Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (41)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Konut Finansman Sistemi ( Mortgage )

Konut Finansman Sistemi ( Mortgage )Sayfa Sayısı
:  
611
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
9786054378364

180,00 TL

ÖNSÖZ
Ülkemize yakın zamanda intikal eden mortgage -konut finansman sistemi-, ABD de 100 yıldan, Avrupa da ise 200 yıldan beri uygulanmaktadır. ABD ve Avrupa da her biri için yaklaşık iki trilyon dolara ulaşan mortgage, Ülkemize çok geç uyarlanmıştır. Sistem, Dünya da yaşanacak toparlanma süreciyle birlikte Ülkemizde de hak ettiği yeri bulacaktır. Dünya finans piyasasında oldukça önemli yer tutan mortgage, iyi kullanıldığı takdirde, Ülke kalkınmaları için önemli yer tutmaktadır. Amerika da yakın zamanda çıkan mortgage krizi, sistemde yer alan balonların veya spekülatif hareketlerin yarattığı panik havasından doğmuştur. Bu krizden ders alınarak Ülkemiz açısından sistemin daha doğru işletilmesi gerekmektedir.


Çalışmamızda özellikle mortgage sisteminin tüketici hukukuna yaptığı etkilere ayrıntılı olarak değinilmiştir. Daha önce tarafımdan hazırlanmış olan makalelere ek olarak sistemde yer alan menkul kıymetlere de sistemin bütünlüğü açısından yer verilmiştir. Çalışmamızda özellikle mevzuat hükümlerine uyum sağlamaya özen gösterilmiş, olması gereken hukuk açısından da değerlendirmeler yapılmıştır.
İÇİNDEKİLER :


Giriş

Birinci Bölüm• KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ -MORTGAGE-
• 1. -KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ -MORTGAGE- KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ-3
• 2. -KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN -MORTGAGE- İŞLEYİŞİ-9
• 3. -KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN MEVZUATIMIZA YAPTIĞI ETKİLER-13
• A. -KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN ÇEŞİTLİ KANUNLARDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER-14
• 1. -Genel Olarak -14
• 2. -2004 Sayılı İcra İflas Kanununda Yapılan Değişiklik ve İlaveler-14
• 3. -2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Yapılan Değişiklik ve İlaveler-16
• B. -KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE ALT MEVZUAT DÜZENLEMELERİ-35
• 4. -KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNİN OLUMLU YANLARI-37
• 5. -KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN OLUMSUZ YANLARI-40
İkinci Bölüm

KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ VE BU SÖZLEŞMELERİN TÜKETİCİ HUKUKUNA ETKİLERİ


• 6. - KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN UYGULAMA KOŞULU OLARAK KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞI-47
• I. -TÜKETİCİNİN VARLIĞI-48
• A. -TÜKETİCİNİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMASI-48
• B. -TÜKETİCİNİN, TİCARİ VEYA MESLEKİ OLMAYAN BİR AMAÇLA HAREKET ETMİŞ OLMASI-51
• II. -KONUT FİNANSMAN KURULUŞUNUN VARLIĞI-52
• III. -KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMESİNİN KONUSUNU OLUŞTURAN TAŞINMAZIN VARLIĞI-54
• 7. -KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİNİN TÜKETİCİ HUKUKUNA YAPTIĞI GENEL ETKİLER-60
• 8. -KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE TÜKETİCİ LEHİNDE VE ALEYHİNDEKİ HÜKÜMLER-64
• I. -SÖZLEŞME ÖNCESİ VE SÖZLEŞMEDE BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU-65
• II. -TÜKETİCİNİN TEMERRÜDÜ HALİNDE TÜKETİCİ LEHİNDEKİ VE ALEYHİNDEKİ HÜKÜMLER-71
• III. -SÖZLEŞMEDE BELİRLENEN FAİZ ORANI İLE İLGİLİ TÜKETİCİYİ KORUYAN HÜKÜMLER-74
• IV. -ERKEN ÖDEMEDE TÜKETİCİNİN KORUNMASINA YÖNELİK HÜKÜMLER-76
• V. -KIYMETLİ EVRAK YASAĞI BAKIMINDAN TÜKETİCİ LEHİNE HÜKÜMLER-78
• VI. -ŞAHSİ TEMİNAT VEREN KEFİL LEHİNE HÜKÜMLER-79
• VII. KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA YAPILAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE TÜKETİCİ LEHİNE VE ALEYHİNE HÜKÜMLER-82
• VIII. BAĞLI KREDİLERDE SORUMLULUĞUN GENİŞLETİLMESİ BAKIMINDAN TÜKETİCİ LEHİNE HÜKÜMLER-86
• IX. KONUT FİNANSMAN KURULUŞUNUN SORUMLULUĞUN ZAMAN VE MİKTAR BAKIMINDAN SINIRLANMASI NEDENİYLE TÜKETİCİ ALEYHİNE HÜKÜMLER-90
• X. -KREDİNİN DEVRİ HALİNDE TÜKETİCİ ALEYHİNE HÜKÜMLER-91
• XI. -TÜKETİCİNİN ÖDEMELERDE TEMERRÜDÜ HALİNDE MUACCELİYET HÜKMÜNE DAYANILMASI SIRASINDA TÜKETİCİ ALEYHİNE HÜKÜMLER-95
• A. -GENEL OLARAK-95
• B. -İPOTEKLE TEMİNAT ALTINA ALINMIŞ KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİNDE DURUM-96
• C. -FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA YAPILAN KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİNDE DURUM-101
• XII. KONUTUN SATIŞI AŞAMASINDA TÜKETİCİ ALEYHİNE HÜKÜMLER-109
• XIII. YASAYA AYKIRI DAVRANIŞ HALİNDE KONUT FİNANSMAN KURULUŞLARINA İDARİ PARA CEZA CEZASI UYGULANMASI-113Üçüncü Bölüm

KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE MENKUL KIYMETLEŞTİRME
• 9. -KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE MENKUL KIYMETLEŞTİRME İŞLEMİ-115
• I. -GENEL OLARAK-115
• II. -SPK DIŞINDAKİ YÜRÜYEN -SPK. ÖNCESİ- AŞAMA-116
• III. -SPK. NEZDİNDE -SPK. İLE BERABER- YÜRÜYEN AŞAMA -MENKUL KIYMET İHRACI--116
• 10. KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE MENKUL KIYMETLEŞTİRME TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ-119
• I. -SİSTEMDE YER ALAN MENKUL KIYMETLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ-119
• II. -İPOTEK TEMİNATLI -FONA DAYANMAYAN-TEMİNAT HAVUZUNA DAYANAN- MENKUL KIYMETLER -İTMK--125
• A. -GENEL OLARAK-125
• B. -İTMK TANIMI VE İŞLEYİŞİ-126
• C. -İHRAÇCILAR-128
• 1. -İTMK İhraçcılarının Tanımı ve Nitelikleri-128
• 2. -İhraçcı Olabilecek Banka ve İpotek Finansman Kuruluşları-129
• D. -TEMİNAT HAVUZLARI-130
• 1. -Kavram ve Havuz Sayısı-130
• 2. -Teminat Havuzuna Dahil Varlıklar-131
• a. -Konut Finansmanından Kaynaklanan Alacaklar-132
• b. -Yapı Kullanma İzni Alınmış Ticari -Diğer- Taşınmazlar: -134
• c. -Teminat Havuzuna Dahil Olan İkame Varlıklar-136
• d. -Riskten Koruyucu Sözleşmeler-137
• 3. -Teminat Havuzuna Dahil Varlıkların Kayıt Altına Alınması-139
• a. -Genel Olarak Teminat Defteri-139
• b. -Halka Arz Edilecek İTMK lerin Kurul Kaydına Alınması-142
• c. -Halka Arz Edilmeksizin Satılacak İTMK lerin Kurul Kaydına Alınması-145
• 4. -Teminat Uyum İlkeleri -Teminat Hesaplaması Sırasında Dikkate Alınacak Noktalar--146
• a. -İpotekli Kredilerin Teminat Uyum İlkelerine İlişkin Hesaplamalarda Dikkate Alınmadığı Haller-146
• b. -Net Bugünkü Değerin Hesaplanması-147
• c. -Teminat Varlıklarına İlişkin Sınırlamalar-148
• d. -Teminat Uyum İlkelerinin İhlal Denetimi-148
• 6. -Teminat Havuzuna Ait Prensipler-149
• a. -Genel Olarak-149
• b. -Nominal Değer Uyumu-150
• c. -Faiz Geliri Uyumu-150
• d. -Net Bugünkü Değer Uyumu-150
• 7. -Teminat Sorumlusu-151
• E. -İTMK YATIRIMCILARINI KORUYUCU HÜKÜMLER-153
• 1. -Teminat Havuzundaki Varlıkların Yalnızca Menkul Kıymetlerin Teminatını Oluşturması -Haciz ve İflas Yasağı--154
• 2. -Riskten Koruyucu Sözleşmelerin Feshedilmezliği-156
• 3. -Yatırımcı Alacağının Öncelik Hakkı-156
• 4. -İhraçcının Diğer Varlıklarına Karşı Başvurabilme Hakkı-158
• F. -KURULUN İHRAÇCI VE TEMİNAT HAVUZU HAKKINDA ALABİLECEĞİ TEDBİRLER-159
• 1. -Genel Olarak Alınabilecek Tedbirler-159
• 2. -İhraçcının İhraçcı Niteliğini Kaybettiğine İlişkin Karar Verilmesi-160
• 3. -İhraççı Yönetiminin Kamu Kurumlarına Devredilmesi-162
• III. -KONUT FİNANSMAN FONUNDAN KAYNAKLANAN İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER -İDMK--163
• A. -Konut Finansman Fonları-163
• 1. -Tanımı ve İşleyişi-163
• 2. -KFF. nin Yapısı, Kuruluşu ve İşleyişi-167
• 3. -KFF de Yer Alan Taraflar-172
• a. -KFF Kurucusu-172
• b. -Fon Kurulu-174
• aa. -Fon Kurulunun Yapısı-174
• bb. -Fon Kurulunun Görevi ve Sorumluluğu-177
• cc. -Fon Yönetiminde Uyulması Gereken İlkeler ve Sır Saklama Yükümlülüğü-178
• c. -Saklayıcı -Takasbank--179
• d. -Hizmet Sağlayıcı-180
• 4. -KFF Sisteminde Yer Alan Sözleşmeler -Kollektif Yatırım Sözleşmesi, Portföy Yönetim Sözleşmesi ve Saklama Sözleşmesi- İle Fon İçtüzüğü-182
