyum sağlayabilmek ve gelişen teknolojiden yararlanabilmek için birçok yeni yöntem veya metot geliştirmektedirler. Ancak tüm bu çabalara rağmen işletmelerin krize girmeleri engellenememektedir. İşletme yöneticileri ve ortakları arasında yaşanan çatışmalar, yanlış sistem yapılandırmaları, hukuki düzenlemelerin gozardı edilmesi, stratejik ve operatif planlamaların eksik hazırlanması ve ülke genelinde ortaya çıkan ekonomik kriz gibi dış etkenler işletmeleri krize sürükleyen nedenlerden bir kaçıdır.

Krizin beraberinde getireceği problemleri önceden tahmin etmek ve engellemek veya olumlu açıdan değerlendirerek oluşabilecek riskleri şansa çevirmek kriz yönetimine bağlıdır. Kriz yönetimi ile mevcut veya ortaya çıkması muhtemel olan riskler tespit ve analiz edilerek, bu risklere yönelik alınan önlemler belirli bir plan çerçevesinde uygulanır.

Kriz yönetimi denildiğinde, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ve ekonomik belirsizliklerin yoğun olduğu ülkelerde ilk akla gelen işletmelerin finansal durumlarının iyileştirilmesidir. Oysa kriz yönetimi, işletmeler açısından bir bütün olarak ele alınmalı, kriz yönetimi kapsamında işletmenin finansal yapısından bilgi işlem sistemi ve hukuki yapısına kadar her alanda iyileştirilmesi anlaşılmalıdır.

Bu kitapta krizin nedenleri ve sonuçları kavramsal olarak açıklanmış; kriz yönetimi, Yönetim - Organizasyon, Muhasebe - Finansman, Denetim, Pazarlama, Hukuk gibi değişik bilim dalları açısından incelenmiş; \"işletmesi kriz içinde bulunan veya henüz bulunmayan\" yöneticilere krizden kurtulma ve iyileştirme yollan sunulmuştur.

\"Kriz Yönetimi\" isimli bu kitap, Marmara Üniversitesi ile Johannes Kepler Üniversitesi (Avusturya Linz) arasındaki akademik işbirliği çerçevesinde, iki editör olarak birlikte yayınladığımız \"Şirket Birleşmeleri (İstanbul, 2004)\", \"Merger and Acquisitions in Emerging Markets (Linz, 2006)\" ve \"Rechnungswesen in Emerging Markets (Wien, 2008)\" isimli kitaplardan sonra 4. kitaptır.

Eserleriyle bu kitabın oluşmasını sağlayan değerli yazarlara, kitabın yayıma hazırlanmasında yardımcı olan genç meslektaşlarımız Dr. Çağla Ersen Cömert\′e, Arş. Gör. Çağrı Aksoy\′a, Mag. Jelena Valjic ve Mag. Josef Fahrner\′e; bakış açısıyla kitaba çağdaş bir görünüm kazandıran ve kitabın kısa sürede okuyucuya kavuşmasını sağlayan Bilgi Üniversitesi Yayınları Yönetmeni Sayın Fahri Aral\′a içtenlikle teşekkür eder, kitabın uygulamacılara yararlı olmasını dileriz.

HALUK SÜMER - HELMUT PERNSTEINER
İstanbul, Ağustos 2009


İÇİNDEKİLER


--------------- HUKUK ---------------------

Ekonomik Kriz İçindeki İşverenin İş Hukuku Açısından Başvurabileceği Önlemler Zu ergreifende Massnahmen des sich in der VVİrtschaftskrise befindlichen Arbeitgebers Available Precautions for Employers Affected by the Economic Crisis


Nurşen Caniklioğlu - Ercüment ÖzkaracaKriz Dönemlerinde İşletmelerde Vergi Politikası Steuerplanung in Untemehmen bei Krisensituationen Tax Policiy in the Period of Crisis

Şükrü Kızılot - Metin TaşKriz Yönetimi Çerçevesinde Türk Hukukunda Ticari İşletmelerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hukuki Çareler
Juristische Mittel im türkischen Recht bezüglich der Neustrukturierung des Handelsgevverbes im Rahmen des Krisenmanagements
Legal Resources in the Turkish Law about the Restructuring of the Business Enterprises in the Context of Crisis Management

Selçuk ÖztekAnonim Ortaklıkların Mali Durumunun Bozulması ve Sermaye Kaybı Nedeni ile Sona Ermesi
Verschlechterung der finanziellen Situation in Aktiengesellschaften und Liquidation als Konsequenz des Kapitalverlustes
The Deterioration of the Financial Situation in Joint Stock Companies and Dissolution as a Result of Capital Loss.

Ayşe Sümer - Ferah Türkoğlu

DERLEYENLER

PROF. DR. HALUK SÜMER

1952 yılında İstanbul\′da doğmuş, orta eğitimini Avusturya Lisesinde, yüksek eğitimini Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi\′nde tamamladıktan sonra 1979 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi\′nde asistan, 1988 yılında Marmara Üniversitesi\′nde Doçent, 1994 yılında Profesör olmuştur. 1991 -2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi - İ.İ.B.F. Almanca İşletme Bölümü Başkam; (1992 - 2000 yılları arası Almanca İşletme Enforma-tiği Bölümü Başkanı) olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Helmut Pernsteiner ile birlikte Türkiye\′de ve Avusturya\′da yayınlanmış kitapları vardır. Deutscher Hochschullehrerverband für Betriebswirtschaftslehre, TURMOB, MÖDAV, TMUD üyesidir.

Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim Kurulu Üyesi, Almanca İşletme Bölümünde Muhasebe Finansman anabilim dalında öğretim üyesi ve Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır.

haluksumer@marmara.edu.tr


PROF. DR. HELMUT PERNSTEİNER

Prof. Dr. Helmut Pernsteiner, Johannes Kepler Üniversitesi\′nin öğretim üyesi, İşletme Finansmanı Bölümü başkanı ve Johannes Kepler Üniversitesi Bankacılık Araştırma Enstitüsü üyesidir. Yatırım bankacılığı alanında bilirkişilik yapmaktadır. Araştırma ve çalışmaları, gelişmekte olan piyasalarda işletme finansmanı, aile işletmeleri ve şirket birleşmeleri alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Prof. Dr. Haluk Sümer ile Marmara Üniversitesi ve Johannes Kepler Üniversitesi arasında akademik işbirliği içinde olup, birçok eser yayınlamıştır.

helmut.pernsteiner@jku.at


YAZARLAR

PROF. DR. A. ASUMAN AKDOĞAN

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1984 yılında mezun olan Asuman Akdoğan aynı yıl bitirdiği fakülteye asistan olarak atandı. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlayan Akdoğan, ABD Rensselaer Polytechnic Institute\′den de Stratejik Yönetim konusunda MS derecesi aldı. 1994 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent ve 2003 yılında Profesör kadrosuna atanan Prof. Dr. A. Asuman Akdoğan halen Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Stratejik yönetim, aile işletmeleri-girişimcilik, teknoloji yönetimi ve yenilik, çevreye duyarlı yönetim ve örgütsel davranış alanlarında çalışan Akdoğan\′ in, Çevreye Duyarlı Yönetim ve İşletmecilik, Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Özel SektörYönetici Özellikleri başlıklı kitapları, İşletmecilik Sözlüğü, Aile İşletmeleri ve Yenilik kitap bölümleri ve Yurtdışı ve Ülkemizde yayınlanan çok sayıda makale ve tebliğleri bulunmaktadır.

akdogana@erciyes.edu.trDOÇ. DR. TUNCER ASUNAKUTLU

Doç. Dr. Tuncer Asunakutlu İzmir\′de doğdu. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu. 1992 yılında aynı Üniversite\′nin Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başladı. Doktora tezini 1995-1998 yılları arasında DAAD ve Konrad Adenauer Vakfı bursuyla bulunduğu Hamburg Üniversitesi\′nde yazdı ve bu tez ile Dokuz Eylül Üniversitesi\′nden doktora derecesi aldı. 1998 yılında Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 2005 yılında Yönetim ve Organizasyon doçenti oldu. Halen Muğla Üni-


■ -— 1


versitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü\′nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve yönetim ve organizasyon alanında akademik çalışmalara devam etmektedir. atuncer@mu.edu.tr

PROF. DR. ZEYNEP AYÇAN

Zeynep Ayçan Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümün\′de öğretim üyesi olup, endüstri ve örgüt psikolojisi alanında araştırmalar yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden almıştır. Doktora ve doktora sonrası çalışmalarına sırasıyla Kanada\′nın Queens Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve McGill Üniversitesi İşletme Fakültesinde devam etmiştir. Kültürlerarası yönetim üzerine uzmanlaşmış Aycan\′ın çalışmaları kültürün liderlik, insan kaynakları yönetimi ve kariyer gelişimi gibi süreçlere etkisi üzerinde odaklanmaktadır. zaycan@ku.edu.tr


ARŞ. GÖR. CEYDA AYSUNA

Arş. Gör. Ceyda Aysuna, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü\′nden mezun olmuştur. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans Programını bitirmiş ve M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitü\′sünde araştırma görevlisi kadrosuna atanmıştır. Aysuna Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bölümü\′nde doktora programına devam etmektedir. Aysuna\′nın Tüketici Davranışları, Pazarlama, Satış, Girişimcilik, Lojistik alanlarında ulusal ve uluslar arası kongrelerde sunulan bildirileri yanında çeşitli ulusal dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği üyesidir. caysuna@marmara.edu.trDR. RÜŞTÜ BOZKURT

Niksar\′ın Sorhun Köyü\′nde 1945\′de doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Niksar\′da, liseyi Tokat\′da bitirdi. Bursa Eğitim Enstitüsü\′nde öğretmen oldu. Eskişehir Tunalı Ortaaokulu\′nda on yıl öğretmenlik yaptı. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademesi\′nden 1971\′de mezun oldu. Gazetecilik ve Eskişehir Sanayi Odası\′nda araştırmacılık yaptı. Daha sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi\′nde öğretim üye yardımcısı oldu. Bu kurumda doktorasını tamamladı. Şişecam topluluğu\′na katıldı. Bu kuruluşta değişik görevler yaptı ve Genel Sekreterlik görevinden emekli oldu.

Dünya Gazetesi\′nde sürekli yazılar yazıyor. Değişik dergilerde işletme sorunlarını irdeleyen yazıları yer alıyor.
İşletme Odağı, Kendimizi Sorgulama, Kendine Ayna Tutan Yönetici ve İşleyen Kurumlar Yaratma adlı kitapları yayınlandı. Halen aktif yazı yaşamını sürdürüyor.

rustu.bozkurt@dunya.com


ARŞ. GÖR. PINAR BÜYÜKBALCI

2006 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı\′nda araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan Büyükbalcı, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü\′nde İşletme Bilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. \"Uluslararası İşletmelerin Aktivitelerinin Doğrudan Yabancı Yatırım Hareketleri Yoluyla Analizi: Değer Zinciri Temelli Bir Yaklaşım\" isimli tezi ile ilgili çalışmaları halen sürmektedir. pbillur@gmail.com

DOÇ. DR. NURŞEN CANİKLİOĞLU
İ.Ü. Hukuk Fakültesi\′nden mezun oldu. Ardından M.Ü. Hukuk Fakültesi\′nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. İki yıl Almanya\′da bilimsel araştırma için kalan Nurşen Caniklioğlu döndükten sonra 1997 yılında doktor, aynı yıl yardımcı doçent, 2002 yılında da doçent oldu. Halen M.Ü. Hukuk Fakültesi İş Hukuku ve Sosyal

Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olan Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu\′nun yayınlanmış çeşitli kitap, makale ve tebliğleri bulunmaktadır. nursenca@hotmail.com

