Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (43)      Nisan (92)      Mart (138)      Şubat (201)

Jinekolojik Cerrahi Faaliyet Kaynaklı Taksirle Öldürme Suçu

Jinekolojik Cerrahi Faaliyet Kaynaklı Taksirle Öldürme SuçuSayfa Sayısı
:  
158
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5437-6

51,90 TL

KİTAP HAKKINDA
Tıp biliminde bazı uzmanlık alanlarının daha riskli olduğu bilinmekte, en azından öyle olduğu düşünülmektedir. Cerrahi uygulamaların sıklıkla tedavinin parçası olduğu jinekoloji dalı da çoğu zaman bu listelerde başlarda yer almaktadır. Yüksek riskli uzmanlık dallarında çekinik tıp uygulamalarına yönelik yapılan bir çalışmada tabipler; acil tıp, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, ortopedi ve radyoloji uzmanlık dallarını riskli olarak gördüklerini ifade etmişlerdir.

Tabip, hastasının yararına olduğuna inandığı bir tıbbi yaklaşım sergilediği zaman, onu tedavi etmeyi veya hayatını kurtarmayı amaçladığından, olumsuzluklarda sorumluluk kaynağı olarak kendisini görmemektedir. Oysa hukuk; ortada bir hareket, bir zarar ve bu iki unsur arasında bir bağ olduğu zaman bunu haksız fiil veya suç olarak tanımlamak zorundadır. Yaşam hakkı kavramı insana dair en evrensel değerdir. Değer esasen bir yanıyla görevi yaşatmak olan tıp bilimini, bir yanıyla da görevi hakkaniyet kurmak olan hukuk bilimini görevli kılmaktadır.

Bu çalışmada, konunun tıp bilimine ilişkin teknik kısımları jinekolojik cerrahi faaliyetler çerçevesinde incelenmiş olmakla birlikte, jinekolojik cerrahi faaliyet esnasında gerçekleşen bir ölüm vakıasında, hukukun olaya yaklaşımı tüm cerrahi faaliyetler ile aynı kurallara tâbi olacaktır. Bu nedenle taksirle ölüme sebebiyet verme suçu açısından yapılan inceleme sadece jinekolojik cerrahi faaliyetler açısından değil, tüm cerrahi faaliyetleri kapsayacak niteliktedir.

Konu Başlıkları
    Jinekolojik Cerrahi
    Taksirden Doğan Sorumluluk
    Jinekolojik Cerrahi Faaliyet Kaynaklı Taksirle Öldürme Suçu
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ertunç Mega’nın Önsözü  5
Turgay Sarıakçalı’nın Önsözü  7
Kısaltmalar  11
Giriş  13
1. Bölüm: JİNEKOLOJİK CERRAHİ  15
1.1 GENEL OLARAK  15
1.2 JİNEKOLOJİK CERRAHİ  18
1.3 KOMPLİKASYON  23
1.4 JİNEKOLOJİK CERRAHİDE KOMPLİKASYONLAR  26
1.5 HUKUK NORMU ÖLÇÜTÜNDE GÜVENLİ CERRAHİ  35
1.6 TIP BİLİMİ STANDARTLARI ÖLÇÜTÜNDE GÜVENLİ CERRAHİ  41
1.7 GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ  43
1.8 JİNEKOLOJİK CERRAHİ VE HATALI TIBBİ FAALİYETLER  46
2. Bölüm: TAKSİRDEN DOĞAN SORUMLULUK  55
2.1 GENEL OLARAK  55
2.2 TAKSİR KAVRAMI  56
2.2.1 Mevzuatta Taksir Sorumluluğu  63
2.2.2 Tıp Standartlarında Dikkat ve Özen  64
2.3 TAKSİRE YÖNELİK ÖZEL DURUMLAR  66
2.3.1 Güven İlkesi  66
2.3.2 İzin Verilen Risk  71
2.3.3 Normatif Bir Kavram Olarak Dikkat  72
2.4 TAKSİRİN UNSURLARI  74
2.4.1 Tipik Suçun Taksirle İşlenebilir Olması  74
2.4.2 Hareketin İradi Olması  75
2.4.3 Sonucun İradi Olmaması  78
2.4.4 Nedensellik Bağının Bulunması  79
2.4.5 Sonucun Öngörülebilir Olması  80
3. Bölüm: JİNEKOLOJİK CERRAHİ FAALİYET KAYNAKLI TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU  83
3.1 GENEL OLARAK  83
3.2 SUÇTA KORUNAN HUKUKİ YARAR  87
3.3 SUÇUN FAİLİ  87
3.3.1 Uzmanlık Öğrencisi Tabip  88
3.3.2 Yabancı Tabip  89
3.4 SUÇUN KONUSU VE MAĞDURU  91
3.5 SUÇUN MADDİ UNSURU  93
3.5.1 Hareket  93
3.6 SUÇTA HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  95
3.7 SUÇUN MANEVİ UNSURU  97
3.7.1 Basit ve Bilinçli Taksir  98
3.7.2 Bilirkişinin Rolü  99
3.8 ŞAHSİ CEZASIZLIK HÂLLERİ  101
3.9 SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  102
3.9.1 Teşebbüs  102
3.9.2 İştirak  102
3.9.3 Suçların Birleşmesi  104
3.10 YAPTIRIM  108
3.11 KAMU DAVASININ ZAMANAŞIMI SONUNDA DÜŞMESİ  114
3.11.1 Dava Zamanaşımı  114
3.11.2 Ceza Zamanaşımı  117
3.12 SORUŞTURMAYA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN KURALLAR  118
Sonuç  125
Kaynakça  137
Kavramlar Dizini  155