Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Kredi Kartları

Kredi KartlarıSayfa Sayısı
:  
195
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-377-094-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SUNUŞ "Kredi Kartları" adını taşıyan bu eser, dört yıl süren bir araştırma ve çalışmanın neticesinde hazırlanmış olup, Ocak 2008′de Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü′ne sunduğum "Kredi Kartları ve Bireysel Müşterilerin Kredi Kartı Tercihine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma" başlıklı "doktora tezi"nden faydalanılmıştır. Bu çalışma ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla 2009 yılında düzenlenen "12. Geleneksel Tüketici Ödülleri" yarışmasında "Bilimsel Çalışma" dalında ödül alınmıştır. Eser içerisinde konuların teorik açıklamaları çok basit düzeye indirgenmekle birlikte, anlaşılabilirliğini daha da kolaylaştırmak amacıyla bazı teorik bilgiler, değişik tablo, şekil, belge ya da bilgi notu halinde verilen ek bilgilerle görselleştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada olabildiğince konuların özüne inilerek, ilgili mevzuat ve yönetmeliklere atıf yapılmak suretiyle okuyuculara sözü edilen kaynaklara ulaşma yolları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bir eseri ortaya koymak sadece yazarın bireysel çabaları ile mümkün olamamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), TCMB, Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve üyelerinin web sitelerindeki bilgi kaynaklarından yararlanılmış olup, bizlere bu değerli kaynakları sunan kurumlara ve bu verilerin hazırlanmasında emeği geçen tüm ilgililere şükranlarımı sunarım. Karşılıklı iletişim, bilgi paylaşımı, sevgi ve hoşgörü bu eserin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bu nedenle, konuların doğruluğunu ve anlaşılabilirliğini test etmede her zaman ders anlatma aşamasında dolaylı ve doğrudan katkılarını gördüğüm öğrencilerime, saygıdeğer hocam Prof.Dr. Gürbüz Gökçen′e, sektör temsilcilerine ve Türkiye Bankalar Birliği′ne teşekkürü bir borç biliyorum. Bu çalışmanın Türkiye′nin finans sektörüne faydalı olması temennisiyle! Eylül, 2009 dr. ferudun kaya kayaferudun@gmail.com. GİRİŞ Bireylerin çeşitlenerek artan istek ve ihtiyaçları ile gelişen makro ekonomik faktörler kredi kartı kuruluşlarının hizmetlerini gelişim yönünde değiştirmeye zorlamaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte artan tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, yeni ödeme araçlarına gereksinim duyulması kartlı ödeme sistemlerinin gelişmesindeki en önemli etkenlerden birisidir. Ödeme kartları genel olarak dört temel gruba ayrılmaktadır: Kredi kartı (credit card), harcama kartı (charge card), banka kartı (debit card) ve mağaza kartı (store card). Bu çalışma kapsamında, uluslararası kartlı ödeme sistemlerinin, üyeleri aracılığıyla müşterilere sunulan kredi kartlarına yer verilmiştir. Kredi kartı; kart çıkaran kuruluşların müşterilerine belirli limitler dâhilinde açtıkları kredilerle, nakit kullanmaksızın mal ve hizmet alabilmeleri, nakit kredi çekebilmeleri için verdikleri ödeme aracıdır. Kısaca kredi kartı, bankada kredi olması demektir. Bankadaki hesaplarda, hiç para olmasa bile alışveriş yapılabilir. Banka, ortalama bir ay boyunca bu alışverişlerin tutarlarını müşteri adına öder. Banka da her ay düzenli olarak hesap bildirim cetveli düzenler. Hesap bildirim cetvelindeki tutarın istenirse tamamı son ödeme tarihinde ödenebilir veya yasanın uygun gördüğü minimum ödeme tutarı