Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (172)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Kıymetli Evrak Hukuku Pratik Çalışmaları Ticaret Hukuku Uygulama Serisi III

Kıymetli Evrak Hukuku Pratik Çalışmaları Ticaret Hukuku Uygulama Serisi IIISayfa Sayısı
:  
287
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-300-851-4

%15 İndirimli Fiyatı
38,00    32,30 TL“Ticaret Hukuku Uygulama Serisi” isimli yayın dizisinin üçüncü kitabı olan “Kıymetli Evrak Hukuku Pratik Çalışmaları” başlıklı bu çalışmamızın ilk baskısı öğrencilerimizin ve her meslekten ilgililerin yoğun teveccühüne mazhar oldu.


 


İlk baskısında söz verdiğimiz üzere bu baskıda çalışmamızı kapsamlı olarak genişlettik. Bu çerçevede elinizdeki baskıya, uygulama serimizin “Ticari İşletme Hukuku Pratik Çalışmaları” ve “Şirketler Hukuku Pratik Çalışmaları” başlıklı diğer kitaplarında benimsenen sisteme uygun olarak; klasik sorular ve cevapları, Yargıtay kararları ve bu kararlara yönelik kısa değerlendirmeler ile çoktan seçmeli sorular ve cevap anahtarlarını içeren üç temel bölüm daha eklendi. Mevcut bölümler çözümlü ve çözümü okuyuculara bırakılmış yeni pratik çalışmalarla zenginleştirildi.


 


Kıymetli evrak hukuku gibi son derece teknik bir alanda temel ilke ve kuralları mümkün olduğunca anlaşılır bir içerikle bu baskıda da okuyucularımıza aktarmaya çalıştık.


İÇİNDEKİLER


 


İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ............................................................................................... 7


ÖNSÖZ (BİRİNCİ BASKI)............................................................................................... 9


İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 11


 


Birinci Bölüm


ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALARI


 


PRATİK ÇALIŞMA - 1...........................................................................................21


 Bono.................................................................................................................. 21


 Görüldüğünde ödenecek vadeli senet .............................................................. 21


 Tahsil cirosu ...................................................................................................... 21


 Aynen ödeme kaydı .......................................................................................... 21


 Ciro zinciri ......................................................................................................... 21


 Cironun çizilmesi............................................................................................... 21


 Kısmi ödeme ..................................................................................................... 21


PRATİK ÇALIŞMA - 2...........................................................................................28


 Poliçe................................................................................................................. 28


 Kısmi kabul........................................................................................................ 28


 Faiz şartı ............................................................................................................ 28


 Muafiyet kaydı .................................................................................................. 28


PRATİK ÇALIŞMA - 3...........................................................................................31


 Kabul için ibraz yasağı ....................................................................................... 31


 Aynen ödeme kaydı .......................................................................................... 31


 Kabulden kaçınma............................................................................................. 31


 İmzaların istiklali ilkesi ...................................................................................... 31


PRATİK ÇALIŞMA - 4...........................................................................................41


 Poliçe................................................................................................................. 41


 Kabul ................................................................................................................. 41


 Ödeme için ibraz ............................................................................................... 41


 Başvuru borçluları ............................................................................................. 41


 


12


PRATİK ÇALIŞMA - 5 ...........................................................................................50


 Kambiyo senetlerinde vade............................................................................... 50


 Ziya.................................................................................................................... 50


 Def’i................................................................................................................... 50


 İhtiyari kayıtlar .................................................................................................. 50


 Başvuru hakkı.................................................................................................... 50


 Ödeme için ibraz ............................................................................................... 50


PRATİK ÇALIŞMA - 6 ...........................................................................................55


 Bono.................................................................................................................. 55


 Açık senet.......................................................................................................... 55


PRATİK ÇALIŞMA - 7 ...........................................................................................58


 Ödeme için ibraz ............................................................................................... 58


 Protesto ............................................................................................................ 58


PRATİK ÇALIŞMA - 8 ...........................................................................................60


 Bono.................................................................................................................. 60


 Kısmi ödeme ..................................................................................................... 60


 İhtiyari kayıtlar .................................................................................................. 60


 İbraz süresi ........................................................................................................ 60


 Zorunlu kayıtlar ................................................................................................. 60


 Ciro türleri......................................................................................................... 60


 Ciro zinciri ......................................................................................................... 60


 Temerrüd faizi................................................................................................... 60


 Aval ................................................................................................................... 60


PRATİK ÇALIŞMA - 9 ...........................................................................................71


 Poliçe................................................................................................................. 71


 Kısmi kabul ........................................................................................................ 71


 Ödemeden sorumsuzluk kaydı.......................................................................... 71


 Kabul için ibraz yasağı ....................................................................................... 71


 Faiz kaydı........................................................................................................... 71


 Aval ................................................................................................................... 71


PRATİK ÇALIŞMA - 10 .........................................................................................78


 Bono.................................................................................................................. 78


 Senette tahrifat................................................................................................. 78


