Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İtirazın İptali Menfi Tespit ve İstirdat Tasarrufun İptali Davaları

İtirazın İptali Menfi Tespit ve İstirdat Tasarrufun İptali DavalarıSayfa Sayısı
:  
1296
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9789750259883

295,00 TLESERDE; hukuk mahkemelerinde görülen davaların yaklaşık yüzde ellisini oluşturan İtirazın İptali, Menfi Tespit, İstirdat ve Tasarrufun İptali Davalarında, avukatlar ve hukuk hakimlerinin karşılaşabilecekleri sorunlarla ilgili öz bilgi ve son tarihli içtihatlara yer verilmiştir.


 


Eserde lüzumsuz ayrıntılardan kaçınılarak, kapsadığı dava türlerinde eski deyişle; EFRADINI CAMİ AĞYARINI MANİ özdeyişine riayet edilmiştir. Bu nedenle elinizdeki eser, uygulayıcı hukukçuların her zaman elinin altında bulundurma ihtiyacı duyacakları bir kitaptır.


 


Konu Başlıkları


İtirazın İptali


Menfi Tespit ve İstirdat


Tasarrufun İptali


İflas ve İflasın Ertelenmesi


Sıra Cetveline İtiraz Davaları 

İÇİNDEKİLER


İçindekiler


Altıncı Baskının Önsözü  5


Birinci Kısım


İTİRAZIN İPTALİ


§1. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI  19


I. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ NİTELİĞİ  19


İÇTİHATLAR  22


II. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER  26


İÇTİHATLAR  26


III. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ KOŞULLARI  30


A. Hukuki Yarar  30


İÇTİHATLAR  33


B. Yetkili İcra Dairesinde Yapılmış, Geçerli Haciz Yolu ile İlamsız Genel Takip Olmalı  42


İÇTİHATLAR  45


C. Borçlu Tarafından Süresi İçinde Yapılmış ve Takibi Durdurmuş Geçerli İtiraz Olmalı  55


İÇTİHATLAR  56


D. Dava Bir Yıllık Süre İçinde Açılmalıdır  64


İÇTİHATLAR  65


E. İtiraz, İcra Mahkemesinde Kaldırılmamış Olmalı  70


İÇTİHATLAR  70


F. Kesin Hüküm Bulunmamalı  71


1. Genel Olarak  71


2. Kesin Hükmün Çeşitleri  72


3. Kesin Hükmün Etkisi  74


4. Kesin Hükmün Kesin Delil Teşkil Etmesi  75


İÇTİHATLAR  75


G. Ticari ve İş Davalarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  78


1. Genel Olarak  78


2. İşçi –İşveren İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  79


3. Ticari Dava Konusu Olan İhtilaflarında Arabulucuya Başvurulmuş Olunması  80


4. Zorunlu Arabuluculuğa Tabi Ticari ve İş Davaları İçin İtirazın İptali Davasında İzlenecek Usul  81


IV. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  82


A. Davanın Açılması  82


İÇTİHATLAR  84


B. Davanın Tarafları  89


1. Davacı  89


İÇTİHATLAR  91


2. Davalı  99


İÇTİHATLAR  100


3. Davaya Asli veya Feri Müdahale  108


C. Yetkili Mahkeme  109


1. Genel Olarak  109


2. HMK’ya Göre Yetkili Mahkeme  111


3. Yetki İtirazının İleri Sürülme Usulü  115


İÇTİHATLAR  116


D. Görevli Mahkeme  133


İÇTİHATLAR  139


– Görevle İlgili Genel İçtihatlar  139


– Asliye Hukuk Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  151


– Ticaret / Deniz Ticareti Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  160


– İş Mahkemesinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  170


– Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  173


– İdari Yargıda Görülen Davalarla İlgili İçtihatlar  183


E. İspat Yükü  186


1. Genel Olarak  186


İÇTİHATLAR  189


2. İlk İtirazlar  211


3. Davalının Maddi Hukuka (İnkar, İtfa, Ödeme ) İlişkin Savunmaları  211


– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Savunmaları ile İlgili Genel İçtihatlar  212


– Davalının Maddi Hukuka İlişkin Ödeme Savunması ile İlgili İçtihatlar  231


– Davalının Sözleşmeye Dayalı Savunması ile İlgili İçtihatlar  240


4. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  247


a. Genel Olarak  247


b. İtirazın İptali Davasında İddianın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  247


c. İtirazın İptali Davasında Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi  248