ödendikten sonra geri kalan bölümü belli bir faiz karşılığı kredilendirilebilir. "Plastik para" olarak nitelendirilen kredi kartlarının kullanımları; para taşıma riskini azaltması, itibar göstergesi olması, puan biriktirerek bedava alış veriş imkânı sağlaması ve ödeme kolaylığı sağlaması gibi avantajlar sayesinde her geçen gün biraz daha yaygınlaşmaktadır. Yıllarca yaşanan yüksek enflasyon tüketici kredilerinin sağlam bir zemine sahip olmasını engellemiştir. Türkiye′de ticari müşterilerin (işletmelerin) sınırlı olması nedeni ile bankalar bireysel müşterilere yönelmeyi gereklilik olarak görmüşlerdir. Bu zorunluluk neticesinde sürekli yeni ürünler sunan bankalar bu ürünleri çok çeşitli tutundurma araçları ile müşterilere lanse etmişlerdir. 2001 yılında yaşanan ekonomik krizler, bankacılık sektörünün güçlenmesine ve buna paralel ekonomik yapıdaki iyileşme Türkiye′deki banka ve kredi kartı pazarının gelişmesine, başka bir ifade ile bireylerin kartlı yaşamı benimsemelerine etken olmuştur. Teknolojideki gelişim, sektörde rekabet yaratmış, rekabet ise hizmetin kalitesine yansımıştır. Tüketici, tercihleri doğrultusunda şekillendirilmiş ürünler sunulmaya başlanmış, bu ürünler ise bireylerin ödeme alışkanlıklarını değiştirmiştir. Kredi kartları, önceleri sadece gelir seviyesi yüksek olan bireylere verilirken, günümüzde kredi kartı sahibi olmak son derece kolaylaşmıştır. Bankalar; riski tabana yaymak ve gelir elde edebilmek için sorunlu mali geçmişi olmayan 18 yaşını doldurmuş kişilere, gelirini beyan etmesi ve bu beyanın teyit edilebilme imkânın bulunması neticesinde kredi kartı verebilmektedir. Bu gelişmeler neticesinde kart sayıları ve kart ile yapılan ödeme hacmi her geçen gün artmaktadır. Teknolojik değişimler her sektörü farklı düzeylerde etkilemektedir. Bu değişimlerden en çok etkilenen sektörlerden biriside kartlı sistem kuruluşlarıdır. Kredi kartı günümüzde bankaların en önemli ürünlerinden biri haline gelmiştir. Kredi kartı sunucusu olan bankalar, müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürünlerini çeşitlendirebilmek ve müşteri tatmini sağlayarak, müşteri sadakati yaratabilmek için yarış içine girmişler; günümüzde sorgulama sonucunda sorunlu geçmişi olmayan bireylere 20 dakikalık bir süre içinde kredi kartı verebilir hale gelmişlerdir. Kredi kartı sektöründe yaşanan yoğun rekabet nedeniyle yapılan pazarlama faaliyetleri, müşteriler arasında kredi kartı kullanımını her geçen gün artırmaktadır. Özellikle Türkiye′deki genç nüfus, banka ve kredi kartı için bir potansiyel oluşturmaktadır. Teknolojide sağlanan gelişmeler ve küreselleşmenin hız kazanması, kredi kartlarının dünyadaki kullanımını geliştirerek yaygınlaştırmıştır. Kredi kartı hamillerindeki artış ve kredi kartları ile yapılan harcamalardaki artış, kredi kartı sunucuları (özellikle bankalar) arasında rekabete yol açmıştır. Bu rekabet sonucunda kredi kartlarının fiziki görünümü ve kullanım özellikleri kişinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilir hale gelmiştir. Bu rekabet ortamına sürükleyen çekiciliğin başlıca nedeni ise bu yaygın ürün çeşidinin pastasından bankaların, bireylere alternatif ürünler sunarak pay kapabilme yarışıdır. Yüz binlerce üye işyerine ve geniş bir kart portföyüne sahip olmadan yapılacak yatırımların geri dönüşü çok uzun vadeli olabilmektedir. Kredi kartı pazarında artan rekabetle birlikte verimliliğin önem kazanması bankaları işbirliğine yöneltmiştir. Sektörde, Yapı Kredi′nin VVorldcard′ı Milenium Bank, Vakıfbank, Anadolubank ve Fortis ile Garanti Bankası′nın Bonus Card′ı De-nizbank, TEB, ING Bank Türkiye Finans Kurumu A.