Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (36)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İpoteğe Dayalı Ve İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler

İpoteğe Dayalı Ve İpotek Teminatlı Menkul KıymetlerSayfa Sayısı
:  
206
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-6447-55-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDKİLER BİRİNCİ BOLUM İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI, İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMET KAVRAMLARI I. İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ 5 II. İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI TÜRLERİ 8 A- İpotek Bankaları (Avrupa Modeli) 10 B- İpotek Merkezi (ABD Modeli) 11 III. KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNDE KULLANILAN İPOTEKLİ KREDİ TÜRLERİ 13 A- Klasik (Geleneksel) İpotekli Konut Kredisi 16 B- Artan Geri Ödeme Tutarlı İpotekli Konut Kredileri 19 C- Değişken Faiz Oranlı İpotekli Konut Kredileri 22 D- Karma (Hybrid) İpotekli Konut Kredileri 24 IV. İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMET KAVRAMİ VE TÜRLERİ 25 A- İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler - Mortgage Backed Securities(Bilanço Dışı Menkul Kıymetleştirme) 27 1. Ödeme Aktarmalı (Pass-Through) Menkul Kıymetler 30 2. Teminatlı İpotek Yükümlülükleri (CollateıalısedMortgage Obligations ) 33 3. Getirişi Ayrılan İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (Stripped Mortgage Baeked Seeurities) 34 a) Yapay Getirili Menkul Kıymetler (Synthetic-coupon Pass-throughs)... 35 b) Yalnız Faiz/Yalnız Anapara Ödemeli Menkul Kıymetler 36 B- İpoteğe Dayalı Tahviller - Mortgage Baeked Bonds (Bilanço-İçi Menkul Kıymetleştirme) 37 C- Ticari Gayrimenkul İpoteğine Dayalı Menkul Kıymetler (Commercial Mortgage Backed Seeurities - CMBS) 43 V. İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE BENZER MENKUL KIYMETLER 46 A- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 47 1. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Kavramı 47 2. Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Süreci 49 3. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Türleri 53 a) Genel Olarak Dünyada Kullanılan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Türleri 53 aa) Ödeme Aktarmalı Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (Pass-Throughs)54 bb) Varlığa Dayalı Tahviller (Asset-Backed Bonds) 55 cc) Nakit Aktarmalı Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (Pay Throughs)... 55 b) Türk Hukuk Sisteminde Yer Alan Varlığa Dayalı Menkul Kıymet Türleri 57 aa) Türk Sermaye Piyasasında Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 5S bb) Türk Sermaye Piyasasında Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler 66 cc) Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerle İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin Karşılaştırılması 67 uı B- Gayrimenkul Sertifikalan 69 C- İpotekli Borç Senetleri ve İrat Senetleri 79 D-Rehinli Tahvilat 89 İKİNCİ BÖLÜM YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER I. İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLERİN DÜNYADA GELİŞİM SÜRECİ 93 II. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE İPOTEĞE DAYALİ KONUT FİNANSMANI VE MENKUL KIYMETLEŞTİRME UYGULAMALARI.... 100 A- ABD′de Konut Finansmanı Uygulamaları ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme 100 B- Avrupa Birliği Ülkelerinde İpotekli Konut Finansmanı ve Menkul Kıymetleştirme 110 1. Almanya 115 2. Fransa 118 3. İngiltere 121 4. İsveç 123 5. Danimarka 125 6. Diğer Avrupa Ülkelerinde İpotekli Tahviller ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler 127 7. AB Uygulamasının Genel Değerlendirilmesi 131 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER I. TÜRK HUKUKUNDA İPOTEĞE DAYALI VE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER... 137 II. İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER - KONUT FİNANSMAN FONU 140 A- İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet Kavramı 140 B- KONUT FİNANSMAN FONU 143 1. Konut Finansman Fonlarının Kuruluşu ve Hukuki Yapısı 144 2. Konut Finansman Fonun Organizasyonu 146 a) Fon Kurucusu 147 b) Fon Kurulu ve Fon Operasyon Sorumlusu..-».. 147 c) Fon Denetçisi 151 d) Hizmet Sağlayıcısı 153 e)Saklayıcı 156 3. Konut Finansman Fonu Portföyüne İlişkin Hükümler 156 a) Fon Portföyünün Oluşturulması 156 b) İpotekli Konut Kredisinin Fon Portföyüne Devri 158 c) Fon Portföyünü Koruyucu Hükümler J 60 d) Fon Portföy Kalitesinin Arttırılması i 60 e) İpotekli Konut Kredilerinin Fon Portföyünden Çıkarılması veya Değiştirilmesi 16] 4. Konut Finansman Fonunun Geri Ödeme Güçlüğüne Düşmesi 162 5. Konut Finansman Fonunun Sona Ermesi 163 III. İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER 164 A- İpoteğe Teminatlı Menkul Kıymet Kavramı 164 B- İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraççıları 166 1. Bankalar 166 2. İpotek Finansmanı Kuruluşları 167 3. İhraççilarda Bulunması Gerekli Nitelikler 168 C- Teminat Havuzu 170 1. Teminat Havuzundaki Varlıkların Kayıt Altına Alınması 173 2. Teminat Gösterilebilecek Varlıklar 174 b) İkame Varlıklar 176 c) Türev Sözleşmeler 177 3. Teminat Uyum İlkeleri 178 4. Teminat Sorumlusu 179 a) Teminat Sorumlusunun Atanması 180 b) Teminat Sorumlusunun Görev ve Yetkileri 182 5. Teminat Havuzundaki Varlıkların Korunması 184 D- İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin Kurul Kaydına Alınması 186 1. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin Halka Arzı 186 2. İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin Halka Arz Edilmeden Tahsisli Olarak Satışı 190 E- Kurul′un İhraççılara Yönelik Alabileceği Tedbirler 191 1. İhraççının Kurul Kaydından Çıkarılması 193 2. İhraççının Yönetiminin Kamu Kurumlarına Devredilmesi 195 YARARLANILAN KAYNAKLAR 197