 Def’i................................................................................................................... 78


 Kısmi ödeme ..................................................................................................... 78


 Muacceliyet kaydı ............................................................................................. 78


 


13


 Aval ................................................................................................................... 78


 Faiz kaydı........................................................................................................... 78


 Başvuru hakkı.................................................................................................... 78


PRATİK ÇALIŞMA - 11.........................................................................................84


 Poliçe................................................................................................................. 84


 Protesto ............................................................................................................ 84


 Aval ................................................................................................................... 84


 Aynen ödeme kaydı .......................................................................................... 84


PRATİK ÇALIŞMA - 12.........................................................................................87


 Bono.................................................................................................................. 87


 Avalde eşin rızası............................................................................................... 87


 Ciro yasağı......................................................................................................... 87


 Bononun zorunlu unsurları ............................................................................... 87


PRATİK ÇALIŞMA - 13.........................................................................................93


 Bedel kaydı........................................................................................................ 93


 Bono.................................................................................................................. 93


 Aval ................................................................................................................... 93


 Ciro yasağı......................................................................................................... 93


 Ödemeden sorumsuzluk kaydı.......................................................................... 93


 Başvuru hakkı.................................................................................................... 93


PRATİK ÇALIŞMA - 14.........................................................................................99


 Teminat kaydı ................................................................................................... 99


 Kısmi ödeme ..................................................................................................... 99


 Ciro yasağı......................................................................................................... 99


 Şahsi defiler....................................................................................................... 99


PRATİK ÇALIŞMA - 15....................................................................................... 103


 Geriye ciro....................................................................................................... 103


 Başvuru hakkı.................................................................................................. 103


PRATİK ÇALIŞMA - 16 ...................................................................................... 106


 Çekte zamanaşımı ........................................................................................... 106


 Sebepsiz zenginleşme davası .......................................................................... 106


 Temel İlişki ...................................................................................................... 106


PRATİK ÇALIŞMA - 17....................................................................................... 110


 Çek .................................................................................................................. 110


 İhtiyari kayıtlar ................................................................................................ 110


 


14


 Karşılıksız çek .................................................................................................. 110


 Sebepsiz zenginleşme davası .......................................................................... 110


 Yazılmamış sayılan kayıtlar.............................................................................. 110


 Cayma ............................................................................................................. 110


 Ciro zinciri ....................................................................................................... 110


 Çekin ödenmesi............................................................................................... 110


PRATİK ÇALIŞMA - 18 .......................................................................................120


 Çek .................................................................................................................. 120


 Rehin cirosu .................................................................................................... 120


 Teminat kaydı.................................................................................................. 120


 İstirdat (iade) davası........................................................................................ 120


PRATİK ÇALIŞMA - 19 .......................................................................................125


 Hamiline yazılı çek........................................................................................... 125


 Başka şubeye ibraz.......................................................................................... 125


 Ciro.................................................................................................................. 125


 Ödememenin sonuçları................................................................................... 125


 Aval ................................................................................................................. 125


 Cayma beyanı.................................................................................................. 125


PRATİK ÇALIŞMA - 20 .......................................................................................129


 Bono................................................................................................................ 129


 Cironun çizilmesi ............................................................................................. 129


 Aval ................................................................................................................. 129


 Ciro zinciri ....................................................................................................... 129


PRATİK ÇALIŞMA - 21 .......................................................................................131


 Çek sözleşmesi ................................................................................................ 131


 Def’i................................................................................................................. 131


 Aval ................................................................................................................. 131


 İleri düzenleme tarihli çek............................................................................... 131


PRATİK ÇALIŞMA - 22 .......................................................................................136


 Çek .................................................................................................................. 136


 Def’i................................................................................................................. 136


 Cayma hakkı .................................................................................................... 136


 Kambiyo senetlerine özgü sebepsiz zenginleşme davası ................................ 136


 Müracaat hakkı ............................................................................................... 136


 


15


 


İkinci Bölüm


ÇÖZÜMÜ VERİLMEMİŞ PRATİKLER


 


PRATİK ÇALIŞMA - 1......................................................................................... 143


 Poliçe............................................................................................................... 143


 Vade................................................................................................................ 143


 Faiz kaydı......................................................................................................... 143


 Kısmi kabul...................................................................................................... 143


PRATİK ÇALIŞMA - 2......................................................................................... 144


 Çekin şekil şartları ........................................................................................... 144


 Ödeme için ibraz ............................................................................................. 144


 Çizgili çek......................................................................................................... 144


 Çek bedelinin ödenmemesinin sonuçları ........................................................ 144


PRATİK ÇALIŞMA - 3......................................................................................... 146


 Poliçe bedeli.................................................................................................... 146


 Ödeme için ibraz ............................................................................................. 146


 Yetki kaydı....................................................................................................... 146


 Çek bedelinin ödenmemesinin sonuçları ........................................................ 146


PRATİK ÇALIŞMA - 4......................................................................................... 149


 Poliçe bedeli.................................................................................................... 149


