x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

İslam ve Osmanlı Hukukunda Hakimlik ve Hakimlerin Nitelikleri

İslam ve Osmanlı Hukukunda Hakimlik ve Hakimlerin NitelikleriSayfa Sayısı
:  
218
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
9786053000679

62,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Türk Hukuk Tarihi kürsüsü araştırma görevlisi olarak yüksek lisans tez konumu belirleme aşamasına geldiğimizde aklımıza hâkimlik konusunun gelme sebebi gerek fakülte hayatında gerekse avukatlık stajımız esnasında gördüğümüz üzere hukukçular arasında hâkimlik mesleğine bu kadar ilgi duyulmasıdır. 


Hukukçular hâkimlik mesleğine ilgi duyuyorlar ve fakat meslek hayatındaki birçok hâkim mesleğinden memnun değil. Bunun birçok sebebi olabileceği gibi biz bu durumun uyguladıkları kurallardan ve verdikleri karalardan memnun olmamaları, yoğun iş temposu gibi hususlardan kaynaklandığını düşünüyoruz. 


Dolayısıyla olması gereken hâkimliğin nasıl sağlanacağı konusunda İslam ve Osmanlı hukukundaki durumun araştırılmasının elzem olduğu kanaatindeydik. Tezi yazdıktan sonra da bu fikrimiz perçinlendi. Bazı oryantalistlerin İslam ve Osmanlı hukukuna bakış açıları ve halkımızın da bilgiyi batılılardan alma konusundaki hevesleri maalesef halk arasında bazı yalan-yanlış bilgilerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu açıdan at gözlüklerini çıkarabilmek için özellikle Klasik dönem çalışmalarının artırılması gerekir ve biz de naçizane kendimizi yakın hissettiğimiz bu alandaki çalışmamızın özelde hâkimlere ve genelde bütün hukukçulara faydalı olacağını temenni ediyoruz.


