Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (18)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

KENAR FİHRİSTLİ Karşılaştırmalı - Kavram Endeksli TMK & TBK İlgili Mevzuat

KENAR FİHRİSTLİ Karşılaştırmalı - Kavram Endeksli TMK & TBK İlgili Mevzuat

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
953
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9263-79-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz... 

   DÖRDÜNCÜ BASIYA ÖNSÖZ


Bu çalışma, hukuk öğrencileri ve uygulamacılarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Bir cep kanun kitabı olarak hazırlanan çalışmada, eski ve yeni Medenî Kanun ile Borçlar Kanunu’nun tam metinlerine Resmî Gazetede yayınlanan halleri esas alınarak ve sonrasında yapılan değişiklikler titizlikle işlenerek yer verilmiş; kaynak İsviçre kanunlarındaki ilgili madde karşılıkları ise metin altlarında gösterilmiştir. Bunların yanında, bu kanunların uygulamasında bağlantılı olabilecek diğer ilgili mevzuatın ancak bir kısmına yer verilebilmiş; çalışmanın bir cep kitabı boyutlarını aşmaması için böyle bir sınırlandırmaya gidilmesi kaçınılmaz olmuştur.


Kolay bir kullanım ve seçiciliği artırabilmek için eski kanun metinleri mavi ile renklendirilmiş, madde yerlerinin bulunmasını hızlandırmak için sayfa kenarlarına kanunların ilgili bölümlerini gösteren tırnaklar eklenmiş ve detaylı bir kavram endeksi hazırlanmıştır. 


Çalışmanın hazırlanmasında özel yardımları ve desteği için kıymetli edebiyat öğretmeni Dilek Bahtiyar Başoğlu’na, değerli fikirleri için sayın Vedat Carbaş’a, özverili çalışmaları için sayın Berrin Doğrul’a ve sayın Murat Ece’ye çok teşekkür ederiz. 


4. Bası’da, meydana gelen mevzuat değişiklikleri ilgili yerlere işlenmiş; bunun yanında ilgili mevzuat bölümü bir miktar daha genişletilerek Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve Ek Mevzuatı da kanun kitabı içeriğine dahil edilmiştir.


Çalışmanın öğrencilere ve uygulamacılara yararlı olması dileğiyle... 


 


Dr. Başak Başoğlu – Dr. Kadir Berk Kapancı 


İstanbul, 23 Ağustos 2017


 


 


 


 


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ V


KISALTMA CETVELİ VI


 


TÜRK MEDENÎ KANUNU 1


4721 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN/ ANAYASA 


MAHKEMESİ KARARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 364


TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ 


HAKKINDA KANUN 366


TÜRK BORÇLAR KANUNU 371


6098 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 


TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE 623


TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ 


HAKKINDA KANUN 625


AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE 


DAİR KANUN 629


AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA 


USULLERİNE DAİR KANUN 643


TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN 


UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK 647


KAT MÜLKİYETİ KANUNU 669


TAPU KANUNU 705


TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ 717


KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN 745


TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ


HAKKINDA KANUN 747


İMAR KANUNU 753


AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN 789


TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 811


MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA 


BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI 863


TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU 893


REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ 903


TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT 


SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 917


TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ 


HAKKINDA YÖNETMELİK 935


KAVRAM DİZİNİ 941