• 5. -KFF Malvarlığının Yapısı ve Özellikleri-185
• 6. -KFF de Yer Alan Varlıkların Kayıt Altına Alınması-187
• 7. -İpoteğin veya Mülkiyetin Kurucu Adına Devrinin Tescili ve Beyanlar Hanesine Fon Lehine Kayıt-188
• 8. -Fonun Denetimi -Denetçiler--189
• 9. -Fon Portföyünden Yapılabilecek Harcamalar-191
• 10. -Fonun Yeniden Yapılandırılması ve Değerlemesi-192
• 11. -Fon Kurulu Üyeleri, Denetçisi ve Fon Operasyon Sorumlusunun Değişmesi-193
• 12. -Fonun Sona Ermesi-194
• B. -KFF DEN KAYNAKLANAN İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER -İDMK--194
• 1. -Genel Olarak-194
• 2. -İDMK. Tanımı-194
• 3. -İDMK. İhraç Şekli-195
• 4. -İDMK. İhraç Prosedürü -Aşamaları--195
• a. -İzahname Ve Sirküler Düzenlenmesine Gerek Olmayan Satış-195
• b. -İzahname Ve Sirküler Düzenlenmesine Gerek Olan Satış-197
• 5. -İDMK. Konusu İpotekli Konut Kredileri-199
• D. -FARKLI NİTELİKTE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER-200
• E. -İDMK YATIRIMCILARINI KORUYUCU HÜKÜMLER-201
• 1. -SPK. Tarafından Fon Hakkında Alınabilecek Tedbirler-201
• a. -Fon Kurulu Üyelerinin Değişmesinin Talep Edilmesi-201
• b. -SPK. nin Fonun Kurucu Niteliklerini Haiz Başka Bir Kurucuya Devrine veya Fon Varlıklarının Saklayıcı Niteliklerini Haiz Başka Bir Kurumda Saklanmasına Karar Vermesi-202
• c. -Fonların Birleştirilmesi-203
• 2. -İDMK. Yatırımcılarını Koruyan Diğer Hükümler-203
• a. -Fon Portföyünün Kalitesinin Artırılmasına Yönelik İşlemler-203
• b. -Niteliği Uygun Olmayan İpotekli Kredilerin Fondan Çıkarılması veya Değiştirilmesi-204
• c. -Şeffaflık-204
• IV. -VARLIK TEMİNATLI -FONA DAYANMAYAN-TEMİNAT HAVUZUNA DAYANAN- MENKUL KIYMETLER -VTMK--205
• A. -GENEL OLARAK-205
• B. -VTMK TANIMI VE İŞLEYİŞİ-207
• C. -İHRAÇCILAR-209
• 1. -VTMK İhraçcılarının Tanımı ve Nitelikleri-209
• 2. -İhraçcı Olabilecek Banka, Şirket ve Kuruluşlar-210
• D. -TEMİNAT -VTMK- HAVUZLARI-214
• 1. -Kavram ve Havuz Sayısı-214
• 2. -Teminat Havuzuna Dahil Varlıklar-215
• 3. -VTMK Teminat Havuzuna Dahil Varlıkların Kayıt Altına Alınması-216
• a. -Teminat Defteri-216
• b. -Halka Arz Edilecek VTMK lerin Kurul Kaydına Alınması-218
• aa. -Genel Olarak-218
• bb. -İzahname ve Sirküler Düzenlenmesi-220
• cc. -İlan ve Reklamların Denetimi-220
• dd. -Kamuyu Aydınlatma, Finansal Tablo Hazırlama, Bağımsız Denetim ve İlan yükümlülüğü-220
• ee. -Aracı Kuruluş Kullanma Zorunluluğu-221
• c. -Halka arz edilmeksizin satılacak VTMK lerin kurul kaydına alınması-221
• 5. -Teminat Uyum İlkeleri ve Teminat Hesaplaması Sırasında Dikkate Alınacak Noktalar-223
• a. -Nominal Değerin Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Zorunluluklar-223
• b. -Net Bugünkü Değerin Hesaplanması-224
• c. -Teminat Uyum İlkeleri-224
• aa. -Genel Olarak-224
• bb. -Nominal Değer Uyumu-224
• cc. -Faiz Geliri Uyumu-224
• dd. -Net Bugünkü Değer Uyumu-225
• d. -Teminat Uyum İlkelerinin İhlal Denetimi-225
• 6. -Teminat Varlıklarının Korunması-226
• 7. -Teminat Sorumlusu-226
• a. -Kavram-226
• b. -Teminat Sorumlusunun Atanması-227
• aa. -Teminat Sorumlusunun Görevleri-227
• bb. -Teminat Sorumlusunun Yetkileri-228
• E. -VTMK YATIRIMCILARINI KORUYUCU HÜKÜMLER-228
• 1. -Teminat Havuzundaki Varlıkların Korunması -Haciz ve İflas Yasağı--229
