Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (190)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu OlmasıSayfa Sayısı
:  
348
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-152-378-1

55,00 TL

Kira sözleşmesine etkisi bakımından kiralananın devri ve sınırlı ayni hakka konu olması, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile değişikliğe uğrayan önemli konulardan birisidir. Konunun, 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu döneminde farklı ele alınmış olması, öğreti ve uygulama açısından ayrı bir önemi haiz olması araştırma konusu olarak seçilmesinde rol oynamıştır. İncelemede, konunun Türk Pozitif Hukuku bakımından gelişimi ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'ndaki mevcut düzenlenişi ayrıntılı olarak ele alınmaya çalışılmıştır.(TANITIM YAZISI)

 
İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL OLARAK KİRALANANIN DEVRİ VE SINIRLI AYNİ HAKKA KONU OLMASI 
I. KİRALANANIN DEVRİ VE SINIRLI AYNİ HAKKA KONU OLMASININ GELİŞİMİ
A. 818 SAYILI BORÇLAR KANUNU DÖNEMİ
1. Taşınır Kiralarında
2. Taşınmaz Kiralarında
3. 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun Kapsamına Giren Taşınmaz Kiralarında
B. 6098 SAYILI BORÇLAR KANUNU DÖNEMİ
II. KİRALANANIN DEVRİ VE SINIRLI AYNİ HAKKA KONU OLMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULAMA ALANI
A. KİRA SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI
1. Adi Kiralarda
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında
3. Ürün Kiralarında
B. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI
C. KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI
III. KİRALANANIN DEVRİ VE SINIRLI AYNİ HAKKA KONU OLMASININ HUKUKİ NİTELİĞİ
A. SÖZLEŞMENİN DEVRİ KAVRAMI VE GÖRÜNÜM ŞEKİLLERİ
1. Kavram
2. Görünüm Şekilleri
B. KİRALANANIN DEVRİ VE SINIRLI AYNİ HAKKA KONU OLMASI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME
IV. KİRALANANIN DEVRİNE VE SINIRLI AYNİ HAKKA KONU OLMASINA UYGULANAN HÜKÜMLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ
V. KİRALANANIN DEVRİ VE SINIRLI AYNİ HAKKA KONU OLMASININ BENZER KAVRAM VE MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
A. KİRA SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
1. Kira Sözleşmesinin Devri Kavramı
2. Karşılaştırılması
B. ALT KİRA İLE KARŞILAŞTIRILMASI
1. Alt Kira Kavramı
2. Karşılaştırılması
C. KULLANIM HAKKININ DEVRİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
1. Kullanım Hakkının Devri Kavramı
2. Karşılaştırılması
D. ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL İLE KARŞILAŞTIRILMASI
1. Zapta Karşı Tekeffül Kavramı
2. Karşılaştırılması
E. KİRALANANIN SÖZLEŞMENİN BİTİMİNDEN ÖNCE İADESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
1. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce İadesi Kavramı
2. Karşılaştırılması
F. KÜLLİ HALEFİYETİN ÖNGÖRÜLDÜĞÜ ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI HALLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
1. Külli Halefiyet Kavramı ve Başlıca Külli Halefiyet Halleri
2. Karşılaştırılması


İKİNCİ BÖLÜM 
KİRALANANIN DEVRİ VE SINIRLI AYNİ HAKKA KONU OLMASININ ŞARTLARI 
I. GEÇERLİ BİR KİRA SÖZLEŞMESİNİN BULUNMASI
II. KİRAYA VERENİN MALİK OLMASI
A. GENEL OLARAK
B. İSTİSNALARI
1. Alt Kira İlişkisi
2. Kiralananın İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Kiraya Verilmesi 
3. Kiralananın Üçüncü Kişi Tarafından Kiraya Verilmesi
III. MÜLKİYETİN DEVREDİLMESİ VE SINIRLI AYNİ HAKKIN KAZANILMASI
A. MÜLKİYETİN DEVREDİLMESİ
1. Mülkiyetin Devri Kapsamında Değerlendirilen Haller
2. Devrin Gerçekleştiği An
3. Devre İlişkin Eşya Hukukuna Özel Bazı Durumların Değerlendirilmesi
4. TBK m. 310'un Uygulanmayacağı İstisnai Devir Halleri
B. SINIRLI AYNİ HAKKIN KAZANILMASI
1. Genel Olarak
2. Sınırlı Ayni Hakkın Niteliğine Göre Değerlendirme
3. Şerh Edilmiş Şahsi Haklara İlişkin Değerlendirme


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KİRALANANIN DEVRİ VE SINIRLI AYNİ HAKKA KONU OLMASININ SONUÇLARI 
I. GENEL SONUÇLARI
A. TARAF DEĞİŞİKLİĞİ
1. Genel Olarak
2. Devrin Gerçekleştiği An
3. Devrin İleriye Etkili Olması
4. Eski Malikin Müteselsil Sorumluluğunun Olup Olmadığının Değerlendirilmesi
5. Eski Malikin Devirden Önceki Dönemde Alacak Hakları Üzerinde Yaptığı Tasarruf İşlemleri Bakımından Devrin Etkisi
6. Karma ve Bileşik Sözleşmelerde Devrin Etkisi
B. EDİNENİN ESKİ MALİKTEN TAZMİNAT TALEBİ
II. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN ETKİSİ VE SONUÇLARI
A. KİRAYA VERENİN BORÇLARI BAKIMINDAN SONUÇLARI
1. Kiralananı Teslim Borcu
2. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu
3. Yan Giderlere Katlanma Borcu
4. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu
5. Zapta Karşı Tekeffül Borcu
B. KİRACININ BORÇLARI BAKIMINDAN SONUÇLARI
1. Kira Bedelini Ödeme Borcu
2. Temizlik ve Bakım Giderlerine Katlanma Borcu
3. Yan Giderlere Katlanma Borcu
4. Sözleşmeye Uygun ve Özenle Kullanma Borcu
5. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu
6. Katlanma Borçları
7. Kiralananın İadesi Borcu
C. KİRA SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL DURUMLAR BAKIMINDAN SONUÇLARI
1. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması
2. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri
3. Kira Sözleşmenin Devri
4. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi
D. TEMİNATLARIN GEÇİŞİ BAKIMINDAN SONUÇLARI
1. Kiracı İçin Verilmiş Teminatların Durumu
2. Kiraya Veren İçin Verilmiş Teminatların Durumu
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ BAKIMINDAN SONUÇLARI
A. EDİNENİN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI
1. Adi Kira Sözleşmesinde Edinenin Sözleşmeyi Feshi
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmesinde Edinenin Sözleşmeyi Feshi
3. Kiracının Eski Malikten Tazminat Talebi
B. DİĞER SONA ERME HALLERİ BAKIMINDAN SONUÇLARI
1. Adi Kira Sözleşmeleri Bakımından Sözleşmenin Feshi
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmeleri Bakımından Sözleşmenin Feshi
IV. ŞERH EDİLMİŞ KİRA SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN SONUÇLARI
A. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİNİN ŞARTLARI
1. Geçerli Bir Kira Sözleşmesinin Bulunması
2. Şerh Anlaşması ve Şerh Talebinin Yapılması
3. Şerh Süresinin Bulunması
B. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİNİN SONUÇLARI
1. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Bakımından 
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları Dışında Kalan Taşınmaz Kiraları Bakımından 
C. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞERHİNİN ETKİSİNİN SONA ERMESİ
D. ALT KİRANIN ŞERHİ


SONUÇ
KAYNAKÇA