YRD. DOÇ. DR. A. BAHAR CERİTOĞLU

A. Bahar Ceritoğlu (istanbul, 27.06.1965), orta öğrenimini Avusturya Lisesi\′nde (Sankt Georg Kolleg) (1984); lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi\′nde (1989); yüksek lisans öğrenimini Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Almanca İşletme Bölümü\′nde (1997) ve Doktora öğrenimini M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama programında (2004) tamamlamıştır. 1994 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Almanca İşletme Bölümü\′nde araştırma görevlisi olarak başladığı görevine 2004-2008 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcısı olarak devam etmiştir. Aynı bölümde görevim Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkam olarak sürdürmektedir. Araştırma konuları arasında ağırlıklı olarak ,,Marka ve Marka Yönetimi\" Tüketici Davranışları, Franchising, Kurumsal Sosyal Sorumluluk\" yer almaktadır. İleri düzeyde almanca ve iyi derece ingilizceye sahiptir. Evli ve bir çocuk annesidir. bceritoglu@marmara.edu.trARŞ. GÖR. AYŞE CİNGÖZ

Ayşe Cingöz, 2002 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü\′nden mezun oldu. Eylül 2003\′de Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı\′nda yüksek lisans eğitimine başladı. 2005 yılı Kasım ayında Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2006 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı ve Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı\′nda doktora eğitimine başladı. Halen doktora eğitimine devam etmektedir. acingoz@nevsehir.edu.trYRD. DOÇ. DR. AHMET EMRE DEMİRCİ

1976 Eskişehir doğumlu Ahmet Emre Demirci, 1997 yılında Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü\′nden lisans derecesini aldıktan sonra bir süre yazılım sektöründe İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yapmıştır. Sonrasında akademik kariyeri tercih ederek Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F\′de göreve başlamıştır ve 2001 yılında Yönetim ve Organizasyon Anabilim dalından yüksek lisans derecesini almıştır. 2006 yılında doktora çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Warsaw School of Economics\′e davet edilmiştir. Aynı yıl Polonya\′da ve Türkiye\′de gerçekleştirmiş olduğu çalışması ile doktora derecesini almıştır.

Ahmet Emre Demirci, halen Anadolu Üniversitesi bünyesindeki \"Girişimcilik Eğitim ve Araştırma Birimi\" yürütme kurulu üyeliği, Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölüm Başkan Yardımcılığı ve öğretim üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

aedemirci@anadolu.edu.tr


ARŞ. GÖR. SERKAN DİRLİK

Araştırma Görevlisi Serkan Dirlik, Muğla İlinin Fethiye ilçesinde doğdu. 2004 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2005 yılında aynı Anabilim Dalında Araştırma Görevliliği kadrosuna atandı. 2008 yılında yüksek lisans derecesi aldı. Aynı yıl belirtilen Enstitü\′de doktora eğitimine başlayan Dirlik, halen İşletme anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta ve yönetim ve organizasyon alanında akademik çalışmalar yürütmektedir. sdirlik@mu.edu.tr

DR. MERT ERER

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme Bölümü\′nden 2002 yılında mezun oldu. Aynı bölümde Muhasebe - Finansman anabilim dalında 2004 yılında yüksek lisansını tamamladı ve 2008 yılında da doktor unvanını aldı. 1998 yılında Potsdam Üniversitesi\′nde kamu maliyesi ve 2006 yılında Harvard Üniversitesi\′nde şirket birleşmeleri konuları üzerine dersler gördü ve çalışmalarda bulundu.
merer@marmara.edu.tr

UZM. PSK. HİLAL ESRA ERKOVAN

Endüstri ve örgüt psikologu olan Hilal Esra Erkovan, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe ve Psikoloji Çift Anadal mezunu olup, Koç Üniversitesi\′nde Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında master yapmıştır. Baruch College City Uni-versity of New York\′ta Endüstri ve Örgüt Psikolojisi bölümünde doktora öğrencisidir. İlgilendiği araştırma konularından başlıcaları iş-aile çatışması, iş yerinde çalışan çeşitliliği ve örgütsel adalettir. hilalerkovan@gmail.com


DR. ÇAĞLA ERSEN CÖMERT

1976 İstanbul doğumlu Çağla Ersen Cömert, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme Bölümü\′nden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Almanca Muhasebe Finansman programında tamamlamıştır. 2005 yılında Marmara Üniversitesi\′nde Muhasebe Finansman Doktora eğitimini tamamlayarak, doktor unvanını almıştır. Halen Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü\′nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. caglaersen@yahoo.com


DOÇ. DR. A. ERCAN GEGEZ

Marmara Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. A. Ercan Gegez, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Marmara Üniversite\′sinden aldı. Marmara Üniversitesine ek olarak çok sayıda üniversitede lisans ve yüksek lisans düzeylerinde Türkçe ve İngilizce olmak üzere çeşitli dönemlerde \"Pazarlama, Pazarlama Araştırmaları, Uluslararası Pazarlama, Araştırma Metodolojisi, gibi dersler vermiştir. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası Yayın ve Teşvik Ödülü almıştır. Yayınlarına uluslararası literatürde çeşitli atıflar yapılan Gegez, son dönemlerde pazarlama araştırmaları, pazarlamada etik ve benzeri konularda ağırlıklı olarak kültürlerarası karşılaştırmaya dayalı çalışmalarım sürdürmektedir. egegez@tellcom.net.tr


DOÇ. DR. E. HANDAN SÜMER GÖĞÜS

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi\′nden 1986 yılında mezun oldu. 5 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 1992 yılında akademik hayata başladı. Yüksek lisans ve Doktorasını M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü\′nde tamamladı. Yüksek Lisans ve doktora çalışmaları için DAAD bursu ile Almanya\′da bulundu. 2007 yılında doçent oldu. Halen M.Ü. İ.İ.B.F Almanca İşletme Bölümü\′nde Muhasebe ve Finans Ana Bilim dalına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Konu ile ilgili pek çok tez yönetmiş olan Göğüs\′ ün çok sayıda makalesi ve \"IFRS Çerçevesinde Tam Konsolidasyon\" adlı kitabı bulunmaktadır. handansumer@marmara.edu.tr


