Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (116)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında Riziko

İsteğe Bağlı Genel Sorumluluk Sigortasında RizikoSayfa Sayısı
:  
208
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1998
ISBN NO
:  
975-486-599-x

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İÇİNDEKİLER

Giriş 1
Kısaltmalar VIII

Birinci Bölüm
İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortası


A) Sigorta Kavramı 7
B) Sigortanın Konusu Olan Sorumluluk 8
C) Sigorta Sözleşmelerinin Sınıflandırılması ve Bu Sınıflandırma
İçinde Sorumluluk Sigortalarının Yeri 13
D) Sorumluluk Sigortasına Uygulanacak Kurallar 13
1) Kanun Hükümleri 13
2) Sorumluluk Sigortasının Tabi Olduğu Zarar Sigortası İlkeleri 17
3) Çifte Sigorta 18
4) Belirli Bir Eşya ile İlgili Sigortalar 19
5) Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Koruma Sağlamak Borcu 24


İkinci Bölüm
Sorumluluk Sigortasında Riziko Kavramı


A) Sorumluluk Sigortasında Rizikonun Özellikleri 27
B) Sorumluluk Sigortasında Riziko Konusundaki Görüşler 28

1) Sorumluluğa Yol Açan Davranış Görüşü 28
2) Zarar Olgusu Görüşü 29
3) Sorumluluğa Yol Açan Davranış ve Zarar Olgusu Görüşleri
Arasındaki Fark 30
4) Talep Görüşü 31
5) Kombinasyon Görüşü 33
6) Talebin Kesinleşmesi Görüşü 33
7) Sorumluluğa Yol Açan Davranış, Zarar Olgusu ve Talep Görüşleri
Arasındaki Sigorta Korumasının Zaman Açısından Sınırlanmasına
İlişkin Farklar 34
8) Yaygın Riziko Görüşü 36
C) Yabancı Hukuklarda Durum 36
1) Alman Hukuku 37
2) İsviçre Hukuku 40
3) Fransız Hukuku : 42
4) Avusturya Hukuku 43


IV
D) Sorumluluk Sigortasında Riziko Kavramı Hakkındaki Değerlendirmemiz 44
E) Türk Hukuku 49
1) Doktrindeki Görüşler 49
2) TTK 53
3)ÜŞKSS 62


Üçüncü Bölüm Rizikonun Sınırlanması


A) Genel Olarak 65
B) Birinci Riziko Sınırlaması 66

1) Sigorta Ettirenin Sıfat, Hukuki İlişki veya Faaliyetleri 66
2) Özel Hukuk İçerikli Hükümler Uyarınca İleri Sürülen
Tazminat Talepleri 67
a) Genel Olarak 67
b)AHB 68
c)ÜŞKSS 75
3) Rizikonun Zarar Türleri Bakımından Sınırlanması 77
a) Genel Olarak 77
b)AHB 80
aa) Şahıs Zararları (Personenschaden) 80
bb) Eşya Zararları (Sachschâden) 81
cc) Zilyetliğin Kaybedilmesi 87
dd) Malvarlığı Zararları 88
c)ÜŞKSS 93
4) Rizikonun Kişiler Bakımından Sınırlanması 97
a) Sigorta Ettirenin İleri Sürdüğü Talepler 97
b) Sigorta Ettirenin Yakınları Tarafından İleri Sürülen Talepler 98
5) Rizikonun Zaman Bakımından Sınırlanması 99
a) Genel Olarak 99
b) AHB ve ÜŞKSS 100
c) Uzatılmış Bildirim Süresi 100
6) Rizikonun Yer Bakımından Sınırlanması 102
a) Genel Olarak 102
b)AHB 103
c) ÜŞKSS 104
7) Sigorta Korumasının Miktar Olarak Sınırlanması 105
C) İkinci Riziko Sınırlaması (İstisnalar) 106
1) Genel Olarak 106
2) Kast İstisnası , 108

a) AHB 108
b) ÜŞKSS 112

3) Sorumluluğu Genişleten Anlaşmalar 112
4) Yakınlarla İlgili Zararlar İstisnası 113

