x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Kanunlarımızda Süreler ( Zamanaşımı - Hak Düşürücü Süre - Fesih - İtiraz - İhbar ve Diğerleri )

Kanunlarımızda Süreler ( Zamanaşımı - Hak Düşürücü Süre - Fesih - İtiraz - İhbar ve Diğerleri )Sayfa Sayısı
:  
885
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
9786053002246

202,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Tahir Büyüktanır Anısına.
Sevgili babamızın en büyük isteği bu kitabın güncellenmiş 3. baskısının da çıkmasıydı. Rahatsızlandığı için tamamlayamadığı bu çalışmanın sonuca ulaşması görevini bize verdi.
Bugün babamızın vefatından önce vermiş olduğu bu görevi tamamlamış olmanın buruk da olsa mutluluk ve onurunu yaşamaktayız.
Kitap güncellemesi 31.12.2016 tarihi esas alınarak yapılmıştır.

İÇİNDEKİLER
ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ.......................................................................................VII
İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ............................................................................................IX
ÖNSÖZ..................................................................................................................... XI
İÇİNDEKİLER........................................................................................................... XIII
KISALTMALAR...................................................................................................... XXXI
BIRINCI BÖLÜM
SÜRE TÜRLERİNE GENEL BAKIŞ
I. SÜRE KAVRAMI / TERMİNOLOJİ.........................................................................1
II. TEMEL ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN SÜRE TÜRLERİ................................................2
A. ZAMANAŞIMI...............................................................................................2
1. Kaybettirici Zamanaşımı........................................................................2
2. Kazandırıcı Zamanaşımı.........................................................................3
3. Özel Hukukta Zamanaşımı Süreleri........................................................5
a)  Zamanaşımının Başlangıcı...............................................................5
b) Zamanaşımının Kesilmesi (TBK m.154)............................................6
c) Zamanaşımının Durması..................................................................7
4. Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı.......................................................8
a) Dava Zamanaşımı Süreleri...............................................................8
b) Ceza Davasına İlişkin Zamanaşımı Süresinin Durması veya
Kesilmesi..........................................................................................8
c) TCK’da Ceza Zamanaşımı.................................................................9
B. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELER.........................................................................10
1. Tanımı..................................................................................................10
2. Özellikleri.............................................................................................10
3. Hak Düşürücü Sürenin Zamanaşımından Ayırt Edilmesi.....................11
C. DİĞER SÜRELER..........................................................................................11
III. SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ve ORTAK KURALLAR................................................12
A. SÜRELERİN KAYNAĞI.................................................................................12
B. SÜRELERİN BAŞLANGICI.............................................................................13
C. SÜRELERİN HESAPLANMASI / SONU (BİTİMİ)...........................................141. Zamanaşımı Sürelerinin Hesaplanması...............................................14
2. Süreye Bağlı Bir Borcun İfa Zamanının Belirlenmesi...........................14
3. Türk Ticaret Kanununda Süreler ve Hesabı.........................................15
4. Vergi Usul Hukukunda Sürelerin Hesaplanması..................................16
5. Hukuk Yargılama Usulünde Sürelerin Hesaplanması..........................16
6. İdari Yargılama Usulüne Özgü Süre Hesabı.........................................17
7. TCK’da Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması..................................18
8. Adli Tatil Süresi ve Yasal Sürelere Etkisi..............................................18
a) Adli Tatil Süresi..............................................................................18
b)  Ceza Yargılamasında Adli Tatil (5271 sayılı CMK m.331)...............18
c)  İdari Yargıda Çalışmaya Ara Verme (2577 sayılı İYUK m.61).........18
d)  Danıştay’da Çalışmaya Ara Verme (2575 sayılı Danıştay Kanunu
m. 86/1).........................................................................................19
e)  Askeri Yüksek İdare Mahkemesince Çalışmaya Ara Verme (1602
sayılı Kanun m.85 ve 86)................................................................19
f)  Uyuşmazlık Mahkemesi (2247 sayılı Kanun m.5/3)......................19
g)  Sayıştay Kanunu 6085 Sayılı Kanun (m. 64)...................................20
h)  Mali Tatil (5604 sayılı Karar)..........................................................20
i)  İcra ve İflas Dairelerinde ve İcra Mahkemelerinde.......................20
İKINCI BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA SÜRELER
- ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
(2992 sayılı)......................................................................................................21
- ADLİ SİCİL KANUNU (5352 sayılı)......................................................................21
- ADLİ TIP KURUMU KANUNU (2659 sayılı)........................................................23
- ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN
KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN (5235 sayılı)...................24
- AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN
(6306 sayılı)......................................................................................................24
- AFET SİGORTALARI KANUNU(6305 sayılı)........................................................26
- AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN (5258 sayılı)............26
- AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR
KANUN (6284 sayılı).........................................................................................26
- AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜNE İLİŞKİN KANUN (6183 sayılı)........27
- AMME HÜKMİ ŞAHISLARI VEYA MÜESSESELERİ TARAFINDAN FİİLEN AMME
HİZMETLERİNE TAHSİS EDİLMİŞ GAYRİMENKULLER HAKKINDA KANUN
(221 sayılı)........................................................................................................33
- ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUN
(3376 sayılı)......................................................................................................33
XI- ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA
KANUN (6216 sayılı).........................................................................................34
- ARAŞTIRMA ALT YAPILARININ DESTEKLENMESİNE DAİR KANUN (6550 sayılı)
