Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İşkence ve Kötü Muamele Yasağı

İşkence ve Kötü Muamele YasağıSayfa Sayısı
:  
184
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9944-941-17-4

59,00 TLİnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi, uluslararası insan hakları belgelerinin yanında, Avrupa Konseyine üye Sözleşmeci Devletlerin ulusal hukuklarını ve uygulamalarını etkileyen en önemli belgedir. Bu kitapta İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi\′nden doğan hukukunun en dar konularından biri, tüketici bir biçimde ele alınmaya çalışılmıştır. Doğaldır ki bu çalışma, doktrin tartışmalarının uzağında, bir içtihadi hukuk çalışmasıdır. Bu nedenle kitabın ana malzemesini Strasbourg organlarının içtihatları oluşturmaktadır İÇİNDEKİLER A) GİRİŞ 1 B) GENEL OLARAK YASAK MUAMELE VE CEZALAR 3 1) Uygulanabilirlik sorunu 3 2) Kanıtlama sorunu 6 3) Nitelendirme sorunu 16 a) İşkence kavramı 17 b) İnsanlıkdışı ve aşağılayıcı muamele ve ceza kavramları 19 C) DEVLETİN İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YAPMAMA VE BİREYİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 21 1) Cebir ve şiddet muameleleri 22 a) Gözaltında cebir ve şiddet 22 aa) Gözaltında işkence 23 bb) Gözaltında kötü muamele 30 b) Gözaltına alırken cebir ve şiddet 51 aa) Gözaltına alırken işkence 52 bb) Gözaltına alırken kötü muamele 53 c) Cezaevinde ve adliyede cebir ve şiddet 63 aa) Cezaevinde kötü muamele 64 bb) Adliyede kötü muamele 70 d) Ölümden önce cebir ve şiddet 71 aa) Ölümden önce işkence 71 bb) Ölümden önce kötü muamele 74 dd) Kanıtlanamayan şikayetler 76 2) Tutulma koşullan 79 a) Tutulma mekanı ile ilgili koşullar 81 aa) İnsani ihtiyaçların karşılanmaması 81 bb) Kişiye düşen alanın darlığı 84 cc) Protesto nedeniyle koşulların ağırlaşması 86 b) Tıbbi yardım 90 aa) Yeterli tıbbi yardım vermeme 90 bb) Zorla tedavi, açlık grevi ve zorla besleme 94 cc) Yaşlı veya hasta veya sakatların tutulması 96 c) Tutma rejimi 99 aa) Tek başına tutma 100 bb) Cezaevinde izolasyon 101 ee) Cezaevi disiplin hücresinde izolasyon 108 ff) Gözaltında nezarethanede izolasyon 109 dd) FTipi cezaevleri 109 gg) Cezaevinde çıplak arama 109 hh) Kısıtlama araçları kullanma 111 ii) Zorla saç kazıma 112 jj) Tutukluları hükümlüler ile aynı rejime tabi tutma 113 3) Cezalar ve tehlikeler 113 a) İdam cezası ve infaz tehlikesi 113 aa) İdam cezası verilebilecek ülkeye geri verme 114 bb) İdam cezası infazı tehdidi altında tutma 115 cc) İdam cezası verme 117 dd) Adil olmayan bir yargılama sonucu idam cezası verme 117 b) Geri verme, sınırdışı etme veya geri çevirme halinde işkence veya hayati tehlike 117 aa) Devlet yetkililerinden kaynaklan riskin bulunduğu ülkeye gönderme 118 bb) Üçüncü kişilerden kaynaklanan riskin bulunduğu ülkeye gönderme 125 cc) Bakım ve tedavi görememe tehlikesi ve gönderme 127 c) Çocuğa bedensel ceza 129 aa) Yargı kararıyla bedensel ceza 130 bb) Okulda bedensel ceza 131 cc) Aile içinde bedensel ceza 133 d) Disiplin cezası 135 aa) Tutulma sırasında disiplin cezası 135 bb) Mesleki disiplin cezası 135 cc) Eğitimde disiplin cezası 135 e) Hapis cezası 136 aa) Haksız hapis cezası 136 bb) Çocuğa hapis cezası 136 4) Üçüncü kişinin şiddet, ihmal veya istismarı 140 a) Fiziksel saldırılar 141 b) Cinsel saldırılar ve tecavüz 142 c) Aile içinde çocuğu ihmal ve istismar 150 5) Ötenaziye izin verilmemesi nedeniyle duyulan ıstırap 157 6) Mülkün tahribi nedeniyle duyulan ıstırap 158 a) Köy boşaltma sırasında hoyratlık 158 b) Köyden çıkarıldıktan sonra yaşam koşullan 159 7) Yakınların duyduğu ıstırap 161 a) Kayıp yakını 161 b) Gözaltında ölen yakını 165 c) Gözaltında yaralanan yakını 165 D) DEVLETİN İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEYİ SORUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 165 1) Soruşturma yükümlülüğünün hukuki dayanağı 166 2) Soruşturma yükümlülüğünün amacı ve ilkeleri 169 a) Soruşturmanın başlaması 170 b) Soruşturma organlarının bağımsızlığı 172 c) Soruşturmanın etkililiği 174 d) Soruşturmanın makul bir özen ve hızla yapılması 181 e) Soruşturmanın şeffaflığı ve kamu tarafından denetimi 184