• 2. -Yatırımcı Alacağının İvedilikle Karşılanması-230
• 3. -İhraçcının Diğer Varlıklarına Karşı Başvurabilme Hakkı-231
• V. -VARLIK FİNANSMAN FONLARINA DAYANAN VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER -VDMK--232
• A. -VARLIK FİNANSMAN FONLARI -VFF--232
• 1. -Tanım-232
• 2. -VFF. nin Yapısı ve Kuruluşu-234
• 3. -Varlık Finansman Fonunda Yer Alan Taraflar-236
• a. -VFF Kurucusu-236
• b. -Fon Kurulu-238
• aa. -Fon Kurulunun Yapısı-238
• bb. -Fon -VFF- Kurulunun Görevi ve Sorumluluğu-240
• cc. -Fon Yönetiminde Uyulması Gereken İlkeler ve Sır Saklama Yükümlülüğü-242
• c. -Saklayıcı -Takasbank--242
• d. -Hizmet Sağlayıcı-243
• 4. -VFF Sisteminde Yer Alan Sözleşmeler -Kollektif Yatırım Sözleşmesi, Portföy Yönetim Sözleşmesi ve Saklama Sözleşmesi- İle Fon İçtüzüğü-245
• 5. -VFF Malvarlığının Yapısı ve Özellikleri-249
• 6. -VFF de Yer Alan Varlıkların Kayıt Altına Alınması-250
• 7. -İpoteğin veya Mülkiyetin Kurucu Adına Devrinin Tescili ve Beyanlar Hanesine Fon Lehine Kayıt-252
• 8. -Fonun Denetimi-253
• 9. -Fon Portföyünden Yapılabilecek Harcamalar-255
• 10. -Fonun Yeniden Yapılandırılması ve Değerlemesi-255
• 11. -Fon Kurulu Üyeleri, Denetçisi ve Fon Operasyon Sorumlusunun Değişmesi-257
• 12. -Fonun Sona Ermesi-257
• 11. İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI SAHİPLERİNİN -YATIRIMCILARININ- HAKLARI VE BORCU İLE HAKLARININ SONA ERMESİ-259
• A. -İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI SAHİPLERİNİN -YATIRIMCILARININ- HAKLARI-259
• 1. - İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerde-259
• a. -Alacak Hakkı-259
• aa. -Sermaye veya Anapara Alacağı Bakımından-259
• bb. -Faiz Alacağı Bakımından-261
• b. -Rehin Hakkı-262
• c. -İhraçcıyı Dava ve Takip Hakkı-263
• 2. -İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerde-264
• a. -Ödeme Aktarımlı İDMK lerde Kar Payı Alma Hakkı-264
• b. -Nakit Aktarımlı İDMK lerde Alacak Hakkı-265
• c. -Satma ve Tedavül Ettirme Hakkı -Geri Satım Hakkının Olmaması--266
• d. -Bilgi Alma ve Denetleme Hakkı-267
• e. -Tasfiye Payına Katılma Hakkı-268
• B. -İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI SAHİPLERİNİN -YATIRIMCILARININ- BORCU-268
• C. -İPOTEKLİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI SAHİPLERİNİN -YATIRIMCILARININ- HAKLARININ SONA ERMESİ-269
• 1. - İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerde Durum-269
• 2. -İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerde Durum-271
• 12. VARLIĞA DAYALI VE VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMET SAHİPLERİNİN -YATIRIMCILARININ- HAKLARI VE BORCU İLE HAKLARININ SONA ERMESİ-273
• Sonuç-275
• Mortgage Sözlüğü -287
• Konut Finansman Sisteminde Yer Alan Menkul Kıymetlerin İçeriğinde Yer Alan Unsurlar Tablosu-295
• EKLER: KONUT FİNANSMAN SİSTEMİYLE İLGİLİ OLARAK ÇIKARILAN KANUN, YÖNETMELİK, TEBLİĞ VE DİĞER MEVZUAT İLE DİLEKÇE ÖRNEĞİ-295
• A. -KONUT FİNANSMAN SİSTEMİYLE İLGİLİ KANUNLAR-297
• B. -KONUT FİNANSMAN SİSTEMİYLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER-471
• C. -KONUT FİNANSMAN SİSTEMİYLE İLGİLİ TEBLİĞLER-488
• D. -KONUT FİNANSMANI SİSTEMİNE İLİŞKİN DİĞER MEVZUAT VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ-578

KAYNAKÇA -603