Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

Kadın Haklarının Gelişimi Ve Sorunları

Kadın Haklarının Gelişimi Ve SorunlarıSayfa Sayısı
:  
235
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007

15,00 TL

İÇİNDEKİLER


I. KADIN HAKLARI TARİHİ ve 4721 SAYILI YENİ
MEDENİ KANUNUN KADIN HAKLARINA GETİRDİĞİ
İYİLEŞTİRMELER 1

A- Kadın veya Kadın Haklarının Özet Tarihçesi 2
B- Yeni MK.nun Kadın Haklarına Getirdiği İyileştirmeler 12
1. Türk Devrim Tarihi III: Kadınlara Sağlanan
Haklar- Suna Kili 21
1.1- Basında Kadın Hakları Tarihçesi 23
2. Tarih Işığında Devrimlerimiz - Fahri Belen 26
2.1 - Osmanlılarda Kadın 27
2.2 - Türk Devriminin Kadına Verdiği Değer 29
3. ATATÜRK ve Türk Kadını
Kurtuluş Savaşı Kadınları 32
1. Dünyadaki Gelişmeleri İzleyen Bir Kadınlık 39
2. Yabancılarla Düşüp Kalkan Kadınlar 39
3. Türk Ananın Kini ve Bağışlayıcılığı: Vurma Fatma....40
4. Cephaneyi Cepheye Yetiştirmek 41
5. Mazhar Müfit Beyin Tanıklığı 41
6. Kadınlar Erkekleri Cepheye Teşvik Ediyor 42
7. Aşkının Ölüme Götürdüğü Efe Karısı:
Gördesli Makbule 42
8. Ayşe Kadın: 25 Kişilik Kadın Birliğinin Kumandanı..43
9. Türk Jan D;.rk\′ı Küçük Nezahat 43

10. Mustafa Kemal Paşa: Sonsuza Kadar Kutsayalım ..43
11. Türkiyede Seçme ve Seçilme Hakkının
Neresindeyiz 44
12. TBMM\′de İlginç Tartışma 44

II. İSLAMDA KADIN 46

Kur\′an\′da Örtünme ile İlgili Ayetler 47
Muazzez İlmiye Çığ; Değişik Dinlerde Kadın 55
1, Kadın Hakları 57
2. Kur\′an\′da Örtünmeyle İlgili Ayetler 60III. ANAYASA VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA
KADININ YERİ: ANAYASA MADDE: 41 64
1. Ailenin Korunması 65
2. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi 67
IV. KADIN HAKLARINA DAİR ULUSLARASI SÖZLEŞMELER 72
1. Kadınların Siyasi Haklarına Dair Sözleşme 73
2. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Uluslararası Sözleşmesi 77
V. TÜRKİYE\′DE KADIN HAKLARI İLE İLGİLİ İSTATİKLER 95
1. Türkiye\′de Kadın Hakları 97
2. Adım Adım Kadın Erkek Eşitliği 97
VI. İNKİLAP KANUNLARI 116
VII. KADININ ÇEŞİTLİ KANUNLAR İLE DÜZELTİLEN
DURUMU, TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİ İLE
KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN
ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN
BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS
ARAŞTIRMASI RAPORU 121
Türk Ceza Kanunu 123
4857 Sayılı İş Kanunu 127
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 130
VIII. KADINA YÖNELİK ŞİDDET 135
1. Kadına Yönelik Şiddet Açısından Dünyada Durum 144
2. Kadına Yönelik Şiddet Açısından Türkiyede Durum 149
3. Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri 161
a- Bireysel Nedenler 163
b-Ailede Şiddet Öyküsü 165
c-Alkol Kullanımı 165
d- Kişilik Bozuklukları 165
e- İlişkinin Biçimi ile ilgili Faktörler 166
f-Toplumsal Faktörler 166
g- Kültürel Etkenler 167
I

4, Kadına Yönelik Şiddetin Sonuçları 168
5. Çözüm Önerileri 170
a- Koruyucu ve Önleyici Tedbirler 170
b- Hizmet Kurumları 172
c- Eğitim 176
d-Sağlık 177
e-Hukuk 178
IX. TÖRE/NAMUS CİNAYETLERİ 181
1. Töre/Namus Cinayetleri Açısından Dünyada Durum 183
2. Töre/Namus Cinayetleri Açısından Türkiye\′de Durum 185
3. Töre/Namus Cinayetleri Nedenleri 192
4. Çözüm Önerileri 194
a- Koruyucu ve Önleyici Tedbirler 194
b- Kurumsal Hizmetler 195
c- Eğiüm 196
5. Komisyon Tarafından Önerilen Yasal Düzenlemeler 196
X. KADINA YÖNELİK HABER VE PROGRAMLARDA ŞİDDET ...199
XI. ÜLKEMİZDE KADIN VE ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET VE
NAMUS CİNAYETLERİ AÇISINDAN YÜRÜTELEN
ÇALIŞMALAR 203
1. Merkezi ve Yerel Yönetimlerce Yapılan Çalışmalar 205
1.1. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) 205
1.2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
(SHÇEK) 209
1.3. Kadıköy Belediyesi 212
2. Sivil Toplum Örgütleri Tarafından Yapılan Çalışmalar 213
2.1. Morçatı Kadın Sığmağı Vakfı 214
2.2. Kadın Dayanışma Vakfı 214
2.3. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonları ..215
3. Üniversitelerde Kadın Çalışmaları 216
XII. DÜNYADA KADIN HAKLARI UYGULAMASI 217
XIII. DERGAH YAYINLARI - KAYSERİ KÜLTÜRÜ: TÜRKÜLER 223