Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Kambiyo Mevzuatında İhracat ve İthalat Hesapları ve Bu Hesapların Kapatılmasına İlişkin Suçlar

Kambiyo Mevzuatında İhracat ve İthalat Hesapları ve Bu Hesapların Kapatılmasına İlişkin SuçlarSayfa Sayısı
:  
275
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2005
ISBN NO
:  
975-6145-37-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XV GİRİŞ 1 I. Döviz, Kambiyo ve Kambiyo Kontrolü 1 A. Döviz ve Kambiyo Kavramları 1 B. Kambiyo Kontrolü 2 C. Kambiyo Kontrol Mercileri 2 II. Kambiyo Mevzuatı Hakkında Genel Bilgi 3 III. Kambiyo Mevzuatının Tarihi Gelişimi 4 IV. Konunun Devletler Özel Hukuku ile Bağlantısı 8 A. Genel Olarak 8 B. Kambiyo Mevzuatının Devletler Özel Hukukundaki Yeri 10 C. Kambiyo Mevzuatının Devletler Özel Hukukundaki Önemi 14 V. Araştırmanın Kapsamı ve Plân 16 Birinci Bölüm ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN ÖDEME YÖNTEMLERİ I. Ödeme Yöntemlerine İlişkin Yasal Düzenleme 19 II. Ödeme Yöntemleri 19 A. Peşin Ödeme (Prepayment/Advance Payment) 19 B. Alıcı Firma Prefinansmanı (Prefinancing) 21 C. Kabul Kredili Ödeme (Acceptance Credit) 21 D. Mal Mukabili Ödeme (Cash Against Goods) 22 E. Vesaik Mukabili Ödeme (Cash Against Documents) 24 1. MTO Tahsiller İçin Yeknesak Kurallar 24 2. Vesaik Mukabili Ödeme ile İlgili Taraflar 25 3. Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin İşleyişi 26 X 4. Bankaların Tahsil İşleminde Kullanılan Belgelerle İlgili Sorumlulukları 27 F. Akreditif (Letter of Credit) 28 1. MTO′nun Akreditife İlişkin Kuralları 28 2. Akreditifin Tarafları 29 3. Genel Olarak Akreditifin İşleyişi 30 4. Akreditifin Genel Özellikleri 31 5. Akreditifin Türleri 32 a. Dönülebilir Akreditif (Revocable Letter of Credit) 32 b. Dönülemez Akreditif (Irrevocable Letter of Credit) 33 c. Teyitli Akreditif (Confirmed Letter of Credit) ve Teyitsiz Akreditif (Unconfırmed Letter of Credit) 33 d. Devredilebilir Akreditif (Transferable Letter of Credit) 35 e. Rotatif Akreditif (Revolving Letter of Credit) 37 f. Ard Arda Akreditif (Back to Back Letter of Credit) 38 g. Ödenmesi Ertelenmiş Akreditif (Deferred Payment Letter of Credit) 39 h. Kırmızı Kayıt (Red Clause) ve Yeşil Kayıt (Green Clause) Taşıyan Akreditifler 40 ı. Teminat Akreditifi (Standby Letter of Credit) 40 İkinci Bölüm İHRACAT VE İTHALAT İŞLEMLERİ I. Genel Olarak İhracat ve İthalat 43 A. İhracat ve İthalat Mevzuatı 43 B. İhracat/İhracatçı ve İthalat/İthalatçı Kavramları 45 II. İhracat Türleri 46 A. Özellik Arz Etmeyen İhracat 47 B. Kayda Bağlı İhracat 48 C. Serbest Bölgelere Yapılan İhracat 48 D. Transit Ticaret 48 E. Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katilim 49 F. Özelliği Olan İhracat 50 1. Kredili İhracat 50 2. Konsinye İhracat 50 3. İthal Edilmiş Malların İhracı 51 4. Bedelsiz İhracat 52 5. Ticarî Kiralama Yoluyla İhracat 53 6. Offset Kapsamında Yapılan İhracat 54 7. Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracat 56 8. Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılan Kesin İhracat ve Geçici İhracat 58 III. İthalata İlişkin Esaslar 60 Üçüncü Bölüm İHRACAT VE İTHALAT HESAPLARININ KAPATILMASI I. Kambiyo Mevzuatında İhracat ve İthalata İlişkin Hükümler 63 II. Kambiyo Mevzuatına Göre Sözleşme Bedelinin Yabancı Para Olarak Kararlaştırılması ve Bunun Sonuçlan 70 A. Genel Olarak Yabancı Para Kayıtlan 70 B. Kambiyo Mevzuatındaki Gelişmeler ve Yabancı Para ile Ödeme 74 III. İhracat ve İthalatta Dövizle Ödeme 78 IV. İhracat ve İthalat Hesaplannm Kapatılması 79 A. İhracat Hesaplannm Kapatılması 79 1. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Süresi 80 a. Genel Kural 80 b. Bazı İhracat Türleri ve Ülkeler Açısından Genel Kurala Getirilen İstisnalar 82 aa. Bazı İhracat Türleri Açısından Genel Kuralın İstisnaları 82 bb. Bazı Ülkeler Açısından Genel Kuralın İstisnalan 85 2. İhracat Bedelinin Türk Parası veya Döviz Olarak Getirilmesi 86 3. İhracat Bedellerini Yurda Getirme Zorunluluğu Olmayan Haller 90 4. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini Engelleyen Mücbir Sebepler 91 a. Mücbir Sebep Halleri 91 b. Mücbir Sebeplerin Tevsiki 93 c. Mücbir Sebeplerin İhracat Hesaplan Üzerindeki Etkisi 94 5. İhracat Hesaplarının Kapatılması İçin Yapılacak İşlemler 95 a. İhracatçı Tarafından Yapılacak İşlemler 95 b. Bankalar veya Özel Finans Kurumlan Tarafından Yapılacak İşlemler 96 XII B. İthalat Hesaplarının Kapatılması 97 1. İthalat Hesaplarının Kapatılması Prosedürü 97 2. Takibi Yapılmayacak İthalat Hesaplan 98 3. İthalat Hesaplarının Kapatılmasında Mücbir Sebepler ve Bunların Tevsiki 98 4. İthalat Hesaplarının Kapatılmaması Halinde Yapılacak İşlemler 100 Dördüncü Bölüm İHRACAT VE İTHALAT HESAPLARININ KAPATILMAMASINA İLİŞKİN SUÇLAR I. