Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

KENAR FİHRİSTLİ TCK / CMK & İlgili Bazı Yönetmelikler

KENAR FİHRİSTLİ TCK / CMK & İlgili Bazı Yönetmelikler

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
972
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9263-82-5

35,00 TL
İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ


Hukuk öğrencileri ve uygulamacılarına yönelik olarak hazırlan­an bu çalışma, daha önce Yrd. Doç. Dr. Başak Başoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Kadir Berk Kapancı editörlüğünde yayımlanan “Türk Medeni Kanunu – Türk Borçlar Kanunu & İlgili Mevzuat” ve “Türk Ticaret Kanunu & İlgili Mevzuat”, “Hukuk Muhakemeleri Kanunu – İcra ve İflas Kanunu & İlgili Mevzuat” ve “İş Kanunu – Sosyal Güvenlik Kanunu & İlgili Mevzuat” tan sonra, aynı cep kanun kitapları serisinin beşinci kitabını oluşturmaktadır. 


Çalışmanın ilk defa yayımlanmasından itibaren geçen dönemde meydana gelen mevzuat değişikliklerini de içeren 2. Basısı, yayınının üzerinden 6 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen süratle tükenen 1. Basısına mazhar olan yakın ilgiden şevk ve cesaret alınarak hazırlanmıştır. 


Çalışmada, 1982 tarihli T.C. Anayasası, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un tam metinlerine, Resmî Gazete’de yayımlanan halleri esas alınarak ve sonrasında yapılan değişiklikler titizlikle işlenerek yer verilmiştir. Bunun yanında, bu kanunların uygulanmasında bağlantılı olabilecek diğer ilgili mevzuatın da bir kısmı seçilerek çalışma içeriğine eklenmiştir. 


Rahat bir kullanım ve seçiciliği arttırabilmek amacıyla madde numaraları çerçeve içinde belirtilmiş, madde yerlerinin kolaylıkla bulunabilmesi için ise sayfalara üst başlıklar ve yer yer de ayraçlar eklenmiştir. Bu ayraçların yerlerinin belirlenmesinde ceza hukuku uygulamasında daha büyük sıklıkla başvurulan mevzuat özel olarak gözetilmiştir. 


Çalışmanın yapılmasında gösterdikleri yardım ve destekleri için sevgili babam Ferruh Kapancı’ya, sevgili annem Handan Lamia Kapancı’ya ve sevgili ağabeyim Yrd. Doç. Dr. Kadir Berk Kapancı’ya; değerli ve yol gösterici fikirleri için sevgili Yrd. Doç. Dr. Başak Başoğlu’na; teşvikleri için Vedat Carbaş’a; özverili çalışmaları için ise sayın Berrin Doğrul’a ve sayın Fatih Kuzubaş’a çok teşekkür ederim. 


Çalışmanın öğrencilere ve uygulamacılara yararlı olması dileğiyle... 


Av. Merve Bülvin Kapancı


İstanbul, 25.09.2017


 


İÇİNDEKİLER


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1


TÜRK CEZA KANUNU 89


TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ 


HAKKINDA KANUN 217


CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 223


CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA 


ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 358


CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN 367


ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE 


MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA 


KANUN 433


ADLİ SİCİL KANUNU 455


AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE 


DAİR KANUN 463


ASAYİŞE MÜESSİR BAZI FİİLLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 477


ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN 480


AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN 


TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN 499


BASIN KANUNU 503


ÇEK KANUNU 515


ÇOCUK KORUMA KANUNU 529


DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU 545


İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU 563


İN­TER­NET OR­TAMIN­DA YAPILAN YAYINLARIN DÜ­ZEN­LEN­ME­Sİ VE BU 


YA­YIN­LAR YO­LUY­LA İŞ­LE­NEN SUÇLAR­LA MÜ­CA­DE­LE EDİL­ME­Sİ 


HAKKIN­DA KA­NUN 567


KABAHATLER KANUNU 587


KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 605


MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA 


MÜCADELE KANUNU 626


MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 


HAKKINDA KANUN 635


OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU 643


POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNU 659


SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN 682


SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 685


TANIK KORUMA KANUNU 697


TEBLİGAT KANUNU 709


TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN 


KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN 727


TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 741


TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 769


TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU 778


UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN 793


UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ KANUN 802


YÖNETMELİKLER


ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİ 805


ADLÎ SİCİL YÖNETMELİĞİ 813


ADLÎ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ 821


BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE 


CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN 


YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 843


CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN 


KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 950


SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ 956