Ş. ve Şekerbank ile Ak-bank′ın Axess′i Citibank ile İş Bankası′nın Maksimum′u, Ziraat Bankası ve ING Bank ile HSBC′nin Advantage′ı ise Tekstilbank ve Halkbank ile işbirliğine gitmiştir. Bankalar bu anlaşmalarla kredi kartı kullanma imkânı bulamayan kitlelere daha kolay ulaşabileceklerdir. Kredi kartı alanındaki işbirlikleri sektörün sağlıklı gelişimine ve sürdürülebilir büyümesine katkıda sağlayacaktır. Türkiye, kartlı ödeme sistemleri sektöründe teknoloji, hizmet ve ürün çeşitliliği konularında Avrupa′daki birçok ülkeden ileri durumdadır. Türkiye′deki çok ortaklı kartlar ve sadakat programları yurtdışında birçok ülkede başarılı örnekler arasında gösterilmektedir ve yurtdışı piyasalarda ödüllere layık görülmektedirler. Kredi kartı pazarında sürekli ve hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu sektördeki oyuncuların pazar paylarını artırabilmeleri için öncelikle pazar çevresini takip ederek değişimi anlayabilmeleri ve bu değişimde müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için pazarlama kararlarında değişimler yapmaları gerekmektedir. Yoğun rekabetin yaşandığı kredi kartı pazarında, kredi kartı çıkaran kuruluşların başarılı olabilmesi, müşteriye yakın durabilmesine ve müşteri isteklerini tatmin edebilmesine bağlıdır. Bu nedenle müşteri memnuniyetinin ölçülmesi günümüzde işletmelerin en yaygın olarak uyguladığı pazarlama araştırmalarından biridir. Kredi kartı pazarında, kredi kartı sayılarını artırmaktan daha önemlisi, hamilin (bireyin) sahip olduğu kredi kartı markaları arasında tercih edilerek kullanılan kart haline getirmek önem arz etmektedir. Müşterinin cüzdanına girmeyi başarmış kart markaları arasında müşteriyle sadakat ilişkisi kurabilmiş, tercih edilen marka olmanın zorluğu ile karşı karşıyadır. Tercih edilen marka olmak için bugün ya çok ciddi bütçeler ile reklâma yatırım yapmak ya da markaya değer katmak gerekmektedir. Kredi kartı sunucuları teknolojik altyapıları çok yakından takip edip müşteri ihtiyaçlarını iyi analiz ederek her segmentteki müşterilere uygun ürünler geliştirmelidirler. Kredi kartı sunucuları diğer taraftan var olan ürünlere müşterilerin gereksinimlerine uygun yatırımlar yaparak yeni faydalar ilave etmeli ve nakdin olduğu her yerde farklı harcama alışkanlıklarına sahip olan müşterileri uygun ürünlerle buluşturma-lıdır. Bunu ise farklı ihtiyaçları ve alışveriş alışkanlıkları olan tüketicilere göre segmente edilmiş ürünleri sunarak yapabilirler. Kredi kartı kuruluşları, sürekli değişen ve gelişen ekonomik hayatta insanların değişen ve artan istek ve ihtiyaçlarını, yoğun rekabet ortamında yeni ürünler geliştirerek veya mevcut ürünlerini iyileştirerek karşılamak zorundadır. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ise pazarlama kararlarını sürekli gözden geçirmelidir. İçindekiler İÇİNDEKİLER V ŞEKİLLER DİZİNİ IX TABLOLAR DİZİNİ IX KISALTMALAR X GİRİŞ 1 Birinci Bölüm 1. Kredi Kartının Tanımı 5 İkinci Bölüm Kredi Kartlarının Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi 2. Kredi Kartlarının Ortaya Çıkışı ve Tarihsel Gelişimi 9 2. 1. Kredi Kartlarının Dünyada Ortaya Çıkışı ve Gelişim Süreci 9 2. 2. Avrupa Kıtasında Kredi Kartlarının Gelişim Süreci 14 2. 3. Kartlı Ödeme Sisteminde Kullanılan Cihazların Gelişim Süreci 15 Üçüncü Bölüm Türkiye′de Kredi Kartı Uygulaması 3. Türkiye′de Kredi Kartı Uygulaması 17 3. 1. Türkiye′de Kredi Kartının Tarihsel Gelişim 17 3. 