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunda Yer Alan Düzenleme 101 II. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulanma Şekli Hakkında Kanunun Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına Etki Eden Hükümleri 103 III. Anayasa Mahkemesi Kararlarında 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunun 1. ve 3. Maddelerinin "Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi" Bakımından İncelenmesi 106 A. 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu Döneminde Anayasa Mahkemesinin 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunun 1. ve 3. Maddelerine İlişkin Kararlan ve Doktrindeki Tartışmalar 106 B. Anayasa Mahkemesi Kararlannın Değerlendirilmesi 111 C. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Açısından Konunun İncelenmesi 113 IV. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanuna Muhalefet Suçu Teşkil Eden Haller 114 A. Genel Olarak 114 B. İhracat ve İthalat Hesaplarına İlişkin Suçlar 115 C. İhracat ve İthalat Hesaplannın Kapatılmaması Suçu 115 1. İhracat ve İthalat Hesaplannın Kapatılmaması Suçu Açısından 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunun Hangi Hükmünün Esas Alınacağı Sorunu 115 2. İhracat ve İthalat Hesaplarının Kapatılmamasına İlişkin Cezaî Sorumluluğu Doğuran Sebepler 118 a. İhracatçının/İthalatçının Sorumluluğuna Yol Açan Sebepler 118 XIII b. Bankaların veya Özel Finans Kurumlarının Sorumluluğuna Yol Açan Sebepler 118 aa. İhracat/İthalat Hesaplarının Kapatılmamış Olduğunun Kambiyo Müdürlüğüne Bildirilmemesi 118 bb. Fiküf Döviz Alımı Yapılması 119 3. İhracat/İthalat Hesaplarının Süresinde ve Öngörülen Esaslara Göre Kapatılmaması Suçunun Failleri 126 a. 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunda Yer Alan Düzenleme 126 b. Özellik Arzeden Bir Durum Olarak Tüzel Kişilerin İhracat/ İthalat Hesaplarının Kapatılmamasından Doğan Cezaî Sorumluluğu 126 aa. Genel Olarak Tüzel Kişilerin Cezaî Sorumluluğu 126 bb.1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunun Tüzel Kişilere İlişkin Düzenlemesi ....128 aaa.Tüzel Kişilerin Cezaî Sorumluluğunun Kabulü 128 bbb.Anayasa Mahkemesi Kararlarında 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunun Tüzel Kişilere İlişkin Hükümleri 128 ccc.Anayasa Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi 130 4. İhracat/İthalat Hesaplarının Öngörülen Esaslara Göre Kapatılmaması Suçunun Unsurları 132 a. Suçun Maddî Unsuru 132 b. Suçun Manevî Unsuru 135 5. Zamanaşımı 137 6. Af Kanunlan 139 7. Davaya Bakacak Mahkemeler ve Yargılama Usulü 141 8. İhracat/İthalat Hesaplarına İlişkin Suçlar Açısından 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunda Öngörülen Cezalar 144 a. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulanma Şekli Hakkında Kanundan Önceki Dönem 145 aa. Ağır Para Cezası 145 bb.1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunda Öngörülen Ağır Para Cezasının Niteliğinin Tayini 148 XIV cc.1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunda Öngörülen Ağır Para Cezasının Niteliğinin Tayin Edilmesinin Önemi 149 b. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5252 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulanma Şekli Hakkında Kanun ile Yapılan Değişiklik 153 SONUÇ 155 EKLER 169 EK. I Döviz Alım Belgesi 171 EK. II Döviz Satım Belgesi 172 EK. III Türk Parası Transfer Belgesi 173 EK. IV Döviz Beyan Tutanağı 174 EK. V Kapatılmayan İhracat Hesapları İçin Kambiyo Müdürlüğüne İhbar Mektubu Örneği 175 EK. VI Kapatılmayan İthalat Hesaplan İçin Kambiyo Müdürlüğüne İhbar Örneği 176 EK. VII Kambiyo Müdürlüğü Tarafından Yapılan Suç Duyurusu Örneği.... 177 EK. VIII İddianame Örneği 179 EK. IX Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanun 181 EK. X Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar 186 EK. XI Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 91-32/5) 203 EK. XII Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: I-M) 221 EK. XIII Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun 257 EK. XIV EURO′nun Hukukî Araçlara Etkisi Hakkında 4538 Sayılı Kanun ..260 EK. XV 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun İlgili Maddeleri ve Bu Maddelerin Gerekçeleri 263 EK. XVI Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 5252 Sayılı Kanun 269 YARARLANILAN KAYNAKLAR 271