Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)      Mart (140)

İşletme Hukuku ( 6102 Sayılı YENİ TTK ve 6098 Sayılı YENİ TBK ya Göre Hazırlanmış )

İşletme Hukuku ( 6102 Sayılı YENİ TTK ve 6098 Sayılı YENİ TBK ya Göre Hazırlanmış )Sayfa Sayısı
:  
594
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
9786055335243

130,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...4. BASKIYA ÖNSÖZ Bu kitap İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri öğrencilerinin "İşlet¬me Hukuku" derslerinde okutulmak üzere yazılmıştır. Bilindiği gibi İİBF′lerinin bazılarının ders programlarında Ticaret Hukuku dersleri yanında İşletme Hukuku bazılarında ise sadece İşletme Hukuku dersleri bulunmakta¬dır. İşletme Hukuku derslerinde genellikle Ticaret Kanununun 1. kitabı olan "Ticari İşletme Hukuku" okutulmaktadır. Bu gün için işletmeler açısından Tüketici Hakları, Rekabet Kuralları gibi yeni gelişen hukuk konuları büyük bir önem kazanmış bulunmaktadır Amerikan eğitim sisteminde işletme öğrencilerine yönelik olarak okutulan "Business Law" (İşletme Hukuku) derslerinde tüm sayılan bu konu¬lar özetle okutulmaktadır. Biz de akreditasyon çalışmaları çerçevesinde İşletme Hukuku dersle¬rini içerik yönünden Amerikan Sistemine yaklaştırmak istedik. Bu nedenle "İşletme Hukuku" derslerinde okutulmak üzere; klasik Ticari İşletme Huku¬ku konularına ek olarak Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Tüketici Haklan, Sözleşme Hukuku, Rekabet Kuralları, İş Hukuku, Vergi Hukuku konularına da yer veren bir İşletme Hukuku Ders Kitabı hazırlamaya çalıştık. Konuların açıklanmasında 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu ve 6098 Sayılı (Yeni) Türk Borçlar Kanunu dikkate alınmıştır. Ancak bazı İİBF′lerde "İşletme Hukuku" dersleri yanında "Ticaret Hukuku" dersleri de olduğundan beş yüz sayfayı aşan bu kitabın her iki derste de kısım kısım okutulma ola¬nağı da doğmaktadır. Kitabın "Sözleşmeler Hukuku", "İş Hukuku" ve "Vergi Hukuku" bölümleri genel esasları ihtiva edecek şekilde Doğan Şenyüz, tarafından yazılmıştır. Av. Sibel Yılmaz Ticaret Hukukuna ait bölümlerin yeni kanuna göre güncellenmesinde desteğini esirgemedi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kitabın tüm İİBF ve benzen okul öğrencileri için yararlı olması tek dileğimizdir. İ.Yılmaz ASLAN - Doğan ŞENYÜZ Ocak, 2012, Bursa İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İŞLETME VE TİCARİ İŞLETME 1. İŞLETME 1 1.1. GENEL OLARAK 1 1.2. İŞLETME ÇEŞİTLERİ 3 2. TİCARİ İŞLETME 4 2.1. GENEL OLARAK 4 2.2. TANIMI VE UNSURLARI 4 2.2.1. Tanımı 4 2.2.2. Unsurları 6 2.2.2.1. Gelir Sağlamayı Hedef Tutmak 6 2.2.2.2. Sürekli Olma 7 2.2.2.3. Bağımsızlık 7 2.2.2.4. Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşma 8 2.3. TİCARİ İŞLETMENİN MALVARLIĞI 9 2.4.TİCARİ İŞLETMENİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ 12 2.4.1. Merkez 12 2.4.2. Şube 12 2.5. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ 14 2.6. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ 17 2.6.1. Genel Olarak 17 2.6.2. Ticari işletme Rehini Sözleşmesi 18 2.6.3. Rehnin Kapsamı 19 2.6.4. Rehnin Hükümleri 21 2.6.5. Rehnin Paraya Çevrilmesi 22 2.6.6. Rehnin Sona Ermesi 22 2. BÖLÜM TİCARİ İŞLER VE TABİ OLDUKLARI HÜKÜMLER 1. GENEL OLARAK 23 2. TİCARİ İŞİN BELİRLENMESİ 2.1. TÜRK TİCARET KANUNU′NDA DÜZENLENEN HUSUSLAR 24 2.2. BİR TİCARİ İŞLETMEYİ İLGİLENDİREN İŞLER 24 2.3. TİCARİ İŞ KARİNESİ 24 2.4. TARAFLARDAN BİRİ İÇİN TİCARİ İŞ OLAN SÖZLEŞMELER 25 3. TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR 26 3.1, TESELSÜL KARİNESİ 26 3.2. TİCARİ İŞLERDE FAİZ 27 3.2.1. Genel Olarak 27 3.2.2. Faiz Serbestisi (iradi Faiz) 28 3.2.3. Kanuni Faiz 29 3.2.4. Ticari Faize ilişkin Özel Hükümler 30 3.3. YASAK VE EN YÜKSEK SINIRI AŞAN İŞLEMLER 31 3.4. TİCARİ İŞLERDE ZAMANAŞIMI 32 4. TİCARİ HÜKÜMLER 33 4.1. GENEL OLARAK 33 4.2. TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI 33 4.2.1. Genel Olarak 33 4.2.2. Emredici Hükümler 34 4.2.3. Sözleşme Hükümleri 34 4.2.4. Ticari Hükümler 35 4.2.5. Ticari Örf ve Adet 35 4.2.6. Genel Hükümler 37 5. CARİ HESAP 37 5.1. GENEL OLARAK 37 5.2. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ 38 5.3. CARİ HESABIN HÜKÜMLERİ 39 5.4. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 40 5.5. ZAMANAŞIMI 40 6. TİCARİ DAVALAR 41 6.1. MUTLAK TİCARİ DAVALAR 41 6.2. NİSPİ TİCARİ DAVALAR 42 6.3. HERHANGİ BİR TİCARİ İŞLETMEYİ İLGİLENDİRMEYEN HAVALE, VEDİA İLE FİKİR VE SANAT ESERLERİNE İLİŞKİN HAKLARDAN DOĞAN DAVALAR 42 3. BÖLÜM TACİR SIFATI VE TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ 1. TACİR SIFATI 43 1.1. GENEL OLARAK 43 1.2. GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATI 1.2.1. Tanımı 43 1.2.2. Unsurları 44 1.2.2.1. Bir Ticari işletmenin Varlığı 44 1.2.2.2. Ticari işletmenin işletilmesi 45 1.2.2.3. Ticari işletmeyi Kısmen de Olsa Kendi Adına işletme 45 1.2.3. Küçükler ve Mahcurlar 46 1.2.4. Ticaret Yapmaktan Men Edilenler 47 1.3. TÜZEL KİŞİLERİN TACİR SIFATI 48 1.3.1. Genel Olarak 48 1.3.2. Ticaret Şirketleri .′ 48 1.3.3. Ticari işletme işleten Dernekler ve Vakıflar 49 1.3.4. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Teşekkül ve Müesseseler 49 1.3.5. Donatma iştiraki 51 2. TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ 51 2.1. GENEL OLARAK 51 2.2. İFLASA TABİ OLMA 52 2.3. TİCARET UNVANI SEÇME VE KULLANMA ZORUNLULUĞU 53 2.3.1. Genel Olarak 53 2.3.2. Tescil 54 2.3.3. Ticaret Unvanının Şekli 55 2.3.3.1. Genel Olarak 55 2.3.3.2. