Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (18)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

KENAR FİHRİSTLİ Karşılaştırmalı - Kavram Endeksli TTK & İlgili Mevzuat

KENAR FİHRİSTLİ Karşılaştırmalı - Kavram Endeksli TTK & İlgili Mevzuat

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
1310
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-4823-77-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ


Bu çalışma, hukuk öğrencileri ve uygulamacılarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın hazırlanmasında, daha önce yayımlanan “Türk Medeni Kanunu – Türk Borçlar Kanunu & İlgili Mevzuat” başlıklı çalışmamızın gördüğü yakın ilgi, cesaret verici olmuştur. Bir cep kanun kitabı olarak benzer yöntemle hazırlanan çalışmada, eski ve yeni Türk Ticaret Kanunlarının tam metinlerine, Resmî Gazete’de yayımlanan halleri esas alınarak ve sonrasında yapılan değişiklikler titizlikle işlenerek yer verilmiştir. Bunun yanında, Türk Ticaret Kanunu’nun uygulamasında bağlantılı olabilecek diğer ilgili mevzuatın ancak bir kısmına yer verilebilmiş̧ çalışmanın bir cep kitabı boyutlarını aşmaması için böyle bir sınırlandırmaya gidilmesi kaçınılmaz olmuştur.


Rahat bir kullanım ve seçiciliği artırabilmek için yine eski kanun metinleri mavi ile renklendirilmiş̧ madde yerlerinin bulunabilmesini hızlandırmak için madde numaraları çerçeve içinde belirtilmiş̧ ve sayfa kenarlarına da mevzuatın ilgili bölümlerini gösteren ayraçlar eklenmiştir. Bu ayraçların yerlerinin seçilmesinde, mevzuatın sıklıkla başvurulan bölümleri gözetilmiştir. Konulara göre yararlanmayı kolaylaştırmak için ise, detaylı bir kavram endeksi hazırlanmıştır.


2. Bası’da çalışmanın ilgili mevzuat bölümüne Fikrî Haklar ve Sigortacılık Temel Mevzuatı da eklenmiştir.


Çalışmanın yapılmasında, tashih aşamasındaki yardımları ve katkıları için Av. Merve Bülvin Kapancı’ya, değerli fikirleri için sayın Vedat Carbaş’a, özverili çalışmaları için sayın Berrin Doğrul’a ve sayın Murat Ece’ye çok teşekkür ederiz.


Çalışmanın öğrencilere ve uygulamacılara yararlı olması dileğiyle...


Dr. BaşakBaşoğlu – Dr. Kadir Berk Kapancı 


İstanbul, 20.01.2016


 