..........................................................................................................................37
- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA
KANUN (5746 sayılı).........................................................................................37
- ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1164 sayılı).......38
- ASKERİ CEZA KANUNU (1632 sayılı).................................................................39
- ASKERİ HÂKİMLER KANUNU (357 sayılı)..........................................................41
- ASKERİ HASTABAKICI HEMŞİRELER HAKKINDA KANUN (3433 sayılı)...............44
- ASKERİ MAHKEMELER KURULUŞU VE YARGILAMA USULÜ KANUNU (353 sayılı)
.............................................................................................................................44
- ASKERİ OKULLAR ÖĞRETMENLERİ HAKKINDA KANUN (5044 sayılı)................48
- ASKERİ YARGITAY KANUNU (1600 sayılı).........................................................49
- ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ KANUNU (1602 sayılı).............................49
- ASKERLİK KANUNU (1111 sayılı).......................................................................55
- ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ KANUNU (5659 sayılı). .62
- ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN
(6136 sayılı)............................................................................................................62
- AT YARIŞLARI HAKKINDA KANUN (6132 sayılı)................................................62
- AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN
TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN (6384 sayılı).....63
- AVUKATLIK KANUNU (1136 sayılı)...................................................................63
- BANKACILIK KANUNU (5411 sayılı)..................................................................73
- BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU (5464 sayılı).........................79
- BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE
TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (3659 sayılı).......................................................80
- BASIN İLAN KURUMU TEŞKİLİNE DAİR KANUN (195 sayılı)..............................81
- BASIN KANUNU (5187 sayılı)............................................................................82
- BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ
MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN (5953 sayılı).........................83
- BAŞBAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURULU HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME KHK/72.......................................................................................85
- BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE
YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN (3996 sayılı)...............................................86
- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU (2464 sayılı).....................................................86
- BELEDİYE KANUNU (5393 sayılı).......................................................................88
- BİLGİ EDİNME HAKKINDA KANUN (4982 sayılı)...............................................91
- BİLİRKİŞİLİK KANUNU (6754 sayılı)...................................................................91
XII- BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU (4632 sayılı). 92
- BİYOGÜVENLİK KANUNU (5977 Sayılı).............................................................96
- BOĞAZİÇİ KANUNU (2960 sayılı)......................................................................97
- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNU (5216 sayılı).................................................97
- CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ KANUNU (6706 sayılı)...100
- CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULLARI KANUNU
(4681 sayılı)....................................................................................................101
- CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ
KANUNU (4769 sayılı).....................................................................................101
- CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (5271 sayılı)...................................................102
- CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275 sayılı) 113
- COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME- KHK/555..................................................................................118
- CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ KANUNU (6271 sayılı).....................................119
- ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU (772 sayılı).....................................119
- ÇAVUŞ VE UZMAN ÇAVUŞ KANUNU (6320 sayılı)..........................................120
- ÇEK KANUNU (5941 sayılı).............................................................................120
- ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (644 sayılı)..............................................122
- ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN (4081 sayılı)...............123
- ÇOCUK KORUMA KANUNU (5895 sayılı)........................................................124
- ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU (5279 sayılı)124
- DAHİLİYE MEMURLARI KANUNU (1700 sayılı)...............................................125
- DAMGA VERGİSİ KANUNU (488 sayılı)...........................................................125
- DANIŞTAY KANUNU (2575 sayılı)...................................................................126
- DENİZDE ZABT VE MÜSADERE KANUNU (3894 sayılı)...................................128
- DENİZ İŞ KANUNU (854 sayılı)........................................................................129
- DERNEKLER KANUNU (5253 sayılı).................................................................131
- DEVLET DENETLEME KURULU KURULMASI HAKKINDA KANUN (2443 sayılı) 132
- DEVLET İHALE KANUNU (2886 sayılı).............................................................133
- DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU
(2937 sayılı)....................................................................................................136
- DEVLET MEMURLARI KANUNU (657 sayılı)....................................................136
- DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞU HAKKINDA
KANUN (1309 sayılı).......................................................................................143
- DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/540..............................................................144
- DEVLET SU İŞLERİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDA
KANUN (6200 sayılı).......................................................................................144
XIII- DEVLET TİYATROSU KURULUŞU HAKKINDA KANUN (5441 sayılı).................145
- DIŞ TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (2976 sayılı)..................145
- DİLEKÇE KULLANILMASINA DAİR KANUN (3071 sayılı)..................................146
- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
(633 sayılı)......................................................................................................146
- DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNU (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) (4646 sayılı).........147
- ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN
(1416 sayılı)....................................................................................................148
- ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN (6197 sayılı)..........................149
- ELEKTRİK PİYASASI KANUNU (6446 sayılı)......................................................150
- ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU (5809 sayılı).........................................151
- ELEKTRONİK İMZA KANUNU (5070 sayılı)......................................................153
- EMLAK VERGİSİ KANUNU (1319 sayılı)...........................................................153
- EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU (3201 sayılı)....................................................156
- ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME KHK/554...................................................................................156
- ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU (5627).............................................................159
- ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN
(6303 sayılı)....................................................................................................160
- ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU (5362 sayılı)......160
- ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL
SİGORTALAR KURUMU KANUNU (Bağ-Kur) (1479 sayılı)...............................162
- EXPO 2016 ANTALYA KANUNU(6358 sayılı)...................................................169
- FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU (5846 sayılı)...........................................169
- FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (6361 sayılı) (YENİ)......................................171
- FUTBOL VE DİĞER MÜSABAKALARDA BAHİS VE ŞANS OYUNLARI
DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (7258 sayılı)..........................................174
- GECEKONDU KANUNU (775 sayılı).................................................................174
- GELİR VERGİSİ KANUNU (193 sayılı)...............................................................175
- GENELKURMAY BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİNE AİT KANUN (1324 sayılı)
........................................................................................................................178
- GİDER VERGİSİ KANUNU (6802 sayılı)............................................................179
- GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU (2955 sayılı)..............................179
- GÜMRÜK KANUNU (4458 sayılı)....................................................................179
- HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN (314 sayılı)................................................183
- HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU (2802 sayılı).............................................184
- HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KANUNU (6087 sayılı).................191
- HARCIRAH KANUNU (6245 sayılı)...................................................................194
- HARÇLAR KANUNU (492 sayılı)......................................................................194
XIV- HARP AKADEMİLERİ KANUNU (3503 sayılı)...................................................196
- HARP OKULLARI KANUNU (4566 sayılı)..........................................................196
- HAYVAN ISLAHI KANUNU (4631 sayılı)..........................................................197
- HAYVANLARI KORUMA KANUNU (5199 sayılı)..............................................197
- HAYVAN SAĞLIĞI VE ZABITASI KANUNU (3285 sayılı)...................................198
- HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN (4070 sayılı)
........................................................................................................................198
- HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (6100 sayılı)............................................199
- MÜLGA 1086 Sayılı HUMK’nun (HMK Geçici md. 3 gereğince) UYGULAMASI
DEVAM EDEN MADDELERİ.............................................................................211
- HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU (6325 sayılı).......212
- HUSUSİ HASTANELER KANUNU......................................................................213
- İCRA VE İFLAS KANUNU (2004 sayılı).............................................................214
- İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (2577 sayılı)..........................................256
- İL İDARESİ KANUNU (5442 sayılı)...................................................................265
- İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU (222 sayılı)...............................................267
- İL ÖZEL İDARESİ KANUNU (5302 sayılı)..........................................................268
- İMAR KANUNU (3194 sayılı)...........................................................................271
- İNFAZ HAKİMLİĞİ KANUNU (4675 sayılı)........................................................275
- İNÖNÜ ARMAĞANLARI KANUNU (4933 sayılı)...............................................275
- İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU KANUNU (3686 sayılı)...................275
- İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU (1262 sayılı).....................276
- İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU..........................................................276
- İŞ KANUNU (4857 sayılı).................................................................................277
- İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA
DAİR KANUN (6552 sayılı Torba Yasa)............................................................290
- İŞ MAHKEMELERİ KANUNU (5521 sayılı).......................................................290
- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU (6331 sayılı)...........................................292
- İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU (4447 sayılı).....................................................294
- İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN (3577 sayılı)
........................................................................................................................296
- JANDARMA TEŞKİLAT, GÖREV VE YETKİLERİ KANUNU (2803 sayılı)..............296
- JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU (5686 sayılı)
........................................................................................................................297
- KABAHATLER KANUNU (5326 sayılı)..............................................................299
- KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (5607 sayılı).........................................300
- KADASTRO KANUNU (3402 sayılı)..................................................................302
XV- KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN (5441 sayılı).....................................................................306