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı 55 2.3.3.3. Adi Şirketin Ticaret Unvanı 55 2.3.3.4. Kollektif ve Komandit Şirketlerin Ticaret Unvanları 56 2.3.3.5. Limited, Anonim ve Kooperatif Şirketlerin Ticaret Unvanı 57 2.3.3.6. Diğer Tüzel Kişi Tacirler 57 2.3.3.7. Donatma iştirakinin Ticaret Unvanı 58 2.3.3.8. Ekler 58 2.3.3.9. Şubelerin Ticaret Unvanı 58 2.3.4. Ticaret Unvanı Üzerindeki Hak ve Korunması 59 2.3.5. Ticaret Unvanının Devri 60 2.3.6. işletme Adı 60 2.4. TİCARET SİCİLİ VE SİCİLE TESCİL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 61 2.4.1. Genel Olarak 61 2.4.2. Ticaret Sicili Teşkilatı 62 2.4.3. Tescil 63 2.4.4. Sicil Memurunun inceleme Görev ve Yetkisi 65 2.4.5. Tescilin ve ilanın Etkisi 65 2.5. TİCARİ DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU 66 2.5.1. Genel Olarak 66 2.5.2. Defter Tutma Yükümlülüğü 67 2.5.2.1. Kapsamı 67 2.5.2.2. Sorumluluk 68 2.5.2.3. Defterlerin Saklanması 68 2.5.2.4. Tasdik ve Beyan Yükümlülüğü 69 2.5.3. Çeşitli Defterler 70 2.5.3.1. Yevmiye Defteri 70 2.5.3.2. Defteri Kebir 70 2.5.3.3. Envanter, Bilanço ve Finansal Tablolar 70 2.5.3.4. Karar Defteri 71 2.5.3.5. Diğer Defterler 72 2.5.4. Ticari Defterlerin Teslim ve ibrazı 72 2.5.5. Ticari Defterlerin Delil Olarak Kullanılması 73 2.5.5.1. TACİRİN LEHİNE DELİL OLMA 74 2.5.5.2. TACİRİN ALEYHİNE DELİL OLMA 75 2.5.5.3. CEZAİ SORUMLULUK 77 2.6. BASİRETLİ BİR İŞ ADAMI GİBİ DAVRANMA 77 2.7. TACİRLER ARASI İHTAR VE İHBARLAR 78 2.8. TİCARET KARİNESİ 79 2.9. ÜCRET VE FAİZ İSTEME HAKKI 80 2.10. FATURA VE TEYİT MEKTUBU 80 2.11. ÜCRET VE CEZANIN İNDİRİLMESİNİ İSTEYEMEME 82 2.12. TİCARİ ÖRF VE ADETE TABİ OLMA 82 2.13. ODAYA KAYDOLMA ZORUNLULUĞU 82 2.14. HAPİS HAKKINI KULLANMADA KOLAYLIKTAN YARARLANMA 83 2.15. TİCARİ SATIŞ VE TRAMPA 83 4. BÖLÜM TACİR YARDIMCILARI 1. GENEL OLARAK 85 2. BAĞLI TACİR YARDIMCILARI 86 2.1. TİCARİ TEMSİLCİ 86 2.1.1. Tanımı 86 2.1.2. Atanması 86 2.1.3. Temsil Yetkisinin Kapsamı 87 2.1.4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 88 2.2. TİCARİ VEKİL 89 2.2.1. Tanımı 89 2.2.2. Atanması 90 2.2.3. Temsil Yetkisinin Kapsamı 90 2.2.4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 91 2.3. REKABET YASAĞI 91 2.4. PAZARLAMA SÖZLEŞMESİ VE PAZARLAMACI 92 2.4.1. Tanımı 92 2.4.2. Atanması 92 2.4.3. Pazarlamacının Yükümlülük ve Yetkileri 93 2.4.4. işverenin Özel Yükümlülükleri 93 2.4.4.1. Faaliyet Alanı 93 2.4.4.2. Ücret 94 2.4.4.3. Harcamalar 95 2.4.5. Hapis Hakkı 95 2.4.6. Pazarlama Sözleşmesinin Sona Ermesi 95 3. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 96 3.1. SİMSAR (TELLAL) 96 3.1.1. Genel Olarak 96 3.1.2. Tanımı ve Unsurları 97 3.1.2.1. Tanımı 97 3.1.2.2. Unsurları 97 3.1.3. Ücret 97 3.1.5. Tellallığın Sona Ermesi 98 3.2. ACENTE 98 3.2.1. Genel Olarak 98 3.2.2. Tanımı, Unsurları ve Çeşitleri 99 3.2.2.1. Tanımı 99 3.2.2.2. Unsurları 100 3.2.2.3. Çeşitleri 101 3.2.3. Temsil Yetkisi 101 3.2.4. Borçları 102 3.2.5. Hakları 103 3.2.6. Müvekkilin Borçları 105 3.2.7. Acente Sözleşmesinin Sona Ermesi 106 3.2.8. Denkleştirme istemi 106 3.2.9. Rekabet Yasağı Anlaşması 109 3.2.10. Acenteye ilişkin Hükümlerin Uygulanma Sahası 110 3.3. KOMİSYONCU 111 3.3.1. Genel Olarak 111 3.3.2. Tanımı ve Unsurları 111 3.3.2.1. Tanımı 111 3.3.2.2. Unsurları 112 3.3.3. Borçları 