2. Bankalararası Kart Merkezi′nin (BKM) Kuruluşu 20 3. 2. 1. Bankalararası Kart Merkezi′nin Başlıca Stratejileri 21 3. 2. 2. Bankalararası Kart Merkezi′nin idari Yapısı 21 3. 2. 3. Bankalararası Kart Merkezi′nin Komiteleri 23 3. 2. 4. Bankalararası Kart Merkezi′nin işlevleri 24 Dördüncü Bölüm Türkiye′de Kredi Kartı Uygulamalarını Düzenleyen Hukuki Çerçeve 4. Türkiye′de Kredi Kartı Uygulamalarını Düzenleyen Hukuki Çerçeve 31 4. 1. Tarafların ihtilaf Giderme Mercileri ve ispat Yükümlülükleri 31 4. 2. Banka ve Kredi Kartları Kanunu 33 4. 2. 1. Kredi Kartı Hamillerinin Taşıması Gereken Nitelikler 35 4. 2. 2. Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli 36 4. 2. 3. Kredi Kartının Hamiline Teslimi 38 4. 2. 4. Kredi Kartı Şifresinin Hukuki Niteliği 38 4. 2. 5. Harcama Belgesinin Hukuki Niteliği 41 4. 3. Bankacılık Kanunu 41 4. 3. 1. Kredi Kartı ile Nakit Çekiminin Hukuki Niteliği 42 V 4. 4. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 44 4. 5. Türk Ceza Kanunu (TCK) 47 4. 6. Mesafeli Sözleşmeler Açısından Kredi Kartların Hukuki Niteliği 48 4. 7. Kredi Kartı Yıllık Kullanım Ücreti 49 Beşinci Bölüm Kartlı Ödeme Sistemleri 5. Kartlı Ödeme Sistemleri 54 5. 1. Türkiye′de Hizmet Sunan Başlıca Ödeme Sistemleri 54 5. 1. 1. MasterCard 55 5. 1. 2. VISA 56 5. 1. 3. DINERS CLUB 57 5. 1. 4. AMEX 57 5. 1. 5. Japan Credit Bureau (JCB) 57 5. 2. Kredi Kartı Sisteminde Kullanılan Başlıca Ödeme Sistemleri 58 5. 2. 1. iki Taraflı Kredi Kartı Sistemi 59 5. 2. 2. Üç Taraflı Kredi Kartı Sistemi 60 5. 2. 3. Genişletilmiş (Özellikli) Üç Taraflı Kredi Kartı Sistemi 62 5. 3. Kredi Kartı Sisteminin işleyişi 65 5. 3. 1. Kredi Kartı Limitinin Belirlenmesi 67 . 5. 3. 2. Kredi Kartı Hesaplarının Takas işlemleri 68 5. 3. 3. POS (Point of Sale) Makineleri 70 5. 3. 3. 1. EMV′li POS Teknolojisi 71 5. 3. 4. Kredi Kartlarında Chip & PIN Uygulaması 72 5. 3. 5. Yetkilendirme (Otorizasyon) 73 5. 3. 5. 1. Kredi Kartlarında Yetkilendirme Süreci 74 5. 3. 5. 2. Kredi Kartlarında Uluslararası Yetkilendirme Süreci 76 Altıncı Bölüm Kredi Kartlarının Sınıflandırılması 6. Kredi Kartlarının Sınıflandırılması 79 6. 1. Kredi Kartlarının Ödeme Sorumluluğuna Göre Sınıflandırılması 79 6. 1. 1. Bireysel Müşteri Kartı 79 6. 1. 2. Şirket Kartları (Company Cards) 79 6. 2. Kredi Kartlarının işlevlerine Göre Sınıflandırılması 80 6. 2. 1. Klasik Kart ve Premium Kartlar 80 6. 2. 2. Ortak Kartlar 81 6.2.2. 1. Co-Brand Card 82 6. 2. 2. 2. Affinity Kartlar 82 VI 6. 2. 3. Sanal Kart (Virtual Card) 83 6. 2. 4. Akıllı Kartlar (Chipli Kart / Smart Card) 85 6. 2. 4. 1. Öde-Geç Uygulamaları 91 6. 2. 4. 2. Türkiye′de ilk Öde-Geç Uygulamaları 94 Yedinci Bölüm Kredi Kartlarının Makro Ekonomik Etkileri 7. Kredi Kartlarının Makro Ekonomik Etkileri 96 7. 1. Enflasyona Etkisi 96 7. 2. istihdama Etkisi 99 7. 3. Para Politikasına Etkileri 101 7. 4. Faiz Oranlarına Etkileri 108 7. 5. Kamu Gelirlerine Etkisi 109 7. 6. Turizm Sektörüne Etkisi 111 7. 7. Dış Ticaret işlemlerine Etkisi 112 7. 7. 1. ATM′lerin Ortak Kullanılması 115 Sekizinci Bölüm Kredi Kartlarının Yararları 8. Kredi Kartlarının Yararları 120 8. 1. Kredi Kartlarının Hamiline Yararları 120 8. 1. 1. Banknot Taşıma Zorunluluğunu Ortadan Kaldırma işlevi 120 8. 1. 2. Nakit Çekebilme işlevi 121 8. 1. 3. Kredilendirme işlevi 122 8. 1. 4. Taksitle Alışveriş Yapabilme İşlevi 122 8. 1. 5. E - Ticaret Yapabilme İşlevi 122 8. 1. 6. Ek Kart Kullandırma işlevi 124 8. 1. 7. Borç Ödeme İşlevi 124 8. 1. 8. Kısa Vadeli Krediye Faiz Uygulanmaksızın Alışveriş Yapabilme işlevi 124 8. 