İÇTİHATLAR  249


5. İtirazın İptali Davasında Islah  254


İÇTİHATLAR  254


6. İtirazın İptali Davasında Zamanaşımı  259


İÇTİHATLAR  261


F. Deliller  275


1. Genel Olarak  275


2. Delil İbrazı İçin Taraflara Süre Verilmesi ve Neticeleri  278


İÇTİHATLAR  280


3. Senetle İspat  288


İÇTİHATLAR  290


4. Kesin Hüküm  295


İÇTİHATLAR  296


5. Yemin  302


İÇTİHATLAR  305


6. İkrar  313


İÇTİHATLAR  315


7. Belge  319


İÇTİHATLAR  320


8. Fatura  330


İÇTİHATLAR  332


9. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222)  347


İÇTİHATLAR  350


10. Delil Başlangıcı  361


İÇTİHATLAR  362


11. Tanık  370


İÇTİHATLAR  371


12. Bilirkişilik  376


İÇTİHATLAR  378


13. Keşif  386


İÇTİHATLAR  387


14. İsticvap  388


İÇTİHATLAR  390


V. MAHKEMENİN VERECEĞİ KARAR  393


A. Mahkeme Kararının Gerekçeli Olması  393


İÇTİHATLAR  394


B. Mahkemenin Verebileceği Kararlar  397


1. Davanın Reddi Kararı  398


2. Davanın Kabulü Kararı  400


İÇTİHATLAR  401


3. Karar Verilmesine Yer Olmaması  420


İÇTİHATLAR  421


VI. İCRA İNKÂR VE KÖTÜ NİYET TAZMİNATI  429


A. Genel Olarak  429


İÇTİHATLAR  429


B. İcra İnkâr Tazminatı  432


İÇTİHATLAR  437


C. Kötü Niyet Tazminatı  458


İÇTİHATLAR  459


D. İnkâr ve Kötü Niyet Tazminatının Miktarı  466


İÇTİHATLAR  467


VII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HARÇ  473


İÇTİHATLAR  474


VIII. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VEKÂLET ÜCRETİ  479


İÇTİHATLAR  481


IX. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN İNFAZ ŞEKLİ  492


İÇTİHATLAR  492


X. İTİRAZIN İPTALİ DAVASININ İSTİNAF VE TEMYİZİ  496


A. İstinaf  496


B. Temyiz  498


İÇTİHATLAR  501


XI. İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA ÖZELLİĞİ OLAN KONULAR  510


A. Kefalet  510


1. Tanım ve Genel Açıklama  510


2. Kefalet Sözleşmesinin Şekli Şartları  510


3. Kefaletin Türleri  512


a. Adi Kefalet  512


b. Müteselsil Kefalet  512


c. Birlikte Kefalet  512


4. Kefilin Sorumluluğunun Kapsamı  513


5. Kefilin Takibi  514


6. Kefilin Rücu Hakkı  514


7. Kefaletin Sona Ermesi  515


İÇTİHATLAR  515


B. İtirazın İptali Davasında; Menkul Rehini ve İpotek ile İlgili Uyuşmazlıklar  532


1. İpotek Nedir  532


2. İpoteğin Kapsamı  533


İÇTİHATLAR  536


C. İtirazın İptali Davasında; Faiz ile İlgili Uyuşmazlıklar  539


1. Faiz Kavramı  539


2. Temerrüt Faizinin Başlangıç Tarihi  540


3. Temerrüt Faizinin Oranı  541


a. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faiz Oranı  541


b. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  542


4. Ticari İşlerde Faize Faiz Yürütülmesi  542


5. İtirazın İptali Davasında Faizle İlgili Verilecek Karar  543


İÇTİHATLAR  546


6. Faizin Benzer Kavramlardan Farkı  561


a. Gecikme Zammı  561


b. Vade Farkı  561


İÇTİHATLAR  562


c. Cezai Şart  566


d. Aşkın Zarar  567


İÇTİHATLAR  567


D. Rücuen Ödenen Alacaklar Nedeniyle Yapılan Takipler Nedeniyle İtirazın İptali Davası Açılması İle İlgili İçtihatlar  572