PROF. DR. ALFRED GUTSCHELHOFER

Prof. Dr. Alfred Gutschelhofer; uzun bir süre Johannes Kepler Üniversitesi\′nde İşletme Kuruluşu ve Gelişimi alanında çalışarak, birçok eser yayınlamıştır. Daha sonra Kari - Franzens Üniversitesi rektörlüğü görevine getirilmiş-

tir ve hala bu görevini sürdürmektedir. Araştırma ve çalışmalarını işletme kuruluşu ve gelişiminin yanı sıra, yönetim muhasebesi, insan kaynakları alanlarında da çeşitlendirmiş ve hala bu alanlarda çalışmaktadır.
rector@vni-graz.at

PROF. DR. ÜMİT GÜCENME GENÇOĞLU

14.02.1956 Balıkesir doğumlu olan Gücenme Gençoğlu, 1980 yılında tamamladığı lisans eğitimini takiben 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalında doktor ve 1988\′de muhasebe bilim dalında doçent unvanını almıştır. 1994 yılından bu yana Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe -Finansman Ana Bilim Dalında Profesör olarak görev yapmakta olan Gücenme Gençoğlu\′nun çok sayıda basılı kitap, makale ve araştırması bulunmaktadır. Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği ve Türkiye Muhasebe Tarihçileri Derneği\"nin kurucu üyesidir. Ayrıca Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı, \"The Academy of Accounting Historians\" ve \"Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası\" Üyeliği bulunmaktadır.

umitgucenme@uludag.edu.trPROF. DR. A. OSMAN GÜRBÜZ

1957\′de doğdu. Liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdi. Lisans öğrenimini İ.Ü. İktisat Fakültesi\′nde, Yüksek Lisans öğrenimini ise İ.Ü. İşletme Fakültesi\′nde tamamladı. Doktora derecesini Marmara Üniversitesi\′nden aldı. Purdue Üniversitesi\′nde (A.B.D.) konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Kıbrıs Uluslararası Amerikan Üniversitesı\′nde Uluslararası İşletmecilik Bölüm Başkanlığı yaptı. M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü\′nde Sermaye Piyasası ve Borsa Anabilim Dalı Başkanı ve Program Danışmanı olarak görev aldı. Halen M.Ü. İ.İ.B.F. İngilizce İşletme Bölümü\′nde öğretim üyesi olup, İng. İşletme Bölüm Başkanı, İng. Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı Başkanı, Yüksek Lisans ve Doktora Program Danışmanı olarak görev yapmaktadır. gurbuz@marmara.edu.trPROF. DR. SAHAVET GÜRDAL

Prof. Dr. Sahavet Gürdal, 1977\′de Ege Ün. İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi\′den mezun olmuştur. 1979 \′da yüksek lisans,1984\′de doktora, 1997\′de de profesörlük unvanlarını almıştır. Bugüne dek Ege, Dokuz Eylül ve Manas (Kırgızistan) üniversitelerinde öğretim üyesi ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Halen Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü\′nde Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. Satış yönetimi, halkla ilişkiler, uluslararası pazarlama, lojistik yönetimi kitapları; pazarlama, satış, lojistik, tedarik zinciri, hizmet yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi vb. konularda birçok ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildirileri yanında, makaleleri ve STK\′larca yayımlanan çeşitli araştırma ve raporları da bulunmaktadır. Bugüne dek birçok kuruluşa eğitim, seminer ve konferans veren Gürdal, çeşitli derneklere de üyedir. Ayrıca Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Başkanı\′dır. sgurdal@marmara.edu.tr

PROF. DR. HAYAT KABASAKAL

Hayat Kabasakal, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde yönetim ve organizasyon alanında öğretim üyesidir. Doktora derecesini 1984 yılında ABD\′de University of Minnesota, Carlson School of Management\′da stratejik yönetim ve örgütsel davranış dalında almıştır. Araştırma alanları arasında örgütsel davranış, cinsiyet, kültür ve liderlik bulunmaktadır. Halen Boğaziçi Journal, International Journal of Leadership Studies ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (YAD) başta olmak üzere çok sayıda bilimsel derginin editörler kurulunda görev yapmaktadır. kabasaka@boun.edu.tr

-
PROF. DR. ŞÜKRÜ KIZILOT
Çorum doğumlu olan Şükrü Kızılot, Maliye Bakanlığı\′nda 8 yıl çalıştıktan sonra önce Adana İ.T.İ.A.\′ya sonra da Ankara İ.T.İ.A. Maliye Bölümü\′ne asistan olarak girdi. Halen \"profesör\" unvanıyla Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır. Gazi Üniversitesi dışında ODTÜ ve Bilgi Üniversitesi\′nde de ders vermektedir.
Kızılot ayrıca Hürrriyet Gazetesi\′nde köşe yazarlığının yanısıra aylık Yaklaşım Dergisi\′nde Yazı Kurulu Başkanlığı ve yazarlık yapmaktadır. Başarılarla dolu akademik yaşamında pek çok ödül alan Kızılot\′un yayınlanmış 52 cilt kitabı ve 3000\′i aşkın makalesi bulunmaktadır.

skizilot@yaklasim.com

DOÇ. DR. AHMET KÖSE

Ahmet Köse 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi\′nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Bölümünde 1992 yılında Yüksek Lisans ve 1998 yılında da Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2004 yılında doçent olan Ahmet Köse İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Anabilim Dalında finans doçenti olarak çalışmaktadır. İ.Ü. İşletme Fakültesinde lisans düzeyinde finans dersleri veren Ahmet Köse, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans ve Sağlık İşletmeciliği Yüksek Lisans Programlarında ve İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsünde lisansüstü ve doktora düzeyinde dersler vermektedir.