- KALKINMA PLANLARININ YÜRÜRLÜĞE KONMASI VE BÜTÜNLÜĞÜN
KORUNMASI HAKKINDA KANUN (3067 sayılı)...............................................306
- KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU (6328 sayılı)....................................307
- KAMU GÖREVLERİNDEN AYRILANLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER HAKKINDA
KANUN (2531 sayılı).......................................................................................308
- KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (4688 sayılı)
........................................................................................................................309
- KAMU İHALE KANUNU (4734 sayılı)...............................................................313
- KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU (4735 sayılı)......................................321
- KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
KHK/233.........................................................................................................324
- KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET
MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN
(3346 sayılı)....................................................................................................325
- KAMU KONUTLARI KANUNU (2946 sayılı).....................................................325
- KAMULAŞTIRMA KANUNU (2942 sayılı).........................................................326
- KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (5018 sayılı).........................332
- KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NEŞİR VE İLANI VE MERİYET
TARİHİ HAKKINDA KANUN (1322 sayılı).........................................................335
- KARA AVCILIĞI KANUNU (4918 sayılı)............................................................336
- KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA
KANUN (5539 sayılı).......................................................................................336
- KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU (2918 sayılı).................................................337
- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU (3065 sayılı)..............................................343
- KAT MÜLKİYETİ KANUNU (634 sayılı).............................................................344
- KEFALET KANUNU (2489 sayılı)......................................................................348
- KIYI KANUNU (3621 sayılı)..............................................................................349
- KİMLİK BİLDİRME KANUNU(1724 sayılı).........................................................350
- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (6698 sayılı).................................350
- KOLLUK GÖZETİM KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN (6713 sayılı)
........................................................................................................................353
- KONUT EDİNDİRME YARDIMI HAK SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILMASINA DAİR
KANUN (5664 sayılı).......................................................................................354
- KOOPERATİFLER KANUNU (1163 sayılı).........................................................355
- KOZMETİK KANUNU (5324 sayılı)...................................................................359
- KÖY EBELERİ VE KÖY SAĞLIK MEMURLARI (…) HAKKINDA KANUN (4459 sayılı)
........................................................................................................................359
- KÖY KANUNU (442 sayılı)...............................................................................359
XVI- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (5520 sayılı)...................................................362
- KÜÇÜK SAN. BÖL. İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SAN. SİTESİ İŞ
YERLERİNİN MÜLKİYETİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA KANUN (3385 sayılı)
........................................................................................................................366
- KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (2863 sayılı)..............367
- KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU (5225 sayılı).......369
- LİMANLAR KANUNU (618 sayılı).....................................................................370
- LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA KANUN
(5368 sayılı)....................................................................................................370
- MADENİ UFAKLIK VE HATIRA PARA BASTIRILMASI HAKKINDA KANUN
(1264 sayılı)....................................................................................................371
- MADEN KANUNU (3213 sayılı).......................................................................371
- MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU (2804 sayılı).....377
- MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU (5355 sayılı)........................................377
- MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE
KANUNU (3628 sayılı).....................................................................................381
- MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN (5604 sayılı).......................382
- MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
KHK/556.........................................................................................................383
- MATBAALAR KANUNU (5681 sayılı)...............................................................386
- MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA
KANUN (4483 sayılı).......................................................................................386
- MERA KANUNU (4342 sayılı)..........................................................................386
- MESLEKİ EĞİTİMİ KANUNU (3308 sayılı)........................................................388
- MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU (4086 sayılı)..........................................389
- MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU (2839 sayılı)..................................................391
- MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU
(4122 sayılı)....................................................................................................394
- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI YÜKSEK VE ORTA DERECELİ OKULLAR
ÖĞRETMENLERİ İLE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HAFTALIK DERS SAATLERİ
İLE EK DERS ÜCRETLERİ HAKKINDA KANUN (439 sayılı).................................394
- MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU (1739 sayılı)..................................................396
- MİLLİ MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU (3634 sayılı)...............................397
- MİLLİ PARKLAR KANUNU (2873 sayılı)...........................................................398
- MİLLİ PİYANGO TEŞKİLİNE DAİR KANUN (3670 sayılı)....................................399
- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU (197 sayılı).......................................399
- MUHAFAZASINA LÜZUM KALMAYAN EVRAK VE MALZEMENİN YOK EDİLMESİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ
