Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (18)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

Kamu İhale Hukukuna ilişkin Yerleşik Danıştay İçtihatları

Kamu İhale Hukukuna ilişkin Yerleşik Danıştay İçtihatlarıSayfa Sayısı
:  
584
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7858-00-9

89,00 TL

KİTAP HAKKINDA
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun getirmiş olduğu yeni kamu ihale sisteminde kural olarak idareye şikayet, şikâyet sonrasında ise Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet yoluna başvurulması zorunlu idari başvuru yolu olarak kabul edilmiştir.

Kanunun getirmiş olduğu bu yeni sistem sonrasında ayrı bir uzmanlık alanı olarak ortaya çıkan kamu ihale uyuşmazlıkları daha da çeşitlenmiştir. 4734 sayılı Kanuna tabi olan ve olmayan (istisna ihaleleri) ihalelerin bir arada yürütüldüğü bu sistemde, ihale işlemlerine karşı dava açılmadan önce zorunlu idari başvuru usulü kabul edildiğinden, ihale uyuşmazlıklarıyla karşı karşıya kalan ilgililer karmaşık ve ayrıntılarla dolu bu yolda birçok usulî eksiklik nedeniyle hak kaybına uğrayabilecek durumdadırlar.

Bu nedenle kitap da artık ihale hukukunda yerleşik hale gelmiş olan Danıştay içtihatlarını konu konu ve madde madde tasnif edilerek ayrılmış, ilgili kanun maddesinin altında okuyucunun istifadesine sunulmuş.. Bu sayede kamu ihalelerine katılıp, teklifleri değerlendirme dışı bırakılan ya da aşırı düşük savunmaları kabul edilmeyen ilgililer hangi yol ve yöntemlere başvurabileceğini kolayca anlayabileceklerdir.

Kitap da yer alan Danıştay kararları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde anonimleştirilmiş. Ancak unutulmamalıdır ki, kararlarda önemli olan hukuki değerlendirme kısmıdır. Kararların hukuki değerlendirme kısmı ait olduğu maddeye ilişkin yerleşik hale gelen uygulamayı göstermektedir.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
    Genel Hükümler
    Uygulama İlkeleri
    İhaleye Katılım Kuralları
    İhale Süreci
    İhale Usulleri ve Uygulaması
    İhalenin ve Ön Yeterliğin İlânı, İhale Dokümanının Verilmesi
    Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması
    Tekliflerin Değerlendirilmesi
    Danışmanlık Hizmet İhaleleri İle İlgili Özel Hükümler
    Kamu İhale Kurumu, Şikâyetlerin İncelenmesi ve Anlaşmazlıkların Çözümü
    Kamu İhale Kurumu
    İhalelere Yönelik Başvurular ve İnceleme İhalelere Yönelik Başvurular
    Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu İhalelere Katılmaktan Yasaklama
    Çeşitli Hükümler
    Son Hükümler