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ III


İÇİNDEKİLER V


KISALTMALAR CETVELİ XI


TÜRK TİCARET KANUNU MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜ 


BAKIMINDAN ÖNEMLİ TARİHLER XII


TÜRK TİCARET KANUNU 1


BAŞLANGIÇ 1


BİRİNCİ KİTAP - TİCARİ İŞLETME 7


TACİR 7


TİCARET SİCİLİ 13


TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI 22


HAKSIZ REKABET 29


TİCARİ DEFTERLER 38


CARİ HESAP 52


ACENTELİK 58


İKİNCİ KİTAP - TİCARET ŞİRKETLERİ 69


GENEL HÜKÜMLER 69


KOLLEKTİF ŞİRKET 106


ŞİRKETİN NİTELİĞİ VE KURULUŞU 106


ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 108


ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ 115


ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE ORTAĞIN AYRILMASI 119


TASFİYE 129


KOMANDİT ŞİRKET 141


ŞİRKETİN NİTELİĞİ VE KURULUŞU 141


ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 143


ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN İLİŞKİLERİ 146


ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 150


ANONİM ŞİRKET 151


GENEL HÜKÜMLER, KURULUŞ VE TEMEL İLKELER 151


YÖNETİM KURULU 165


DENETLEME 185


GENEL KURUL 194


ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 218


GENEL OLARAK 218


ÖZEL DEĞİŞİKLİKLER 221


PAY VE SERMAYE KOYMA BORCU 231


PAY 231 


PAY BEDELİNİ İFA BORCU VE İFA ETMEMENİN SONUÇLARI 233


MENKUL KIYMETLER 236


PAY SENETLERİ 236


İNTİFA SENETLERİ 243


BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME 


HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER 243


KÂR, KAZANÇ VE TASFİYE PAYI 244


ŞİRKETİN FİNANSAL TABLOLARI, YEDEK AKÇELER 247  


SONA ERME VE TASFİYE 253


HUKUKİ SORUMLULUK 262


CEZAİ SORUMLULUK 268  


SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ 


KOMANDİT ŞİRKET 270


LİMİTED ŞİRKET 273


TANIM VE KURULUŞ 273


ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ 280


ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI 282


ŞİRKETİN ORGANLARI 291


SONA ERME VE AYRILMA 300


ÜÇÜNCÜ KİTAP – KIYMETLİ EVRAK 305


GENEL HÜKÜMLER 305


NAMA YAZILI SENETLER 307


HAMİLE YAZILI SENETLER 308


KAMBİYO SENETLERİ 313


POLİÇE 313


POLİÇENİN DÜZENLENMESİ VE ŞEKLİ 313


CİRO 317


KABUL VE AVAL 321


ÖDEME 325


KABUL ETMEME VE ÖDEMEME HALLERİNDE BAŞVURMA HAKLARI 330


POLİÇE NÜSHALARI VE SURETLERİ 346


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER   349


KANUNLAR İHTİLAFI 355


BONO VEYA EMRE YAZILI SENET   357


ÇEK 361


ÇEKLERİN DÜZENLENMESİ VE ŞEKLİ 361


DEVİR   364


ÖDEME VE ÖDEMEME 366 


ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 374


KANUNLAR İHTİLAFI 378


KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN SENETLER 


VE DİĞER EMRE YAZILI SENETLER 380


MAKBUZ SENEDİ VE VARANT   383


DÖRDÜNCÜ KİTAP - TAŞIMA İŞLERİ   391


GENEL HÜKÜMLER 391


EŞYA TAŞIMA   393


TAŞINMA EŞYASI TAŞIMASI 414


DEĞİŞİK TÜRK ARAÇLAR İLE TAŞIMA 416


YOLCU TAŞIMA 417


TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU   423


BEŞİNCİ KİTAP – DENİZ TİCARETİ 429


GEMİ 429


GENEL HÜKÜMLER 429


GEMİNİN KİMLİĞİ 432


GEMİ SİCİLİ 438


MÜLKİYET VE DİĞER AYNİ HAKLAR 458


UYGULANACAK HÜKÜMLER 458


MÜLKİYET 459


GEMİ REHNİ 465


İNTİFA HAKKI 489


DONATAN VE DONATMA İŞTİRAKİ 490


KAPTAN 501


DENİZ TİCARETİ SÖZLEŞMELERİ 515


GEMİ KİRA SÖZLEŞMELERİ 515


ZAMAN ÇARTERİ SÖZLEŞMESİ 517


NAVLUN SÖZLEŞMESİ 519


GENEL HÜKÜMLER 519


YÜKLEME VE BOŞALTMA 521


TAŞIYANIN SORUMLULUĞU VE HAKLARI 540


TAŞITANIN VE YÜKLETENİN SORUMLULUĞU 556


YOLCULUĞUN BAŞLAMASINA VEYA DEVAMINA 


ENGEL OLAN SEBEPLER YÜZÜNDEN SÖZLEŞMENİN 


SONA ERMESİ   556


DENİZDE TAŞIMA SENETLERİ 571


EMREDİCİ HÜKÜMLER 580


ZAMANAŞIMI 582


DENİZ YOLUYLA YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİ 583


DENİZ KAZALARI 594


MÜŞTEREK AVARYA 594 


ÇATMA 600


KURTARMA 604


GEMİ ALACAKLARI 616


SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI VE 


PETROL KİRLİLİĞİ 


ZARARININ TAZMİNİ 622


CEBRİ İCRAYA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 630


ALTINCI KİTAP – SİGORTA HUKUKU 647


GENEL HÜKÜMLER 647


SİGORTA TÜRLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 679


ZARAR SİGORTALARI 679


CAN SİGORTALARI 696


SON HÜKÜMLER 710


6102 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN 


MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN 


İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ


GÖSTERİR LİSTE 727


İLGİLİ MEVZUAT


TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA 


ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 728


KOOPERATİFLER KANUNU 743


SERMAYE PİYASASI KANUNU 779


KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 891


TİCARİ İŞLETME REHNİ KANUNU 893


REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 899


ÇEK KANUNU 923


TİCARET SİCİL YÖNETMELİĞİ 935


FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU 1021


MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN


HÜKMÜNDE KARARNAME 1077


PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 


HÜKMÜNDE KARARNAME 1105


ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA 


KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177


COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 


HÜKMÜNDE KARARNAME 1207 


SİGORTACILIK KANUNU 1225


KAVRAM ENDEKSİ 1291