HAKKINDA KANUN (3473 sayılı).....................................................................400
- MUHASEBEİ UMUMİYE KANUNU (1050 sayılı)..............................................401
XVII- MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN
(4341 sayılı)....................................................................................................403
- NOTERLİK KANUNU (1512 sayılı)....................................................................403
- NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU (5490 sayılı)....................................................410
- NÜFUS PLANLANMASI HAKKINDA KANUN (2127 sayılı)................................412
- OLAĞANÜSTÜ HAL KANUNU (2935 sayılı).....................................................412
- OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN (5193 sayılı)...............................................412
- ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU (205 sayılı)..................................413
- ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN
(2238 sayılı)....................................................................................................414
- ORMAN KANUNU (6831 sayılı).......................................................................414
- ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE
ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARİLÂN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN (6292 sayılı)
........................................................................................................................415
- ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME ÖDEME
HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN
(6493 (sayılı)...................................................................................................418
- ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME-
KHK/90...........................................................................................................419
- ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (6114 Sayılı).................................................419
- ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN (5188 sayılı)...........................420
- ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN (4046 sayılı)................420
- ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU (5580 sayılı)......................................422
- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU (4760 sayılı)..............................................423
- ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5378 sayılı)................................424
- PAMUK ISLAHI KANUNU (2903 sayılı)............................................................424
- PASAPORT KANUNU (5682 sayılı)..................................................................424
- PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAME- KHK/551..................................................................................426
- PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (6585 sayılı)....435
- PETROL PİYASASI KANUNU (5015).................................................................438
- POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU (2559 sayılı).......................................438
- POLİS YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU (4652 sayılı)............................................440
- POSTA HİZMETLERİ KANUNU (6475 sayılı)....................................................440
- RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ
MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN (3153 sayılı)............................................441
XVIII- RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA
KANUN (6112 Sayılı).......................................................................................442
- REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (4054 sayılı)............................444
- RİYASETİCUMHUR SENFONİ ORKESTRASI KURULUŞU HAKKINDA KANUN
(6940 sayılı)....................................................................................................447
- SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (2745 sayılı)
........................................................................................................................447
- SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU (3359 sayılı)........................................448
- SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN
(2368 sayılı)....................................................................................................449
- SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE
ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE
HAKKINDA KANUN (209 sayılı).......................................................................449
- SANAYİ SİCİL KANUNU (6948 sayılı)...............................................................450
- SAYIŞTAY KANUNU (6085 sayılı)....................................................................451
- SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER
MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (5957 sayılı). .455
- SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN
(298 sayılı)......................................................................................................456
- SEFERBERLİKTE VEYA FEVKALADE HALLERDE ASKERİ ŞAHISLARA AİT HUKUK
DAVALARİYLE İCRA TAKİPLERİNDE YAPILACAK MUAMELELER HAKKINDA
KANUN (4308 sayılı).......................................................................................467
- SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİ KANUNU (2941 sayılı)......................................467
- SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU (6356 sayılı)......................469
- SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
KANUNU (3568 sayılı).....................................................................................474
- SERMAYE PİYASASI KANUNU (6362 sayılı).....................................................477
- SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU
(1618 sayılı)....................................................................................................486
- SIKIYÖNETİM KANUNU (1402 sayılı)..............................................................487
- SITMANIN İMHASI HAKKINDA KANUN (7402 sayılı)......................................489
- SİGORTACILIK KANUNU (5684 sayılı).............................................................489
- SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI İLE
DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (5224 sayılı).........................................492
- SİVİL SAVUNMA KANUNU (7126 sayılı)..........................................................493
- SİYASİ PARTİLER KANUNU (2820 sayılı).........................................................493
- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU (5502 sayılı)......................................499
- SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU (2828 sayılı) 500
- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU (5510 sayılı)...500
- SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU...............................................................516
