Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (72)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Kamu Maliyesi

Kamu MaliyesiSayfa Sayısı
:  
522
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257983532

45,00 TL

 

BİRİNCİ BÖLÜM
MALİYE İLMİNİN ESASLARI

I. MALİYE İLMİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
II. MALİYE İLMİNDE METOT SORUNU
III. MALİYE İLMİNİN TARİHÇESİ
IV. MALİYE İLMİNİN GELİŞİMİ
V. MALİYE İLMİNE ÇEŞİTLİ YAKLAŞIMLAR
VI. MALİYE İLMİNİN DİĞER İLİM DALLARIYLA İŞKİLERİ
A. MALİYE VE İKTİSAT
B. MALİYE İLMİNİN DİĞER İLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ
İKİNCİ BÖLÜM
KAMU EKONOMİSİ

I. GENEL OLARAK EKONOMİNİN İŞLEYİŞİ
II. KAMU EKONOMİSİNİN İŞLEYİŞİ
III.KÜRESEL KAMUSAL MALLAR
IV. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DEVLET ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİMLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KAMU GİDERLERİ

I. KAMU GİDERLERİ KAVRAMI
II. KAMU GİDERLERİNİN TANIMI
III. KAMU FAALİYETLERİNE VE KAMU GİDERLERİNE İLİŞKİN BAZı
GÖRÜŞLER
IV. KAMU GİDERLERİNİN ÖZELLİKLERİ
V. KAMU GİDERLERİNİN SINIRI SORUNU
VI. KAMU GİDERLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
VII. KAMU GİDERLERİNİN ETKİLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAMU GELİRLERİ (VERGİ TEORİSİ)

I. KAMU GELİRLERİNİN NİTELİĞİ
II. KAMU GELİRLERİNİN BAŞLICA ÇEŞİTLERİ
III. VERGİLEMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ
IV. VERGİLEMENİN VARLIĞINI HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞAN TEORİLER
V. VERGİNİN TANIMI AMAÇLARI VE VERGİLEMEYE İLİŞKİN BAZI ANA
KAVRAMLAR
VI. VERGİLERİN SINIFLANDIRILMASI
VII. VERGİLEME İLKELERİ
VIII. VERGİLEMEYE İLİŞKİN BAZI KAVRAMLAR
IX. VERGİ SİSTEMLERİ VE VERGİ TÜRLERİ
X. ULUSLARARASI VERGİLENDİRME
XI. VERGİLERİN EKONOMİK VE SOSYAL ETKİLERİBEŞİNCİ BÖLÜM
DEVLET BORÇLARI

I. DEVLET BORÇLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
II. DEVLET BORÇLARININ SINIFLANDIRILMASI
III. BORÇLANMA TEKNİĞİ
IV. BORÇ YÖNETİMİ
V. DEVLET BORÇLARININ AZALMASI VE SONA ERMESİ

ALTINCI BÖLÜM
BÜTÇE

A. BÜTÇENİN HAZIRLANMASI
B. BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYLANMASI
C. BÜTÇENİN UYGULANMASI
D. BÜTÇE-HAZİNE İLİŞKİLERİ
E. DEVLET MUHASEBE SİSTEMLERİ
F. BÜTÇE HESAPLARININ KAPATILMASI
G. BÜTÇENİN DENETİMİ

YEDİNCİ BÖLÜM
MAHALLİ İDARELER

I. GENEL OLARAK MAHALLİ İDARELER
II. MAHALLİ İDARELERİN VAROLMA NEDENLERİ

III. MERKEZİ İDARE İLE MAHALLİ İDARELER ARASINDAKİ İLİŞKİLER
IV. TÜRKİYE’DE MAHALLİ İDARELER

SEKİZİNCİ BÖLÜM
MALİYE POLİTİKASI

I. MALİYE POLİTİKASININ KONUSU, ÖNEMİ VE GELİŞİMİ
II. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI VE ARAÇLARI
III. MALİYE POLİTİKASINDA AMAÇ-ARAÇ ÇATIŞMALARI