x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Konut Finansman Sisteminde İhraç Edilen Menkul KIymetler Ve Teminatları

Konut Finansman Sisteminde İhraç Edilen Menkul KIymetler Ve TeminatlarıSayfa Sayısı
:  
215
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
9786055865368

1.000,00 TL

Dr. Aslı Makaracı


Aslı Makaracı 1976 yılı İstanbul doğumludur. Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi\\\′nde yapan Aslı Makaracı, 1995 yılında başladığı Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi\\\′nden 2000 yılında mezun olmuştur. Aynı sene başladığı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı\\\′nı 2003 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi \\\"Taşınır Mallara İlişkin Kampanyalı Satım Sözleşmesi\\\" başlığını taşımaktadır. Yazar, 2003 yılında başladığı Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü\\\′nün Özel Hukuk Doktora Programı\\\′nı 2008 yılında tamamlanmıştır. Aslı Makaracı Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı\\\′nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.ÖNSÖZ

Dr. Aslı Makaracı tarafından yazılan \\\"Konut Finansman Sisteminde ihraç Edilen Menkul Kıymetler ve Teminatları\\\" adlı bu doktora tezinde uygulamaya başlaması ile konut inşaatı sektörünün finansmanını büyük ölçüde destekleyerek, sektörün gelişmesine katkıda bulunması beklenen yeni ve önemli bir düzenleme konu olarak seçilmiştir. Memleketimizde daha ziyade ingilizce deyimi ile \\\"mortgage\\\" diye ifade edilen kurum, 5582 Sayılı Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla kabul edilmiş bulunmaktadır. Kanun koyucu bu kurumu bütün halinde tek bir bağımsız kanunla düzenlemek yerine çeşitli kanunlarda değişiklik yapmak ve ek maddeler ilave etmek suretiyle düzenlemeyi tercih etmiştir. Esas itibariyle konut finansmanı (mortgage) kavramı 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu\\\′nda yapılan değişikliklerle hukuk hayatına dahil edilmiştir.

Tezde yazar \\\"ipotek teminatlı menkul kıymetler\\\" ile \\\"ipoteğe dayalı menkul kıymetler\\\" kavramlarını derinlemesine araştırarak bu menkul kıymetlerin ihracı, ihraccı mali kurumlar, menkul kıymet hamillerine sağlanan teminatlar, teminat havuzunda yer alan değerler, menkul değerlerin ödenmemesi halinde bunları ihraç eden mali kurumların sorumluluğunu incelemektedir. Bu incelemenin güçlüğü kendisine kanun koyucu tarafından yapılan \\\"ipotek teminatlı menkul kıymet\\\" ve \\\"ipoteğe dayalı menkul kıymet\\\" ayrımının hukuki temellerinin farklı prensipleri kabul etmiş hukuk sistemlerine dayandırılmış olmasında göstermektedir. İpoteğe dayalı menkul kıymet düzenlenmesinde daha ziyade kara Avrupasında cermen hukuku prensiplerine dayandırılan \\\"Pfandbrief\\\" kurumu temel alınmıştır, \\\"ipoteğe dayalı menkul kıymet\\\"düzenlemesinde ise Amerikan ve ingiliz hukukun-

daki \\\"Mortgage\\\" kurumunun örnek alınmış olduğu görülmektedir. Kanun koyucu adete bu iki değişik hukuk sistemindeki kuralları Türk Hukukunda bağdaştırmak istemiştir. Esas itibariyle Cermen hukuk sisteminin esaslarına dayalı olarak düzenlemiş bulunan yürürlükteki Medeni Kanun ve Ticaret Kanunu\\\′nun temel kuralları ile ipoteğe dayalı menkul kıymet düzenlemesinin hukuk kurallarını bağdaştırabilmek oldukça güçtür. Tezde, yazar başarılı bir şekilde, Amerikan Hukuk Sistemindeki Mortgage düzenlemesi ile ipoteğe dayalı menkul kıymet düzenlemesini mukayeseli olarak açıklayarak hukuki temellerini yapılandırmaya çaba göstermiştir.

Zannediyorum ki bu tez; konut finansmanı konusunda kavramların açıklığa kavuşturulması, ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesinde yol gösterici olması açısından uygulamada yararlı olacak bir tez olarak kabul görecektir.


Prof. Dr. Özer SeliçiİÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

KONUT FİNANSMAN
SİSTEMİNDE MENKUL
KIYMET İHRACI. İkinci Bölüm

İPOTEK TEMİNATLI
MENKUL KIYMET VE
İPOTEĞE DAYALI MENKUL
KIYMETLERE İLİSKİN
TEMİNATLAR