Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (0)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

Konut Dokunulmazlığının İhlali SuçuSayfa Sayısı
:  
186
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4378-67-8

32,40 TL

ÖNSÖZ

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda konut dokunulmazlığının ihlali suçu konulu bu çalışmayı profesörlük kadrosuna atanmada başlıca çalışma eseri olarak hazırladım. Ceza Hukukunda konut dokunulmazlığının ihlali suçu çalışılırken, Ceza Muhakemesi Hukukunda konutta ve işyerinde arama konusu da ister istemez çağrışım yapmaktadır. Bunun sonucunda Ceza Muhakemesi Hukuku temelinde arama ve elkoyma koruma tedbirleri hakkında da iki ayrı makale hazırlamaktan kendimi alamadım. Bu makalelerim de sırasıyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ile Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisinde yayınlanmıştır.Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, aynı tarihte yürürlükten kalkan 765 sayılı önceki Türk Ceza Kanununa göre farklı düzenlenmiştir. Bu bakımdan söz konusu suç tipi dikkat çekmekte; bilimsel açıdan incelenme gereği ve isteği yaratmaktadır. Umarım bu çalışmamızda söz konusu gereği yeterince karşılayabilmişizdir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda konut dokunulmazlığının ihlali suçunu çalışırken, öncelikle temel hak olarak konut dokunulmazlığı hakkı üzerinde çalıştım. Bu konu kitabımızın birinci bölümünü oluşturmuştur. Sonrasında ikinci bölümde, suç tipinin Ceza Hukuku tekniği açısından incelenmesi hedeflenmiş; ancak bu incelemeye geçmeden önce, Türk Ceza Hukukunda konut dokunulmazlığının ihlali suçunun da içinde yer aldığı özgürlüğe karşı suçlar hakkında genel bilgiler ile Türk Ceza Hukukunda konut dokunulmazlığının ihlal suçu hakkında genel bilgiler verilmeye çalışılmıştır.


İÇİNDEKİLER :
BİRİNCİ BÖLÜM

TEMEL HAK OLARAKKONUT DOKUNULMAZLIĞI HAKKI• I--GİRİŞ-1
• II--KONUT DOKUNULMAZLIĞI HAKKININ TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİ-2
• A--Genel Olarak-2
• B--Türk Hukuku-ndaki Gelişim-5
• III--ULUSLARARASI BELGELERDE KONUT DOKUNULMAZLIĞI HAKKI-10
• A--Birleşmiş Milletler Örgütü Belgelerinde-10
• 1--İnsan Hakları Evrensel Bildirisi-10
• 2--Siyasal ve Medeni Haklar Sözleşmesi-11
• B--Avrupa Hukuku-nda-12
• 1--Avrupa Konseyi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi-nde-12
• 2--Avrupa Birliği Hukuku-nda-13
• IV--BAZI YABANCI ANAYASALARDA KONUT DOKUNULMAZLIĞI HAKKI-16
• A--Anglo Sakson Hukuku Bünyesinde-16
• 1--Birleşik Krallık Anayasası-16
• 2--Amerika Birleşik Devletleri Anayasası-18
• B--Kıta Avrupa-sı Hukuku Bünyesinde-20
• 1--Federal Almanya Anayasası-20
• 2--Fransa Anayasası-21
• 3--Belçika Anayasası-22
• 4--Danimarka Anayasası-23
• 5--Finlandiya Anayasası-23
• 6--Yunanistan Anayasası-24
• 7--İtalya Anayasası-24
• 8--Hollanda Anayasası-25
• 9--Portekiz Anayasası-25
• 10--İspanya Anayasası-26
• 11--İsviçre Anayasası-27
• 12--Avusturya Anayasası-27
• 13--Rusya Anayasası-28
İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK CEZA HUKUKU-NDAKONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU• I--TÜRK CEZA HUKUKU-NDA ÖZGÜRLÜĞE KARŞI SUÇLAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER-29
• II--TÜRK CEZA HUKUKU-NDA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU HAKKINDA GENEL BİLGİLER-31
• III--BAZI YABANCI CEZA YASALARINDA KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU-33
• A--Federal Almanya Ceza Yasası-33
• B--Fransa Ceza Yasası-34
• C--Avusturya Ceza Yasası-35
• D--İsviçre Ceza Yasası-36
• E--Rusya Ceza Yasası-36
• F--Polonya Ceza Yasası-37
• IV--KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNDA KORUNAN HUKUKSAL YARAR-37
• V--KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNUN UNSURLARI-42
• A--Tipiklik Unsuru-42
• 1--Suçun Maddi Konusu-42
• a--Konut-42
• aa--Geçici veya sürekli olarak kalınan yer olma özelliği-46
• ab--Gece kalınan yer olup olmama özelliği-47
• ac--Bina olup olmama özelliği-47
• ad--Konut tahsis amacı ve bunun hukuka uygunluğu-48
• ae--Boş yer olmama özelliği-51
• af--Yerin konut niteliğinin belirlenebilme özelliği-53
• b--Eklenti-53
• c--İşyerleri ve Eklentileri-60
• 2--Fail ve Mağdur-71
• 3--Eylem-76
• a--Girmek-77
• b--Çıkmamak-80
• 4--Rıza-82
• a--Rızanın Niteliği ve Kapsamı-82
• b--Rıza Açıklamasında Bulunabilecek Kişiler-87
• B--Hukuka Aykırılık Unsuru-99
• C--Kusurluluk Unsuru-106
• 1--Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunda Kusurluluk-106
• 2--Kusurluluk ve Haksızlık Bilinci-110
• VI--SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ-112
• A--Türk Ceza Kanunu-nun 116/4. Maddesinde Öngörülen Nitelikli Haller-113
• 1--Suçun Cebir veya Tehdit Kullanılarak İşlenmesi-114
• 2--Suçun Geceleyin İşlenmesi-119
• B--Türk Ceza Kanunu-nun 119. Maddesinde Öngörülen Nitelikli Haller-121
• 1--Suçun Silahla İşlenmesi-121
• 2--Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla Veya Özel İşaretlerle İşlenmesi-123
• 3--Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi-123
• 4--Suçun Var Olan Veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi-125
• 5--Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi-126
• C--Yasal İndirim Nedeni Olarak Haksız Tahrik-129
• VII--SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ-130
• A--Teşebbüs-130
• B--İçtima-135
• C--İştirak-142
• VIII- YAPTIRIM-142
• IX--KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇUNUN CEZA MUHAKEMESİ-145


EK- İLGİLİ İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KARARLARI -153

KAYNAKÇA-181