İşletme Finansı, Sermaye Yapısı Kuramları, Temsil Teorisi, Finansal Analiz, Finansal Piyasalar, Menkul Kıymet Analizi ve Değerleme, Portföy Teorisi, Alternatif Finans Teknikleri alanlarında yoğunlaşan Ahmet Köse\′nin ulusal/uluslararası çeşitli bilimsel toplantılarda ve kongrelerde sunulan ve ulusal/uluslararası dergilerde/kitaplarda yayınlanmış çeşitli makale, bildiri ve kitap bölümleri vardır.

ahmetkos@istanbul.edu.tr

PROF. DR. SERHAT KUTLAN

1963 yılında İstanbul\′da doğmuş ve orta öğrenimini Avusturya Lisesi\′nde, yüksek öğrenimini Viyana İktisat Üniversitesi\′nde (Wirtschaftsuniversitât-Wien) tamamladıktan sonra 1991 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Almanca İşletme ve Enformatik Bölümlerinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1998 yılında Doçent, 2004 yılında Profesör unvanı almıştır. 2005- 2008 yılları arası Almanca İşletme Bölümü Başkanı olarak görev yapmış bulunan Kutlan halen Almanca Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmekte ve ağırlıklı olarak İşletme Vergiciliği , Controlling, Due Diligence konularında araştırma ve yayınlarına devam etmektedir. TÜRMOB, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, Mödav, Deutscher Hochschullehrerverband für Betriebswirtschaftslehre üyesi olan Kutlan Almanca ve İngilizce bilmektedir.

skutlan@superonline.com

PROF. DR. ESİN CAN MUTLU

1988 yılında, Marmara Üniversitesinde, araştırma görevlisi olarak akademik hayata başlayan Mutlu, 2000 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi\′ne geçmiş, 2002 yılında Profesörlüğe atanmış ve akademik görevlerinin yanı sıra, değişik kademelerde idari görevleri de yürütmüştür. Halen, Yıldız Teknik Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Mutlu\′nun; Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İnsan Kaynaklan Yönetimi, Stratejik Yönetim ve Örgüt Teorileri gibi konularda araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Mutlu\′nun, ayrıca 2008 yılında 3. Basısını yapmış \"Uluslararası İşletmecilik\" kitabı ve \"Yönetim - Süreç, Uygulama\"isimli bir çeviri eseri bulunmaktadır. emutlu@yildiz.edu.tr

PROF. DR. WOLFGANG NADVORNIK

Alpen - Adria Üniversitesi öğretim üyesi olup, Ekonomi Enstitüsü başkanlığını yapmaktadır. Şirket değerleme ve bankacılık alanlarında çalışmaktadır ve bu alanlarda birçok eser yayınlamıştır. wolfgang.nadvornik@uni-klu.ac.at

DR. ERCÜMENT ÖZKARACA

1979 yılında Kilis\′te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis\′te tamamladı. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi\′nden mezun oldu. 2001 tarihinden beri aynı fakültenin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 2002 yılında İşsizlik Sigortası Kapsam ve Yardımları konulu teziyle yüksek lisans eğitimini; 2008 yılında doktora eğitimini tamamladı. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.
ercumentozkaraca@yahoo.com

PROF. DR. SELÇUK ÖZTEK

Prof. Dr. Selçuk Öztek, 1951 yılında İzmit\′te doğdu. 1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini, 1977 yılında da Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Selçuk Öztek, 1982 yılında Lozan Üniversitesinde Hukuk Doktoru unvanını elde etti. 1984 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başlayan Selçuk Öztek, 1988 yılında Doçent ve 1994 yılında Profesör oldu. 1999 yılında 56. Hükümette Adalet Bakanı ve 2001 - 2005 yılları arasında da Yükseköğretim Kurulu Üyesi olarak görev yapan olan Prof. Dr. Selçuk Öztek Marmara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Ticaret hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, medeni usul ve icra iflas hukuku alanlarında yayınlanmış birçok çalışması olan Prof. Dr. Selçuk Öztek, Adalet Bakanlığı bünyesinde Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri Kanun Komisyonu ve İcra ve İflas Kanunu Tadil Komisyonu Başkanı olarak da görev yapmıştır.
soztek@ttmail.com

YRD. DOÇ. DR. GÜLPINAR KELEMCİ SCHNEIDER

Gülpınar Kelemci Schneider (Samsun, 1972) orta öğretimini Sankt-Georg-Kolleg\′de (Özel Avusturya Lisesi, istanbul), lisans (1995) ve yüksek lisans öğrenimini (1998) Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Pazarlama ve Uluslararası Yönetim uzlanım dalında bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. 1998 yılında bu fakülteye bağlı olan Almanca İşletme Bölümü\′nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kelemci Schneider, 2002 yılında doktor, 2005 yılında yardımcı doçent olmuştur. Aynı yıl Almanya\′nın Westfalische Wil-helms-Universitesi\′nde Marketing Executive Program\′ına katılmış başarıyla mezun olup ,,Executive MBA in Mar-keting\" derecesini almıştır. 2002-2008 yılları arasında Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölüm başkan yardımcılığı ve Almanca Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini yürütmüş olan Kelemci Schneider, hem bu bölümde lisans ve yüksek lisans programlan kapsamında, hem de Almanya\′da farklı üniversitelerde İletişim Politikası, Perakendecilikte Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Hizmet Pazarlaması, Stratejik Pazarlama, Uluslararası Pazarlama konularında dersler vermektedir. gkelemci@marmara.edu.tr

DR. TANJA SCHUSCHNIG

Tanja Schuschnig Alpen - Adria Üniversitesi Ekonomi Enstitüsü\′nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İşletme finansmanı, para ve kredi politikası konularında araştırmalarını devam ettirmektedir, tanja.schuschnig@uni-klu.ac.at

DOÇ. DR. YAKUP SELVİ

1966 İstanbul doğumlu, 1987 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, 1990 İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Yüksek Lisans, 1995 Youngstovvn State University Ohio, A.B.D. Master of Business Administration (MBA) ve 1998 İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Denetim Doktora programından mezun oldu. 17.05.2004 tarihinde İstanbul Üniversitesinde Doçent oldu. 1993-1994 yıllarında University of Illinois at Urbana and Champaign, Illinois, A.B.D.\′de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Denetim Anabilim Dalında öğretim üyesidir. Ulusal ve uluslararası yayınlanmış makaleleri ve bildirileri bulunan Dr. Selvi\′nin Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi, Sınırlı Uygunluk Denetimi, Örneklerle Enflasyon Muhasebesi Düzeltmesi isimli kitapları bulunmaktadır.

İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevi yapmış ve halen İ.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Doç. Dr. Yakup Selvi ingilizce bilmekte olup evli ve bir çocuk babasıdır.

selviyak@istanbul.edu.tr

YRD. DOÇ. DR. ADNAN SEVİM

1964 yılında Tekirdağ\′da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Tekirdağ\′da; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Anadolu Üniversitesi\′nde tamamladı. 1996 yılında Muhasebe alanında Dr. unvanını aldıktan sonra, 1989 yılında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladığı Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı\′na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2003 yılında A.B.D.\′de University of Texas at Dallas ve Southern Connecticut State University\′de misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Halen Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı\′nda öğretim üyesi olarak çalışmakta olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.
asevim@anadolu.edu.tr

DOÇ. DR. NİHAT SOLAKOĞLU

Nihat Solakoğlu lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümünde 1989 yılında tamamlamış daha sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi\′nde İktisat, 1998 yılında North Carolina State University\′de istatistik yüksek lisans programlarını ve 2000 yılında da North Carolina State University\′de İktisat doktora programını başarıyla tamamlamıştır. 2009 yılında doçent olan Nihat Solakoğlu halen Bilkent Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Amerika İktisatçılar Birliği ve Amerika İstatistikçiler Birliği\′nin üyesi olan Nihat Solakoğlu, akademik ve profesyonel alandaki faaliyetlerinin yanında üniversitede Money and Banking, International Business, CRM and Data Mining, Specıal Topıcs in Management, Economic Theory, Managerıal Fınance, Internatioal Finance, Financial Management and Accounting, Introduction toFinancial Econometrics, CRM and Data Mining in Financial Services, Financial Econometrics, Research in Finance derslerini vermektedir, yayınlanmış ulusal ve uluslararası çeşitli makale, bildirileri ve akademik ve profesyonel faaliyetleriyle ilgili almış olduğu uluslararası ödüller vardır.

nsolakoglu@bilkent.edu.tr

PROF. DR. AYŞE SÜMER

Prof. Dr. Ayşe Sümer, 1958\′de İstanbul\′da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Kadiköy Anadolu Lisesi\′nde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi\′nden 1980\′de mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi\′nde asistan olarak göreve başladı. \"Anonim Ortaklıklarda Azınlık Haklarının Korunması ve Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi\" adlı tez ile 1990\′da Özel Hukuk Doktoru, 1991\′de Yardımcı Doçent oldu. 1993\′de Londra Üniversitesi Institude Of Advanced Legal Studies\′de, araştırmalarda bulundu. \"Türk Hukukunda Portföy Yöneticiliği\" adlı çalışma ile Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı\′nda Üniversite Doçenti unvanını (1996) aldı. 2002 yılında Ticaret Hukuku Anabilim Dalı\′nda Profesörlüğe yükseltildi. Halen Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İngilizce İşletme


Bölümü öğretim üyesi olup, Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku derslerini vermektedir.

Sümer\′in yayınlanmış eserleri arasında \"Sermaye Piyasasında Meslek İlkeleri ve Türk Hukukunda Uygulanma-sı\"(2001), Türk Sermaye Piyasası Hukuku ve Seçilmiş Mevzuat, Üçüncü Baskı (2002) ile çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

asumer@marmara.edu.tr

ARŞ. GÖR. ARDA SÜRMELİ

1980 yılında Eskişehir\′de doğdu. Orta ve lise öğrenimini Eskişehir Anadolu Lisesi\′nde tamamladı. 2002 yılında Bil-kent Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünden lisans derecesini aldı. 2003 yılında Pennsylvania Devlet Üniversitesi\′nde akademik çalışmalarda bulundu. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü\′nde Finansman Yüksek Lisans programından, 2006 yılında University of London, Birkbeck College, MSc. Financial Engineering programından dereceyle mezun oldu. Şu an Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi\′nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta ve doktora çalışmalarını sürdürmektedir.
asurmeli@anadolu.edu.tr

PROF. DR. MÜNİR ŞAKRAK

Prof. Dr. Münir Şakrak, 1960 yılı İstanbul doğumlu olup evli ve 1 kız çocuğu babasıdır. 1981 yılında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi\′nden mezun olduktan sonra aynı yıl Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Kürsüsünde asistanlığa başlamıştır. 1987 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman bilim dalında doktorasını tamamlayan Şakrak, 1990 yılında öğretim görevlisi, 1992 yılında yardımcı doçent, 1997 yılında doçent ve 2003 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde kadrolu olarak görev yapan Prof. Dr. Şakrak, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri yanında tez danışmanlıklarını da yürütmektedir.

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Stratejik Maliyet Yönetimi, Kâr Planlaması ve Kontrolü, Finansal Raporlama ve Analiz, Yalın Düşünce ve Muhasebe Bilgi Sistemi konularında akademik çalışmalarını yürüten Şakrak\′ın yayınlanmış 4 kitabı ve çok sayıda makale ve bildirileri bulunmaktadır. Prof. Dr. Şakrak, Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulunmuş olup, en son 16.04.2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır.

msakrak@isbank.net.tr

PROF. DR. METİN TAŞ

Cide (Kastamonu) doğumlu olan Metin Taş, 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü\′ne asistan olarak girdi. 1989\′da doktorasını tamamladı. 1991\′de yardımcı doçent, 1995\′te doçent ve 2001\′de profesör oldu. 2007 yılında kendi isteğiyle Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü\′ne geçti.