V
a)AHB 113
aa) Sigorta Ettirenin Aile Fertleri 113
bb) Birden Çok Sigort Ettirenin Birbirlerine Karşı
İleri Sürdükleri Talepler 114
cc) Gerçek Kişilerin Kanuni Temsilcileri 115
dd) Ticaret Şirketlerinin Sorumluluğu Sınırlanmamış Ortakları,
Tüzel Kişilerin Kanuni Temsilcileri, Tasfiye Memurları veya
Bunların Aile Fertleri Tarafından İleri Sürülen Talepler 116
b)ÜŞKSS 116
5) Sportif Etkinlikler İstisnası 117
a)AHB 117
b)ÜŞKSS 119
6) Zilyetlik ve Çalışma İstisnaları 122
a)AHB 122
aa) Zilyetlik İstisnası 122
aaa) Genel Olarak 122
bbb) Yabancı Eşya 123
ccc) Zilyetlik İstisnasının Uygulama Halleri 124
ı- Genel Olarak 124
ıı- Kira, Ariyet, Vedia 126
bb) Çalışma İstisnası 128
aaa) Genel Olarak 128
bbb) Çalışma İstisnasının Uygulanma Koşuları 130
ı - Çalışmanın Mesleki Faaliyet Teşkil Etmesi 130
ıı - Çalışmanın Bilerek ve İsteyerek Gerçekleştirilmesi 132
ııı - Çalışmanın Yabancı Eşya Üzerinde veya Yabancı
Eşya ile Gerçekleştirilmesi 133
* - Genel Olarak 133
** - Kablo ve Tesisat Üzerindeki Çalışmalar 135
*** - Yanlış Eşya Üzerinde Çalışma 136
**** _ Taşınmaz Üzerinde Çalışmalar 136
***** - Taşınır Eşya Üzerindeki Çalışmalar 138
ccc) Yabancı Eşya Üzerinde Çalışma İle İlgili Örnekler 140
cc) Zilyedlik ve Çalışma İstisnasında Yardımcı Kişilerin Durumu 143
b)ÜŞKSS 144
aa) Zilyetlik İstisnası 145
bb) Çalışma İstisnası 145
7) Sigorta Ettiren Tarafından Üretilen veya Teslim Edilen Eşyaya Yahut
Çalışmaya Gelen Zararlar İstisnası 147
a)AHB 147
b)ÜŞKSS 150
8) Bazı Özel Sebeplerden Kaynaklanan Zararlar 152
a)AHB4I5 152
aa) Tedrici Etki Sonucunda Meydana Gelen Eşya Zararları 152


VI
aaa) Genel Olarak 152
bbb)Isı 154
ccc) Gaz ve Buhar 155
ddd)Nem 157
eee) Duman, İs, Kurum, Toz ve Benzeri Unsurlar 157
bb) Tedrici Etki Şartının Aranmadığı Haller 158
aaa) Genel Olarak 158
bbb) Atık Sudan Kaynaklanan Zararlar 159
ccc) Mantarlaşma Zararları 160
ddd) Toprak Çökmesi 160
eee) Toprak Kayması 161
fff) Çakma (veya Saplama) Çalışmasından Kaynaklanan
Sarsıntı 162
ggg) Durgun Su veya Akarsudan Kaynaklanan Su Basması 162
hhh) Sürü Hayvanlarının Otlağa Verdiği Zararlar 163
iii) Av Hayvanlarının Yol Açtığı Zararlar 163
b) ÜŞKSS m. 3 A 6 ve 7 163
aa) ÜŞKSS m. 3 A 6 (Harp, İhtilal, İsyan, Ayaklanma, Grev ve
Bunların Bastırılmasından ve El Koyma Hallerinden Doğan
Zararlarla İlgili Talepler) 163
bb) ÜŞKSS m. 3 A 7 (Su Zararları, Zelzele, Çığ, Heyelan, Yanardağ
Püskürmesi, İnfilak, Yangın, Duman, Sis, Buhar, Çürüme ve
Tedricî Surette Rutubet Almadan Kaynaklanan Zararlar) 164
aaa) Genel Olarak 164
bbb) Su Zararları 164
ccc) Heyelan 165
ddd) Zelzele, Çığ, Yanardağ Püskürmesi 165
eee) İnfilak, Yangın 166
fff) Duman, Sis, Buhar, Çürüme, Tedrici Surette Rutubet Alma 166
9) ÜŞKSS m. 3 A 4 (Motorlu Taşıtların, Römorkların ve Motorlu
Bisikletlerin ve Hava Araçlarının Kondüktörleri, Zilyetleri,
(Detenteur) veya Sahiplerine Karşı İleri Sürülen Talepler) 167
10) ÜŞKSS m. 3 B (Asansör Sorumluluğu; Otelci, Hancı ve
Garajcı Sorumluluğu) 168
11) Sigorta Ettirenin veya Hayvanlarının Hastalığı 168
a) Sigorta Ettirenin Hastalığı 169
b) Sigorta Ettirenin Hayvanlarının Hastalığı 169

12) Zarar Tehdidine Yol Açan Haller 169
13) Işın Zararları 172
14) İşveren Sorumluluğu 173


Dördüncü Bölüm
Sigorta Ettirenin Rizikoyla İlgili Görevleri


A) Genel Olarak 175
B) Sözleşme Öncesi İhbar Görevi 176
1)TTK 176
2) ÜŞKSS 177
C) Rizikonun Gerçekleşmesinden Önceki Görevler 178

VII
1) Rizikoyu Ağırlaştırmama Görevi 178
a) TTK 178
b)ÜŞKSS 180
c)AHB 181
2) Çifte Sigortayı Bildirme Görevi 182
3) Sigorta Konusu İşletme Devrini Bildirme Görevi 183
D) Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonraki Görevler 185
1) Genel Olarak 185
2) Koruma Önlemleri Almak Görevi 186

a) Alman Hukuku 186
b) Türk Hukuku 187
3) Riziko Sonrasında İhbar Görevi 189
a) Alman Hukuku 189
b)ÜŞKSS 194
4) Ödemeden, İkrardan ve Sulh Sözleşmesinden Kaçınma Görevi 195
a) Alman Hukuku 195
b)ÜŞKSS 196
5) Bilgi Verme ve Yardım Görevi 197
a) Alman Hukuku 197
b)ÜŞKSS 198
6) Sigortacının Temsil Yetkisi ve Bu Yetkinin Kullanılmasına Engel
Olmamak Görevi 199
a) Alman Hukuku 199
b)ÜŞKSS 202

Sonuç 204

Yararlanılan Kaynaklar 205