Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (74)      Nisan (73)      Mart (140)      Şubat (116)

Kooperatifler İçin Vergi Rehberi - A. MURAT YILDIZ

Kooperatifler İçin Vergi Rehberi - A. MURAT YILDIZSayfa Sayısı
:  
844
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
2506900002000

700,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...öNSöZ Başlangıcı on sekizinci yüzyıla kadar uzanan kooperatifçiliğin, gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında gelişme süreçlerine hızlandırıcı bir etki yarattığı ve bu ülkelerin ekonomik kalkınmalarında önemli bir rol üstlendiği tartışmasızdır. Ülkemizde on dokuzuncu yüzyılda başlayan kooperatifçilik hareketi, kooperatifçiliğin gelişimini sağlamanın devletin bir ödevi olduğu yönündeki anayasal düzenleme sonrası, hızlı bir ivme kazanmıştır. Bugün ülkemizde seksen bin civarında kooperatif bulunmakta olup, hu kooperatiflerin yaklaşık yüzde altmış beşi faaldir. Faal olan kooperatiflerde ise ortak sayısı üç buçuk milyonun üzerindedir. Kooperatifçiliğin ülke ekonomisine katkısı göz önüne alındığında kooperatifler diğer iktisadi işletmelerden farklı ve ayrıcalıklı olarak değerlendirilmiş, bu durum ise kooperatifçiliği ilgilendiren çok sayıda hukuki düzenleme yapılmasına sebebiyet vermiştir. Hukuki düzenlemelerin sayısal çokluğunun yanı sıra, kooperatiflerin kendine has özellikleri nedeniyle, hasta vergi hukuku olmak üzere pek çok konuda tartışmalı ve yoruma açık hususlar ortaya çıkmış ve hu durum kooperatiflerin işleyişlerinde kimi sıkıntıların oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu çalışmanın amacı da, kooperatiflerin özellikle vergi hukuku alanında geniş, dağınık ve tartışmalı olan hukuki uygulamalarım bir çatı altında toplayarak, uygulayıcıların her an yararlanabileceği bir başvuru kaynağı oluşturmaktır. Kitabımızda kooperatiflerin genel yapısına özet olarak değinildikten sonra, her tür kooperatifi içerecek geniş kapsamlı bir vergi rehberi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu rehberde sadece kooperatiflerin bir ya da bir- kaç vergi türü karşısındaki durumlarına değil, uygulamada kooperatifleri ilgilendiren vergi türlerinin tamamına ve vergilendirme sürecinde bu kuruluşlar için önemli olabilecek hükümlere ayrıntılarıyla yer verilmiştir. Konu sadece kooperatiflerin vergilendirilmesi şeklinde değerlendirilmemiş, kooperatif ortaklarının da vergisel sorunlarına ışık tutabilecek bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda ülkemizde faaliyet gösteren kooperatiflerin yaklaşık yüzde seksenini teşkil eden konut yapı kooperatiflerinin vergilendirilmesine ağırlık verilmiştir. Ayrıca, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ′na ilişkin açıklamalar ve son yapılan vergi düzenlemeleri de kitabımızda yer almaktadır. Bu çalışmamızın ortaya çıkmasında yetişmemizde emeği geçen üstatlarımızın katkısı büyüktür. Kendilerine teşekkürü borç biliyoruz. Kitabımızın oluşumuna gösterdiği titiz emek ve eleştirileri ile katkı sağlayan, değerli üstadımız Emekli Gelirler Başkontrolörü Cengiz ERDİNÇ ′e ayrı bir teşekkür borçluyuz. Yine bu kitabın yayına hazırlanması aşamasında zamanlarından fedakarlık ederek bizlere yardımcı olan Gelirler Kontrolörleri Serdar GÜMÜŞAY ve Saygın KARABACAK′a da teşekkür ediyoruz. Uygulayıcılara faydalı olması dileklerimizle. Ankara, Eylül 2006 A. Murat YILDIZ M. Aykut KELECIOGLV E. Gelirler Başkontrolörü Gelirler Başkontrolörü İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü Kitabın Bölümleri: · Kooperatiflerin Kuruluş ve Ortaklık işlemleri · Kooperatiflerin Vergisel Ödevleri · Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti · Kooperatiflerin Gelir Vergisi Kesintisi Sorumluluğu · Kooperatif Gelirlerinden Vergi Kesintisi · Kooperatiflerin Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti · Kooperatiflerin Damga, Emlak Vergisi ve Harç Mükellefiyeti · Kooperatif Ortaklarının Vergisel Yükümlülükleri · Usul Kanunlarında Kooperatifleri İlgilendiren Düzenlemeler · Kooperatiflerin Tasfiyesi ve Tasfiye Dönemlerinde Vergilendirme