Halen Gazi Üniversitesi\′nde öğretim üyeliğine devam eden Metin Taş\′ın çok sayıda yayınlanmış kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Taş, ayrıca Akşam Gazetesi\′nde mesleki konularda yazılar yazmaktadır.

metintas@gazi.edu.tr

DR. FERAH TÜRKOĞLU

1978 yılında Karaman\′da doğan Ferah Türkoğlu, 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve aynı yıl avukatlık stajını tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bilim Dalında \"Anonim Şirketlerin Birleşmesi ve Rekabet Hukuku Kuralları Açısından Değerlendirilmesi\" isimli teziyle 2002 yılında yüksek lisans ve \"Aracı Kurumlarda Mali Durumun Bozulması ve Yatırımcıları Koruma Fonu\" adlı teziyle 2007 yılında doktora derecelerini almıştır. Halen Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü İşletme Hukuku Anabilim Dalında öğretim görevlisidir. ferahturkoglu@hotmail.com

ALİ KAMİL UZUN, CPA, CFE, MA

Ali Kamil Uzun halen Deloitte - Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Uzun, Oyak Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunun kuruluşunda görev almış, Oyak ve iştiraklerinde Mali Kontrolör olarak görev yapmıştır. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Hektaş Ticaret T.A.Ş. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Finans ve çeşitli endüstri kuruluşlarında; iç denetim ve bilgi sistemleri denetimi, toplam kalite yönetimi konularında 29 yıllık uygulama ve yöneticilik deneyimine sahiptir. İnsan Kaynaklan, Eğitim ve İletişim konularında üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Türkiye İç Denetim Enstitüsünün kurucusu olup, ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Komitesi (TMUDESK) ve TÜRMOB Denetim Standartları Komitesi çalışma grubu üyesidir. TÜSİAD ve YASED Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu Üyesi ve TÜSİAD İç Denetim Alt Çalışma Grubu Başkanıdır.

Kurumsal Yönetim, İç Denetim, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üzerine çok sayıda yazı ve makaleleri, eğitim ve seminer çalışmaları, katkıda bulunduğu kitap ve yayın çalışmaları bulunmaktadır.
Dünya Gazetesi ve İ.Ü. İşletme Fakültesi tarafından \"2007 Yılın İşletmecisi\" seçilmiştir.

alikamil.uzun@gmail.com

DOÇ. DR. AYŞE GÜL YILGÖR

Ayşe Gül Yılgör 1960 yılında Mersin\′de doğdu. 1986 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1989 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, doktora eğitimini 1998 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı. 1999 - 2006 arasında Mersin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde yardımcı doçent olarak çalıştı. 2006 yılında doçent oldu. Halen Mersin Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. yilgor@hotmail.com

DOÇ. DR. YÜCEL YILMAZ

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Almanca İşletme Enformatiği Bölümü\′nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bu bölümde, 1999 senesinde lisans, 2001\′de ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2005 senesinde, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Programı\′nda Doktor, 2008\′de Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Doçent unvanı almıştır. Derslerini ve akademik araştırmalarını, bilgi yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, enformasyon teknolojileri ve veri tabanları alanlarında yürütmektedir, y ucelyilmaz@marmara .edu.tr

GÜRDOĞAN YURTSEVER, CFE, SMMM

1969 Balıkesir doğumlu olan Gürdoğan Yurtsever, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi\′nden mezun olmuş, 2002 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü\′nden yüksek lisans derecesi almıştır. Çeşitli özel bankalarda müfettiş ve yönetici olarak görev yapan ilgili, halen Tekstil Bankası A.Ş.\′de İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanı olarak görev yapmaktadır. İç Denetim Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Kurulu üyesi olan, CFE (Certified Fraud Examiner) ve S.M. Mali Müşavir (SMMM) ruhsat ve sertifikalarına sahip olan Yurtsever\′in çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış mesleki makaleleri ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından 2008 yılının Nisan ayında yayımlanmış \"Bankacılığımızda İç Kontrol\" adında bir kitabı bulunmaktadır. gyurtsever@tekstilbank.com.tr
İçindekiler

xi Kısaltmalar xiü Derleyenler ve Yazarlar XXÜİ Önsöz

ı YÖNETİM - ORGANİZASYON
3 1 Kurumsal İtibar ve Kriz Yönetimi: Kurumsal İtibarı Korumada Kriz İletişiminin Rolü
Institutionelle Reputation und Krisenmanagement: Die Rolle der Krisenkommunikation für den Schutz der institutionellen Reputation
Institutional Reputation and Crisis Management: The Role of Crisis Communication for the Protection & Preservation of the Corporate Reputation
A. Asuman Akdoğan - Ayşe Cingöz
33 2 Kriz Yönetimi Stratejileri ve Kriz Sonrası Yeniden Yapılanma Die Strategien des Krisenmanagements und Restrukturierung der Unternehmen Strategies of Crisis Management and Post - Crisis Restructuring Tuncer Asunakutlu - Serkan Dirlik
6ı 3 Kriz Koşullarında İşyerlerinin \"Alternatif Tepki Stratejileri\" Altemative Reaktionsstrategien der Unternehmen in Krisensituationen Alternative Response Strategies of Companies in Crisis Situations Rüştü Bozkurt
87 4 Örgütsel Krizlere İlişkin Algısal Farklılıklar: İnovasyon ve Girişimcilik Stratejileri ile Krizleri Fırsata Dönüştürmek
VVahmehmungsdifferenzen bei Krisensituationen in Organisation: wie aus Krisen durch Innovation und unternehmerische Strategien Chancen entstehen
Perceptional Differences in Organizational Crisis: Turning Crisis into Opportunities through Innovation and Entrepreneurship Strategies
Ahmet Emre Demirci
115 S Örgütsel Kriz Kavramı ve Örgütsel Değişkenler ile Kriz Arasındaki İlişkilerin İrdelenmesi
Organisationskrise als Begriff und die Analyse der Beziehung zvvischen den Organisationsveranderlichkeiten und Krisen
The Concept of Organizational Crisis and an Analysis of the Relationships betvveen Organizational Variables and Crisis
Esin Can Mutlu - Pınar Büyükbalcı


