Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (32)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

İş Yargılaması Usul Hukuku

İş Yargılaması Usul HukukuSayfa Sayısı
:  
880
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-4746-0

215,00 TLİş Yargılaması Usul Hukuku kitabımız, Yargıtay, HGK'nun ve yeni yeni yayınlanmaya başlayan İstinaf Mahkemelerinin iş davalarına ait içtihatlarından oluşması nedeniyle özelliğini ve önemini korumaktadır. 


 


Kitabı önemli kılan bir diğer husus ise yeni yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun bu kitapta işlenmiş olmasıdır. Yeni İMK, 5521 sayılı İMK'nu yürürlükten kaldırarak iş yargısına önemli değişiklikler getirmiştir. İş davalarında zorunlu hale getirilen arabuluculuğa başvuru şartı bunlardan en önemlisidir. Zorunlu arabuluculuğa başvuru hususu imkan elverdiğince bu kitapta ele alınmıştır. 


 


Avukat, hukuk müşaviri ve yargıçların yanı sıra iş hukuku uygulayıcısı şirket yöneticileri ile araştırmacılara da iş yargısını detayıyla sunan bu kitap, türünün önemli ve başarılı bir örneği olmaya devam etmektedir.


 


Bu kitapta, iş yargısındaki dava türleri, davada ispat, deliller, bir kanun yolu olarak istinaf, zorunlu arabuluculuk, temyiz, işe iade davası, hizmet tespiti, alacak ve tazminat davaları gibi önemli hukuksal kavramlar Yargıtay kararları ve doktrindeki bilimsel görüşler çerçevesinde ele alınmaktadır.


Altıncı baskısı ile iş yargısı alanında önemli bir başarıya imza atan bu kitabın okuyucularına yararlı olmasını diliyoruz.


 


Konu Başlıkları


İş Mahkemeleri


İş Mahkemelerinde Yargılama Usulü


Görev, Yetki


Davanın Tarafları


Kavramsal Olarak Tarafların Çoğalması ve Davaların Ayrılması – Birleştirilmesi


Özel Yargılama Yöntemleri


Dava Türleri


Davanın Yürütümü ve Sonuçlanması


İspat Hukuku


Kanıtlar


Tanık


Bilirkişi


Bekletici Sorun


Eski Hale Getirme


İstinabe


Süreler


İhtiyati Haciz – İhtiyati Tedbir ve Delillerin Tespiti


Vekaletle Tarafların Davada Temsili


Tebligat


Davayı Sonuçlandıran Taraf İşlemleri (Feragat – Kabul – Sulh) (HMK M. 307–315)


Davada Tarafça Yapılan Düzeltme Islah ve Maddi Hatanın Düzeltilmesi


Keşif


Yasa Yolları


İstinaf


Adli Tatil


Yargılama Giderleri (HMK MD. 323 – 333)


Kesin Hüküm


Olağanüstü Yasa Yolu Yargılamanın İadesi (HMK M. 374–381)


Uyuşmazlıklarda Tahkim


Tenfiz


 


Arabuluculuk