112 3.3.4. Haklan 113 3.3.5. Komisyoncunun Taraf Olması 114 3.3.6. Sona Ermesi 115 3.4. TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSU 115 3.4.1. Tanımı ve Unsurları 115 3.4.1.1. Tanımı 115 3.4.1.2. Unsurları 115 3.4.2. Borçları 116 3.4.3. Hakları 116 3.4.4. Komisyoncunun Taşıma işini Kendi Üzerine Alması 116 3.4.5. Zamanaşımı 116 4. TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ 117 4.1. TANIMI 117 4.2. UNSURLARI 117 4.2.1. Süreklilik 117 4.2.2. Kendi Adına ve Hesabına Hareket 118 4.2.3. Tek Satış Hakkı 118 4.2.4. Satış Arttırma Faaliyetlerinde Bulunma 119 4.3. HUKUKİ MAHİYETİ 119 5. BÖLÜM HAKSIZ REKABET VE ALDATICI REKLAMLAR 1. HAKSIZ REKABET 121 1.1. GENEL OLARAK 121 1.2. TANIMI 122 1.3. HAKSIZ REKABET HALLERİ 123 1.3.1. KÖTÜLEMEK 124 1.3.2. KENDİNİ VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİYİ REKABETTE AVANTAJLI DURUMA GETİRMEK 125 1.3.3. HAKKI OLMAYAN UNVANLARI, MESLEK, DERECE VE SEMBOLLERİ KULLANMAK 126 1.3.4. KARIŞTIRILMA 126 1.3.5. KARŞILAŞTIRMALI REKLAM 127 1.3.6. GÖSTERMELİK İLE ALDATMA 128 1.3.7. EK EDİMLERLE MÜŞTERİYİ GERÇEK DEĞER HAKKINDA ALDATMAK 130 1.3.8. MÜŞTERİLERİN KARAR VERME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SALDIRGAN SATIŞ YÖNTEMLERİ İLE SINIRLAMAK 130 1.3.9. GİZLEME 131 1.3.10.TÜKETİCİNİN KORUNMASI İLE İLGİLİ HAKSIZ REKABET HALLERİ 131 1.3.11. SÖZLEŞMEYİ İHLALE VEYA SONA ERDİRMEYE YÖNELTMEK 132 1.3.12. BAŞKALARININ İŞ ÜRÜNLERİNDEN YETKİSİZ YARARLANMA 133 1.3.13. ÜRETİM VE İŞ SIRLARINI İFŞA ETMEK 134 1.3.14. İŞ ŞARTLARINA UYMAMAK 134 1.4. HAKSIZ REKABET NEDENİYLE AÇILABİLECEK HUKUK DAVALARI 135 1.4.1. Davacılar 136 1.4.2. Davalılar 136 1.5. İHTİYATİ TEDBİR 138 1.6. ZAMANAŞIMI 138 1.7. HÜKMÜN İCRASI 139 1.8. CEZA DAVALARI 139 2. ALDATICI REKLAMLAR 140 2.1. REKLAM VE HUKUKİ MAHİYETİ 140 2.1.1. Reklamın Tanımı 140 2.1.2. Reklamın Hukuki Mahiyeti 141 2.2. ALDATICI REKLAM KAVRAMI VE BU KONUDAKİ DÜZENLEMELER 142 2.2.1. Genel Olarak 142 2.2.2. Haksız Rekabet Hükümleri Çerçevesinde Aldatıcı Reklam 144 2.2.2.1. Genel Olarak 144 2.2.2.2.Aldatıcı Reklamın Unsurları 145 2.2.2.2.1. Yanlış Reklam 145 2.2.2.2.2. Yanıltıcı Reklam 145 2.2.2.2.3. Aldatma Kabiliyeti 146 2.2.3. TKHK′da Reklamlarla ilgili Düzenlemeler 147 2.2.3.1. Genel Olarak 147 2.2.3.2. Ticari Reklamlarda Uyulması Gereken Genel ilkeler 149 2.2.3.2.1. Genel Olarak 149 2.2.3.2.2. Temel ilkeler 150 2.2.3.2.3. Ahlaka Uygunluk 152 2.2.3.2.4. Dürüstlük ve Doğruluk 152 2.2.3.2.5. Satışı Özendirici Reklamlar 155 2.2.3.2.6. Doğrudan Satış Reklamları 156 2.2.3.2.7. Karşılaştırmalı Reklamlar 157 2.2.3.2.8. Reklamlar ve Başka Firmalar 159 2.2.3.2.9. Küçüklere Yönelik Reklamlar 160 2.2.3.3. Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Düşürücü Reklamlar 162 2.2.3.4. Zayıf Kişileri istismar Edici Reklamlar 163 2.2.3.5. Aldatıcı Reklam Kıstası 164 2.2.3.6. Reklamlarda Yer Alan iddiaların ispatı 165 2.2.3.7. Reklamların Uygunluğundan Yükümlü Olanlar 165 2.3. TÜKETİCİNİN ALDATICI REKLAMLARA KARŞI BAŞVURABİLECEĞİ YOLLAR 167 2.3.1. TKHK. Çerçevesinde Başvurulabilecek Yollar 167 2.3.1.1. Ayıplı Maldan Doğan Seçimlik Haklar Ve Tazminat 167 2.3.1.2. Reklam Kuruluna Şikayet 167 2.3.2. Genel Hükümler Çerçevesinde Başvurulabilecek Yollar 168 2.3.2.1. BK′nın Aldatmaya ilişkin Hükümleri 168 2.3.2.2. TTK′nın Haksız Rekabete ilişkin Hükümleri 169 6. BÖLÜM ŞİRKETLER HUKUKU BİRİNCİ KISIM GENEL BİLGİLER 171 1. GİRİŞ 171 2. ORTAKLIKLARIN SINIFLANDIRILMASI 172 İKİNCİ KISIM ADİ ŞİRKET 172 1. TANIMI VE UNSURLARI 172 1.1. TANIM 172 1.2. UNSURLARI 173 2. KURULUŞU 173 2.1. ŞEKİL VE İSPAT 173 2.2. SERMAYE PAYI 173 2.3. ŞİRKETİN KONUSU 174 2.4. TİCARET SİCİLİNE TESCİL 174 3. TARAF EHLİYETİ 175 4. SERMAYE PAYININ DEVRİ 176 5. ORTAKLIKTAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA 177 6. SONA ERMESİ 177 7. ZAMANAŞIMI 179 ÜÇÜNCÜ KISIM KOLLEKTIF ŞİRKET 180 1. TANIMI VE UNSURLARI 180 1.1. TİCARİ İŞLETME 180 1.2. TİCARET UNVANI 180 1.3. GERÇEK KİŞİ 181 1.4. SINIRSIZ SORUMLULUK 181 1.5. TÜZELKİŞİLİK 181 2. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 182 2.1. GENEL OLARAK 182 2.2. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULMASI 182 2.2.1. iç ilişki 183 2.2.2. Dış ilişki 183 2.2.2.1. Kollektif Şirketin Üçüncü Kişilerle ilişkisi 184 2.2.2.2. Ortakların Üçüncü Kişilerle ilişkileri 185 3. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİK 185 4. KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 187 4.1. YÖNETİM HAKKI VE GÖREVİ 187 4.2. DENETİM HAKKI 188 4.3. ORTAKLAR KURULU 189 4.4. KAR VE ZARARA KATILMA 189 4.5. REKABET YASAĞI 190 5. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 191 5.1. GENEL OLARAK 191 5.2. KOLLEKTİF ŞİRKETTE SONA ERME SEBEPLERİ 191 5.2.1. Fesih (Dağıtma) Sebepleri 191 5.2.2. infisah (Dağılma) Sebepleri 191 5.3. KOLLEKTİF ŞİRKETTİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 192 5.4. TASFİYE 192 DÖRDÜNCÜ KISIM KOMANDİT ŞİRKET 193 1. GENEL OLARAK 193 2. TANIMI VE UNSURLARI 193 3. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 194 4. KOMANDİT ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 195 4.1. ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 195 4.2. ŞİRKETİN VE ORTAKLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE OLAN İLİŞKİLERİ 196 4.3. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİK, SONA ERME VE TASFİYE 197 BEŞİNCİ KISIM ANONİM ŞİRKET 197 1.TANIMI VE UNSURLARI 197 2. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU 198 2.1. KURULUŞ SİSTEMİ 198 2.2. ÇEŞİTLERİ 199 2.3. KURUCULAR 199 2.4. ESAS SÖZLEŞME 201 3. TÜZEL KİŞİLİĞİ KAZANMA VE SONUÇLARI 202 4. ANONİM ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 203 4.1. GENEL OLARAK 203 4.2. YÖNETİM KURULU 203 4.2.1. Kuruluş Biçimi 203 4.2.2. Yönetim ve Temsil 205 a. Genel olarak 205 b. Temsil yetkisi 206 c. Yönetim görevleri 207 aa. Sır saklama yükümlülüğü 208 ab. Şirket ile işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağı (TTK m. 395) 208 ac. Rekabet yasağı (TTK m. 396) 209 d. Bilgi alma ve inceleme hakkı (TTK m. 392) 210 e. Müzakereye katılma yasağı 211 f. Yönetim kurulu toplantıları (TTK m. 390) 212 4.2.