E. İflas veya İflasın Ertelenmesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi  575


1. İflasın Ertelemesinin İtirazın İptali Davasına Etkisi  575


2. İflasın, İtirazın İptali Davasına Etkisi  576


a. Davacının İflası  576


b. Davalının İflası  576


c. İflasın Açılmasıyla Durmayan Davalar  577


İÇTİHATLAR  578


F. Teminat Mektubuna Dayalı Takipler Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası  581


İÇTİHATLAR  582


İkinci Kısım


MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT


§1. MENFİ TESPİT DAVASI (İİK M. 72)  587


I. MENFİ TESPİT DAVASININ NİTELİĞİ  587


İÇTİHATLAR  590


II. MENFİ TESPİT DAVASININ KONUSU  592


İÇTİHATLAR  597


III. MENFİ TESPİT DAVASININ AÇILMA SÜRESİ  601


İÇTİHATLAR  602


IV. MENFİ TESPİT DAVASININ TÜRLERİ  605


A. Haciz İhbarnamesine İstinaden Açılan Menfi Tespit Davası  605


1. Genel Olarak  605


2. Davanın Sonuçları  607


a. Davanın Kabulü  607


b. Davanın Reddi  607


İÇTİHATLAR  608


B. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davası  616


1. Hukuki Yarar  617


İÇTİHATLAR  619


2. İcra Takibinden Önce Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi  626


C. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davası  627


1. Hukuki Yarar  627


İÇTİHATLAR  630


2. Menfi Tespit Davasının Zamanaşımına Etkisi  633


İÇTİHATLAR  634


3. İcra Takibinden Sonra Açılan Menfi Tespit Davasının İcra Takibine Etkisi  634


İÇTİHATLAR  636


4. Hangi Takip Türleri Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılabilir  641


İÇTİHATLAR  644


V. MENFİ TESPİT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  645


A. Davanın Tarafları  646


1. İcra Takibinden Önceki Menfi Tespit Davasında  646


2. İcra Takibinden Sonraki Menfi Tespit Davasında  649


3. İcra ve İflas Kanunu’nun 89/3 Maddesine Göre Açılan Menfi Tespit Davası  649


İÇTİHATLAR  651


B. Görevli Mahkeme  659


İÇTİHATLAR  661


C. Yetkili Mahkeme  683


1. Davalı / Alacaklının İkametgâhı Mahkemesi  684


2. İcra Takibinin Yapıldığı Yer Mahkemesi  684


İÇTİHATLAR  686


D. Takipten Sonra Açılan Menfi Tespit Davasında Takibin Tedbiren Durdurulması  692


İÇTİHATLAR  694


E. Yargılama Aşaması  697


İÇTİHATLAR  698


F. Menfi Tespit Davasında İspat Yükü  706


1. Genel Olarak  706


İÇTİHATLAR  708


2. İspat Yükü Kural Olarak Davalı / Alacaklıya Aittir  714


İÇTİHATLAR  716


3. İspat Yükünün Davacı–Borçluda Olduğu Durumlar  726


İÇTİHATLAR  726


4. Taraflardan Birinin Kanuni veya Fiili Karineden Yararlanması  736


a. Kanuni Karineler  736


İÇTİHATLAR  737


b. Fiili Karine ve Ticari Teamüller  743


İÇTİHATLAR  744


G. Deliller  761


1. Genel Olarak  761


İÇTİHATLAR  762


2. Kesin Hüküm  765


İÇTİHATLAR  766


3. Senetle İspat  776


a. Senetle İspat Zorunluluğunun İstisnaları (HMK m. 203)  778


b. Maddi Olayların (Hukukî Fiillerin) Tanıkla İspatı  780


c. Senede Karşı Senetle İspat Zorunluluğu  782


İÇTİHATLAR  783


4. Yemin  792


İÇTİHATLAR  795


5. İkrar  798


İÇTİHATLAR  799


6. Belge  804


İÇTİHATLAR  805


7. Ticari Defterlerin Delil Olması (HMK m. 222)  811


İÇTİHATLAR  812


8. Delil Başlangıcı  816


İÇTİHATLAR  817


9. Tanık  821


İÇTİHATLAR  822


10. Bilirkişilik  825


İÇTİHATLAR  826


11. Keşif  839


12. İsticvap  840


İÇTİHATLAR  842


H. Menfi Tespit Davasında Verilecek Kararlar  842


1. Menfi Tespit Davasının Reddi  842


a. Genel Olarak  842


İÇTİHATLAR  844


b. Borçlunun Tazminata Mahkûm Edilmesinin Şartları  849


İÇTİHATLAR  851


c. Yargılama Giderleri, Harç ve Vekâlet Ücreti  856


İÇTİHATLAR  857


2. Menfi Tespit Davasının Kabulü  859


İÇTİHATLAR  860


a. Menfi Tespit Davasının Kabulünün Sonuçları  867


İÇTİHATLAR  868


b. Davacı (Borçlu) Lehine Tazminata Hükmetmenin Koşulları  869


İÇTİHATLAR  870


3. Menfi Tespit Davasının Kabulü Kararının İnfazı  876


İÇTİHATLAR  876


4. Menfi Tespit Davasının Kabulü Halinde Yargılama Giderleri ve Harç  878


İÇTİHATLAR  879


5. Menfi Tespit Davasının İstirdat Davasına Dönüşmesi  884


İÇTİHATLAR  885


§2. İSTİRDAT DAVASI  888


I. İSTİRDAT DAVASININ ŞARTLARI  889


A. Geri Verilmesi İstenen Paranın İcra Takibi Sırasında Ödenmiş Olması  889


B. Borcun Cebrî İcra Tehdidi Altında Ödenmiş Olması  889


C. Borçlu–Davacının, Ödemek Zorunda Olmadığı Bir Parayı Ödemiş Olması  891


D. Maddi Hukuk Açısından Paranın İstenebilir Olması  892


1. Zamanaşımına Uğramış Borçlar  892


2. Kumar ve Bahis Borçları  893


3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Doğan Alacaklar  893


E. İstirdat Davası Açılma Süresi  894


İÇTİHATLAR  894


II. İSTİRDAT DAVASINDA YARGILAMA USULÜ  901


A. Davacı  901


B. Davalı  902


C. Yetki  903


D. Görev  904


E. İstirdat Davasında İspat Yükü  904


F. İstirdat Davasında Verilecek Hüküm  905


İÇTİHATLAR  906


Üçüncü Kısım


TASARRUFUN İPTALİ


§1. TASARRUFUN İPTALİ DAVASI  915


I. ÖZEL ALACAKLAR NEDENİYLE TASARRUFUN İPTALİ  915


A. Tasarrufun İptali Davasının Niteliği ve Konusu  915


1. Genel Olarak  915


İÇTİHATLAR  918


2. Muvazaalı İşlemler Hakkında İptal Davası Açılması  928


a. Genel Olarak  928


b. Muvazaa (Danışık) Davası ile Tasarrufun İptali Davasının Karşılaştırılması  930


İÇTİHATLAR  931


3. Borçlu Adına Başkası Tarafından Yapılarak “Gizlenmiş İşlemler” Hakkında İptal Davası Açılması (Nam–ı Müstear)  947


İÇTİHATLAR  947


4. Boşanma Protokolü Gereğince Yapılan İşlemler  951


İÇTİHATLAR  951


5. Mal Kaçırmak Amacıyla Yapılan Kira Sözleşmeleri  954


İÇTİHATLAR  954


6. Alacaklıya Zarar Vermek İçin Yapılan Temlik Sözleşmeleri  955


İÇTİHATLAR  955


7. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Konu Taşınmazlarla İlgili Tasarrufun İptali  958


İÇTİHATLAR  958


8. Tasarrufun İptali Davasına Konu Olamayacak Başlıca İşlemler  959


İÇTİHATLAR  961


9. İptal Davasının, «Kişisel Bir Dava Olmasının» Uygulamadaki Sonuçları  962


İÇTİHATLAR  963


B. Tasarrufun İptali Davasının Ön Koşulları  965


1. Genel Olarak  965


İÇTİHATLAR  966


2. Kesinleşmiş Bir Alacak ve Takibin Olması  968


İÇTİHATLAR  968


3. Davacının Alacağının Gerçek Bir Alacak ve Doğum Tarihinin Tasarruf Tarihinden Önce Olması  974


İÇTİHATLAR  975


4. Davacının Elinde Kati veya Geçici Aciz Belgesi Bulunması  987


İÇTİHATLAR  990


C. İptale Tabi Tasarruflar  1006


1. İptal Davasının Konusu Olan Karşılıksız Tasarruflar (İİK m. 278)  1006


2. Bağışlama Hükmünde Sayılan Tasarruflar  1008


İÇTİHATLAR  1011


– Genel İçtihatlar  1011


– Kendi Verdiği Şeyin Değerine Göre Borçlunun Pek Aşağı Bir Fiyat Kabul Ettiği Tasarruflarla İlgili İçtihatlar  1018


