Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (55)      Mart (138)      Şubat (201)      Ocak (190)

İnsan Hakları

İnsan HaklarıSayfa Sayısı
:  
508
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-377-374-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Önsöz Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünden 4 öğretim üyesinin 10 Aralık 2009 tarihinde Dünya İnsan Hakları günü etkinliği çerçevesinde katıldığı panel bildirilerinin bir kitapçıkta toplanması düşüncesiyle başlayan çalışma, sosyal bilimlerin farklı disiplinleri tarafından geliştirilen insan haklan bakışının ufuk açacağı umudu ve heyecanıyla 11 konu -11 yazarlı bir esere dönüşmüştür. Genelde felsefe ve hukuk bilimlerinin araştırma alanına terk edilen insan haklarının teorik ve olgusal çerçevesinin salt iki bilim dalıyla açıklanamayacak kadar geniş olduğu inancıyla, kitapta diğer disiplinlerin incelemelerine de mümkün olduğunca yer verilmeye çalışılmıştır. Elbette insan haklarını tüm yönleriyle açıklama iddiası taşımayan, daha çok bir deneme niteliği taşıyan çalışmada çoklu disiplin yaklaşımıyla ortak bir eser çıkarmanın güçlükleri de yaşanmıştır. Özellikle yazıların analitik tasnif ve sıralanmasında karşılaşılan güçlüğü aşmanın yöntemi olarak, insan haklarını kavram ve kapsam olarak genel çizgileriyle ortaya koyan bir yazının başlangıçta yer alması, devamında insan haklarında temel ilke kabul edilen ayrımcılık yasağının dezavantajlı bir grup üzerinden değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür. Spesifik haklara ilişkin yazılar için de klasik haklardan, gelişmeci haklara doğru bir sıra izlenmiş, son bölümde ise insan haklarının uluslararası ölçekte korunması yöntemlerinden yola çıkılarak ulusal ölçekte korunması mekanizmalarından sayılan insan hakları kurumlarının işlevlerini açıklayan ve değerlendiren bir yazıya yer verilmiştir. İnsan haklan gibi hassas ve çok yönlü bir alanda ortak zemin yaratmak ve üzerinde hareket etmek kolay olmamakla birlikte, bilimsel çalışma disiplinleriyle uyumlu bir ekibin oluşmasına ve içe sinen bir eserin ortaya çıkmasına katkı veren değerli yazarların çabalarıyla gelinen bu aşama için yazar arkadaşlarıma teşekkür ederim. Editörlük görevimi hafifleten meslektaşım Hakan Sabri Çelikyay ile kitabın derlenmesinde bilimsel ve teknik bilgilerini esirgemeyen meslektaşlarım Oya Boyar ve Abdullah Sezere de özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, kitabın 10 Aralık 2010 Dünya İnsan Hakları Gününde bazı bölümlerini sunmayı planladığımız panele kadar basınımı yetiştiren Beta Basım Yayım Şirketi-nin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Seyhan Satar ile kitabın dizgi ve düzenlenmesinde emeği geçen Veysel Coşkun ve diğer çalışanlara da teşek- kürler... Selda Çağlar EDİRNE 2010 İçindekiler Önsöz III 1. İnsan Hakları: Kavram, Kapsam ve Ölçüt - Harun Tepe 1 2. Avrupalı Romanların Hak Arayışları: Ayrımcılığa Karşı Hukuksal Mücadele - Selda Çağlar 33 3. Nefret Söylemi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarından Örnekler - Tolga Şirin 113 4. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adli Yardım ve Adil Yargılanma Hakkı - Oya Boyar 187 5. Türkiye Büyük Millet Meclisine Dilekçe ile Başvuru Hakkı - Abdullah Sezer 213 6. Sendikal Haklar: Uluslararası Çalışma Hukuku ve Türkiyenin Uyumsuzluğu - Aziz Çelik 255 7. Anayasanın Temel İlkelerinin Devletin Vergilendirme Yetkisinin Sınırlandırılmasına Etkisi - Aykut Tavşana 333 8. Neoliberal Bir İnsan Hakkı Olarak - Çevre Hakkı - Mihriban Şengül 363 9- Kentsel Haklar ve Kente Karşı Suç: Haklar ve Yükümlülükler Mahmut Güler 385 10. İnternet Özgürlüğü: Önemi ve Unsurları Ömer Gedik 11. Ulusal İnsan Hakları Kurumları ve Türkiye - Hakan Sabri Çelikyay 447