XIX- SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI SABİT İHTİMALLİ VE MÜŞTEREK BAHİS
OYUNLARININ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNE YAPTIRILMASI HAKKINDA
KANUN (5738 sayılı).......................................................................................516
- SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR
KANUN (5149 sayılı).......................................................................................517
- SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN
(5549 sayılı)....................................................................................................518
- SULAMA ALANLARINDA ARAZİ DÜZENLENMESİNE DAİR TARIM REFORMU
KANUNU (3083 sayılı).....................................................................................518
- SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU (6172 sayılı)....................................................519
- SULAR HAKKINDA KANUN (831 sayılı)...........................................................519
- SU ÜRÜNLERİ KANUNU (1380 sayılı)..............................................................520
- ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN
DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (5602 sayılı)..........................................520
- ŞEKER KANUNU (4634 sayılı)..........................................................................521
- TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN
(1219 sayılı)....................................................................................................521
- TAPU KANUNU (2644 sayılı)...........................................................................524
- TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNU (2925 sayılı)........................525
- TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ KANUNU (1581 sayılı)...........526
- TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPİLÂN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUN (3091 sayılı).....................................................................526
- TAŞKIN SULAMA VE SEL BASKINLARINA KARŞI KORUMA KANUNU (4373 sayılı)
........................................................................................................................527
- TEBLİGAT KANUNU (7201 sayılı)....................................................................527
- TELGRAF VE TELEFON KANUNU (406 sayılı)...................................................530
- TELSİZ KANUNU (2813 sayılı).........................................................................531
- TERÖRLE MÜCADELE KANUNU (3713 sayılı)..................................................531
- TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI
HAKKINDA KANUN (5233 sayılı).....................................................................532
- TİCARETTE TAĞŞİŞİN MEN’İ VE İHRACATIN MURAKABESİ VE KORUNMASI
HAKKINDA KANUN (1705 sayılı).....................................................................533
- TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU (6750 sayılı)...........................533
- TOHUMCULUK KANUNU (5553 sayılı)............................................................534
- TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ KANUNU (2911 sayılı)............................536
- TOPLU KONUT KANUNU (298 sayılı)..............................................................537
- TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU (5403 sayılı)...................538
- TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU (6326 sayılı)......................................538
- TURİZMİ TEŞVİK KANUNU (2634 sayılı)..........................................................539
- TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (6502 sayılı)..........................540
XX- TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
(4457 sayılı)....................................................................................................545
- TÜRK BORÇLAR KANUNU (6098 sayılı)...........................................................545
- TÜRK CEZA KANUNU (YENİ) (5237 sayılı).......................................................562
- TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU (3224 sayılı)......................................565
- TÜRK ECZACILAR BİRLİĞİ KANUNU (6643 sayılı)............................................566
- TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU (4954 sayılı).....................................567
- TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİNİN KURULMASI HAKKINDA KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/497..............................................................569
- TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA
KANUN (278 sayılı).........................................................................................569
- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ İLE BAĞDAŞMAYAN İŞLER
HAKKINDA KANUN (3069 sayılı).....................................................................570
- TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (2709 sayılı)..........................................570
- TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU (5434 sayılı)..................579
- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KANUNU (1211 sayılı).................582
- TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA
KANUN (6461 sayılı).......................................................................................583
- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
(3813 sayılı)....................................................................................................583
- TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU KANUNU (6701 sayılı)..........585
- TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KANUNU (5429 sayılı)....................................588
- TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU (4904 sayılı)..................................................589
- TÜRKİYE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİNİN KURULUŞU HAKKINDA
KANUN (4456 sayılı).......................................................................................590
- TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU (6721 sayılı)..............................................591
- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU
(5174 sayılı)....................................................................................................592
- TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON GELİRLERİ KANUNU (3093 sayılı)...................597
- TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNU (2954 sayılı)................................597
- TÜRKİYE SAHİLLERİNDE NAKLİYATI BAHRİYE (KABOTAJ) VE LİMANLARLA KARA
SULARI DAHİLİNDE İCRAYI SANAT VE TİCARET HAKKINDA KANUN (815 sayılı)
........................................................................................................................599
- TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (6741 sayılı)............600
- TÜRKİYE VE ORTA- DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT KANUNU
(7163 sayılı)....................................................................................................600