143 BİLGİ YÖNETİMİ

145 6 İşletmelerde Kriz Yönetiminde Bir Erken Uyarı Sistemi: Kurumsal Kaynak Planlaması - ERP
Frühvvamungssystem in Organisationen durch Krisenmanagement: Enterprise Resource Planning (ERP)
An Early Warning System in Organizations Throughout the Crisis Management: Enterprise Resource Planning (ERP)
Adnan Sevim - Arda Sürmeli
169 7 Kriz Yönetiminde Enformasyon Lojistiği Uygulamaları Informationslogistik - Anvvendungen im Krisenmanagement Information Logistics Applications in Crisis Management Yücel Yılmaz

187 FİNANSMAN

189 o Değer Zinciri Kapsamında İyileştirme Önlemleri Sanierungsmassnahmen entlang der VVertkette Restructuring Measures along the Value Chain Alfred Gutschelhofer
211 9 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) Örneğinde Başarısızlık, Başarısızlığın Öngörülmesi ve Başlıca İyileştirme Önerileri
Der Misserfolg in kleineren und mittleren Unternehmen: Genutzte Methoden in Hinsicht auf Misserfolg und Verbesserungsvorschlâge
Company Failures, Prediction of Failure and Company Turnaround Suggestions from the Standpoint of Small and Medium - Size Enterprises
A. Osman Gürbüz
235 10 Kriz Aşamasında Şirketlerde Finansal Planlama Faaliyetleri
Finanzplanmafinahmen von Unternehmen in Krisensituationen Financial Planning Activities in the Companies at the Crisis Stage Ahmet Köse - Nihat Solakoğlu
263 11 İşletmelerde Kriz Döneminde Kredi Denetimi Kreditprüfung in der Unternehmenkrise Credit Rating of Companies in Crisis VVolfgang Nadvornik - Tanja Schuschnig
283 12, İyileştirme Finansmanı Sanierungsfinanzierung Corporate Restructuring Finance Helmut Pernsteiner

303 13 İflasın Ertelenmesi Öncesi ve Sonrasında Finansal Planlama ve Kontrol Finanzplanung und -Kontrolle vor und nach der Liquidationsaussetzung Financial Planning and Control Before and After the Postponement of Bankruptcy Münir Şakrak
325 1 4 Kriz Koşullarındaki İşletmelerde Finansal Yeniden Yapılanma
Finanzwirtschaftliche Sanierungsmassnahmen bei Unternehmen in Krisensituationen Financial Restructuring of Companies under Crisis Conditions Ayşe Gül Yılgör

351 MUHASEBE

353 15 Kriz Yönetiminde İş Olasılık & İş Sürekliliği Planlamaları ve Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü
Contingency und Continuity Planungen im Krisenmanagement als Controllinginstrutnent Contingency Planning and Continuity Planning in Crisis Management and the Role of Controlling Çağla Ersen Cömert
375 16 Krizden Kurtulan Bir Şirketin Öyküsü: Delta Hava Yolları
Die Geschichte einer Krisenübervvindung: Delta Air Lines - Fail Emergence From Crisis: The Delta Air Lines Case Mert Erer
391 1 7 Kriz Ortamındaki İşletmelerde Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması Segmentberichterstattung im Krisenmanagement Financial Reporting for Operational Segments in Crisis Period Ümit Gücenme Gençoğlu
413 lo \"Krizsiz Gelişme veya Gelişmesiz Kriz Mümkün mü?\" Paradigmasının Controlling ve Uluslararası Muhasebe Uygulamalarına İzdüşümleri
Die Projektion des Paradigmas \"VVachstum ohne Krise öder Krise ohne Entvvicklung möglich?\" auf Controlling und intemationale Rechnungsvvesen
Influences of the paradigm \"Is progress without crisis possible or crisis without progress possible?\" on Controlling and IFRS
Serhat Kutlan
425 1 J UFRS Çerçevesinde Risklerin Raporlanmasınm Erken Uyarı Sistemine Katkısı Die Rolle der IFRS bei den Frühvvarnsystemen
The Contribution of Risk Reporting in the Framework of the IFRS to the Early Warning Systems Yakup Selvi - E. Handan Sümer Göğüs

453 20 Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirme Projesinin Teknik Yapısı Sanierungsbilanz und Sanierungsplanung Recapitalization Balance Sheet and Restructuring Planning Haluk Sümer

489 DENETİM

491 21 Kriz Yönetiminde İç Denetim\′in Rolü
Rolle der internen Revision im Krisenmanagement The Role of Internal Audit in Crisis Management Ali Kamil Uzun - Gürdoğan Yurtsever

515 PAZARLAMA
517 22 Kriz Durumunda İşletmelerin Kurtuluş Yolu: Halkla İlişkiler
Öffentlichkeitsarbeit: Ein Ausvveg in Zeiten der Krise Public Relation: A Way out in Times of the Crisis A. Bahar Ceritoğlu
543 23 Tüketici ve İşletme Perspektifinden Kriz Dönemlerinde Pazarlama Stratejileri: Pazarlama Karması Açısından Bir İnceleme
Marketingstrategien in Krisensituationen: eine Untersuchung des Marketing-Mix aus der Kunden-und Untemehmensperspektive
Crisis Marketing Strategies: An Investigation of Marketing Mix from the Perspective of Customers and Businesses
A. Ercan Gegez
563 24 Krizin Öncü Göstergesi: Pazarlama
Marketing als Früherkennungsindikator der Krise Leading Indicators of Crisis: Marketing Sahavet Gürdal - Ceyda Aysuna
583 25 Müşteri Değeri Yönetiminin Kriz Dönemlerine Uyarlanması Üzerine Bir Analiz \"Kundenvvertmanagement\" Eine Analyse des Anpassungsbedarfs in Krisenzeiten Customer Value Management: An Analysis of the Need for Adaptation in Crisis Periods Gülpınar Kelemci Schneider

613 İNSAN KAYNAKLARI

615 2 u Mali Krizle Baş Etmede İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü
Die Rolle des Human Resources Management bei Bevvâltigung der Finanzkrisen The Role of Human Resources Management in Coping with Financial Crisis Zeynep Ayçan - Hayat Kabasakal - Hilal Esra Erkovan

Dizin