1. 9. Yurt Dışında Kullanılabilme İşlevi 125 8. 1. 10. Saygınlık İşlevi 125 8. 1. 11. Kampanyalardan ve Promosyonlardan Yararlanma İşlevi 125 8. 1. 12. Kayıp ve Çalıntıya Karşı Sigortalanması işlevi 126 8. 2. Kredi Kartı Üyesi İş Yerine Yararları 127 8. 3. Kredi Kartını Çıkaran Bankaya Yararları 128 8. 4. Kredi Kartını Kabul Eden Bankaya Yararları 130 Dokuzuncu Bölüm Kredi Kartı Taraflarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 9. Kredi Kartı Taraflarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 133 9. 1. Kredi Kartı Hamilinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 133 9. 1. 1. Kredi Kartı Kullanımında Güvenlik Tedbirleri 138 9. 1. 2. Olta (Phishing) Saldırılarına Karşı Tedbirler 140 9. 1. 3. Sanal Alışverişte 3D Secure Sistemi 141 9. 2. Kredi Kartı Üyesi İş Yerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 144 9. 3. Kredi Kartını Kabul Eden Bankanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 146 9. 4. Kredi Kaıtını Çıkaran Bankanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 146 Onuncu Bölüm Kredi Kayıt Bürosu 10. Kredi Kayıt Bürosu (KKB) 150 10. 1. Kredi Kayıt Bürosunun Faaliyet Konusu ve Ortakları 151 10. 2. Kredi Referans Sistemi (KRS) 152 10. 2. 1. Kredi Referans Sistemi Veri Tabanı 153 10. 2. 2. Kredi Referans Sisteminde Bilgi Kavramı 154 10. 2. 3. Kredi Referans Sisteminde Bilginin Güncellenmesi 155 10. 2. 4. Kredi Referans Sisteminde Bilginin Kalitesi 155 10. 2. 5. Kredi Referans Sisteminde Sorgulama 156 10. 2. 6. Kredi Referans Sistemine Erişim 157 10. 2. 7. Kredi Kayıt Bürosunun Üyelerine Hizmetleri 157 10. 2. 8. Risk Değerlendirmesi 158 On Birinci Bölüm Kredi Kartlarının Geleceğine Bir Bakış 11. Kredi Kartlarının Geleceğine Bir Bakış 160 11. 1. Tek Kullanımlık Şifreler 160 11.2. Cep Telefonu ile Ödeme Uygulaması 161 11.3. Kredi Kartı Yerine Parmak Kullanılması 162 11.4. Kredi Kartı Yerine USB (Universal Serfal Bus) Kullanılması 164 11.5. Kredi Kartı Yerine Sesli Komut Kullanılması 164 Kredi Kartı Pazarlamasına Güncel Yaklaşımlar 166 EK , 171 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 171 KAYNAKÇA 187 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1 BKM′nin Ortaklan Savfa No. 21 Şekil 2 Şekil 3 Şekil 4 BKM′nin Oraanizasyon Yapısı 22 BKM′nin Üveleri 23 iki Taraflı Kart Sisteminde işlem Akışı 59 Şekil 5 Üç Taraflı Kart Sisteminde işlem Akışı 61 Şekil 6 Şekil 7 Genişletilmiş Üc Taraflı Sistemin işlem Akışı 63 Kredi Kartı Sistemindeki Taraflar Arasındaki ilişki 66 Şekil 8 Şekil 9 Kredi Kartı Yetkilendirme (Otorizasyon) Akışı 76 Kredi Kartlarında Uluslararası Yetkilendirme Akışı 77 Şekil 10 Şekil 11 Kredi Kartı Chipi 89 Öde Gec Teknolojisinin işlevişi 92 Şekil 12 ATM 116 Şekil 13 Ortak Nokta Üvesi Bankalar 117 Şekil 14 Dikkat Edilmesi Gereken web Adres Örneği 141 Şekil 15 Yeni Nesil Kredi Kartı 160 Şekil 16 Parmak izi ile Kartlı Ödeme Sistemi 163 Şekil 17 Parmak izi ile Kartlı Ödeme Sistemi TABLOLAR LİSTESİ 2006 Yılında BKM Sisteminden Geçen İşlemlerin Dağılımı Yıllara Göre Türkiye′deki Kredi Kartı Cayılan ve Harcama Tutarları^ Kredi Kartı Sayısı ve Gerçekleşen Enflasyon Oranı Bankacılık Sektöründe Kartlı İşlemlerden Doğan Döviz Girdisi ve Çıktısı Yıllara Göre Türk Bankacılık Sektöründe ATM ve POS Terminali Sayılart Yıllara Göre Türkiye′deki Banka Kartı Sayıları Bankalarca Bildirimi Yapılan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası′nın Negatif Nitelikli Ferdi Kredi ve Kredi Kartları Sisteminde Yer Alan Kişi Sayısı KKB′nin Ortaklan ve Ortak Üyeleri