Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İzale-i Şüyu – Ortaklığın Giderilmesi – Paylaşma Davaları (Güncel Yargıtay Kararlarıyla)

İzale-i Şüyu – Ortaklığın Giderilmesi – Paylaşma Davaları (Güncel Yargıtay Kararlarıyla)Sayfa Sayısı
:  
1216
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5417-8

275,00 TL

KİTAP HAKKINDA
Uygulamaya yönelik ve içtihat ağırlıklı olarak hazırlanan eserde, ortaklığın giderilmesi konusu ayrı bölümler halinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Hem dava safhası hem de satış memurluğu safhasına detaylarıyla yer verilmiştir.

Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş emsal nitelikte olan kararlara da ayrıca yer verilmiştir.

Zengin içeriğinin yanı sıra, önemli olan hususlarda okuyucunun dikkatinin çekilebilmesi amacıyla, dikkat bölümleri tasarımsal olarak vurgulanmıştır.

Konu Başlıkları
    Genel Olarak
    Görevli Mahkeme
    Yetkili Mahkeme
    Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi
    Dava Hakkı, Taraf Ehliyeti, Husumet ve Taraf Teşkili
    Ortaklığın Giderilmesi Davası Açılamayacak Haller
    Yargılama Usulü ve Usul İle İlgili Diğer Hususlar
    Ön Sorun–Bekletici Mesele
    Aynen Paylaşma Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
    Satış Yolu ile Ortaklığın Giderilmesi ve Elde Edilen Paranın Paylaştırılması
    İhale, İhalenin Yapılması, İhalenin Feshi ve Taşınmaz Malın Alıcıya Teslimi
    Kat Mülkiyeti Kurulması Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi
    Yargılama Giderleri
    Kanun Yolları
    Paydaşlıktan Çıkarma
    Ortaklığın Giderilmesi Davası
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK
 İLGİLİ MEVZUAT  13
 AÇIKLAMALAR  15
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  23
İkinci Bölüm
GÖREVLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT  41
 AÇIKLAMALAR  41
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  42
Üçüncü Bölüm
YETKİLİ MAHKEME
 İLGİLİ MEVZUAT  51
 AÇIKLAMALAR  52
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  53
Dördüncü Bölüm
ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN
PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  61
 AÇIKLAMALAR  62
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  65
Beşinci Bölüm
DAVA HAKKI, TARAF EHLİYETİ,
HUSUMET VE TARAF TEŞKİLİ
 İLGİLİ MEVZUAT  149
 AÇIKLAMALAR  150
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  153
Altıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER VE
ÖZEL KANUNLAR İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA ETKİSİ
 İLGİLİ MEVZUAT  193
 AÇIKLAMALAR  194
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  248
Yedinci Bölüm
YARGILAMA USULÜ VE
USUL HUKUKU İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR
 İLGİLİ MEVZUAT  325
 AÇIKLAMALAR  327
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  328
Sekizinci Bölüm
ÖN SORUN/BEKLETİCİ MESELE
 İLGİLİ MEVZUAT  485
 AÇIKLAMALAR  485
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  487
Dokuzuncu Bölüm
AYNEN PAYLAŞMA SURETİYLE
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  631
 AÇIKLAMALAR  632
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  636
Onuncu Bölüm
SATIŞ YOLU İLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ VE
ELDE EDİLEN PARANIN PAYLAŞTIRILMASI
 İLGİLİ MEVZUAT  729
 AÇIKLAMALAR  730
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  737
Onbirinci Bölüm
İHALE, İHALENİN YAPILMASI, İHALENİN FESHİ VE
TAŞINMAZ MALIN ALICIYA TESLİMİ
 İLGİLİ MEVZUAT  929
 AÇIKLAMALAR  930
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  939
Onikinci Bölüm
KAT MÜLKİYETİ KURULMASI SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
 İLGİLİ MEVZUAT  991
 AÇIKLAMALAR  993
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  996
Onüçüncü Bölüm
YARGILAMA GİDERLERİ
 İLGİLİ MEVZUAT  1009
 AÇIKLAMALAR  1010
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1013
Ondördüncü Bölüm
KANUN YOLLARI
 İLGİLİ MEVZUAT  1053
 AÇIKLAMALAR  1054
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1056
Onbeşinci Bölüm
PAYDAŞLIKTAN ÇIKARMA
 İLGİLİ MEVZUAT  1059
 AÇIKLAMALAR  1061
 İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1070
Onaltıncı Bölüm
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI
 DAVA SAFHASI  1081
 SATIŞ MEMURLUĞU SAFHASI  1127
Yararlanılan Kaynaklar  1211
Kavramlar Dizini  1213