– Yakın Akrabalar Arasındaki Yapılan İvazlı Tasarruflarla İlgili İçtihatlar  1029


3. Aciz Halindeyken Yapılan İptale Tabi Tasarruflar (İİK m. 279)  1032


a. Borçlunun Son Bir Yıl İçinde Mevcut Bir Borcu İçin Yapılan Rehinler  1032


İÇTİHATLAR  1033


b. Mutat Ödeme Vasıtalarından Başka Bir Suretle Yapılmış Ödemeler  1034


İÇTİHATLAR  1034


c. Vadesi Gelmemiş Borçlar İçin Yapılmış Ödemeler  1037


d. Kişisel Borçların Kuvvetlendirilmesi İçin Tapuya Verilen Şerhler  1038


İÇTİHATLAR  1038


4. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptali (İİK m. 280)  1039


a. Genel Olarak  1039


İÇTİHATLAR  1041


b. İptal Davasında Davacı–Alacaklı Lehine Kanuni Karineler  1060


aa. Yakın Akrabalık  1060


İÇTİHATLAR  1061


bb. Ticari İşletme Devri  1068


İÇTİHATLAR  1069


c. Taraflar Arasında Organik Bağ Bulunması  1074


İÇTİHATLAR  1075


d. Davalı/Borçlu ile Üçüncü Kişinin Hayatın Olağan Akışına Aykırı İşlemlerinin İptali  1076


İÇTİHATLAR  1077


e. Zarar Verme Kastıyla Yapılan Tasarrufların İptalinde Süre  1080


İÇTİHATLAR  1080


D. İptal Davasında Yargılama Usulü (İİK m. 281)  1081


1. Genel Olarak  1081


İÇTİHATLAR  1082


2. Yetkili Mahkeme  1086


İÇTİHATLAR  1087


3. Görevli Mahkeme  1092


İÇTİHATLAR  1093


4. İptal Davasında Davacı (m.277)  1102


a. Alacağını Tamamen veya Kısmen Alamamış Olan Takip (Haciz) Alacaklısı  1102


b. Temlik Alacaklısı  1104


c. İflas İdaresi veya Dava Hakkı Kendisine Devrolunan Alacaklı  1105


İÇTİHATLAR  1105


5. İptal Davasında Davalı (m.282)  1109


İÇTİHATLAR  1113


6. İptal Davası Açma Süresi (m. 284)  1120


İÇTİHATLAR  1122


7. İptal Davasında Yargılama  1127


a. Genel Olarak  1127


İÇTİHATLAR  1129


b. Tasarrufun İptali Davasında İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi  1135


İÇTİHATLAR  1136


c. Tasarrufların Hangi Hukuki Sebeple İptal Edileceği  1144


İÇTİHATLAR  1145


d. Alacağın Tasarruftan Önce Doğmuş ve Aciz Belgesine Bağlanmış Kesinleşmiş Gerçek Bir Alacak Olması  1147


İÇTİHATLAR  1148


e. Tasarrufun İptali Davasında Bekletici Mesele  1152


İÇTİHATLAR  1153


f. İptal Davasında Kesin Hüküm Oluşturmayan Durumlar  1159


İÇTİHATLAR  1159


8. Tasarrufun İptali Davasının Islah Edilmesi veya Terditli Dava Olarak Açılması  1160


E. İptal Davasında Hüküm (İİK m. 283)  1161


1. Haciz Yolu ile Takipte, İptal Davasının Kabulü  1161


a. Genel Olarak  1161


b. Davanın Kabulünde Hüküm Örnekleri  1162


c. Üçüncü Kişinin Malı/Hakkı Dördüncü Kişiye Devri  1164


aa. İyiniyetli Dördüncü Kişiye Devri  1164


bb. Kötüniyetli Dördüncü Kişiye Devri  1165


d. Şufa Hakkının Kullanılması Neticesinde Malın Üçüncü Kişinin Elinden Çıkması  1166


e. Kararın İnfazı  1166


İÇTİHATLAR  1167


f. Tasarrufun İptali Davasında Verilen İhtiyati Haczin, Kesin Hacze İştiraki  1181


