Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Devri (TBK M. 323)

Kira Sözleşmesinin Kiracı Tarafından Devri (TBK M. 323)Sayfa Sayısı
:  
171
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-625-7953-44-3

28,00 TL

  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 323 düzenlemesi ile mevzuatımıza giren kira ilişkisinin devri, 6353 sayılı Kanunla, kiracısı tacir veya kamu tüzel kişisi olanlar bakımından 01/07/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle ertelenen hükümler arasında yer almaktadır. 2020 yılının ortası itibarıyla kiracısının kim olduğuna bakılmaksızın yürürlüğe girecek olan bu hükmün 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun hükümleri ile birlikte uygulanıp uygulanamayacağı çok büyük önem teşkil etmektedir. Yine kira ilişkisinin kiracı bakımından devrini inceleyen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 323. maddesine göre devre konu sözleşmedeki mevcut borç ve alacakların akıbetinin ne olacağı hususu bu konunun seçilmesinde büyük pay sahibidir. Çalışmamız kapsamında 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 323. maddesi ve bu hükmün ne şekilde uygulama alanı bulacağı benzeri kurumlarla karşılaştırılarak detaylıca ele alınmaya çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE TBK M. 205 DÜZENLEMESİ
I. GENEL OLARAK SÖZLEŞMENİN DEVRİ
A. Genel Olarak Sözleşmenin Devri Ve TBK m. 205 Düzenlemesi
B. Tanımı ve Hukuki Niteliği
C. Hukuki Özellikleri
D. Taraflar
E. Şartları
II. Sözleşmenin Devrinin Hüküm Ve Sonuçları
A. Genel Olarak
B. Taraflar Bakımından Sonuçları
C. Borç İlişkileri Bakımından Sonuçları
D. Sözleşmenin Devrinin Meydana Geldiği, Hüküm Ve Sonuçlarını Doğurduğu Zaman
III. Sözleşmenin Devrinin Benzer Hukuki Kurumlardan Farkları
A. Sözleşmeye Katılma
B. Alacağın Devri
C. Borcun Üstlenilmesi
D. Borca Katılma


İKİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK KİRA SÖZLEŞMESİ VE TBK M. 323 DÜZENLEMESİ
I. KİRA SÖZLEŞMESİ
A. Genel Olarak Kira Sözleşmesi; TBK Düzenlemesi
B. Kira Sözleşmesinin Tanımı
C. Kira Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
D. Kira Sözleşmesinin Unsurları
II. KİRACI TARAFINDAN KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİ
A. Genel Olarak
B. Hukuki Niteliği
C. TBK m. 323 Düzenlemesinin Amacı
D. TBK m. 323 Uygulama alanı
E. Şartları
F. Kira İlişkisinin Devrinde Özel Durumlar


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TBK M. 323 DÜZENLEMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI VE KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİNİN BENZER KURUMLARDAN FARKLARI
I. KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI
A. Genel Olarak
B. Taraflar Bakımından Sonuçları
C. Sözleşmenin Hüküm Ve Sonuçlarını Meydana Getirdiği Zaman
II. KİRA İLİŞKİSİNİN DEVRİNİN DİĞER HUKUKİ KURUMLARDAN FARKLARI
A. Alt Kira Sözleşmesi
B. Kiralananın Kullanım Hakkının Devri
C. Kira İlişkisinin Kiraya Veren Tarafından Devri, Kiralananın Mülkiyetinin Devri Veya Kiralanan Üzerinde Bir Ayni Hak Tesisi
D. Kiralananın Kiracı Tarafından Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi
SONUÇ


KAYNAKÇA
ELEKTRONİK KAYNAKÇA