- TÜRK MEDENİ KANUNU (4721 sayılı).............................................................600
- TÜRK MEDENİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA
KANUN (4722 sayılı).......................................................................................624
- TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (6235 sayılı).........624
XXI- TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN
(5000 sayılı)....................................................................................................626
- TÜRK PETROL KANUNU (6491 sayılı).............................................................627
- TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU (6413 sayılı)...........................630
- TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (211 sayılı)..........................632
- TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ SUBAY VE
ASTSUBAYLAR HAKKINDA KANUN (4678 sayılı).............................................633
- TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU (926 sayılı).........................634
- TÜRK SİVİL HAVACILIK KANUNU (2920 sayılı)................................................639
- TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ KURULUŞ KANUNU (132 sayılı)................640
- TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ KANUNU (6022 sayılı)..............................................641
- TÜRK TİCARET KANUNU (6102 sayılı) (YENİ)..................................................643
- TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA
KANUN (6103 sayılı).......................................................................................691
- TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU (5901 sayılı)..................................................696
- TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
(4207 sayılı)....................................................................................................698
- UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE KURBAĞA ADAM HİZMETLERİ
TAZMİNAT KANUNU (2629 sayılı)..................................................................698
- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN (2429 sayılı)........699
- ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU (6735 sayılı)..............................................699
- UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE
YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN (7269 sayılı).....................................700
- UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1593 sayılı)..................................................704
- UMUMİ MAĞAZALAR KANUNU (2699 sayılı).................................................706
- UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN
(2247 sayılı)....................................................................................................707
- UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN (2313 sayılı)
........................................................................................................................708
- UZMAN ERBAŞ KANUNU (3269 sayılı)............................................................708
- UZMAN JANDARMA KANUNU (3466 sayılı)...................................................710
- ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA
DAİR KANUN (4703 sayılı)..............................................................................711
- VAKIFLAR KANUNU (5737 sayılı)....................................................................712
- VERGİ USUL KANUNU (213 sayılı)..................................................................714
- VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ
BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR
KANUN (6343 sayılı).......................................................................................719
- VETERİNER HİZMETLERİ, BİTKİ SAĞLIĞI, GIDA VE YEM KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (6589 sayılı)....................................720
XXII- YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN (4817 sayılı)..............720
- YABANCILARIN TÜRKİYE’DE İKAMET VE SEYAHATLERİ HAKKINDA KANUN
(5683 sayılı)....................................................................................................722
- YABANCILAR ve ULUSLAR ARASI KORUMA KANUNU (6458 sayılı)................723
- YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN (4708 sayılı)...........................................728
- YARDIM TOPLAMA KANUNU (2860 sayılı).....................................................728
- YARGITAY KANUNU (2797 sayılı)...................................................................729
- YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK/552...............................731
- YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
(6745 sayılı)....................................................................................................732
- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN (5084 sayılı)..................................................733
- YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU (1076 sayılı)......734
- YEM KANUNU (1734 sayılı)............................................................................735
- YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN
KANUN (5042 sayılı).......................................................................................735
- YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN (167 sayılı).............................................737
- YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK
KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUN (5366 sayılı)
........................................................................................................................738
- YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN
SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
HAKKINDA KANUN (3201 sayılı).....................................................................739
- YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU (351 sayılı)........739
- YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU (2547 sayılı)........................................................740
- YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU (2914 sayılı).....................................746
- ZEYTİNCİLİĞİN ISLAHI VE YABANİLERİNİN AŞILATTIRILMASI HAKKINDA KANUN
(3573 sayılı)....................................................................................................746
- ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU (6861 sayılı)...........746
- ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN (7472 sayılı)..................748
- ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ KARANTİNA KANUNU (6968 sayılı).....................749
- ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
KHK/587.........................................................................................................749
- ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA YAZMA BİLMEYEN
VATANDAŞLARIN, OKURYAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA
İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN
(2841 sayılı)....................................................................................................749
