Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku ( Vergi İcra Hukuku )

Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku ( Vergi İcra Hukuku )Sayfa Sayısı
:  
288
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-152-662-1

35,00 TL

  Ülkemizde, kamu gelirlerinin yeterli olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Günümüzde kamu açıklarının gayrisafi milli hasılaya oranı  dir. Vergi tahsilatındaki aksaklıklar ve etkinlik kayıpları kamu açıkların önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, kamu alacaklarının ortalama tahsil süresi ve müeyyidelerin etkinliği konuları son yıllarda daha fazla önem kazanmış bulunmaktadır. Bu gerçek, kamu alacaklarının korunmasına, takibine ve tahsiline yönelik konuların kavranmasını önemli hale getirmiş ve elinizdeki kitabın oluşmasında bizi cesaretlendirmiş bulunmaktadır. Konuların kaleme alınması sırasında başta Danışyat'ın olmak üzere yargı kararlarından, Genel Tebliğlerden ve Maliye Bakanlığı'nın özelgelerinden yararlanılmış ve bunlar kitabın dipnotlarında tarih ve numaralarıyla birlikte verilmiştir. Ayrıca, birçok konunun sonunda, konuların daha iyi kavranması amacıyla örnek olaylara, sorulara ve bunların çözümlerine yer verilmiştir.(SUNUŞTAN)


İÇİNDEKİLER


Birinci Bölüm 
KAMU ALACAKLARI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
I. KAMU ALACAKLARININ ÖNEMİ 
II. KAMU ALACAKLARININ KAPSAMI
A. ASLİ VE FER'İ KAMU ALACAKLARI
B. KAMU HİZMETLERİ UYGULAMASINDAN DOĞAN KAMU ALACAKLARI
C. TAKİP GİDERLERİNDEN OLUŞAN KAMU ALACAKLARI
D. TAHSİLİ EMVAL KANUNU'NA GÖRE TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN KAMU ALACAKLARI
E. 6183 Sayılı Kanun'un KAPSAMI DIŞINDA KALAN KAMU ALACAKLARI
III. KAMU ALACAKLARININ NİTELİKLERİ
A. KAYNAĞI AÇISINDAN
B. TARAFLAR AÇISINDAN
C. HUKUKİ STATÜ AÇISINDAN


İkinci Bölüm 
KAMU ALACAKLARININ KORUNMASI 
I. KAMU ALACAKLARININ KORUNMASINI GEREKTİREN NEDENLER 
II. KAMU ALACAKLARINI KORUYAN YOLLAR
A. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU 
B. TEMİNAT İSTENMESİ 
C. İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI 
D. İHTİYATİ TAHAKKUK UYGULAMASI


Üçüncü Bölüm 
KAMU ALACAKLARINI KORUYAN DİĞER YOLLAR 
I. KAMU ALACAĞINA RÜÇHANİYET TANINMASI 
A. TEMEL PRENSİPLER
B. GARAMETEN TAHSİL 
II. KAMU ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILMAYACAK İŞLEMLER 
III. SORUMLULUK MÜESSESESİNE YER VERİLMESİ 
A. TANIMI VE HUKUKSAL NİTELİĞİ 
B. SORUMLULUK HALLERİ 
IV. TAKAS 
A. HUKUKİ NİTELİĞİ 
B. ŞARTLARI VE BAŞVURU SÜRESİ
V. İPTAL DAVASI 
A. İPTAL DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ
B. İPTAL DAVASININ MUHATABI 
C. İPTAL DAVASI AÇILABİLECEK HALLER
D. İPTAL DAVASI AÇABİLME SÜRESİ 
E. İPTAL DAVASININ SONUÇLARI 
VI. ORTAKLIĞIN FESHİNİN İSTENEBİLMESİ


Dördüncü Bölüm 
KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ, ÖDEME SÜRELERİNİ UZATAN HALLER, ÖDEMENİN ERTELENMESİ, GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ 
I. KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ
A. ÖDEME ZAMANI VE YERİ 
B. ÖDEME ŞEKİLLERİ 
C. KAMU ALACAĞININ ÖDENMESİNDE MAHSUP SIRASI 
D. ÖDEMENİN İSPATI 
II. ÖDEME SÜRELERİNİ UZATAN HALLER 
A. ZOR DURUM NEDENİYLE SÜRELERİN UZAMASI 
B. ÖLÜM NEDENİYLE SÜRELERİN UZAMASI 
C. MÜCBİR SEBEP İLE SÜRELERİN UZAMASI 
III. ÖDEMENİN ERTELENMESİ 
A. TECİL 
B. TEHİR 
C. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI 
D. VERGİDE YENİDEN YAPILANDIRMA 
E. TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASIVERGİDE YENİDEN YAPILANDIRMA/tecil/af karşılaştırması 
IV. ÖDEMENİN GECİKMESİ HALİNDE UYGULANAN GECİKME ZAMMI VE GECİKME FAİZİ 
A. GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 
B. GECİKME FAİZİ UYGULAMASI 
C. GECİKME ZAMMI İLE GECİKME FAİZİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Beşinci Bölüm 
KAMU ALACAKLARININ CEBREN TAHSİLİ 
I. CEBRİ TAHSİL AŞAMASININ BAŞLANGICI-ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ 
A. ÖDEME EMRİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ
B. ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ
C. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ
II. CEBRİ TAHSİL ŞEKİLLERİ
A. TEMİNATIN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
B. HACİZ YAPILMASI 
C. İFLASIN İSTENMESİ


Altıncı Bölüm 
ÖDEME VE CEBRİ TAHSİL DIŞINDA KAMU ALACAĞINI SONA ERDİREN HALLER 
I. ZAMANAŞIMI 
A. TAHAKKUK ZAMANAŞIMI 
B. TAHSİL ZAMANAŞIMI 
II. TERKİN 
A. DOĞAL AFETLER NEDENİYLE TERKİN
B. TAHAKKUKTAN VAZGEÇİLMESİ NEDENİYLE TERKİN 
C. TAHSİL OLANAKSIZLIĞI NEDENİYLE TERKİN 
D. YARGI KARARI İLE TERKİN 
E. VERGİ HATALARININ DÜZELTİLMESİ YOLU İLE TERKİN 
III. TAKAS VE MAHSUP 
A. TAKAS
B. MAHSUP
IV. HATA DÜZELTME VE MALİ AF 
A. HATA DÜZELTME
B. MALİ AF 
V. YARGI KARARI VE UZLAŞMA 
A. YARGI KARARI 
B. UZLAŞMA 
VI. ÖLÜM VE CEZA İNDİRİMİ 
A. ÖLÜM 
B. CEZA İNDİRİMİ


KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