İÇTİHATLAR  1182


g. Tasarrufun İptali Davasını Kazananın Sıra Cetvelindeki Önceliği  1188


İÇTİHATLAR  1189


2. İptal Davasının Reddi Kararı  1191


3. İptal Davasının Konusuz Kalması  1192


4. İflasta, İptal Davasının Kabulü  1193


İÇTİHATLAR  1194


5. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti  1197


a. Harç  1197


İÇTİHATLAR  1198


b. Vekâlet Ücreti ve Yargılama Gideri  1199


İÇTİHATLAR  1201


II. İFLASTA İPTAL DAVASI  1206


A. Davanın Açılması  1206


1. Davacı  1206


2. Davalı  1207


3. Görev  1207


4. Yetki  1208


B. İflasın Açılmasının İptal Davasına Etkisi  1208


C. İflasta İptal Davasında Verilecek Hüküm  1209


İÇTİHATLAR  1210


III. KAMU ALACAKLARI NEDENİYLE İPTAL DAVASI  1213


A. İptal Davasına Konu Tasarruflar  1213


1. İvazsız Tasarruf İşlemleri (6183 s. K. m. 27)  1213


2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar Nelerdir (6183 s. K. m. 28)  1213


3. Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar (6183 s. K. m. 29)  1214


4. Kamu Alacağının Tahsilini Engellemek Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (m. 30)  1214


İÇTİHATLAR  1214


B. İptal Davasının Koşulları  1220


1. Genel Olarak  1220


2. İptal Davasının Koşulları  1220


İÇTİHATLAR  1224


DANIŞTAY KARARLARI  1233


C. İptal Davasında Görev ve Yetki  1233


1. Görev  1233


İÇTİHATLAR  1234


2. Yetki  1237


İÇTİHATLAR  1238


D. İptal Davasında Davanın Tarafları  1239


1. Davacı  1239


2. Davalı (6183 s. K. m. 25)  1240


a. Genel Olarak  1240


b. Limited Şirket Ortaklarının Şirketten Tamamen veya Kısmen Tahsil Edilemeyen veya Tahsil Edilemeyeceği Anlaşılan Kamu Alacağından Sorumlulukları  1242


c. Tüzel Kişilerle Küçüklerin ve Kısıtlıların Kanuni Temsilcilerinin Borçlu Sıfatı İle Davalı Olması (6183 s.K. Mükerrer m.35)  1243


İÇTİHATLAR  1245


E. İptal Davası Açmada Hak Düşürücü Süre (6183 s. K. m. 26)  1248


İÇTİHATLAR  1249


F. İptal Davasına Konu Tasarruflar  1251


1. Karşılıksız Tasarrufların İptali (6183 s. K. m. 27)  1251


İÇTİHATLAR  1253


2. Bağışlama Sayılan Tasarruflar  1258


a. Yakın Akrabalar Arasındaki İvazlı İşlemler  1258


b. Kamu Borçlusu Kendi Malına Karşılık, Düşük Bedel Karşılığında Yaptığı Sözleşmeler  1259


c. Borçlunun Kendisi veya Üçüncü Bir Kişi Yararına, Hayat Boyunca Gelir veya İntifa Hakkı Sağlayan Sözleşmeleri  1260


İÇTİHATLAR  1261


3. İptale Tabi Olan, Rehinler, Mutad Olmayan Ödeme Şekilleri ve Vadesi Gelmemiş Borç Ödemeleri (6183 s. K. m. 29)  1266


İÇTİHATLAR  1268


4. Kamu Alacağının Tahsiline İmkân Bırakmamak Maksadıyla Yapılan Tasarruflar (6183 s. K. m. 30)  1268


İÇTİHATLAR  1271


G. Kamu Alacağından Dolayı Açılan İptal Davalarında Yargılama Usulü  1278


H. Kamu Alacağı Nedeniyle Açılan İptal Davasında Hüküm (6183 s. K. m. 31)  1280


İÇTİHATLAR  1282


I. Tasarrufun İptali Davasında Harç ve Vekâlet Ücreti  1286


1. Vekalet Ücreti  1286


2. Harç  1287


İÇTİHATLAR  1288


Yararlanılan Kaynaklar  1291


Kavramlar Dizini  1293