ÖNSÖZ-VII


İÇİNDEKİLER-IX


KISALTMALAR CETVELİ-XIII


GİRİŞ-1


BİRİNCİ BÖLÜM


ESKİ DEVİRLERDE HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ


I. TARİH ÖNCESİ TOPLUMLARDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-5


A. ESKİ HİNT HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-5


B. ESKİ MISIR HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-6


C. SÜMER HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-8


D. BABİL HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-9


E. ASUR HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-10


F. ESKİ İBRANİ HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-10


G. HİTİT HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-12


H. ESKİ İRAN HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-13


İ. ESKİ ÇİN HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-15


J. ESKİ YUNAN HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-16


K. ISPARTA HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-19


L. ROMA HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-20


1. Krallık Döneminde-20


2. Cumhuriyet Döneminde-21


3. İmparatorluk Döneminde-23


M. CAHİLİYE DÖNEMİNDE ARAP HUKUKUNDA HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-25


N. ESKİ TÜRKLERDE HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-26


II. İSLAM DEVRİNDE HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-27


A. HZ. PEYGAMBER DEVRİNDE HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-27


B. DÖRT HALİFE DEVRİNDE HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-30


C. EMEVİLER DEVRİNDE HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-32


D. ABBASİLER DEVRİNDE HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-34


E. SELÇUKLULAR DEVRİNDE HÂKİMLİK VE NİTELİKLERİ-35


İKİNCİ BÖLÜM


HÂKİM KAVRAMI, HÂKİMLİK YAPMANIN DAYANAKLARI


VE HÂKİMLERİN NİTELİKLERİ


I. HÂKİM KAVRAMI VE HÂKİMLİK YAPMANIN DAYANAKALARI-39


A. HÂKİM KAVRAMI-39


B. HÂKİMLİK YAPMANIN DAYANAKLARI-42


1. Kur’an-42


2. Sünnet-43


3. İcma-44


4. Akıl-45


II. GENEL OLARAK HÂKİMLERİN NİTELİKLERİ-45


A. GİRİŞ-45


B. BAĞIMSIZLIK-48


1. Yasama Organına Karşı Bağımsızlık-48


2. Yürütme Organına Karşı Bağımsızlık-49


3. Yargı Organına Karşı Bağımsızlık-58


4. Bağımsızlığın Sağlanabilmesi için Gerekli olan Hususlar-60


a)-Hâkimlerin Atanma ve Tayin İşlemleri Bakımından Bağımsızlık-60


b)-Hâkimlerin Görev Süresi ve Şartları Bakımından Bağımsızlık-61


c)-Hâkimlerin Mali Durumları Bakımından Bağımsızlık-65


d)-Hâkimin Dış Baskılardan Korunmasına Yönelik Bağımsızlık-67


e)-Hâkimlerin Vicdani Kanaatlerine Göre Hüküm Vermeleri


Bakımından Bağımsızlık-71


f)-Mahkemenin Toplum Gözünde Bağımsız Olarak Görünmesi-73


5. Bağımsızlık Niteliğinin Sağlanabilmesi Bakımından Hâkimin


Sorumluluğu-75


C. TARAFSIZLIK-80


1. Genel Olarak-80


2. Hâkimin Devam Eden Bir Davanın Taraflarıyla Özel İletişimi-85


3. Hâkimin Devam Eden Bir Dava Hakkında Görüş Beyanı-86


4. Hâkimin Özel Hayatında, İnsanlarla Olan İlişkileri-87


5. Hâkimin Mali Faaliyetleri-88


D. DÜRÜSTLÜK-89


1. Hâkimin Hukuk Kurallarına Bağlılığı-90


2. Yargılama Faaliyeti Esnasında Hâkimin Davranışları-93


3. Hâkimlerin Toplumdaki Görünümünü Olumsuz Etkileyecek Durumlar-96


4. Hâkimin Özel Hayatında Dürüst Olması-100


E. MESLEĞE UYGUNLUK - YERİNDELİK-103


1. Genel Olarak-103


2. Hâkimlerin Taraflara Farklı Muamele Yapması-105


3. Hâkimlerin Sır Saklama Yükümlülüğü-106


4. Hâkimlerin Yargı Makamının İtibarını Kötüye Kullanması-107


5. Hâkimlerin Hediye Alması, Alış-veriş Yapması ve Davetlere Katılması-109


6. Hâkimlerin Sosyal İlişkileri Bakımından Mesleğe Uygunluk-115


7. Hâkimlerin Toplumun Eleştirileri Karşısındaki Tutumları-117


F. EŞİTLİK-121


1. Genel Olarak-121


2. Hâkimlerin Eşitlik Vasfını Korumaya Yönelik Negatif Yükümlülükleri-122


3. Hâkimlerin Eşitlik Vasfını Korumaya Yönelik Pozitif Yükümlülükleri-127


G. EHLİYET ve LİYAKAT SAHİBİ OLMAK-131


1. Genel Olarak-131


2. Hâkimlere Gereken Eğitim Bakımından-137


3. Hâkimlerin Yargılama Ehliyetine Sahip Olması Bakımından-142


III. İSLAM HUKUKUNA ÖZEL NİTELİKLER-143


A. MÜSLÜMAN OLMAK-143


B. KÖLE OLMAMAK (HÜR OLMAK)-144


C. ERKEK OLMAK-145


D. DUYU ORGANLARININ SAĞLAM VE SIHHATLİ OLMASI-147


E. MÜÇTEHİD OLMAK-148


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


HÂKİMLİK MESLEĞİNE ATANIRKEN VE MESLEĞİ


SÜRDÜRÜRKEN ARANAN NİTELİKLER


I. HÂKİM ATANMASINDA ARANAN NİTELİKLER-151


A. HÂKİMLERİN ATANMASI-151


1. GENEL OLARAK HÂKİMLERİN ATANMASI-152


2. HÂKİMİN ŞARTA BAĞLI OLARAK ATANMASI-159


3. GENEL VE ÖZEL YETKİLİ HÂKİM OLARAK ATANMA-161


a)-Genel Yetkili Hâkimler-161


b)-Sınırlı Yetkili Hâkimler-163


i. Genel Olarak Sınırlı Yetkilendirme-163


ii. Yetkinin Zaman İtibariyle Sınırlandırılması-164


iii. Yetkinin Yer ve Konu İtibariyle Sınırlandırılması-165


4. AYNI BÖLGEYE BİRDEN FAZLA HÂKİM ATANMASI-167


5. HÂKİMLİĞE ATANMA İSTEĞİ-168


6. ZALİM YÖNETİCİNİN HÂKİM ATAMASI-173


7. YENİ ATANAN HÂKİMİN YAPACAĞI İŞLER-174


II. NİTELİKLERİ KAYBETMENİN SONUÇLARI-176


A. SORUMLULUK-176


1. HUKUKİ SORUMLULUK-176


2. CEZAİ SORUMLULUK-184


B. HÂKİMİN DAVADAN YASAKLILIĞI-185


C. AZİL-191


SONUÇ-197


KAYNAKLAR-209