TÜZÜKLER
XXIII- ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ...............................................751
- ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ.................................................................751
- ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TÜZÜĞÜ..................................................................752
- ATATÜRK, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜZÜĞÜ.....................................752
- AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER TÜZÜĞÜ................................................752
- AT YARIŞLARI TÜZÜĞÜ...................................................................................753
- CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TEVKİFEVLERİNİN YÖNETİMİNE VE CEZALARIN
İNFAZINA DAİR TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK.............754
- DANIŞTAY İÇ TÜZÜĞÜ....................................................................................758
- DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (DTÖ) TÜZÜĞÜ.....................................................759
- EMLAK VERGİSİNE MATRAH OLACAK VERGİ DEĞERLERİNİN TAKDİRİNE İLİŞKİN
TÜZÜK.............................................................................................................759
- EMNİYET ÖRGÜTÜ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ............................................................759
- EVKAF KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ.......................................................760
- FİKİR VE SANAT ESERİ SAHİPLERİ İLE BAĞLANTILI HAK SAHİPLERİ MESLEK
BİRLİKLERİ VE FEDERASYONLARI HAKKINDA TÜZÜK......................................760
- GEMİ BAYRAK ŞAHADETNAMELERİ HAKKINDA NİZAMNAME.......................763
- GEMİ SİCİLİ NİZAMNAMESİ............................................................................763
- GIDA MADDELERİNİN VE UMUMİ SAĞLIĞI İLGİLENDİREN EŞYA VE LEVAZIMIN
HUSUSİ VASIFLARINI GÖSTEREN TÜZÜK........................................................763
- GİRESUN LİMAN TÜZÜĞÜ..............................................................................764
- HAKEME VE RESMİ ARABULUCUYA BAŞVURMA TÜZÜĞÜ............................765
- HAYVAN REHNİ TÜZÜĞÜ................................................................................766
- HUSUSİ İDARELER VE BELEDİYELER KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ.........766
- İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME....................767
- İNÖNÜ ARMAĞANLARI TÜZÜĞÜ....................................................................767
- İSKAN MUAFİYETLERİ NİZAMNAMESİ............................................................767
- İSPİRTOLU İÇKİLERİN VASIFLARIYLA BİRA FABRİKA VE İMALATHANELERİNİN
KONTROL VE MUAYENELERİ İLE İLGİLİ NİZAMNAME.....................................768
- İSTANBUL LİMAN TÜZÜĞÜ.............................................................................769
- İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ.........................................................770
- İŞÇİ VE İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ DENETİMİNE İLİŞKİN
TÜZÜK.............................................................................................................770
- İZMİR LİMANI NİZAMNAMESİ........................................................................771
- KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ..................................................................771
- KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURULLARINDA
BULUNDURULACAK TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN NİTELİK VE
GÖREVLERİ HAKKINDA TÜZÜK.......................................................................772
- KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK
........................................................................................................................772
XXIV- KÜÇÜKLERİN EVLÂT EDİNİLMESİNE ARACILIK FAALİYETLERİNİN
YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK (15.03.09 R.G.)..........................................773
- MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK.......................774
- MEZARLIKLAR HAKKINDAKİ NİZAMNAME.....................................................776
- NÜKLEER TESİSLERE LİSANS VERİLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK............................776
- PAMUKLARIN KONTROLÜNE DAİR TÜZÜK.....................................................776
- PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN
İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK............777
- PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ......................................................777
- PETROL TÜZÜĞÜ............................................................................................777
- POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ..................................................780
- POSTA TÜZÜĞÜ..............................................................................................780
- PTT BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI TÜZÜĞÜ.............................................783
- RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE
DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK..................................................................783
- SAMSUN LİMAN TÜZÜĞÜ..............................................................................784
- SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GİDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT
BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ.......................785
- SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE PLANLAMA VE
DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ...........................................................................785
- SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ...............................................786
- ŞEHİR VE KASABALARDAKİ MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR KURULLARI TÜZÜĞÜ. .786
- TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ......................................................................................787
- TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ.........................................................788
- TASFİYE TÜZÜĞÜ............................................................................................789
- TEBLİGAT TÜZÜĞÜ.........................................................................................791
- TEKEL DIŞI BIRAKİLÂN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE
BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI,
SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA
İLİŞKİN TÜZÜK................................................................................................793
- TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ................................................................794
- TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ.............................................................................794
- TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ (29/06/2009 -
2009/15153).........