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 212 a. Yönetim kurulunun ve üyelerinin organ sıfatı 212 b. Yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunun özelliği 213 i. Farklılaştırılmış Müteselsil sorumluluk 213 ii. Kusurlu sorumluluk 216 c. Sorumluluktan kurtulma hali 217 d. Yönetim kurulu üyelerine karşı açılabilecek sorumluluk davaları 217 e.ibra 218 4.3. MÜDÜRLER 218 4.4. ANONİM ŞİRKETTE DENETLEME 219 5. GENEL KURUL 225 5.1. GENEL KURUL VE TOPLANTILARI 225 5.2. TOPLANTILARA KATILMA VE KARAR YETER SAYISI 228 5.2.1. Toplantılara Katılma Hakkı 228 5.2.2. Toplantı Yeter Sayısı 229 5.3. KARARLAR 229 5.3.1. Genel Olarak 229 5.3.2. Oy Hakkından Yoksunluk 230 5.4. TOPLANTI TUTANAĞI 230 5.4.1. Bilgi Alma ve inceleme Hakkı 231 5.4.2. Özel Denetim isteme Hakkı 232 5.5. GENEL KURUL KARARLARININ ETKİSİ .İPTALİ ve BUTLANI 233 5.5.1. Kararların Etkisi 233 5.5.2. Kararların iptali ve Butlanı 233 5.5.2.1. iptal davası açabilecek kişiler 233 5.5.2.2. iptal sebepleri 234 5.5.2.3. Butlan 234 5.5.2.4. Ortak Hükümler 235 5.6. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 236 5.6.1. Genel Olarak 236 5.6.2. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 238 5.6.3. imtiyazlı Pay Sahiplen Genel Kurulu 239 5.6.4. Tescil 240 5.6.5. Esas Sermayenin Artırılması ve Azaltılması 241 6. PAY SENETLERİ VE DİĞER MENKUL KIYMETLER 241 6.1. PAY SENETLERİ 241 6.2. BORÇLANMA SENETLERİ İLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKI İÇEREN MENKUL KIYMETLER 243 7. SONA ERME VE TASFİYE 244 7.1. SONA ERME SEBEPLERİ 244 7.2. TASFİYE 245 ALTINCI KISIM SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET 248 1. TANIM VE UNSURLARI , 248 YEDİNCİ KISIM LİMİTED ŞİRKET 250 1. TANIM 250 2. NİTELİKLERİ 250 2.1. ORTAKLARIN SAYISI 250 2.2. TİCARET UNVANI 251 2.3. ESAS SERMAYE 251 2.4. SINIRLI SORUMLULUK 251 2.5. TİCARİ İŞLETME 252 2.6. ESAS SERMAYE PAYI 252 2.7. AMAÇ VE KONU 252 2.8. TÜZELKİŞİLİK 252 3. LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU 252 3.1. KURULUŞ SAFHALARI 252 3.2.1. Esas Sözleşmenin Hazırlanması 252 3.2.2. Tescil 254 4. ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ 255 5. ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI 256 5.1.Esas sermaye payının işlemlere konu olması 256 5.1.1. Devir 256 5.1.2. Miras, eşler arasındaki mal rejimi ve icra 257 5.1.3. Tescil 257 5.2. Birden fazla ortağa ait esas sermaye payı, bu pay üzerinde çeşitli haklar 257 5.3. Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri 258 5.4. Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı 259 5.5.Bilgi alma ve inceleme hakkı 259 6. LİMİTED ŞİRKETİN YAPISI 260 6.1. GENEL OLARAK 260