 Şekil şartları..................................................................................................... 149


PRATİK ÇALIŞMA - 5......................................................................................... 150


 Aval ................................................................................................................. 150


 Tüzel kişi adına kambiyo senedi tanzimi ......................................................... 150


PRATİK ÇALIŞMA - 6......................................................................................... 151


 Bono................................................................................................................ 151


 Lehtar.............................................................................................................. 151


PRATİK ÇALIŞMA - 7......................................................................................... 152


 Rehin cirosu .................................................................................................... 152


 Bankanın yükümlülükleri................................................................................. 152


 Def’i................................................................................................................. 152


 Çek bedelinin ödenmemesinin sonuçları ........................................................ 152


PRATİK ÇALIŞMA - 8......................................................................................... 154


 Çekin zorunlu unsurları ................................................................................... 154


 


16


 Ödeme için ibraz ............................................................................................. 154


 Çek hesabı ....................................................................................................... 154


 Çek bedelinin ödenmemesinin sonuçları ........................................................ 154


PRATİK ÇALIŞMA - 9 .........................................................................................155


 Cayma hakkı .................................................................................................... 155


 Ödeme için ibraz ............................................................................................. 155


 Şahsi defiler..................................................................................................... 155


 Ziya ve iptal ..................................................................................................... 155


 


Üçüncü Bölüm


 


YARGITAY KARARLARI VE KISA DEĞERLENDİRMELERİ


 


YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 1...............................................159


 Bono................................................................................................................ 159


 Teminat kaydı.................................................................................................. 159


YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 2...............................................165


 Bonoda vade ................................................................................................... 165


 Kayıtsız şartsız ödeme vaadi............................................................................ 165


YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 3...............................................172


 Teminat senedi................................................................................................ 172


 bedel kaydı...................................................................................................... 172


YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 4...............................................177


 Çek .................................................................................................................. 177


 Alonj................................................................................................................ 177


 “Karşılıksızdır” işlemi.......................................................................................... 177


 Kambiyo senetlerine özgü takip yolu................................................................. 177


YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 5...............................................181


 Çek .................................................................................................................. 181


 İbraz ve ibraz tarihinin çek üzerinde belirtilme zorunluluğu........................... 181


 İbraz süreleri ................................................................................................... 181


YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 6...............................................188


 Çekin iptali ...................................................................................................... 188


 Muhatap bankanın kabul yasağı ..................................................................... 188


 İbraz süreleri ................................................................................................... 188


 Çek .................................................................................................................. 188


 


17


YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 7 .............................................. 193


 Bono................................................................................................................ 193


 Bononun kötü niyetle iktisabı ......................................................................... 193


 Sahte Ciro........................................................................................................ 193


YARGITAY KARARI VE KISA DEĞERLENDİRME - 8 .............................................. 202


 Avalde eşin rızası............................................................................................. 202


 Avalin hukuki niteliği....................................................................................... 202


 Kefaletle aval arasındaki farklar...................................................................... 202


 


Dördüncü Bölüm


KLASİK SORULAR VE CEVAPLARI


 


I. GENEL OLARAK KIYMETLİ EVRAK HUKUKU, TEMEL KAVRAMLAR .................. 213


II. NAMA, EMRE VE HAMİLİNE YAZILI SENETLER; GENEL OLARAK KAMBİYO


SENETLERİ....................................................................................................... 223


III. POLİÇE ............................................................................................................ 229


IV. BONO: KAVRAM, ŞEKİL ŞARTLARI, CİRO......................................................... 235


V. BONO: AVAL, ÖDEME, ÖDEMEME HALİ VE SONUÇLARI ................................ 242


VI. ÇEK: İŞLEV, DEVİR, ÖDEME ............................................................................. 248


VII. ÇEK: ÇEKİN ÖDENMEMESİ VE SONUÇLARI, ÇEK TÜRLERİ; KAMBİYO


SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLLARI; EMTİA SENETLERİ ................................. 254


 


Beşinci Bölüm


 


ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI


 


I. GENEL OLARAK KIYMETLİ EVRAK HUKUKU, TEMEL KAVRAMLAR .................. 263


II. NAMA, EMRE VE HAMİLİNE YAZILI SENETLER; GENEL OLARAK KAMBİYO


SENETLERİ....................................................................................................... 266


III. POLİÇE ............................................................................................................ 269


IV. BONO: KAVRAM, ŞEKİL ŞARTLARI, CİRO......................................................... 272


V. BONO: AVAL, ÖDEME, ÖDEMEME HALİ VE SONUÇLARI ................................ 276


VI. ÇEK: İŞLEV, DEVİR, ÖDEME ............................................................................. 279


VII. ÇEK: ÇEKİN ÖDENMEMESİ VE SONUÇLARI, ÇEK TÜRLERİ; KAMBİYO


SENETLERİNE ÖZGÜ TAKİP YOLLARI; EMTİA SENETLERİ ................................. 282


CEVAP ANAHTARI............................................................................................ 286